Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 653
Wyborców 4 445
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Radziejowice
 • Wybory Wójta Gminy Radziejowice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kubickiego 3A Radziejowice stały Tak Adamów-Parcel, Adamów-Wieś, Kamionka, Budy Mszczonowskie, Kuranów, Krze Duże, Radziejowice-Parcel, Zboiska
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kubickiego 3A Radziejowice stały Tak Radziejowice, Tartak Brzózki
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3 Korytów A stały Nie Korytów A, Benenard, Chroboty, Zazdrość
4 Hala Sportowa, Szkolna 3 Korytów A stały Tak Korytów, Krzyżówka, Pieńki-Towarzystwo, Słabomierz
5 Szkoła Podstawowa, Szkolna 30 Kuklówka Radziejowicka stały Nie Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Budy Józefowskie, Nowe Budy, Podlasie, Stare Budy Radziejowskie
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Mszczonowska 1 Tartak Brzózki dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Tartaku Brzózki-obwód odrębny

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Adamów-Parcel Adamów-Wieś 1 344 2 2
0.0000020000Nr 2 Budy Mszczonowskie Radziejowice-Parcel 1 332 3 3
0.0000030000Nr 3 Kamionka Kuranów Zboiska 1 318 4 4
0.0000040000Nr 4 Krze Duże 1 244 2 2
0.0000050000Nr 5 Radziejowice ul. Bajeczna ul. Białej Brzozy ul. Józefa Chełmońskiego ul. Edwarda Krasińskiego ul. Jutrzenki ul. Kubickiego ul. Kwiatowa ul. Migdałowa ul. Ogrodowa ul. Ossolińskich ul. Sadowa ul. Słoneczna ul. Truskawkowa ul. polnych maków 1 179 3 3
0.0000060000Nr 6 Radziejowice ul. Cicha ul. Główna ul. Polnej Róży ul. Przemysłowa ul. Przy Rezerwacie ul. Sienkiewicza 1 398 3 3
0.0000070000Nr 7 Tartak Brzózki 1 345 2 2
0.0000080000Nr 8 Korytów A ul. Brzozowa ul. Dębowa ul. Jaśminowa ul. Krótka ul. Rodzinna ul. Świerkowa ul. Wypoczynkowa 1 279 2 2
0.0000090000Nr 9 Korytów A ul. Działkowa ul. Łąkowa ul. Malinowa ul. Mroźna ul. Ogrodników ul. Szkolna ul. Środkowa ul. Wspólna 1 317 2 2
0.0000100000Nr 10 Benenard Chroboty Zazdrość 1 354 3 3
0.0000110000Nr 11 Korytów 1 366 2 2
0.0000120000Nr 12 Krzyżówka Pieńki-Towarzystwo Słabomierz 1 241 1 1
0.0000130000Nr 13 Kuklówka Radziejowicka Kuklówka Zarzeczna 1 335 2 2
0.0000140000Nr 14 Budy Józefowskie 1 160 2 2
0.0000150000Nr 15 Nowe Budy Podlasie Stare Budy Radziejowskie 1 233 4 4
Podsumowanie 15 4 445 37 37

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 6
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA KWW WSPÓLNA SPRAWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z PRZYSZŁOŚCIĄ KWW NIEZALEŻNI Z PRZYSZŁOŚCIĄ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ LEŚNIEWSKI KWW MARIUSZ LEŚNIEWSKI 1 1
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA ROSIŃSKIEGO KWW ROSIŃSKI 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA WSZYSTKICH” KWW „DLA WSZYSTKICH” 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KURDZIEL Witold Henryk 55 Wyższe Techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA Tartak Brzózki
1 CIĘŻKA Urszula 55 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z PRZYSZŁOŚCIĄ Radziejowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 344 196 196 56.98% 0.05698
196 100.00% 0.1
Tak
2 332 198 198 59.64% 0.05964
195 98.48% 0.09848
Tak
3 318 185 185 58.18% 0.05818
180 97.30% 0.0973
Tak
4 244 144 144 59.02% 0.05902
143 99.31% 0.09931
Tak
5 179 114 114 63.69% 0.06369
113 99.12% 0.09912
Tak
6 398 224 224 56.28% 0.05628
223 99.55% 0.09955
Tak
7 345 233 233 67.54% 0.06754
223 95.71% 0.09571
Tak
8 279 157 156 55.91% 0.05591
152 97.44% 0.09744
Tak
9 317 183 183 57.73% 0.05773
180 98.36% 0.09836
Tak
10 354 188 188 53.11% 0.05311
187 99.47% 0.09947
Tak
11 366 204 204 55.74% 0.05574
202 99.02% 0.09902
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 335 200 200 59.70% 0.0597
189 94.50% 0.0945
Tak
14 160 73 73 45.63% 0.04563
73 100.00% 0.1
Tak
15 233 141 141 60.52% 0.06052
139 98.58% 0.09858
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 306 6 12.78% 0.01278
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 21 1 0.88% 0.00088
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 166 2 6.93% 0.00693
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA 927 14 38.71% 0.03871
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z PRZYSZŁOŚCIĄ 846 11 35.32% 0.03532
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ LEŚNIEWSKI 44 1 1.84% 0.00184
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA ROSIŃSKIEGO 22 1 0.92% 0.00092
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA WSZYSTKICH” 63 1 2.63% 0.00263

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 306 6 1 12.78% 0.01278
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 21 1 0 0.88% 0.00088
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 166 2 1 6.93% 0.00693
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA SPRAWA 927 14 6 38.71% 0.03871
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z PRZYSZŁOŚCIĄ 846 11 6 35.32% 0.03532
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ LEŚNIEWSKI 44 1 0 1.84% 0.00184
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA ROSIŃSKIEGO 22 1 0 0.92% 0.00092
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DLA WSZYSTKICH” 63 1 1 2.63% 0.00263

Rada Gminy Radziejowice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 20 20 STĘPIEŃ Ewa Teresa 111 56.63% 0.05663
Tak
1 21 21 ZIELIŃSKA Wanda 85 43.37% 0.04337
Nie
2 2 2 KRUKOWSKI Grzegorz Kazimierz 55 28.21% 0.02821
Nie
2 20 20 MICHAŁOWSKA Barbara 89 45.64% 0.04564
Tak
2 21 21 MADEJCZYK-NOWAKOWSKA Eugenia 51 26.15% 0.02615
Nie
3 20 20 KOŁOMYJSKI Jan Janusz 44 24.44% 0.02444
Nie
3 21 21 NOWAK Mariusz 29 16.11% 0.01611
Nie
3 22 22 LEŚNIEWSKI Mariusz Piotr 44 24.44% 0.02444
Nie
3 24 24 GÓRKA Grażyna 63 35.00% 0.035
Tak
4 20 20 KRUK Marek 60 41.96% 0.04196
Nie
4 21 21 BOROWIEC Jakub Michał 83 58.04% 0.05804
Tak
5 2 2 GOŁEMBIEWSKI Marcin Łukasz 21 18.58% 0.01858
Nie
5 20 20 MATUSIAK Tomasz 31 27.43% 0.02743
Nie
5 21 21 SOBÓL Marcin 61 53.98% 0.05398
Tak
6 2 2 BORYCZKA Marek Jerzy 31 13.90% 0.0139
Nie
6 20 20 GŁOGOWSKI Waldemar 44 19.73% 0.01973
Nie
6 21 21 LEJA Marek 148 66.37% 0.06637
Tak
7 20 20 IGNASZAK Ewa 96 43.05% 0.04305
Nie
7 21 21 MRÓWCZYŃSKI Marcin Andrzej 127 56.95% 0.05695
Tak
8 2 2 MAJCHRZAK Paweł Jacek 80 52.63% 0.05263
Tak
8 20 20 STASIARCZYK Małgorzata 72 47.37% 0.04737
Nie
9 10 10 GRYZIK Sławomir Michał 51 28.33% 0.02833
Nie
9 21 21 KUZIEMSKI Radosław 129 71.67% 0.07167
Tak
10 2 2 DOBRZEWIŃSKI Jarosław Benedykt 43 22.99% 0.02299
Nie
10 20 20 LECZKOWSKA Jolanta Bożenna 77 41.18% 0.04118
Tak
10 21 21 SKONECZNA Krystyna Danuta 67 35.83% 0.03583
Nie
11 10 10 MADEJCZYK Zdzisław 115 56.93% 0.05693
Tak
11 20 20 KAKIETEK Małgorzata Elżbieta 87 43.07% 0.04307
Nie
12 20 20 KRAWCZYŃSKI Jacek Bez głosowania Tak
13 2 2 PAJURKOWSKI Stanisław 76 40.21% 0.04021
Nie
13 20 20 TRZASKOWSKA Beata Magdalena 113 59.79% 0.05979
Tak
14 20 20 SUZDORF Jacenty Jakub 23 31.51% 0.03151
Nie
14 21 21 KOWALSKI Bogdan 50 68.49% 0.06849
Tak
15 5 5 DERĘGOWSKI Stanisław Edward 21 15.11% 0.01511
Nie
15 20 20 BIELAK Mieczysław Tadeusz 80 57.55% 0.05755
Tak
15 21 21 KUPIŃSKA Patrycja 16 11.51% 0.01151
Nie
15 23 23 WIELGOSZ Katarzyna Daria 22 15.83% 0.01583
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CIĘŻKA Urszula 55 Wyższe Radziejowice, 1 381 55.06 Tak
2 KURDZIEL Witold Henryk 55 Wyższe Techniczne Tartak Brzózki, 1 127 44.94 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kubickiego 3A Radziejowice stały 1 238 723 723 58.40% 0.0584
707 97.79%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kubickiego 3A Radziejowice stały 871 527 527 60.51% 0.06051
523 99.24%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3 Korytów A stały 950 528 527 55.47% 0.05547
518 98.29%
4 Hala Sportowa, Szkolna 3 Korytów A stały 607 320 320 52.72% 0.05272
318 99.38%
5 Szkoła Podstawowa, Szkolna 30 Kuklówka Radziejowicka stały 728 414 414 56.87% 0.05687
408 98.55%
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Mszczonowska 1 Tartak Brzózki dom pomocy społecznej 51 44 44 86.27% 0.08627
34 77.27%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 653 4 445 6 1