Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 16 676
Wyborców 12 450
Obwodów 12
 • Wybory do Rady Gminy Łącko
 • Wybory Wójta Gminy Łącko
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały Tak Sołectwo Łącko (część): od granicy z obrębem Zagorzyn przy drodze powiatowej, wzdłuż obrębu Zagorzyn, Kicznia i Czarny Potok do drogi powiatowej, wzdłuż tej drogi do skrzyżowania przy kościele parafialnym, następnie wzdłuż tej drogi do granicy z obrębem Zagorzyn
2 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 111 Czarny Potok stały Nie Sołectwo Czarny Potok
3 Szkoła Podstawowa, 171 Jazowsko stały Tak Sołectwa: Jazowsko, Łazy Brzyńskie
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, 206 Obidza stały Nie Sołectwo Obidza
5 Remiza OSP, 394 Zabrzeż stały Tak Sołectwa: Zabrzeż, Zarzecze
6 Szkoła Podstawowa, 172 Zagorzyn stały Tak Sołectwa: Zagorzyn, Wola Piskulina, Wola Kosnowa
7 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały Tak Sołectwa: Czerniec, Maszkowice
8 Świetlica Środowiskowa, 183 Brzyna stały Nie Sołectwo Brzyna
9 Szkoła Podstawowa, 121 Kicznia stały Nie Sołectwo Kicznia
10 Szkoła Podstawowa, 69 Szczereż stały Nie Sołectwo Szczereż
11 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały Tak Sołectwo Łącko (część): od granicy z obrębem Czarny Potok przy drodze powiatowej do granicy z Gminą Podegrodzie, następnie do granicy z obrębem Szczereż i Maszkowice, wzdłuż obrębu Maszkowice do granicy obrębu Zarzecze, wzdłuż obrębu Zarzecze do granicy obrębu Czerniec, wzdłuż rzeki Dunajec do ujścia potoku Czarna Woda, wzdłuż potoku Czarna Woda do drogi wojewódzkiej, wzdłuż drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej, wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą powiatową Łącko – Naszacowice, a następnie do granicy z obrębem Czarny Potok oraz od granicy z obrębem Zarzecze i Czerniec, wzdłuż obrębu Czerniec do granicy z obrębem Zagorzyn, wzdłuż obrębu Zagorzyn do drogi powiatowej na przysiółku Browary, następnie wzdłuż tej drogi do drogi wojewódzkiej, następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej do potoku Czarna Woda, wzdłuż tego potoku do rzeki Dunajec, wzdłuż rzeki Dunajec do granicy z obrębem Czerniec
12 Szkoła Podstawowa, 171 Jazowsko stały Tak Sołectwo Kadcza

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwa: Wola Kosnowa, Wola Piskulina 1 876 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwa: Czarny Potok, Szczereż 1 907 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwa: Brzyna, Zarzecze 1 911 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Jazowsko (część): od granicy z obrębem Maszkowice do Dunajca, wzdłuż Dunajca do granicy z obrębem Kadcza i obrębem Łazy Brzyńskie, wzdłuż granicy z obrębem Kadcza, wzdłuż działki PGL – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, do drogi gminnej nr 291841K Jazowsko – Na Szczereż, wzdłuż drogi gminnej nr 291841K Jazowsko – Na Szczereż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ, wzdłuż drogi wojewódzkiej do granicy z obrębem Maszkowice; Sołectwo Łazy Brzyńskie 1 1 018 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Jazowsko (część): od granicy z obrębem Maszkowice przy drodze wojewódzkiej nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ, wzdłuż granicy z obrębem Maszkowice do granicy z obrębem Szczereż, wzdłuż obrębu Szczereż do granicy z obrębem Olszanka w gminie Podegrodzie, wzdłuż obrębu Olszanka w gminie Podegrodzie do granicy z obrębem Kadcza, wzdłuż obrębu Kadcza do granicy z działką PGL – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz, wzdłuż granicy PGL – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz do drogi gminnej nr 291841K Jazowsko – Na Szczereż, następnie wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ do granicy z obrębem Maszkowice 1 666 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Łącko (część): od granicy z obrębem Zagorzyn przy drodze powiatowej nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa, wzdłuż obrębu Zagorzyn, obrębu Kicznia i obrębu Czarny Potok do drogi powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice, wzdłuż tej drogi do skrzyżowania przy kościele parafialnym z drogą powiatową nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa, następnie wzdłuż tej drogi do granicy z obrębem Zagorzyn 1 857 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Łącko (część): od granicy z obrębem Czarny Potok przy drodze powiatowej nr 1542K Łącko – Naszacowice do granicy z gminą Podegrodzie obręb Olszana, następnie do granicy z obrębem Szczereż i obrębem Maszkowice, wzdłuż obrębu Maszkowice do granicy obrębu Zarzecze, wzdłuż obrębu Zarzecze do granicy obrębu Czerniec, wzdłuż rzeki Dunajec do ujścia potoku Czarna Woda, wzdłuż potoku Czarna Woda do mostu na potoku Czarna Woda, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa, wzdłuż drogi powiatowej nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1542K Łącko – Naszacowice, następnie wzdłuż tej drogi do granicy z obrębem Czarny Potok 1 828 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Łącko (część): od granicy z obrębem Zarzecze i obrębem Czerniec, wzdłuż obrębu Czerniec do granicy z obrębem Zagorzyn, wzdłuż obrębu Zagorzyn do drogi powiatowej nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa na przysiółku Browary, następnie wzdłuż drogi powiatowej nr 1540K Łącko – Wola Kosnowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ, następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969 Stary Sącz – Nowy Targ do mostu na potoku Czarna Woda, wzdłuż potoku Czarna Woda do rzeki Dunajec, wzdłuż rzeki Dunajec do granicy z obrębem Czerniec 1 735 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Czerniec 1 564 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Kicznia 1 628 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Zagorzyn 1 751 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Kadcza 1 811 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Maszkowice 1 807 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Zabrzeż 1 974 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Obidza 1 1 117 2 2
Podsumowanie 15 12 450 33 33

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA DZIEDZINY KWW JANA DZIEDZINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KLAGA KWW JANUSZA KLAGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁĄCKO KWW NRZRGŁ 1 1 2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNADETTY WĄCHAŁY-GAWEŁEK KWW BERNADETTY WĄCHAŁY-GAWEŁEK 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SETLAK W JEDNOŚCI SIŁA KWW KRZYSZTOF SETLAK W JEDNOŚCI SIŁA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 DZIEDZINA Jan 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA DZIEDZINY Wola Kosnowa
2 KLAG Janusz Rafał 46 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KLAGA Czerniec

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 907 543 543 59.87% 0.05987
536 98.71% 0.09871
Tak
3 915 500 500 54.64% 0.05464
495 99.00% 0.099
Tak
4 1 018 551 551 54.13% 0.05413
541 98.19% 0.09819
Tak
5 666 412 412 61.86% 0.06186
407 98.79% 0.09879
Tak
6 857 548 548 63.94% 0.06394
534 97.45% 0.09745
Tak
7 828 577 577 69.69% 0.06969
563 97.57% 0.09757
Tak
8 736 443 443 60.19% 0.06019
418 94.36% 0.09436
Tak
9 564 382 382 67.73% 0.06773
374 97.91% 0.09791
Tak
10 628 440 440 70.06% 0.07006
431 97.95% 0.09795
Tak
11 749 489 504 67.29% 0.06729
473 93.85% 0.09385
Tak
12 811 476 476 58.69% 0.05869
468 98.32% 0.09832
Tak
13 807 467 467 57.87% 0.05787
453 97.00% 0.097
Tak
14 974 568 568 58.32% 0.05832
552 97.18% 0.09718
Tak
15 1 117 591 592 53.00% 0.053
583 98.48% 0.09848
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 472 3 6.91% 0.00691
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA DZIEDZINY 2 734 13 40.04% 0.04004
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KLAGA 3 051 13 44.68% 0.04468
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁĄCKO 147 2 2.15% 0.00215
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNADETTY WĄCHAŁY-GAWEŁEK 249 1 3.65% 0.00365
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SETLAK W JEDNOŚCI SIŁA 175 1 2.56% 0.00256

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 472 3 1 6.91% 0.00691
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA DZIEDZINY 2 734 13 7 40.04% 0.04004
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA KLAGA 3 051 13 6 44.68% 0.04468
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY ŁĄCKO 147 2 0 2.15% 0.00215
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BERNADETTY WĄCHAŁY-GAWEŁEK 249 1 1 3.65% 0.00365
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOF SETLAK W JEDNOŚCI SIŁA 175 1 0 2.56% 0.00256

Rada Gminy Łącko - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 MĄKA Jan Bez głosowania Tak
2 10 10 SOPATA Elżbieta 277 51.68% 0.05168
Tak
2 17 17 POGWIZD Rafał Stanisław 84 15.67% 0.01567
Nie
2 20 20 SETLAK Krzysztof Maciej 175 32.65% 0.03265
Nie
3 16 16 KOZIK Małgorzata 310 62.63% 0.06263
Tak
3 17 17 BIERYT Anna 185 37.37% 0.03737
Nie
4 16 16 OPIELEWICZ Kinga Edyta 167 30.87% 0.03087
Nie
4 17 17 OLSZEWSKI Grzegorz Marek 374 69.13% 0.06913
Tak
5 16 16 SŁOWIK Kazimierz 115 28.26% 0.02826
Nie
5 17 17 KLIMEK Jan 292 71.74% 0.07174
Tak
6 10 10 KURZEJA Krzysztof Jakub 98 18.35% 0.01835
Nie
6 16 16 JANCZURA Teresa 209 39.14% 0.03914
Tak
6 17 17 RUSNARCZYK Tadeusz 173 32.40% 0.0324
Nie
6 18 18 WALIGÓRSKI Marcin 54 10.11% 0.01011
Nie
7 16 16 MRÓWKA Jan Stanisław 400 71.05% 0.07105
Tak
7 17 17 ZBOZIEŃ Jarosław Mateusz 163 28.95% 0.02895
Nie
8 17 17 BOGUCKA-ŚWIEBODA Dorota Jadwiga 169 40.43% 0.04043
Nie
8 19 19 WĄCHAŁA-GAWEŁEK Bernadetta Monika 249 59.57% 0.05957
Tak
9 16 16 OCHODA Wiesław Wojciech 110 29.41% 0.02941
Nie
9 17 17 JURKOWSKI Edward Franciszek 171 45.72% 0.04572
Tak
9 18 18 MYJAK Jan 93 24.87% 0.02487
Nie
10 16 16 STEC Stanisław 171 39.68% 0.03968
Nie
10 17 17 DĄBROWSKI Daniel 260 60.32% 0.06032
Tak
11 10 10 CHLIPAŁA Krzysztof 97 20.51% 0.02051
Nie
11 16 16 KURZEJA Tadeusz Michał 376 79.49% 0.07949
Tak
12 16 16 GOLONKA Rafał 107 22.86% 0.02286
Nie
12 17 17 JODŁOWSKI Marek Piotr 361 77.14% 0.07714
Tak
13 16 16 MAJERSKA Elżbieta 241 53.20% 0.0532
Tak
13 17 17 ZĄBEK Jacek Kazimierz 212 46.80% 0.0468
Nie
14 16 16 GROMALA Tomasz Jan 344 62.32% 0.06232
Tak
14 17 17 FARON Wacław Eugeniusz 208 37.68% 0.03768
Nie
15 16 16 OBRZUD Mariusz Piotr 184 31.56% 0.03156
Nie
15 17 17 SŁOWIK Maria Anna 399 68.44% 0.06844
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DZIEDZINA Jan 47 wyższe Wola Kosnowa, 4 532 60.77 Tak
2 KLAG Janusz Rafał 46 wyższe Czerniec, 2 926 39.23 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały 857 548 548 63.94% 0.06394
544 99.27%
2 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 111 Czarny Potok stały 502 272 272 54.18% 0.05418
270 99.26%
3 Szkoła Podstawowa, 171 Jazowsko stały 1 684 963 962 57.13% 0.05713
949 98.65%
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, 206 Obidza stały 1 117 591 591 52.91% 0.05291
587 99.32%
5 Remiza OSP, 394 Zabrzeż stały 1 368 796 796 58.19% 0.05819
784 98.49%
6 Szkoła Podstawowa, 172 Zagorzyn stały 1 627 1 039 1 033 63.49% 0.06349
1 025 99.23%
7 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały 1 371 849 848 61.85% 0.06185
838 98.82%
8 Świetlica Środowiskowa, 183 Brzyna stały 521 271 271 52.02% 0.05202
270 99.63%
9 Szkoła Podstawowa, 121 Kicznia stały 628 440 440 70.06% 0.07006
438 99.55%
10 Szkoła Podstawowa, 69 Szczereż stały 405 271 271 66.91% 0.06691
270 99.63%
11 Zespół Szkolno – Przedszkolny, 284 Łącko stały 1 564 1 020 1 020 65.22% 0.06522
1 013 99.31%
12 Szkoła Podstawowa, 171 Jazowsko stały 811 476 476 58.69% 0.05869
470 98.74%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 16 676 12 450 12 1