Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 427
Wyborców 7 154
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Wybory Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, 269 Rożnów stały Nie Sołectwo Rożnów
2 Szkoła Podstawowa, 211 Roztoka-Brzeziny stały Tak Sołectwa: Roztoka-Brzeziny, Tropie
3 Wiejski Dom Kultury, 375 Bartkowa-Posadowa stały Tak Sołectwa: Bartkowa-Posadowa, Bujne, Podole-Górowa
4 Szkoła Podstawowa, 24 Przydonica stały Nie Sołectwa: Przydonica, Przydonica-Glinik
5 Szkoła Podstawowa, 27 Sienna stały Nie Sołectwa: Jelna, Jelna-Działy, Lipie, Sienna, Zbyszyce
6 Zespół Szkół, 195 Gródek nad Dunajcem stały Tak Sołectwo Gródek nad Dunajcem
7 Dom Pomocy Społecznej, 12 Zbyszyce dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach 12

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Rożnów (część): osiedle Zapora, przysiółki Zagórze i Gierowa 1 458 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Rożnów (część): przysiółek Wiesiółka od strony Gródka, budynki po lewej stronie wzdłuż drogi gminnej "Wiesiółka – Rożnów" do drogi powiatowej oraz przysiółki Wokół Ról i Nowa Wieś 1 471 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Rożnów (część): budynki po lewej stronie wzdłuż drogi gminnej "Do Szymczyków", budynki po lewej i prawej stronie wzdłuż drogi powiatowej do granicy z miejscowością Roztoka – Brzeziny, od strony Gródka po lewej stronie do rzeki Dunajec 1 645 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Roztoka – Brzeziny 1 520 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Tropie 1 427 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Bartkowa – Posadowa (część): przysiółki Podlas, Bębny, Nowa Wieś, Posadowa; Sołectwo Bujne 1 536 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Bartkowa – Posadowa (część): budynki od granicy Rożnowa, osiedle przy "Stalowniku", od strony Gródka budynki po prawej stronie do granicy rzeki Podolanka, po lewej stronie do wąwozu ciągnącego się od drogi wojewódzkiej do drogi Podlas – Bujne; przysiółek Stany 1 534 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Podole – Górowa 1 525 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Przydonica (część): przysiółki Podglinicze, Dolna Wieś, Gawroniec, Zbęk; Sołectwo Przydonica – Glinik 1 566 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Przydonica (część): przysiółki Górna Wieś, Kobylnice, Dział, Sikornik, Wygony 1 496 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Jelna 1 400 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Jelna – Działy, Lipie 1 428 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Sienna, Zbyszyce 1 556 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Gródek nad Dunajcem (część): przysiółki Koszarka, Skała, budynki po prawej stronie drogi gminnej Górski – Biernacki, budynki po prawej stronie drogi gminnej Koszarka – Przydonica do granicy z sołectwem Przydonica – Glinik oraz budynki po prawej stronie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 975 począwszy od byłego ośrodka relax 1 276 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Gródek nad Dunajcem (część): Centrum Gródka od granicy z sołectwem Bartkowa – Posadowa, budynki po lewej stronie drogi gminnej Górski – Biernacki, budynki po lewej stronie wzdłuż drogi Koszarka – Przydonica do granicy z sołectwem Przydonica – Glinik 1 316 2 2
Podsumowanie 15 7 154 31 31

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 1 1
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA TOBIASZA KWW JÓZEFA TOBIASZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA TROPIE KWW SOŁECTWA TROPIE 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OGAR” SIENNA-ZBYSZYCE KWW „OGAR” 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM KWW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 TOBIASZ Józef 63 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA TOBIASZA Polskie Stronnictwo Ludowe Gródek nad Dunajcem
2 WOLAK Stefan Bronisław 62 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH Prawo i Sprawiedliwość Rożnów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 459 220 220 47.93% 0.04793
219 99.55% 0.09955
Tak
2 476 286 286 60.08% 0.06008
281 98.25% 0.09825
Tak
3 645 366 366 56.74% 0.05674
344 93.99% 0.09399
Tak
4 520 247 247 47.50% 0.0475
244 98.79% 0.09879
Tak
5 427 187 187 43.79% 0.04379
175 93.58% 0.09358
Tak
6 536 260 260 48.51% 0.04851
248 95.38% 0.09538
Tak
7 534 303 303 56.74% 0.05674
294 97.03% 0.09703
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 568 304 303 53.35% 0.05335
294 97.03% 0.09703
Tak
10 497 280 280 56.34% 0.05634
277 98.93% 0.09893
Tak
11 400 228 226 56.50% 0.0565
226 100.00% 0.1
Tak
12 428 250 249 58.18% 0.05818
245 98.39% 0.09839
Tak
13 556 338 338 60.79% 0.06079
331 97.93% 0.09793
Tak
14 276 158 158 57.25% 0.05725
156 98.73% 0.09873
Tak
15 316 185 185 58.54% 0.05854
181 97.84% 0.09784
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 79 1 2.25% 0.00225
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 1 527 13 43.44% 0.04344
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA TOBIASZA 1 643 14 46.74% 0.04674
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA TROPIE 121 1 3.44% 0.00344
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OGAR” SIENNA-ZBYSZYCE 145 1 4.13% 0.00413
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 0 1 00.00% 0

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY 79 1 0 2.25% 0.00225
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 1 527 13 6 43.44% 0.04344
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA TOBIASZA 1 643 14 6 46.74% 0.04674
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOŁECTWA TROPIE 121 1 1 3.44% 0.00344
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „OGAR” SIENNA-ZBYSZYCE 145 1 1 4.13% 0.00413
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM 0 1 1 00.00% 0

Rada Gminy Gródek nad Dunajcem - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 GONDEK Krzysztof Piotr 173 79.00% 0.079
Tak
1 17 17 HAJDUGA Mieczysław 46 21.00% 0.021
Nie
2 1 1 MAKOWIEC Jacek Mirosław 79 28.11% 0.02811
Nie
2 16 16 HAJDUK Adam 138 49.11% 0.04911
Tak
2 17 17 KAPUSTA Tadeusz Piotr 64 22.78% 0.02278
Nie
3 16 16 BERDYCHOWSKA Klementyna Emilia 207 60.17% 0.06017
Tak
3 17 17 GĄDEK Kazimierz Michał 137 39.83% 0.03983
Nie
4 16 16 WINIARSKI Jan 126 51.64% 0.05164
Tak
4 17 17 PIĘKOŚ Wiesław 118 48.36% 0.04836
Nie
5 17 17 OLSZEWSKI Andrzej Jan 54 30.86% 0.03086
Nie
5 18 18 MRZYGŁÓD Wiesław 121 69.14% 0.06914
Tak
6 16 16 SOSNOWSKA Teresa 96 38.71% 0.03871
Nie
6 17 17 DAMASIEWICZ Józef 152 61.29% 0.06129
Tak
7 16 16 JEWULSKI Jacek Piotr 117 39.80% 0.0398
Nie
7 17 17 WOLAK Andrzej Stefan 177 60.20% 0.0602
Tak
8 20 20 KLIMEK Józef Bez głosowania Tak
9 16 16 BASTA Iwona Katarzyna 67 22.79% 0.02279
Nie
9 17 17 SZYMAŃSKI Józef 227 77.21% 0.07721
Tak
10 16 16 SADŁOŃ Bogusław Mirosław 118 42.60% 0.0426
Nie
10 17 17 BABIARCZYK Bogumiła 159 57.40% 0.0574
Tak
11 16 16 HORNIK Paweł Edward 99 43.81% 0.04381
Nie
11 17 17 JASIŃSKI Marcin 127 56.19% 0.05619
Tak
12 16 16 GĄDEK-TUREK Renata 130 53.06% 0.05306
Tak
12 17 17 BAJOREK Józef 115 46.94% 0.04694
Nie
13 16 16 RAFA Lucjan 101 30.51% 0.03051
Nie
13 17 17 KRĘŻEL Wacław Janusz 85 25.68% 0.02568
Nie
13 19 19 OGAR Jan 145 43.81% 0.04381
Tak
14 16 16 KOSZYK Dorota Jadwiga 58 37.18% 0.03718
Nie
14 17 17 FEDKO Zbigniew 98 62.82% 0.06282
Tak
15 16 16 MATUSIK Wiesław 97 53.59% 0.05359
Tak
15 17 17 WOLAK Krzysztof 84 46.41% 0.04641
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 TOBIASZ Józef 63 Wyższe Gródek nad Dunajcem, 1 950 51.61 Tak
2 WOLAK Stefan Bronisław 62 Wyższe Rożnów, Prawo i Sprawiedliwość 1 828 48.39 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, 269 Rożnów stały 1 580 872 871 55.13% 0.05513
860 98.74%
2 Szkoła Podstawowa, 211 Roztoka-Brzeziny stały 947 433 432 45.62% 0.04562
417 96.53%
3 Wiejski Dom Kultury, 375 Bartkowa-Posadowa stały 1 595 819 819 51.35% 0.05135
798 97.44%
4 Szkoła Podstawowa, 24 Przydonica stały 1 065 584 584 54.84% 0.05484
573 98.12%
5 Szkoła Podstawowa, 27 Sienna stały 1 340 796 796 59.40% 0.0594
771 96.86%
6 Zespół Szkół, 195 Gródek nad Dunajcem stały 592 343 343 57.94% 0.05794
338 98.54%
7 Dom Pomocy Społecznej, 12 Zbyszyce dom pomocy społecznej 44 22 22 50.00% 0.05
21 95.45%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 427 7 154 7 1