Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 553
Wyborców 2 061
Obwodów 2
 • Wybory do Rady Gminy w Czajkowie
 • Wybory Wójta Gminy Czajków
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół w Czajkowie, Szkoła Podstawowa w Czajkowie, nr 55/1 Czajków stały Tak Sołectwo Czajków, Sołectwo Muchy, Sołectwo Salamony I, Sołectwo Salamony II
2 Komunalny budynek po zlikwidowanej Szkole Filialnej w Mielcuchach, nr 61 Mielcuchy stały Nie Sołectwo Klon, Sołectwo Mielcuchy, Sołectwo Mielcuchy Pierwsze, Sołectwo Michałów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Czajków: Część sołectwa Czajków od nr 1 do nr 54, Osiedle Słoneczne 1 204 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Czajków: Część sołectwa Czajków od nr 55 do nr 126 1 187 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Czajków: Część sołectwa Czajków od nr 127 do nr 185A, ul. Leśna 1 202 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Czajków: Część sołectwa Czajków od nr 186 do nr 210 1 117 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Czajków: Część sołectwa Czajków od nr 211 do nr 253/4 1 130 1 1
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Klon: Część sołectwa Klon nr 1 do nr 32 1 111 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Klon: Część sołectwa Klon od nr 33 do nr 113 1 148 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Mielcuchy: Część sołectwa Mielcuchy od nr 1 do nr 49, od nr 90 do nr 92 1 179 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Mielcuchy: Część sołectwa Mielcuchy od nr 50 do nr 89 1 128 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Mielcuchy Pierwsze 1 94 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Michałów 1 89 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Muchy: Część sołectwa Muchy od nr 1 do nr 33 1 104 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Muchy: Część sołectwa Muchy od nr 34 do nr 75 1 148 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Salamony I 1 110 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Salamony II 1 110 1 1
Podsumowanie 15 2 061 27 27

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GOSPODARNI RAZEM” KWW GOSPODARNI RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 WYSOTA Bożena Mariola 46 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL Mielcuchy Pierwsze
1 PLICHTA Henryk Stanisław 53 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GOSPODARNI RAZEM” Czajków

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 204 148 148 72.55% 0.07255
143 96.62% 0.09662
Tak
2 187 113 113 60.43% 0.06043
107 94.69% 0.09469
Tak
3 201 137 137 68.16% 0.06816
126 91.97% 0.09197
Tak
4 117 77 77 65.81% 0.06581
73 94.81% 0.09481
Tak
5 Bez głosowania Nie
6 111 78 67 60.36% 0.06036
65 97.01% 0.09701
Tak
7 148 94 94 63.51% 0.06351
93 98.94% 0.09894
Tak
8 178 128 129 72.47% 0.07247
129 100.00% 0.1
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 94 75 75 79.79% 0.07979
72 96.00% 0.096
Tak
11 88 58 58 65.91% 0.06591
57 98.28% 0.09828
Tak
12 104 69 70 67.31% 0.06731
68 97.14% 0.09714
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 345 11 36.98% 0.03698
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 9 1 0.96% 0.00096
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 47 1 5.04% 0.00504
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GOSPODARNI RAZEM” 532 14 57.02% 0.05702

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 345 11 2 36.98% 0.03698
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 9 1 0 0.96% 0.00096
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 47 1 0 5.04% 0.00504
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GOSPODARNI RAZEM” 532 14 13 57.02% 0.05702

Rada Gminy w Czajkowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KACZMAREK Ewa Maria 63 44.06% 0.04406
Nie
1 14 14 PUCHAŁA Andrzej Józef 80 55.94% 0.05594
Tak
2 2 2 ZADKA Agnieszka Beata 46 42.99% 0.04299
Nie
2 14 14 GAŁKA Marcin Piotr 61 57.01% 0.05701
Tak
3 2 2 WRZOSEK Marek 46 36.51% 0.03651
Nie
3 14 14 ŁUSZCZEK Iwona Justyna 80 63.49% 0.06349
Tak
4 2 2 PODGÓRSKA Monika 26 35.62% 0.03562
Nie
4 14 14 KRZYWAŹNIA Stanisław 47 64.38% 0.06438
Tak
5 2 2 SIBIŃSKI Paweł Bez głosowania Tak
6 2 2 KOFEL Włodzimierz Grzegorz 27 41.54% 0.04154
Nie
6 14 14 WRÓBEL Bartosz Paweł 38 58.46% 0.05846
Tak
7 2 2 PACYNA Waldemar Marek 38 40.86% 0.04086
Nie
7 14 14 ZADKA Bolesław Leon 55 59.14% 0.05914
Tak
8 2 2 BACHOR Joanna Aleksandra 4 3.10% 0.0031
Nie
8 10 10 WOLSKA Małgorzata Katarzyna 47 36.43% 0.03643
Nie
8 14 14 KOBIELA Maria Bronisława 78 60.47% 0.06047
Tak
9 14 14 WYRWAS Henryk Bez głosowania Tak
10 2 2 WYSOTA Bożena Mariola 47 65.28% 0.06528
Tak
10 14 14 KOBIELA-GOŁDYN Marta Kazimiera 25 34.72% 0.03472
Nie
11 2 2 KLIMEK Agnieszka 22 38.60% 0.0386
Nie
11 8 8 BOLSEWICZ Mirosław Roman 9 15.79% 0.01579
Nie
11 14 14 GOŁDYN Roman Adam 26 45.61% 0.04561
Tak
12 2 2 GOLANOWSKI Jacek Wojciech 26 38.24% 0.03824
Nie
12 14 14 KĘDZIA Jan 42 61.76% 0.06176
Tak
13 14 14 KASPERSKA Danuta Bez głosowania Tak
14 14 14 WOLSKA Ewa Bez głosowania Tak
15 14 14 PLUTA Paweł Wojciech Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PLICHTA Henryk Stanisław 53 Wyższe Czajków, 868 67.76 Tak
2 WYSOTA Bożena Mariola 46 Wyższe Mielcuchy Pierwsze, 413 32.24 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół w Czajkowie, Szkoła Podstawowa w Czajkowie, nr 55/1 Czajków stały 1 311 788 788 60.11% 0.06011
779 98.86%
2 Komunalny budynek po zlikwidowanej Szkole Filialnej w Mielcuchach, nr 61 Mielcuchy stały 746 511 504 67.56% 0.06756
502 99.60%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 553 2 061 2 1