Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 024
Wyborców 4 797
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Wojciechów
 • Wybory Wójta Gminy Wojciechów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Wojciechów, 5 Wojciechów stały Tak Nowy Gaj, Wojciechów-Kolonia Pierwsza, Wojciechów-Kolonia Piąta
2 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, 8 Wojciechów stały Tak Ignaców, Wojciechów (od nr 1 do nr 77), Romanówka, Cyganówka, Wojciechów (od nr 78 do końca), Tomaszówka
3 Szkoła Podstawowa w Palikijach, 85B Palikije Pierwsze stały Nie Palikije Drugie (od nr 1 do 34A i od nr 66 do końca), Palikije Pierwsze (od nr 81 do końca), Palikije Pierwsze (od nr 1 do nr 80), Stasin, Sporniak
4 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, 7 Miłocin stały Nie Miłocin (od nr 1 do nr 89)
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach, 75 Maszki stały Tak Maszki k. Wojciechowa, Miłocin (od nr 90 do końca), Palikije Drugie (od nr 35 do nr 65), Maszki
6 Szkoła Podstawowa w Łubkach, 58 Łubki stały Nie Szczuczki VI Kolonia, Szczuczki, Góra, Stary Gaj, Łubki, Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta, Halinówka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Ignaców 1 263 3 3
0.0000020000Nr 2 Wojciechów (od nr 1 do nr 77), Romanówka, Cyganówka 1 328 4 4
0.0000030000Nr 3 Wojciechów (od nr 78 do końca), Tomaszówka 1 370 6 6
0.0000040000Nr 4 Wojciechów-Kolonia Pierwsza, Nowy Gaj 1 254 5 5
0.0000050000Nr 5 Wojciechów-Kolonia Piąta 1 301 3 3
0.0000060000Nr 6 Szczuczki VI Kolonia, Szczuczki, Góra 1 348 3 3
0.0000070000Nr 7 Stary Gaj, Łubki 1 327 4 4
0.0000080000Nr 8 Łubki-Kolonia, Łubki-Szlachta, Halinówka 1 369 3 3
0.0000090000Nr 9 Maszki 1 377 4 4
0.0000100000Nr 10 Maszki k. Wojciechowa, Palikije Drugie (od nr 35 do nr 65), Miłocin (od nr 90 do końca) 1 244 3 3
0.0000110000Nr 11 Miłocin (od nr 1 do nr 89) 1 396 3 3
0.0000120000Nr 12 Palikije Drugie (od nr 1 do nr 34A i od nr 66 do końca) 1 306 3 3
0.0000130000Nr 13 Palikije Pierwsze (od nr 81 do końca) 1 289 2 2
0.0000140000Nr 14 Palikije Pierwsze (od nr 1 do nr 80), Stasin 1 312 5 5
0.0000150000Nr 15 Sporniak 1 313 3 3
Podsumowanie 15 4 797 54 54

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ KWW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROSTO DLA LUDZI KWW PROSTO DLA LUDZI 1 1 1 1 1 1 1 1 8
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ KWW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW KWW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW 1 1 1 1 1 1 6

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
5 MARKOWSKI Artur Sylwester 46 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ Prawo i Sprawiedliwość Szerokie
3 CZYŻEWSKI Jan Marian 59 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Wojciechów Kolonia Piąta
2 CZĘPIŃSKA Małgorzata 50 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ Cyganówka
4 KOWALCZYK Małgorzata 40 średnie policealne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROSTO DLA LUDZI Wojciechów-Kolonia Piąta
1 CHUDZIK Sławomir 53 średnie KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Palikije Pierwsze

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 263 142 142 53.99% 0.05399
138 97.18% 0.09718
Tak
2 328 174 174 53.05% 0.05305
173 99.43% 0.09943
Tak
3 372 212 212 56.99% 0.05699
211 99.53% 0.09953
Tak
4 254 149 149 58.66% 0.05866
149 100.00% 0.1
Tak
5 301 189 189 62.79% 0.06279
188 99.47% 0.09947
Tak
6 348 152 152 43.68% 0.04368
150 98.68% 0.09868
Tak
7 327 179 179 54.74% 0.05474
174 97.21% 0.09721
Tak
8 369 174 174 47.15% 0.04715
168 96.55% 0.09655
Tak
9 377 226 227 60.21% 0.06021
221 97.36% 0.09736
Tak
10 244 135 135 55.33% 0.05533
129 95.56% 0.09556
Tak
11 397 252 252 63.48% 0.06348
246 97.62% 0.09762
Tak
12 306 167 166 54.25% 0.05425
161 96.99% 0.09699
Tak
13 290 157 157 54.14% 0.05414
155 98.73% 0.09873
Tak
14 313 189 189 60.38% 0.06038
185 97.88% 0.09788
Tak
15 318 191 191 60.06% 0.06006
191 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276 9 10.46% 0.01046
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 740 11 28.04% 0.02804
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ 223 8 8.45% 0.00845
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROSTO DLA LUDZI 299 8 11.33% 0.01133
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ 781 12 29.59% 0.02959
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW 320 6 12.13% 0.01213

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276 9 1 10.46% 0.01046
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 740 11 5 28.04% 0.02804
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY CZĘPIŃSKIEJ 223 8 1 8.45% 0.00845
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROSTO DLA LUDZI 299 8 2 11.33% 0.01133
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE ZMIENIMY GMINĘ 781 12 4 29.59% 0.02959
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY WOJCIECHÓW 320 6 2 12.13% 0.01213

Rada Gminy Wojciechów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 MATYJASIK Grzegorz 48 34.78% 0.03478
Tak
1 16 16 GĄSKA Mariusz 47 34.06% 0.03406
Nie
1 17 17 JOŚKO Anna 43 31.16% 0.03116
Nie
2 2 2 JĘDREJ Grzegorz Dariusz 36 20.81% 0.02081
Nie
2 15 15 CZAJKOWSKA Joanna Małgorzata 36 20.81% 0.02081
Nie
2 16 16 RYNKOWSKA Elżbieta 27 15.61% 0.01561
Nie
2 18 18 MIROSŁAW Marcin 74 42.77% 0.04277
Tak
3 2 2 KOZIŃSKI Waldemar Józef 13 6.16% 0.00616
Nie
3 10 10 IWANIAK Leszek 35 16.59% 0.01659
Nie
3 15 15 RYBACKI Tomasz Robert 11 5.21% 0.00521
Nie
3 16 16 SUMIŃSKI Michał 71 33.65% 0.03365
Tak
3 17 17 MOROZ Andrzej Janusz 43 20.38% 0.02038
Nie
3 18 18 GAJOWIAK Ewa Jadwiga 38 18.01% 0.01801
Nie
4 2 2 KRASECKI Józef Stanisław 10 6.71% 0.00671
Nie
4 10 10 GÓRNIAK Marek Czesław 22 14.77% 0.01477
Nie
4 15 15 PIRÓG Grzegorz 51 34.23% 0.03423
Tak
4 16 16 WALCZAK Grzegorz 16 10.74% 0.01074
Nie
4 17 17 GIERAT Michał Krzysztof 50 33.56% 0.03356
Nie
5 10 10 REJMAK Marek Leszek 54 28.72% 0.02872
Nie
5 16 16 KAMELA Stanisław 75 39.89% 0.03989
Tak
5 17 17 MASIAK-SOKOŁOWSKA Ewa Barbara 59 31.38% 0.03138
Nie
6 10 10 MAREK Monika 59 39.33% 0.03933
Nie
6 15 15 BORKOWSKA Marta 28 18.67% 0.01867
Nie
6 18 18 ŻYWICKI Kazimierz 63 42.00% 0.042
Tak
7 10 10 KOŁODZIEJCZYK Dariusz Kazimierz 73 41.95% 0.04195
Tak
7 15 15 SKOWRON Iwona Maria 7 4.02% 0.00402
Nie
7 17 17 SWĘDA Anna 55 31.61% 0.03161
Nie
7 18 18 ŁUKA Tomasz Michał 39 22.41% 0.02241
Nie
8 10 10 ZUBRZYCKI Jarosław Paweł 86 51.19% 0.05119
Tak
8 16 16 WOŚ Beata Anna 35 20.83% 0.02083
Nie
8 17 17 BEDNARCZYK Piotr Michał 47 27.98% 0.02798
Nie
9 10 10 KOWALSKI Tomasz 128 57.92% 0.05792
Tak
9 15 15 CZĘPIŃSKI Waldemar 16 7.24% 0.00724
Nie
9 16 16 WRÓBLEWSKI Grzegorz Wiktor 18 8.14% 0.00814
Nie
9 18 18 KUBECKA Ewa 59 26.70% 0.0267
Nie
10 2 2 PLUTA Marek 23 17.83% 0.01783
Nie
10 17 17 MALIK Dariusz 59 45.74% 0.04574
Tak
10 18 18 TROJANOWSKI Jacek 47 36.43% 0.03643
Nie
11 10 10 CHUDZIK Marian Grzegorz 85 34.55% 0.03455
Nie
11 15 15 PLUTA Magda 45 18.29% 0.01829
Nie
11 17 17 ADAMCZYK Miłosz 116 47.15% 0.04715
Tak
12 2 2 NAKONIECZNY Grzegorz Wojciech 40 24.84% 0.02484
Nie
12 10 10 ZABIEGŁA Anna 80 49.69% 0.04969
Tak
12 17 17 NOWAK Krzysztof Tadeusz 41 25.47% 0.02547
Nie
13 2 2 MAZUREK Sławomir Marek 58 37.42% 0.03742
Nie
13 17 17 BŁASZCZAK Mariusz 97 62.58% 0.06258
Tak
14 2 2 PĘKALSKA Sylwia 27 14.59% 0.01459
Nie
14 10 10 TWARDOWSKI Andrzej 65 35.14% 0.03514
Tak
14 15 15 PANASIUK Anna Wanda 29 15.68% 0.01568
Nie
14 16 16 WIERZCHOWSKA Izabela 10 5.41% 0.00541
Nie
14 17 17 PIRÓG-DI SANTO Joanna 54 29.19% 0.02919
Nie
15 2 2 GRĄDZIEL Anna Małgorzata 21 10.99% 0.01099
Nie
15 10 10 BRODZIAK Zbigniew Marcin 53 27.75% 0.02775
Nie
15 17 17 ZIELONKA Tomasz Jan 117 61.26% 0.06126
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHUDZIK Sławomir 53 średnie Palikije Pierwsze, 331 12.47 Nie
2 CZĘPIŃSKA Małgorzata 50 średnie Cyganówka, 110 4.14 Nie
3 CZYŻEWSKI Jan Marian 59 Wyższe Wojciechów Kolonia Piąta, 497 18.72 Nie
4 KOWALCZYK Małgorzata 40 średnie policealne Wojciechów-Kolonia Piąta, 295 11.11 Nie
5 MARKOWSKI Artur Sylwester 46 Wyższe Szerokie, 1 422 53.56 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Wojciechów, 5 Wojciechów stały 555 339 339 61.08% 0.06108
335 98.82%
2 Szkoła Podstawowa im. Stanisława Marusarza w Wojciechowie, 8 Wojciechów stały 963 529 529 54.93% 0.05493
528 99.81%
3 Szkoła Podstawowa w Palikijach, 85B Palikije Pierwsze stały 1 227 703 703 57.29% 0.05729
694 98.72%
4 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Miłocinie, 7 Miłocin stały 397 252 252 63.48% 0.06348
245 97.22%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Maszkach, 75 Maszki stały 621 361 361 58.13% 0.05813
353 97.78%
6 Szkoła Podstawowa w Łubkach, 58 Łubki stały 1 044 505 505 48.37% 0.04837
500 99.01%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 024 4 797 6 1