Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 618
Wyborców 3 878
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Wysokie
 • Wybory Wójta Gminy Wysokie
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP, 125 Antoniówka stały Nie Antoniówka, Stolnikowizna
2 Remiza OSP, 1 Giełczew Pierwsza stały Tak Giełczew Pierwsza Nr 1 - 173, Giełczew Druga, Giełczew Doły, Giełczew Kolonia, Kajetanów, Radomirka
3 Szkoła Podstawowa, 54A Maciejów Stary stały Tak Jabłonowo, Maciejów Nowy, Maciejów Stary, Rezerwa, Słupeczno
4 Remiza OSP, 58 Biskupie stały Nie Biskupie, Biskupie Kolonia
5 Remizo-Świetlica, 23A Nowy Dwór stały Tak Guzówka, Nowy Dwór, Zabłocie
6 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3 Wysokie stały Nie Dragany, Giełczew Pierwsza Nr 174 - 190, Łosień, Spławy, Wysokie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Antoniowka, Stolnikowizna 1 249 2 2
0.0000020000Nr 2 Kajetanów, Giełczew Druga numery: 1 - 67 1 237 3 3
0.0000030000Nr 3 Giełczew Druga numery: 68 - 179; Giełczew Pierwsza numery: 1 - 34 1 224 3 3
0.0000040000Nr 4 Giełczew Pierwsza numery: 35 - 173 1 213 3 3
0.0000050000Nr 5 Giełczew Doły, Giełczew Kolonia, Radomirka 1 233 3 3
0.0000060000Nr 6 Maciejów Nowy, Maciejów Stary 1 310 3 3
0.0000070000Nr 7 Jabłonowo, Rezerwa, Słupeczno 1 270 3 3
0.0000080000Nr 8 Biskupie, Biskupie Kolonia 1 263 3 3
0.0000090000Nr 9 Guzówka, Zabłocie 1 204 3 3
0.0000100000Nr 10 Nowy Dwór 1 209 3 3
0.0000110000Nr 11 Dragany numery: 1 - 163 1 323 3 3
0.0000120000Nr 12 Dragany numery: 164 - 263; Wysokie, ulice: Czysta, Leśna, Pałacowa, Partyzantów. 1 344 3 3
0.0000130000Nr 13 Łosień, Giełczew Pierwsza numery: 174 - 190 1 244 3 3
0.0000140000Nr 14 Wysokie, ulice: Jana Kazimierza, Kościelna, Krótka, Lubelska, Miła, Młyńska, Nowa, Ogrodowa, Przechodnia, Rynek Jabłonowskich, Szkolna, Strażacka, Warszawska. 1 315 3 3
0.0000150000Nr 15 Spławy 1 240 3 3
Podsumowanie 15 3 878 44 44

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WOJTAS KWW ANNY WOJTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ KWW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KALIŃSKI Łukasz Beniamin 33 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Maciejów Stary
1 DOBRZYŃSKA Dorota Agata 45 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ Zabłocie
3 WOJTAS Anna Elżbieta 60 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WOJTAS Prawo i Sprawiedliwość Wysokie

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 249 148 148 59.44% 0.05944
145 97.97% 0.09797
Tak
2 238 152 151 63.45% 0.06345
145 96.03% 0.09603
Tak
3 223 138 138 61.88% 0.06188
134 97.10% 0.0971
Tak
4 212 124 124 58.49% 0.05849
123 99.19% 0.09919
Tak
5 232 158 158 68.10% 0.0681
156 98.73% 0.09873
Tak
6 310 194 194 62.58% 0.06258
191 98.45% 0.09845
Tak
7 270 149 149 55.19% 0.05519
143 95.97% 0.09597
Tak
8 269 165 165 61.34% 0.06134
162 98.18% 0.09818
Tak
9 204 143 143 70.10% 0.0701
141 98.60% 0.0986
Tak
10 209 132 132 63.16% 0.06316
131 99.24% 0.09924
Tak
11 323 173 173 53.56% 0.05356
164 94.80% 0.0948
Tak
12 342 166 166 48.54% 0.04854
161 96.99% 0.09699
Tak
13 244 143 143 58.61% 0.05861
141 98.60% 0.0986
Tak
14 318 204 204 64.15% 0.06415
204 100.00% 0.1
Tak
15 240 130 130 54.17% 0.05417
125 96.15% 0.09615
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 877 15 38.70% 0.0387
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WOJTAS 712 14 31.42% 0.03142
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ 677 15 29.88% 0.02988

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 877 15 6 38.70% 0.0387
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY WOJTAS 712 14 5 31.42% 0.03142
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY DOBRZYŃSKIEJ 677 15 4 29.88% 0.02988

Rada Gminy Wysokie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 MYSZAK Grażyna Barbara 66 45.52% 0.04552
Nie
1 16 16 WLIZŁO Marek Mieczysław 79 54.48% 0.05448
Tak
2 2 2 FLIS Radosław Przemysław 88 60.69% 0.06069
Tak
2 15 15 GUSTAW Robert Leszek 32 22.07% 0.02207
Nie
2 16 16 BARTOSZEK Dariusz Jan 25 17.24% 0.01724
Nie
3 2 2 PONIEWOZIK Grzegorz Teodor 63 47.01% 0.04701
Tak
3 15 15 PONIEWOZIK Mariusz Piotr 47 35.07% 0.03507
Nie
3 16 16 RUBASZKO Grzegorz Mieczysław 24 17.91% 0.01791
Nie
4 2 2 PANEK Ewelina Katarzyna 19 15.45% 0.01545
Nie
4 15 15 ĆWIKŁA Ewa 65 52.85% 0.05285
Tak
4 16 16 WIATER Piotr Andrzej 39 31.71% 0.03171
Nie
5 2 2 KASPRZAK Teresa Bernarda 86 55.13% 0.05513
Tak
5 15 15 ĆWIKŁA Renata 38 24.36% 0.02436
Nie
5 16 16 BATYRA Jerzy Jan 32 20.51% 0.02051
Nie
6 2 2 MORDZIŃSKI Alfred Jan 43 22.51% 0.02251
Nie
6 15 15 POP Krzysztof 69 36.13% 0.03613
Nie
6 16 16 DERUŚ Andrzej 79 41.36% 0.04136
Tak
7 2 2 STĘPIEŃ Elżbieta 49 34.27% 0.03427
Nie
7 15 15 SZPYT Maria 37 25.87% 0.02587
Nie
7 16 16 POPŁAWSKI Fryderyk 57 39.86% 0.03986
Tak
8 2 2 WOJTAŚ Piotr Sławomir 48 29.63% 0.02963
Nie
8 15 15 POLSKA Marzanna 72 44.44% 0.04444
Tak
8 16 16 MĄCZKA Tomasz Michał 42 25.93% 0.02593
Nie
9 2 2 STASZOWSKI Wiesław 37 26.24% 0.02624
Nie
9 15 15 WRZYSZCZ Krzysztof 53 37.59% 0.03759
Tak
9 16 16 ZDYBEL Marek Janusz 51 36.17% 0.03617
Nie
10 2 2 GĄBKA Ewa 46 35.11% 0.03511
Tak
10 15 15 PODOLAK Marian Henryk 41 31.30% 0.0313
Nie
10 16 16 MĄCZKA Dariusz 44 33.59% 0.03359
Nie
11 2 2 WOJTAŚ Monika Agata 61 37.20% 0.0372
Nie
11 15 15 NOWAKIEWICZ Jarosław Andrzej 69 42.07% 0.04207
Tak
11 16 16 MARCZAK Anna Maria 34 20.73% 0.02073
Nie
12 2 2 GAŁKA Małgorzata Ewa 73 45.34% 0.04534
Tak
12 15 15 RAFAŁ Andrzej Ryszard 37 22.98% 0.02298
Nie
12 16 16 ZAJĄC Gustaw Ryszard 51 31.68% 0.03168
Nie
13 2 2 PLICH Robert 47 33.33% 0.03333
Nie
13 15 15 SYGACZ Wiesław 51 36.17% 0.03617
Tak
13 16 16 ROMANEK Tomasz Marek 43 30.50% 0.0305
Nie
14 2 2 MOTYKA Wiesław Michał 123 60.29% 0.06029
Tak
14 15 15 NOWAKIEWICZ Anna Małgorzata 53 25.98% 0.02598
Nie
14 16 16 DOBOSZ Aneta 28 13.73% 0.01373
Nie
15 2 2 SITAŃSKA Urszula 28 22.40% 0.0224
Nie
15 15 15 WINIARCZYK Jerzy 48 38.40% 0.0384
Nie
15 16 16 MILANOWSKI Grzegorz 49 39.20% 0.0392
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DOBRZYŃSKA Dorota Agata 45 Wyższe Zabłocie, 725 31.54 Druga tura
2 KALIŃSKI Łukasz Beniamin 33 Wyższe Maciejów Stary, 625 27.19 Nie
3 WOJTAS Anna Elżbieta 60 Wyższe Wysokie, 949 41.28 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, 125 Antoniówka stały 249 148 148 59.44% 0.05944
147 99.32%
2 Remiza OSP, 1 Giełczew Pierwsza stały 905 572 572 63.20% 0.0632
567 99.13%
3 Szkoła Podstawowa, 54A Maciejów Stary stały 580 343 343 59.14% 0.05914
341 99.42%
4 Remiza OSP, 58 Biskupie stały 269 165 165 61.34% 0.06134
165 100.00%
5 Remizo-Świetlica, 23A Nowy Dwór stały 413 275 275 66.59% 0.06659
275 100.00%
6 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3 Wysokie stały 1 467 814 814 55.49% 0.05549
804 98.77%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DOBRZYŃSKA Dorota Agata 45 Wyższe Zabłocie, 1153 52.82 Tak
2 WOJTAS Anna Elżbieta 60 Wyższe Wysokie, 1030 47.18 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych DOBRZYŃSKA Dorota Agata Głosów ważnych oddanych na kandydatów WOJTAS Anna Elżbieta
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Remiza OSP, 125 Antoniówka 140 99 70.71% 0.07071
29.29% 41
2 Remiza OSP, 1 Giełczew Pierwsza 517 292 56.48% 0.05648
43.52% 225
3 Szkoła Podstawowa, 54A Maciejów Stary 320 173 54.06% 0.05406
45.94% 147
4 Remiza OSP, 58 Biskupie 158 78 49.37% 0.04937
50.63% 80
5 Remizo-Świetlica, 23A Nowy Dwór 271 163 60.15% 0.06015
39.85% 108
6 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3 Wysokie 777 348 44.79% 0.04479
55.21% 429

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, 125 Antoniówka stały 249 140 140 56.22% 0.05622
140 100.00%
2 Remiza OSP, 1 Giełczew Pierwsza stały 908 519 519 57.16% 0.05716
517 99.61%
3 Szkoła Podstawowa, 54A Maciejów Stary stały 581 320 320 55.08% 0.05508
320 100.00%
4 Remiza OSP, 58 Biskupie stały 269 158 158 58.74% 0.05874
158 100.00%
5 Remizo-Świetlica, 23A Nowy Dwór stały 413 272 272 65.86% 0.06586
271 99.63%
6 Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem, ul. Rynek Jabłonowskich 3 Wysokie stały 1474 790 790 53.60% 0.0536
777 98.35%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 618 3 878 6 1