Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 490
Wyborców 2 914
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Nowe Ostrowy
 • Wybory Wójta Gminy Nowe Ostrowy
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Ostrowach, 8 Ostrowy stały Tak Sołectwa: Bzówki, Lipiny, Perna i Ostrowy
2 Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, 80 Nowe Ostrowy stały Tak Sołectwa: Grodno, Imielinek, Imielno, Rdutów, Nowe Ostrowy, Wołodrza
3 Ochotnicza Straż Pożarna, 25 Grochów stały Nie Sołectwa: Grochów, Miksztal i Niechcianów
4 Ochotnicza Straż Pożarna, 22 Wola Pierowa stały Tak Sołectwa: Kołomia, Zieleniec i Wola Pierowa

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo: Bzówki 1 196 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo: Grochów 1 242 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo: Grodno, Imielinek 1 211 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Imielno, Rdutów 1 185 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Kołomia, Zieleniec 1 142 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Lipiny, Perna 1 137 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo: Miksztal, Niechcianów 1 226 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo: Nowe Ostrowy od nr 1 do nr 23 i od nr 80 do nr 118* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 185 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo: Nowe Ostrowy od nr 24 do nr 79 i od nr 119 do nr 121* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 167 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy od nr 1 do nr 55* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 208 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Ostrowy-miejscowość Ostrowy-Cukrownia nr 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 oraz miejscowość Ostrowy 56 i 57* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 202 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy-Cukrownia nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 23 i 31* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 204 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Ostrowy miejscowość Ostrowy-Cukrownia nr 27, 28, 29 i 30* (*Okręg obejmuje także numery nieruchomości z oznaczeniem literowym.) 1 196 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo: Wola Pierowa 1 227 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo: Wołodrza 1 186 2 2
Podsumowanie 15 2 914 35 35

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OSTROWY WIESŁAWA BRODY KWW NOWE OSTROWY WIESŁAWA BRODY 1 1 1 3
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA NOWE OSTROWY KWW NASZA WSPÓLNA GMINA NOWE OSTROWY 1 1 1 3
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA-WSPÓLNOT KWW WSPÓLNOTA-WSPÓLNOT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ UCZCIWEJ GMINY” KWW „PRZYSZŁOŚĆ UCZCIWEJ GMINY” 1 1 2

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KOSTRZEWA Zdzisław 59 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY Woźniaków

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 196 96 96 48.98% 0.04898
93 96.88% 0.09688
Tak
2 242 133 133 54.96% 0.05496
132 99.25% 0.09925
Tak
3 211 89 89 42.18% 0.04218
89 100.00% 0.1
Tak
4 186 96 96 51.61% 0.05161
95 98.96% 0.09896
Tak
5 142 68 68 47.89% 0.04789
68 100.00% 0.1
Tak
6 137 60 59 43.07% 0.04307
59 100.00% 0.1
Tak
7 226 99 99 43.81% 0.04381
96 96.97% 0.09697
Tak
8 186 101 101 54.30% 0.0543
98 97.03% 0.09703
Tak
9 168 119 119 70.83% 0.07083
117 98.32% 0.09832
Tak
10 208 109 109 52.40% 0.0524
108 99.08% 0.09908
Tak
11 202 106 109 53.96% 0.05396
106 97.25% 0.09725
Tak
12 204 90 89 43.63% 0.04363
84 94.38% 0.09438
Tak
13 196 151 152 77.55% 0.07755
152 100.00% 0.1
Tak
14 227 126 126 55.51% 0.05551
124 98.41% 0.09841
Tak
15 187 112 112 59.89% 0.05989
109 97.32% 0.09732
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY 753 15 49.22% 0.04922
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OSTROWY WIESŁAWA BRODY 125 3 8.17% 0.00817
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA NOWE OSTROWY 115 3 7.52% 0.00752
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA-WSPÓLNOT 510 12 33.33% 0.03333
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ UCZCIWEJ GMINY” 27 2 1.76% 0.00176

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA KOSTRZEWY 753 15 9 49.22% 0.04922
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE OSTROWY WIESŁAWA BRODY 125 3 1 8.17% 0.00817
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WSPÓLNA GMINA NOWE OSTROWY 115 3 1 7.52% 0.00752
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA-WSPÓLNOT 510 12 4 33.33% 0.03333
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYSZŁOŚĆ UCZCIWEJ GMINY” 27 2 0 1.76% 0.00176

Rada Gminy Nowe Ostrowy - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 17 17 MIKOŁAJCZYK Maria Halina 53 56.99% 0.05699
Tak
1 20 20 TWORUS Tomasz Edward 40 43.01% 0.04301
Nie
2 17 17 OLESIŃSKI Jacek syn Czesława 98 74.24% 0.07424
Tak
2 20 20 IWANIAK Przemysław Stanisław 34 25.76% 0.02576
Nie
3 17 17 DOMINOWSKI Tadeusz 30 33.71% 0.03371
Nie
3 20 20 KUPIDURA Ryszard 59 66.29% 0.06629
Tak
4 17 17 DĘBICKI Mirosław 53 55.79% 0.05579
Tak
4 19 19 KAWCZYŃSKA Beata Ilona 24 25.26% 0.02526
Nie
4 20 20 WOJCIECHOWSKI Marcin Tadeusz 18 18.95% 0.01895
Nie
5 17 17 FELNER Grzegorz Marian 31 45.59% 0.04559
Nie
5 20 20 SZUBKA Wojciech Jan 37 54.41% 0.05441
Tak
6 17 17 MATCZAK Renata 32 54.24% 0.05424
Tak
6 20 20 KULIŃSKA Krystyna Małgorzata 27 45.76% 0.04576
Nie
7 17 17 OLESIŃSKI Jacek syn Józefa 56 58.33% 0.05833
Tak
7 20 20 KOSTRZEWSKA Maria 40 41.67% 0.04167
Nie
8 17 17 GŁOWACKA Dorota 25 25.51% 0.02551
Nie
8 18 18 BRODA Wiesław 53 54.08% 0.05408
Tak
8 21 21 ZWIERZCHOWSKI Jerzy 20 20.41% 0.02041
Nie
9 17 17 CZERNIAWSKA Agnieszka 51 43.59% 0.04359
Tak
9 18 18 FRĄTCZAK Krystyna Teresa 33 28.21% 0.02821
Nie
9 19 19 PIASECKI Marcin Artur 33 28.21% 0.02821
Nie
10 17 17 DUBIELAK Danuta Jadwiga 70 64.81% 0.06481
Tak
10 20 20 LEWANDOWSKI Mariusz Robert 38 35.19% 0.03519
Nie
11 17 17 WOŹNIAK Marianna 40 37.74% 0.03774
Tak
11 18 18 RADKE Bożena 39 36.79% 0.03679
Nie
11 20 20 ZDANOWSKA Natalia Anna 27 25.47% 0.02547
Nie
12 17 17 RYBNIK Bogdan Maciej 26 30.95% 0.03095
Nie
12 19 19 KACZMAREK Arkadiusz Bolesław 58 69.05% 0.06905
Tak
13 17 17 JADCZAK Elżbieta Maria 71 46.71% 0.04671
Nie
13 20 20 JATCZAK Halina Marianna 74 48.68% 0.04868
Tak
13 21 21 WOJTCZAK Jan 7 4.61% 0.00461
Nie
14 17 17 SZADZIEWSKA Elżbieta 61 49.19% 0.04919
Nie
14 20 20 STOKWISZ Wiesław 63 50.81% 0.05081
Tak
15 17 17 OLESIŃSKI Artur 56 51.38% 0.05138
Tak
15 20 20 CZARNECKA Ewa Marianna 53 48.62% 0.04862
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 KOSTRZEWA Zdzisław 59 wyższe Woźniaków, 1247 81.45% 284 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Ostrowach, 8 Ostrowy stały 1 143 614 614 53.72% 0.05372
604 98.37%
2 Urząd Gminy w Nowych Ostrowach, 80 Nowe Ostrowy stały 938 517 517 55.12% 0.05512
507 98.07%
3 Ochotnicza Straż Pożarna, 25 Grochów stały 468 232 232 49.57% 0.04957
231 99.57%
4 Ochotnicza Straż Pożarna, 22 Wola Pierowa stały 369 194 194 52.57% 0.05257
189 97.42%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 490 2 914 4 1