Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 848
Wyborców 5 597
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Miejskiej w Zalewie
 • Wybory Burmistrza Zalewa
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Miejski w Zalewie, Częstochowska 8 Zalewo stały Tak Miasto Zalewo-ulice: Akacjowa, Częstochowska, Długa, Działkowa, Elbląska, Ewingi, Jesionowa, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kościelna, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Lipcowa, Letnia, 1 - Maja, Mickiewicza, Morąska, Morwowa, Niska, Ogrodowa, Osiedle Wileńskie, Parkowa, Piaskowa, Polna, Rolna, Różana, Rzemieślnicza, Rybacka, Sienkiewicza, Słoneczna, 29 - Stycznia, Szkolna, Ślusarska, Targowa, Tartaczna, Tragutta, Zielona, Żeromskiego
2 Urząd Miejski w Zalewie, Częstochowska 8 Zalewo stały Tak Część Gminy Zalewo obejmująca miejscowości: Bajdy, Barty, Pozorty, Tarpno, Bądki, Dajny, Sadławki, Gajdy, Girgajny, Kupin, Mazanki, Półwieś, Witoszewo
3 Zespół Szkół w Borecznie, 22 Boreczno stały Tak Część Gminy Zalewo obejmująca miejscowości: Boreczno, Śliwa, Janiki Wielkie, Janiki Małe, Kątki, Duba, Huta Wielka, Jaśkowo, Międzychód, Skitławki, Surbajny, Rudnia, Urowo, Murawki, Nowe Chmielówko, Wieprz, Gubławki, Karpowo, Pomielin, Wielowieś, Mozgowo
4 Zespół Szkół w Dobrzykach, 25 Dobrzyki stały Tak Część Gminy Zalewo obejmująca miejscowości: Dobrzyki, Bednarzówka, Jezierce, Kiemiany, Koziny, Polajny, Jerzwałd, Likszany, Rucewo, Matyty, Rąbity, Zatyki

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Zalewo – część obejmująca ulice: Ogrodowa, Osiedle Wileńskie, Morąska, Piaskowa, Rolna, Sienkiewicza, Ślusarska, Traugutta; 1 416 3 3
0.0000020000Nr 2 Zalewo – część obejmująca ulice: 29 Stycznia, Szkolna, Żeromskiego; 1 438 3 3
0.0000030000Nr 3 Zalewo – część obejmująca ulice: Częstochowska, Kilińskiego, Kościelna, Krakowska, Krótka, Kwiatowa, Mickiewicza, Morwowa, Niska, Parkowa, Różana, Rybacka, Targowa; 1 378 3 3
0.0000040000Nr 4 Zalewo – część obejmująca ulice: 1 Maja, Elbląska, Kolejowa, Letnia 1 281 2 2
0.0000050000Nr 5 Zalewo – część obejmująca ulice: Lipcowa, Akacjowa, Długa, Działkowa, Ewingi, Jesionowa, Kasztanowa, Polna, Rzemieślnicza, Słoneczna, Tartaczna, Zielona; 1 316 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Boreczno: Boreczno, Śliwa; Sołectwo Duba: Duba, Huta Wielka; 1 372 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Międzychód: Międzychód, Skitławki, Surbajny, Rudnia; Sołectwo Rąbity: Rąbity, Zatyki; 1 368 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Urowo: Urowo, Murawki, Nowe Chmielówko; Sołectwo Wieprz: Gubławki, Karpowo, Pomielin, Wieprz; 1 340 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Janiki Wielkie: Janiki Małe, Janiki Wielkie, Kątki; Sołectwo Jaśkowo: Jaśkowo; Sołectwo Wielowieś: Mozgowo, Wielowieś; 1 438 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Kupin: Kupin; Sołectwo Mazanki: Mazanki; Sołectwo Girgajny: Girgajny; 1 404 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Barty: Barty, Pozorty, Tarpno; Sołectwo Bądki: Bądki; 1 353 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Półwieś: Półwieś; Sołectwo Witoszewo: Witoszewo; Sołectwo Gajdy: Gajdy; 1 481 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Dobrzyki: Dobrzyki, Bednarzówka, Jezierce, Kiemiany, Koziny, Polajny; Sołectwo Matyty: Matyty; 1 389 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Jerzwałd: Jerzwałd, Likszany, Rucewo; 1 334 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Bajdy: Bajdy; Sołectwo Dajny: Dajny, Sadławki; 1 289 2 2
Podsumowanie 15 5 597 35 35

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 2
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 4
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY DOM KWW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY DOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALFA KWW ALFA 1 1 2

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 GŁOZAK Grzegorz 37 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PiS Półwieś
2 ŻYLIŃSKI Marek Błażej 66 wyższe techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY DOM Zalewo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 414 196 196 47.34% 0.04734
192 97.96% 0.09796
Tak
2 438 233 233 53.20% 0.0532
227 97.42% 0.09742
Tak
3 377 198 199 52.79% 0.05279
194 97.49% 0.09749
Tak
4 281 132 132 46.98% 0.04698
132 100.00% 0.1
Tak
5 316 178 178 56.33% 0.05633
178 100.00% 0.1
Tak
6 1 325 214 213 16.08% 0.01608
211 99.06% 0.09906
Tak
7 1 514 162 162 10.70% 0.0107
156 96.30% 0.0963
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 1 325 241 241 18.19% 0.01819
237 98.34% 0.09834
Tak
10 403 175 175 43.42% 0.04342
169 96.57% 0.09657
Tak
11 352 214 214 60.80% 0.0608
209 97.66% 0.09766
Tak
12 481 197 197 40.96% 0.04096
194 98.48% 0.09848
Tak
13 388 170 170 43.81% 0.04381
160 94.12% 0.09412
Tak
14 331 130 130 39.27% 0.03927
129 99.23% 0.09923
Tak
15 290 121 121 41.72% 0.04172
119 98.35% 0.09835
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 170 2 6.78% 0.00678
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 230 4 9.17% 0.00917
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 759 13 30.28% 0.03028
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY DOM 1 175 14 46.87% 0.04687
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALFA 173 2 6.90% 0.0069

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 170 2 1 6.78% 0.00678
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 230 4 0 9.17% 0.00917
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 759 13 0 30.28% 0.03028
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA ŻYLIŃSKIEGO ZALEWO NASZ WSPÓLNY DOM 1 175 14 12 46.87% 0.04687
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALFA 173 2 2 6.90% 0.0069

Rada Miejska w Zalewie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 BOLESTA Elżbieta 45 23.44% 0.02344
Nie
1 14 14 WITKOWSKA Zofia 52 27.08% 0.02708
Nie
1 15 15 GŁĄB Iwona 95 49.48% 0.04948
Tak
2 4 4 LASKOWSKI Władysław 73 32.16% 0.03216
Nie
2 10 10 SZUBIAK Halina 72 31.72% 0.03172
Nie
2 14 14 TRUSZKOWSKI Alfred Stanisław 82 36.12% 0.03612
Tak
3 4 4 GAJEWSKA Barbara 43 22.16% 0.02216
Nie
3 10 10 GÓRAK Piotr 54 27.84% 0.02784
Nie
3 14 14 ŻOŁĄDKIEWICZ Wioletta Monika 97 50.00% 0.05
Tak
4 2 2 MIĆKO Mirosław Waldemar 96 72.73% 0.07273
Tak
4 10 10 RYCZKOWSKI Tomasz 36 27.27% 0.02727
Nie
5 10 10 KUJAWA Mariusz 62 34.83% 0.03483
Nie
5 14 14 LICHACZ Jan 116 65.17% 0.06517
Tak
6 4 4 SKURZEWSKA Joanna 41 19.43% 0.01943
Nie
6 10 10 RADECKA Anna 54 25.59% 0.02559
Nie
6 14 14 MAŁACHOWSKI Andrzej 38 18.01% 0.01801
Nie
6 15 15 PRZYBYLSKI Krzysztof 78 36.97% 0.03697
Tak
7 4 4 HELWAK Bożena Maria 73 46.79% 0.04679
Nie
7 14 14 CZYSZEK Mirosław 83 53.21% 0.05321
Tak
8 14 14 NYKOŁYSZAK Ewa Maria Bez głosowania Tak
9 2 2 MIZGIER Tadeusz 74 31.22% 0.03122
Nie
9 10 10 WITKOWSKI Eugeniusz 32 13.50% 0.0135
Nie
9 14 14 OBSZAŃSKA Dorota 131 55.27% 0.05527
Tak
10 10 10 PARZONKA Ireneusz 75 44.38% 0.04438
Nie
10 14 14 NIDZGORSKI Dariusz 94 55.62% 0.05562
Tak
11 10 10 WOJCIECHOWSKA Ilona 85 40.67% 0.04067
Nie
11 14 14 GAL Jan 124 59.33% 0.05933
Tak
12 10 10 GŁOZAK Grzegorz 78 40.21% 0.04021
Nie
12 14 14 JAKUBIEC Teresa Monika 116 59.79% 0.05979
Tak
13 10 10 GROCHOWSKA Paulina Natalia 71 44.38% 0.04438
Nie
13 14 14 TRUSZKOWSKI Krzysztof 89 55.63% 0.05563
Tak
14 10 10 SKÓRKA Danuta Agnieszka 44 34.11% 0.03411
Nie
14 14 14 GAWRYŚ Krzysztof 85 65.89% 0.06589
Tak
15 10 10 CHARKAWA Kamila Maria 51 42.86% 0.04286
Nie
15 14 14 KRAJNIK Halina 68 57.14% 0.05714
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GŁOZAK Grzegorz 37 wyższe Półwieś, 726 27.57 Nie
2 ŻYLIŃSKI Marek Błażej 66 wyższe techniczne Zalewo, 1 907 72.43 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Miejski w Zalewie, Częstochowska 8 Zalewo stały 1 826 938 938 51.37% 0.05137
928 98.93%
2 Urząd Miejski w Zalewie, Częstochowska 8 Zalewo stały 1 526 707 708 46.40% 0.0464
696 98.31%
3 Zespół Szkół w Borecznie, 22 Boreczno stały 1 325 634 634 47.85% 0.04785
630 99.37%
4 Zespół Szkół w Dobrzykach, 25 Dobrzyki stały 908 390 390 42.95% 0.04295
379 97.18%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 848 5 597 4 1