Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 066
Wyborców 6 046
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Miejskiej Stronia Śląskiego
 • Wybory Burmistrza Stronia Śląskiego
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 57 Stronie Śląskie stały Nie miasto: Stronie Śląskie, ulice: Krótka, Nadbrzeżna 2, 2a, Sudecka, Żeromskiego
2 Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim, ul. Nadbrzeżna 30 Stronie Śląskie stały Tak miasto: Stronie Śląskie, ulice: Hutnicza, Kościuszki 17 - 19, 22, 26 - 28 parzyste, Mickiewicza, Nadbrzeżna (bez numeru 2, 2a), Zielona.
3 Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12 Stronie Śląskie stały Tak miasto: Stronie Śląskie, ulice: Dolna, Górna, Kościelna, Kościuszki 11 - 16, 21 - 33 nieparzyste, 34 - 56, 58 - 66 parzyste, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Sportowa, Szkolna, Turystyczna. wsie: Janowa Góra, Sienna, Strachocin, Stronie Śląskie.
4 Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 57 Stronie Śląskie stały Nie miasto: Stronie Śląskie, ulice: Akacjowa, Jaworowa, Klonowa, Kopernika, Kościuszki 57 - 67 nieparzyste, 68 - 69, 70 - 72, 91, Morawka, Świerkowa.
5 Świetlica wiejska "Trzy Siostry", 7a Stary Gierałtów stały Tak wsie: Bielice, Goszów, Młynowiec, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów.
6 Niepubliczne Przedszkole, 41 Bolesławów stały Nie wsie: Bolesławów, Kamienica, Kletno, Nowa Morawa, Stara Morawa.
7 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny ZOZ w Stroniu Śląskim Budynek ZOL A, Sudecka 3A Stronie Śląskie szpital Nie Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 STRONIE ŚLĄSKIE: DOLNA, KOŚCIUSZKI 11 - 16, OGRODOWA, OKRĘŻNA, POLNA 1 351 4 4
0.0000020000Nr 2 STRONIE ŚLĄSKIE: GÓRNA, KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI 21 - 33 nieparzyste, 34 - 56, 58 - 66 parzyste, SPORTOWA, SZKOLNA, TURYSTYCZNA 1 328 4 4
0.0000030000Nr 3 STRONIE ŚLĄSKIE: NADBRZEŻNA 1A - 5 nieparzyste, od 32 do końca, ZIELONA 2 - 6A parzyste 1 380 4 4
0.0000040000Nr 4 STRONIE ŚLĄSKIE: HUTNICZA, KOŚCIUSZKI 17 - 19, 22, 26 - 28 parzyste, NADBRZEŻNA od 11 do końca nieparzyste, ZIELONA 5 1 375 4 4
0.0000050000Nr 5 STRONIE ŚLĄSKIE: MICKIEWICZA od 4 do końca, ZIELONA od 7 do końca 1 337 3 3
0.0000060000Nr 6 STRONIE ŚLĄSKIE: MICKIEWICZA 1 - 3, NADBRZEŻNA 4 - 30 parzyste 1 358 4 4
0.0000070000Nr 7 STRONIE ŚLĄSKIE: KRÓTKA 1, NADBRZEŻNA 2, 2A, SUDECKA 1 366 3 3
0.0000080000Nr 8 STRONIE ŚLĄSKIE: KRÓTKA od 2A do końca, ŻEROMSKIEGO 6 1 374 2 2
0.0000090000Nr 9 STRONIE ŚLĄSKIE: ŻEROMSKIEGO 1 – 5 nieparzyste 1 408 4 4
0.0000100000Nr 10 STRONIE ŚLĄSKIE: KOŚCIUSZKI 57 - 67 nieparzyste, 68 - 69, 71, MORAWKA 1 - 8, 10, 40 - 47 1 429 2 2
0.0000110000Nr 11 STRONIE ŚLĄSKIE: KLONOWA, MORAWKA 9 - 17 nieparzyste, od 18 do 39 1 427 4 4
0.0000120000Nr 12 STRONIE ŚLĄSKIE: AKACJOWA, JAWOROWA, KOPERNIKA, KOŚCIUSZKI 70 - 72 parzyste, 91, ŚWIERKOWA 1 430 3 3
0.0000130000Nr 13 WSIE: JANOWA GÓRA, SIENNA, STRACHOCIN, STRONIE ŚLĄSKIE 1 495 3 3
0.0000140000Nr 14 WSIE: BIELICE, GOSZÓW, MŁYNOWIEC, NOWY GIERAŁTÓW, STARY GIERAŁTÓW 1 556 4 4
0.0000150000Nr 15 WSIE: BOLESŁAWÓW, KAMIENICA, KLETNO, NOWA MORAWA, STARA MORAWA 1 432 3 3
Podsumowanie 15 6 046 51 51

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 1 3
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE KWW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ KWW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA WĘGRZYNA KWW MIŁOSZA WĘGRZYNA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW RYCZEK KWW WIESŁAW RYCZEK 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE MIASTO KWW BEZPIECZNE MIASTO 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN ZAUCHA KWW MARCIN ZAUCHA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 WĘGRZYN Miłosz Kacper 30 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA WĘGRZYNA Stronie Śląskie
1 CHROMIEC Dariusz Janusz 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE Stronie Śląskie
2 FOREMNIK Irena 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ Kamienica
3 GÓRNIAK Maria 66 wyższe medyczne KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Stronie Śląskie

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 350 159 159 45.43% 0.04543
158 99.37% 0.09937
Tak
2 329 162 162 49.24% 0.04924
156 96.30% 0.0963
Tak
3 380 198 198 52.11% 0.05211
189 95.45% 0.09545
Tak
4 375 191 191 50.93% 0.05093
188 98.43% 0.09843
Tak
5 337 180 180 53.41% 0.05341
180 100.00% 0.1
Tak
6 358 221 221 61.73% 0.06173
214 96.83% 0.09683
Tak
7 366 206 208 56.83% 0.05683
202 97.12% 0.09712
Tak
8 374 212 212 56.68% 0.05668
212 100.00% 0.1
Tak
9 408 195 193 47.30% 0.0473
191 98.96% 0.09896
Tak
10 427 229 229 53.63% 0.05363
224 97.82% 0.09782
Tak
11 431 232 232 53.83% 0.05383
229 98.71% 0.09871
Tak
12 432 215 215 49.77% 0.04977
214 99.53% 0.09953
Tak
13 495 266 266 53.74% 0.05374
263 98.87% 0.09887
Tak
14 562 331 330 58.72% 0.05872
328 99.39% 0.09939
Tak
15 432 244 244 56.48% 0.05648
242 99.18% 0.09918
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 89 3 2.79% 0.00279
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 208 8 6.52% 0.00652
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE 1 365 15 42.79% 0.04279
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 285 9 8.93% 0.00893
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA WĘGRZYNA 1 041 13 32.63% 0.03263
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW RYCZEK 138 1 4.33% 0.00433
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE MIASTO 9 1 0.28% 0.00028
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN ZAUCHA 55 1 1.72% 0.00172

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 89 3 0 2.79% 0.00279
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 208 8 0 6.52% 0.00652
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I DOŚWIADCZENIE 1 365 15 8 42.79% 0.04279
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ 285 9 0 8.93% 0.00893
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIŁOSZA WĘGRZYNA 1 041 13 6 32.63% 0.03263
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW RYCZEK 138 1 1 4.33% 0.00433
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE MIASTO 9 1 0 0.28% 0.00028
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCIN ZAUCHA 55 1 0 1.72% 0.00172

Rada Miejska Stronia Śląskiego - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 MIZERA Anna Łucja 24 15.19% 0.01519
Nie
1 14 14 DOBROWOLSKI Stanisław 69 43.67% 0.04367
Tak
1 15 15 LAMCH Bogusław Józef 10 6.33% 0.00633
Nie
1 19 19 ZAUCHA Marcin Krzysztof 55 34.81% 0.03481
Nie
2 5 5 CIEŚLAK Agnieszka Krystyna 8 5.13% 0.00513
Nie
2 10 10 AŁABUSZEW Katarzyna Anna 23 14.74% 0.01474
Nie
2 14 14 LINDE Roman Zenobiusz 55 35.26% 0.03526
Nie
2 16 16 SŁAWIK Remigiusz Michał 70 44.87% 0.04487
Tak
3 10 10 BURSZTA Mariusz Robert 56 29.63% 0.02963
Nie
3 14 14 MIERNIK Sylwia Ewa 57 30.16% 0.03016
Nie
3 15 15 MASŁOŃ Krzysztof 18 9.52% 0.00952
Nie
3 16 16 CHMURZYŃSKI Marek 58 30.69% 0.03069
Tak
4 10 10 SZULC-KWIATKOWSKA Justyna Natalia 6 3.19% 0.00319
Nie
4 14 14 KROSTA Andrzej Stefan 34 18.09% 0.01809
Nie
4 15 15 SNOPKOWSKA Monika Genowefa 34 18.09% 0.01809
Nie
4 16 16 BORA Szymon Łukasz 114 60.64% 0.06064
Tak
5 14 14 JANISZEWSKA Gabriela Maria 107 59.44% 0.05944
Tak
5 15 15 ŁUKASIEWICZ Andrzej 27 15.00% 0.015
Nie
5 16 16 KALETKA Katarzyna Monika 46 25.56% 0.02556
Nie
6 10 10 DUTKO Andrzej 16 7.48% 0.00748
Nie
6 14 14 FLOROWSKI Jan 69 32.24% 0.03224
Nie
6 15 15 ENGLARD Maria Jolanta 12 5.61% 0.00561
Nie
6 16 16 ERDMAŃSKI Tomasz Robert 117 54.67% 0.05467
Tak
7 10 10 KOBIAŁKA Stanisław Wiesław 39 19.31% 0.01931
Nie
7 14 14 KORZUN Krzysztof 60 29.70% 0.0297
Nie
7 16 16 KUJAWIAK Krzysztof Tadeusz 103 50.99% 0.05099
Tak
8 14 14 WIKTOR Ryszard 137 64.62% 0.06462
Tak
8 16 16 KOLENKIEWICZ Karolina 75 35.38% 0.03538
Nie
9 5 5 WITKOWSKA Eleonora Edwarda 37 19.37% 0.01937
Nie
9 10 10 GÓRECKA Urszula Jolanta 27 14.14% 0.01414
Nie
9 14 14 SERAFIN Jacek Adam 87 45.55% 0.04555
Tak
9 16 16 AUGUN Andrzej Grzegorz 40 20.94% 0.02094
Nie
10 14 14 PAKUŁA Zdzisław Józef 145 64.73% 0.06473
Tak
10 16 16 SOKOŁOWSKA Monika Celina 79 35.27% 0.03527
Nie
11 14 14 LASKOWSKA Magdalena Joanna 142 62.01% 0.06201
Tak
11 15 15 LESZCZYŃSKA Aleksandra Urszula 37 16.16% 0.01616
Nie
11 16 16 STERCUŁA Agnieszka 41 17.90% 0.0179
Nie
11 18 18 SOŁOŃ Grzegorz Mirosław 9 3.93% 0.00393
Nie
12 10 10 SORDYL Agnieszka 17 7.94% 0.00794
Nie
12 14 14 GANCARZ Paweł Andrzej 59 27.57% 0.02757
Nie
12 17 17 RYCZEK Wiesław Andrzej 138 64.49% 0.06449
Tak
13 14 14 BRZEZICKA Krystyna Irena 126 47.91% 0.04791
Tak
13 15 15 RYCZKO Tomasz Rafał 24 9.13% 0.00913
Nie
13 16 16 BULKA Bartosz Piotr 113 42.97% 0.04297
Nie
14 5 5 KLUZA Jan 44 13.41% 0.01341
Nie
14 14 14 FRODYMA Zbigniew Paweł 88 26.83% 0.02683
Nie
14 15 15 MAKAREWICZ Mieczysław Kazimierz 85 25.91% 0.02591
Nie
14 16 16 BALICKI Marek 111 33.84% 0.03384
Tak
15 14 14 GULIJ Dariusz Jerzy 130 53.72% 0.05372
Tak
15 15 15 FOREMNIK Piotr Sebastian 38 15.70% 0.0157
Nie
15 16 16 PRĘTKI Marek Henryk 74 30.58% 0.03058
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CHROMIEC Dariusz Janusz 50 wyższe Stronie Śląskie, 1 765 54.97 Tak
2 FOREMNIK Irena 50 wyższe Kamienica, 206 6.42 Nie
3 GÓRNIAK Maria 66 wyższe medyczne Stronie Śląskie, 144 4.48 Nie
4 WĘGRZYN Miłosz Kacper 30 wyższe Stronie Śląskie, 1 096 34.13 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 57 Stronie Śląskie stały 1 097 584 584 53.24% 0.05324
583 99.83%
2 Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim, ul. Nadbrzeżna 30 Stronie Śląskie stały 1 450 790 790 54.48% 0.05448
782 98.99%
3 Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12 Stronie Śląskie stały 1 174 587 581 49.49% 0.04949
578 99.48%
4 Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 57 Stronie Śląskie stały 1 290 676 676 52.40% 0.0524
671 99.26%
5 Świetlica wiejska "Trzy Siostry", 7a Stary Gierałtów stały 562 331 331 58.90% 0.0589
328 99.09%
6 Niepubliczne Przedszkole, 41 Bolesławów stały 432 244 244 56.48% 0.05648
243 99.59%
7 Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej Samodzielny Publiczny ZOZ w Stroniu Śląskim Budynek ZOL A, Sudecka 3A Stronie Śląskie szpital 51 29 29 56.86% 0.05686
26 89.66%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 066 6 046 7 1