Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 033
Wyborców 8 243
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy w Łososinie Dolnej
 • Wybory Wójta Gminy Łososina Dolna
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały Tak Sołectwo Łososina Dolna
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały Tak Sołectwo Bilsko
3 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały Tak Sołectwa: Białawoda, Tęgoborze, Zawadka
4 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały Tak Sołectwa: Świdnik, Łyczanka, Skrzętla, Rojówka
5 Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada, 95 Witowice Dolne stały Nie Sołectwa: Witowice Dolne, Witowice Górne
6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 87 Michalczowa stały Nie Sołectwa: Michalczowa, Łęki
7 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, 55 Żbikowice stały Nie Sołectwa: Stańkowa, Wronowice, Żbikowice
8 Szkoła Podstawowa, 51 Tabaszowa stały Nie Sołectwa: Tabaszowa, Rąbkowa, Znamirowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Łososina Dolna (część): położona na południowy – zachód od drogi krajowej DK 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka granica państwa i drogi gminnej Łososina Dolna Sadowa – Moszczynówka 1 605 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Łososina Dolna (część): położona na północny – wschód od drogi krajowej DK 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka granica państwa i drogi gminnej Łososina Dolna Sadowa – Moszczynówka 1 565 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Bilsko (część): położona po lewej stronie drogi gminnej Bilsko – Rąbkowa – Znamirowice 1 476 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Bilsko (część): położona po prawej stronie drogi gminnej Bilsko – Rąbkowa – Znamirowice 1 522 5 5
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Tęgoborze (część): położona po obu stronach drogi krajowej DK 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka granica państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1552K Tęgoborze – Chomranice (ul. św. Floriana) i prawa strona drogi powiatowej (ul. Gajowa, Jagodowa, Jaśminowa, Leśna, Lipowa, Majowa, Millenium, Miodowa, Ogrodowa, Pod Rachowem, Podgórze, Polna, Poziomkowa, Słoneczna, Sportowa, Struga, Szkolna, św. Justa, św. Świerada, Tulipanowa, Widokowa, Wrzosowa, Zakątek, Zielona, Zbożowa, Sądecka od nr 2 do nr 150 parzyste i od nr 1 do nr 71 nieparzyste, św. Floriana od nr 2 do nr 124 parzyste) 1 742 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Tęgoborze (część): położona od skrzyżowania drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze – Chomranice (ul. św. Floriana) i lewa strona drogi powiatowej z drogą krajową DK 75 Branice – Brzesko – Nowy Sącz – Krzyżówka granica państwa (ul. Akacjowa, Bazówka, Białowodzka, Bukowa, Cicha, Graniczna, Kościelna, Krótka, ks. Juliana Juzy, ks. Władysława Sitki, Kwiatowa, Migdałowa, Modrzewiowa, Nadbrzeżna, Pocztowa, Pogodna, Radosna, Sadowników, Sosnowa, Spokojna, Śliwkowa, św. Krzysztofa, Tomasza Kosowicza, Topolowa, Sądecka od nr 152 do nr 286 parzyste i od nr 73 do nr 91 nieparzyste, św. Floriana od nr 1 do nr 99 nieparzyste) 1 495 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Białawoda, Zawadka 1 556 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Świdnik 1 734 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Łyczanka, Skrzętla, Rojówka 1 382 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Witowice Dolne 1 464 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Witowice Górne 1 356 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Michalczowa, Łęki 1 705 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Stańkowa, Wronowice, Żbikowice 1 713 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Tabaszowa, Znamirowice 1 474 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Rąbkowa 1 454 3 3
Podsumowanie 15 8 243 49 49

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWNA GMINA" KWW SPRAWNA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" KWW - RAZEM DLA GMINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY ŁOSOSINA KWW DLA GMINY ŁOSOSINA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA DLA GMINY KWW DOBRA ZMIANA DLA GMINY 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KOSECKI Tomasz Mikołaj 54 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Tęgoborze
4 URBAŃCZYK Paweł Piotr 31 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY ŁOSOSINA Zawadka
1 GOLONKA Stanisław 62 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWNA GMINA" Tęgoborze
3 ROMANEK Andrzej Stanisław 50 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" Solidarna Polska Łososina Dolna

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 605 407 406 67.11% 0.06711
396 97.54% 0.09754
Tak
2 568 368 368 64.79% 0.06479
357 97.01% 0.09701
Tak
3 476 343 342 71.85% 0.07185
336 98.25% 0.09825
Tak
4 522 359 359 68.77% 0.06877
356 99.16% 0.09916
Tak
5 742 493 491 66.17% 0.06617
470 95.72% 0.09572
Tak
6 495 329 329 66.46% 0.06646
324 98.48% 0.09848
Tak
7 556 374 374 67.27% 0.06727
373 99.73% 0.09973
Tak
8 734 463 463 63.08% 0.06308
457 98.70% 0.0987
Tak
9 382 234 234 61.26% 0.06126
230 98.29% 0.09829
Tak
10 464 223 223 48.06% 0.04806
221 99.10% 0.0991
Tak
11 356 207 207 58.15% 0.05815
205 99.03% 0.09903
Tak
12 705 452 452 64.11% 0.06411
449 99.34% 0.09934
Tak
13 713 425 425 59.61% 0.05961
419 98.59% 0.09859
Tak
14 474 283 283 59.70% 0.0597
281 99.29% 0.09929
Tak
15 454 274 274 60.35% 0.06035
270 98.54% 0.09854
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 962 15 38.14% 0.03814
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWNA GMINA" 1 561 14 30.35% 0.03035
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" 1 137 11 22.10% 0.0221
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY ŁOSOSINA 449 8 8.73% 0.00873
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA DLA GMINY 35 1 0.68% 0.00068

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 962 15 7 38.14% 0.03814
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SPRAWNA GMINA" 1 561 14 4 30.35% 0.03035
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" 1 137 11 4 22.10% 0.0221
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA GMINY ŁOSOSINA 449 8 0 8.73% 0.00873
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRA ZMIANA DLA GMINY 35 1 0 0.68% 0.00068

Rada Gminy w Łososinie Dolnej - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 RESPEKTA Grzegorz Józef 32 8.08% 0.00808
Nie
1 16 16 PAJOR Marian Jan 149 37.63% 0.03763
Nie
1 17 17 BRYNIAK Sławomir Józef 215 54.29% 0.05429
Tak
2 10 10 PRUSAK Wiesław 136 38.10% 0.0381
Nie
2 16 16 OLEKSY Bolesław Władysław 161 45.10% 0.0451
Tak
2 17 17 FIOR Anna Teresa 60 16.81% 0.01681
Nie
3 10 10 GÓROWSKI Andrzej 133 39.58% 0.03958
Nie
3 17 17 SALAMON Wiesław 173 51.49% 0.05149
Tak
3 18 18 RĘBILAS Grzegorz 30 8.93% 0.00893
Nie
4 10 10 KUKLA Michał Andrzej 67 18.82% 0.01882
Nie
4 16 16 ZELEK Piotr 97 27.25% 0.02725
Nie
4 17 17 PAJOR Andrzej Krzysztof 114 32.02% 0.03202
Tak
4 18 18 SROMEK Stanisław Arkadiusz 43 12.08% 0.01208
Nie
4 19 19 JASNOS Kazimierz 35 9.83% 0.00983
Nie
5 10 10 KOSECKI Krzysztof Zbigniew 275 58.51% 0.05851
Tak
5 16 16 LITWIŃSKI Piotr Józef 195 41.49% 0.04149
Nie
6 10 10 SCHNEIDER Jerzy Wojciech 173 53.40% 0.0534
Tak
6 16 16 STASZAK Zdzisław 29 8.95% 0.00895
Nie
6 17 17 BURNAGIEL Wacław Mikołaj 91 28.09% 0.02809
Nie
6 18 18 BUGAJSKA Agnieszka Teresa 31 9.57% 0.00957
Nie
7 10 10 SROMEK Andrzej Tadeusz 146 39.14% 0.03914
Nie
7 16 16 WOLIŃSKA Halina Maria 148 39.68% 0.03968
Tak
7 18 18 MAZIARZ Arkadiusz Jakub 79 21.18% 0.02118
Nie
8 10 10 POTOCZEK Paweł Błażej 213 46.61% 0.04661
Tak
8 16 16 KUŹMA Ryszard Stanisław 91 19.91% 0.01991
Nie
8 17 17 KUŹMA Tomasz Edward 92 20.13% 0.02013
Nie
8 18 18 FEDKO Małgorzata 61 13.35% 0.01335
Nie
9 10 10 KMIECIK Marek Franciszek 124 53.91% 0.05391
Tak
9 16 16 KMIECIK Maria 47 20.43% 0.02043
Nie
9 18 18 SALAMON Edyta Katarzyna 59 25.65% 0.02565
Nie
10 10 10 CETNAROWSKI Wiesław Stanisław 109 49.32% 0.04932
Tak
10 16 16 ZAŁUBSKA Urszula Monika 76 34.39% 0.03439
Nie
10 17 17 BEDNAREK Robert 36 16.29% 0.01629
Nie
11 10 10 CIARACH Zenon Tomasz 90 43.90% 0.0439
Nie
11 16 16 SROMEK Stefan Jan 23 11.22% 0.01122
Nie
11 17 17 LEBDA Dorota 92 44.88% 0.04488
Tak
12 10 10 HAJDUK Monika Janina 164 36.53% 0.03653
Tak
12 16 16 KLIMEK Artur Mariusz 139 30.96% 0.03096
Nie
12 17 17 ZGODZIŃSKA Katarzyna Maria 146 32.52% 0.03252
Nie
13 10 10 LITWIŃSKA Maria 127 30.31% 0.03031
Nie
13 16 16 FIRLEJ Piotr Józef 154 36.75% 0.03675
Tak
13 18 18 OLEKSY Andrzej Jarosław 138 32.94% 0.03294
Nie
14 10 10 TUREK Jacek Marian 126 44.84% 0.04484
Tak
14 16 16 SARATA Andrzej Stanisław 111 39.50% 0.0395
Nie
14 17 17 SZABLA Mateusz Marcin 36 12.81% 0.01281
Nie
14 18 18 STOSUR Dominik 8 2.85% 0.00285
Nie
15 10 10 FEDKO Stanisław Józef 47 17.41% 0.01741
Nie
15 16 16 GUCWA Wojciech 141 52.22% 0.05222
Tak
15 17 17 BIERNACKI Jacek Andrzej 82 30.37% 0.03037
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GOLONKA Stanisław 62 Wyższe Tęgoborze, 1 399 26.96 Druga tura
2 KOSECKI Tomasz Mikołaj 54 Wyższe Tęgoborze, 1 386 26.71 Nie
3 ROMANEK Andrzej Stanisław 50 Wyższe Łososina Dolna, 1 907 36.74 Druga tura
4 URBAŃCZYK Paweł Piotr 31 Wyższe Zawadka, 498 9.60 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały 1 173 775 774 65.98% 0.06598
763 98.58%
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały 998 702 701 70.24% 0.07024
695 99.14%
3 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały 1 793 1 196 1 195 66.65% 0.06665
1 190 99.58%
4 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały 1 116 697 697 62.46% 0.06246
691 99.14%
5 Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada, 95 Witowice Dolne stały 820 430 430 52.44% 0.05244
427 99.30%
6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 87 Michalczowa stały 705 452 452 64.11% 0.06411
450 99.56%
7 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, 55 Żbikowice stały 713 425 425 59.61% 0.05961
420 98.82%
8 Szkoła Podstawowa, 51 Tabaszowa stały 928 557 557 60.02% 0.06002
554 99.46%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GOLONKA Stanisław 62 Wyższe Tęgoborze, 1707 34.06 Nie
2 ROMANEK Andrzej Stanisław 50 Wyższe Łososina Dolna, 3305 65.94 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych GOLONKA Stanisław Głosów ważnych oddanych na kandydatów ROMANEK Andrzej Stanisław
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna 788 204 25.89% 0.02589
74.11% 584
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna 679 103 15.17% 0.01517
84.83% 576
3 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze 1135 647 57.00% 0.057
43.00% 488
4 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze 606 241 39.77% 0.03977
60.23% 365
5 Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada, 95 Witowice Dolne 392 79 20.15% 0.02015
79.85% 313
6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 87 Michalczowa 436 71 16.28% 0.01628
83.72% 365
7 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, 55 Żbikowice 431 164 38.05% 0.03805
61.95% 267
8 Szkoła Podstawowa, 51 Tabaszowa 545 198 36.33% 0.03633
63.67% 347

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały 1177 792 792 67.29% 0.06729
788 99.49%
2 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, 82 Łososina Dolna stały 1000 683 683 68.30% 0.0683
679 99.41%
3 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały 1798 1143 1142 63.52% 0.06352
1135 99.39%
4 Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego, ul. św. Floriana 20 Tęgoborze stały 1113 609 609 54.72% 0.05472
606 99.51%
5 Szkoła Podstawowa im. Św. Świerada, 95 Witowice Dolne stały 821 394 394 47.99% 0.04799
392 99.49%
6 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 87 Michalczowa stały 705 439 439 62.27% 0.06227
436 99.32%
7 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego, 55 Żbikowice stały 712 436 436 61.24% 0.06124
431 98.85%
8 Szkoła Podstawowa, 51 Tabaszowa stały 926 547 547 59.07% 0.05907
545 99.63%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 033 8 243 8 1