Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 308
Wyborców 6 950
Obwodów 9
  • Geografia
  • Wybory do Rady Miejskiej w Krośniewicach
  • Wybory Burmistrza Krośniewic

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach, ul. Kolejowa 21 Krośniewice stały Nie Krośniewice, ulice: Kolejowa, Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, 18, 18A, 18B, 24, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki.
2 Świetlica osiedlowa w Krośniewicach, ul. Błonie 9 (Andersówka) Krośniewice stały Tak Krośniewice, ulice: Parkowa od nr 2 do końca (numery parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do końca (numery nieparzyste) i od nr 28 do końca (numery parzyste).
3 Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach, ul. Poznańska 15 Krośniewice stały Nie Kajew, Błonie, Kopy, Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek.
4 Szkoła Podstawowa nr 1 w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17 Krośniewice stały Tak Krośniewice, ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna.
5 Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach (Budynek po Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach wejście od ul. Łęczyckiej 19a), ul. Łęczycka 17 Krośniewice stały Nie Krośniewice, ulice: Łęczycka od nr 2 do końca (numery parzyste), Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska, Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna.
6 Budynek po Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. św. Jana Pawła II w Zalesiu, 2 Zalesie stały Tak Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie.
7 Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, 32 Jankowice stały Nie Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa.
8 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, 36 Nowe stały Tak Nowe, Skłóty, Wola Nowska, Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice.
9 Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, 36 Nowe stały Tak Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk-Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Krośniewice ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa od nr 1 do 11 (numery nieparzyste) 1 492 2 2
0.0000020000Nr 2 Krośniewice ulica: Kolejowa 1 477 4 4
0.0000030000Nr 3 Krośniewice ulice: Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 18, 18A, 18B, 24 1 545 3 3
0.0000040000Nr 4 Krośniewice ulice: Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki 1 493 4 4
0.0000050000Nr 5 Krośniewice ulice: Parkowa od nr 2 do końca (numery parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do końca (numery nieparzyste) i od nr 28 do końca (numery parzyste) 1 299 2 2
0.0000060000Nr 6 Krośniewice ulice: Poznańska od nr 2 do końca (numery parzyste), Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Targowa od nr 17 do końca (numery nieparzyste) i od nr 2 do końca (numery parzyste), Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna 1 463 4 4
0.0000070000Nr 7 Krośniewice ulice: Łęczycka od nr 2 do końca (numery parzyste), Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska 1 337 3 3
0.0000080000Nr 8 Krośniewice ulice: Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna 1 485 1 1
0.0000090000Nr 9 sołectwo Kajew (obejmujące miejscowości Kajew i Błonie) sołectwo Kopy 1 502 2 2
0.0000100000Nr 10 sołectwo Teresin (obejmujące miejscowości Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko) sołectwo Ostałów (obejmujące miejscowości Ostałów i Tumidaj) sołectwo Bielice (obejmujące miejscowości Bielice, Stara Wieś, Raszynek) 1 415 3 3
0.0000110000Nr 11 sołectwo Suchodoły sołectwo Franki sołectwo Wychny (obejmujące miejscowości Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice) sołectwo Jankowice (obejmujące miejscowości Jankowice, Cudniki, Głogowa) 1 470 3 3
0.0000120000Nr 12 sołectwo Morawce (obejmujące miejscowości Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek) sołectwo Zalesie (obejmujące miejscowości Zalesie, Miłosna, Marynin) sołectwo Wymysłów (obejmujące miejscowości Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie) 1 546 3 3
0.0000130000Nr 13 sołectwo Zieleniew sołectwo Luboradz (obejmujące miejscowości Luboradz, Godzięby) sołectwo Szubsk –Towarzystwo (obejmujące miejscowości Szubsk – Towarzystwo, Cygany) sołectwo Szubsk Duży sołectwo Witów 1 461 3 3
0.0000140000Nr 14 sołectwo Nowe (obejmujące miejscowości Nowe, Skłóty) sołectwo Wola Nowska 1 468 2 2
0.0000150000Nr 15 sołectwo Szubina (obejmujące miejscowości Szubina, Iwiczna) sołectwo Pomarzany sołectwo Pawlikowice 1 497 3 3
Podsumowanie 15 6 950 42 42

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 8
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 4
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JULIANNY BARBARY HERMAN KWW JULIANNY BARBARY HERMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO KROŚNIEWICE KWW NASZE MIASTO KROŚNIEWICE 1 1 1 1 1 5

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 HERMAN Julianna Barbara 59 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JULIANNY BARBARY HERMAN Kutno
2 GRZĄDZIELA Grzegorz 57 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Krośniewice
1 ERDMAN Katarzyna 43 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Krośniewice
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 308 6 950 9 1