Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 720
Wyborców 2 928
Obwodów 2
 • Wybory do Rady Gminy Siemyśl
 • Wybory Wójta Gminy Siemyśl
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Sala wiejska w Charzynie, ul. Polna 1 Charzyno stały Nie sołectwa: Byszewo, Charzyno, Kędrzyno, Niemierze
2 Dom Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 21 Siemyśl stały Tak sołectwa: Białokury, Morowo, Nieżyn, Siemyśl, Świecie Kołobrzeskie, Trzynik, Unieradz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Białokury 1 208 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Byszewo 1 107 1 1
0.0000030000Nr 3 część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Leśną i Szkolną 1 190 4 4
0.0000040000Nr 4 część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Polną, Wodną i Zieloną 1 205 2 2
0.0000050000Nr 5 część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Krótką, Lawendową, Lipową, Rowerową od Nr 1 do Nr 3, Spacerową od Nr 1 do Nr 7 i Wojska Polskiego oraz numerację porządkową od Nr 10 do końca 1 260 3 3
0.0000060000Nr 6 część Sołectwa Charzyno obejmująca ulice: Rowerową od Nr 4 do końca, Spacerową od Nr 8 do końca, Willową oraz numerację porządkową od Nr 1 do Nr 9C oraz Sołectwo Niemierze 1 207 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Kędrzyno 1 235 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Morowo oraz Sołectwo Świecie Kołobrzeskie 1 184 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Nieżyn 1 215 2 2
0.0000100000Nr 10 część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Polną i Szkolną 1 229 2 2
0.0000110000Nr 11 część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Kościelną, Malinową i Ogrodową 1 162 2 2
0.0000120000Nr 12 część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulice: Kołobrzeską, Ks. Alojzego Wyciślika, Lipową, Sportową i Topolową od Nr 1 do Nr 42 oraz numerację porządkową od Nr 17 do końca 1 290 2 2
0.0000130000Nr 13 część Sołectwa Siemyśl obejmująca ulicę Topolową od Nr 43 do końca i numerację porządkową od Nr 1 do Nr 16 oraz Sołectwo Unieradz 1 138 1 1
0.0000140000Nr 14 część sołectwa Trzynik obejmująca miejscowość Trzynik-numerację porządkową od Nr 1 do Nr 13 1 157 2 2
0.0000150000Nr 15 część sołectwa Trzynik obejmująca miejscowość Trzynik-numerację porządkową od Nr 14 do końca oraz miejscowość Wszemierzyce 1 141 2 2
Podsumowanie 15 2 928 30 30

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOŻNA WIĘCEJ" KWW MOŻNA WIĘCEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA KWW LEPSZA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA HRYB KWW GRZEGORZA HRYB 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ROSZAK Jolanta Zofia 56 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA Charzyno
1 DOŁKOWSKI Marek 54 Średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOŻNA WIĘCEJ" Siemyśl

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 Bez głosowania Nie
3 190 110 110 57.89% 0.05789
106 96.36% 0.09636
Tak
4 205 111 111 54.15% 0.05415
106 95.50% 0.0955
Tak
5 260 128 128 49.23% 0.04923
127 99.22% 0.09922
Tak
6 207 103 103 49.76% 0.04976
96 93.20% 0.0932
Tak
7 235 62 62 26.38% 0.02638
62 100.00% 0.1
Tak
8 184 72 75 40.76% 0.04076
74 98.67% 0.09867
Tak
9 215 109 107 49.77% 0.04977
105 98.13% 0.09813
Tak
10 229 124 124 54.15% 0.05415
117 94.35% 0.09435
Tak
11 162 89 89 54.94% 0.05494
81 91.01% 0.09101
Tak
12 290 135 136 46.90% 0.0469
129 94.85% 0.09485
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 157 48 48 30.57% 0.03057
45 93.75% 0.09375
Tak
15 141 46 46 32.62% 0.03262
46 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 304 10 27.79% 0.02779
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOŻNA WIĘCEJ" 552 11 50.46% 0.05046
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA 231 8 21.12% 0.02112
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA HRYB 7 1 0.64% 0.00064

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 304 10 5 27.79% 0.02779
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MOŻNA WIĘCEJ" 552 11 9 50.46% 0.05046
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA 231 8 1 21.12% 0.02112
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA HRYB 7 1 0 0.64% 0.00064

Rada Gminy Siemyśl - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 CHABERA Stanisław Bez głosowania Tak
2 2 2 WERS Krzysztof Władysław Bez głosowania Tak
3 2 2 MASŁOWSKI Andrzej 22 20.75% 0.02075
Nie
3 12 12 TASAK Janusz Edward 43 40.57% 0.04057
Tak
3 13 13 GIERLICZ Andrzej Feliks 34 32.08% 0.03208
Nie
3 14 14 BANASIEWICZ Sebastian 7 6.60% 0.0066
Nie
4 12 12 MATA Karol 64 60.38% 0.06038
Tak
4 13 13 WILCZYŃSKI Serafin Paweł 42 39.62% 0.03962
Nie
5 2 2 GREGA Krystyna Jadwiga 43 33.86% 0.03386
Nie
5 12 12 PAŃKA Wojciech Hubert 64 50.39% 0.05039
Tak
5 13 13 CIRIN Beata Barbara 20 15.75% 0.01575
Nie
6 12 12 HRYCENKO Wiesław 64 66.67% 0.06667
Tak
6 13 13 WOJTASZEK Arkadiusz Andrzej 32 33.33% 0.03333
Nie
7 2 2 ŁOJEK Grzegorz Ireneusz 41 66.13% 0.06613
Tak
7 12 12 CIECHOWSKA Karolina Czesława 21 33.87% 0.03387
Nie
8 2 2 MORDARSKI Bogdan 35 47.30% 0.0473
Nie
8 12 12 DOMAŃSKA Wanda Janina 39 52.70% 0.0527
Tak
9 2 2 NOWACZYK Olga Barbara 76 72.38% 0.07238
Tak
9 13 13 KALICKI Robert 29 27.62% 0.02762
Nie
10 2 2 KUŹMICZ Adam 26 22.22% 0.02222
Nie
10 12 12 TARNOPOLSKI Mirosław 91 77.78% 0.07778
Tak
11 12 12 KAŹMIERCZAK Joanna Natalia 30 37.04% 0.03704
Nie
11 13 13 ŚLIWIŃSKI Piotr Janusz 51 62.96% 0.06296
Tak
12 2 2 WAWRZYNIAK Krzysztof Jerzy 61 47.29% 0.04729
Nie
12 12 12 PASZKO Michał 68 52.71% 0.05271
Tak
13 2 2 KURNIK Marian Bez głosowania Tak
14 12 12 CZAJKA Daria 29 64.44% 0.06444
Tak
14 13 13 DZIEKAŃSKA Ryszarda Małgorzata 16 35.56% 0.03556
Nie
15 12 12 PLISZKA Jacek Andrzej 39 84.78% 0.08478
Tak
15 13 13 ZIELIŃSKA Renata 7 15.22% 0.01522
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DOŁKOWSKI Marek 54 Średnie Siemyśl, 756 58.06 Tak
2 ROSZAK Jolanta Zofia 56 Wyższe Charzyno, 546 41.94 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Sala wiejska w Charzynie, ul. Polna 1 Charzyno stały 1 204 558 558 46.35% 0.04635
545 97.67%
2 Dom Kultury w Siemyślu, ul. Szkolna 21 Siemyśl stały 1 724 767 765 44.37% 0.04437
757 98.95%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 720 2 928 2 1