Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 831
Wyborców 4 766
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Sokoły
 • Wybory Wójta Gminy Sokoły
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, 29 Kowalewszczyzna stały Nie Chomice, Jeńki, Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna-Folwark, Mojsiki, Waniewo
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 5 Sokoły stały Tak Czajki, Idźki Młynowskie, Idźki Średnie, Idźki-Wykno, Jabłonowo-Kąty, Jabłonowo-Wypychy, Jamiołki-Godzieby, Jamiołki-Kowale, Jamiołki-Piotrowięta, Jamiołki-Świetliki, Kruszewo-Brodowo, Kruszewo-Głąby, Krzyżewo, Roszki Leśne, Roszki-Chrzczony, Roszki-Sączki, Roszki-Ziemaki, Stare Truskolasy, Truskolasy-Lachy, Truskolasy-Niwisko, Truskolasy-Olszyna, Truskolasy-Wola
3 Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ul. Kolejowa 3 Sokoły stały Tak Bruszewo, Bruszewo-Borkowizna, Bujny, Drągi, Dworaki-Pikaty, Dworaki-Staśki, Kruszewo-Wypychy, Noski Śnietne, Nowe Racibory, Perki-Bujenki, Perki-Franki, Perki-Karpie, Perki-Lachy, Perki-Mazowsze, Perki-Wypychy, Pęzy, Porośl-Kije, Rzące, Stare Racibory
4 Urząd Gminy, ul. Rynek Mickiewicza 10 Sokoły stały Nie Sokoły
5 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o. o., 46 Dworaki-Staśki szpital Nie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o. o.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Jeńki. 1 303 2 2
0.0000020000Nr 2 Chomice, Mojsiki, Waniewo. 1 236 2 2
0.0000030000Nr 3 Kowalewszczyzna, Kowalewszczyzna-Folwark. 1 227 2 2
0.0000040000Nr 4 Jabłonowo-Kąty, Jabłonowo-Wypychy, Krzyżewo, Roszki-Ziemaki. 1 310 2 2
0.0000050000Nr 5 Czajki, Stare Truskolasy, Truskolasy-Lachy, Truskolasy-Niwisko, Truskolasy-Olszyna, Truskolasy-Wola. 1 389 2 2
0.0000060000Nr 6 Idźki Młynowskie, Kruszewo-Brodowo, Kruszewo-Głąby, Roszki Leśne, Roszki-Chrzczony, Roszki-Sączki. 1 336 2 2
0.0000070000Nr 7 Idźki Średnie, Idźki-Wykno, Jamiołki-Godzieby, Jamiołki-Kowale, Jamiołki-Piotrowięta, Jamiołki-Świetliki. 1 328 3 3
0.0000080000Nr 8 Bruszewo, Bruszewo-Borkowizna. 1 290 4 4
0.0000090000Nr 9 Dworaki-Pikaty, Dworaki-Staśki, Nowe Racibory, Porośl-Kije. 1 431 2 2
0.0000100000Nr 10 Kruszewo Wypychy, Perki-Bujenki, Perki-Franki, Perki-Karpie, Perki-Lachy, Perki-Mazowsze, Perki-Wypychy. 1 353 2 2
0.0000110000Nr 11 Bujny, Drągi, Noski Śnietne, Pęzy, Stare Racibory, Rzące. 1 333 2 2
0.0000120000Nr 12 Sokoły, ulice: Czerwonego Krzyża, Kościelna, Krzewina, Leśna, Nowy Świat, Piaskowa, Żytnia. 1 305 4 4
0.0000130000Nr 13 Sokoły ulice: Ogrodowa, Parkowa, Rynek Mickiewicza, Targowa, Tykocińska. 1 231 2 2
0.0000140000Nr 14 Sokoły ulice: Cicha, Krótka, Mazowiecka, Niecała, Polna, Rynek Kościuszki, Szosa Białostocka, Szosa Mazowiecka, Sikorskiego, Wspólna, Wygoda. 1 370 2 2
0.0000150000Nr 15 Sokoły ulice: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Solidarności, Szkolna. 1 324 3 3
Podsumowanie 15 4 766 36 36

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY KWW SPOZA SITWY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM KWW MŁODZI RAZEM 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT KWW NASZ POWIAT 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO KWW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 POGORZELSKI Ryszard 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY Kobylin-Pogorzałki
2 ZAJKOWSKI Józef 57 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ Łupianka Stara

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 303 152 152 50.17% 0.05017
151 99.34% 0.09934
Tak
2 235 111 111 47.23% 0.04723
110 99.10% 0.0991
Tak
3 227 112 112 49.34% 0.04934
109 97.32% 0.09732
Tak
4 310 150 150 48.39% 0.04839
150 100.00% 0.1
Tak
5 389 213 213 54.76% 0.05476
208 97.65% 0.09765
Tak
6 336 180 180 53.57% 0.05357
175 97.22% 0.09722
Tak
7 328 214 214 65.24% 0.06524
213 99.53% 0.09953
Tak
8 290 160 160 55.17% 0.05517
159 99.38% 0.09938
Tak
9 362 187 187 51.66% 0.05166
180 96.26% 0.09626
Tak
10 353 178 178 50.42% 0.05042
176 98.88% 0.09888
Tak
11 333 175 175 52.55% 0.05255
173 98.86% 0.09886
Tak
12 305 189 189 61.97% 0.06197
187 98.94% 0.09894
Tak
13 231 127 128 55.41% 0.05541
125 97.66% 0.09766
Tak
14 370 202 202 54.59% 0.05459
197 97.52% 0.09752
Tak
15 324 176 176 54.32% 0.05432
171 97.16% 0.09716
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 166 3 6.68% 0.00668
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY 972 14 39.13% 0.03913
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ 1 183 15 47.62% 0.04762
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM 37 1 1.49% 0.00149
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 35 1 1.41% 0.00141
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 26 1 1.05% 0.00105
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 65 1 2.62% 0.00262

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 166 3 1 6.68% 0.00668
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOZA SITWY 972 14 6 39.13% 0.03913
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ SOKÓŁ 1 183 15 8 47.62% 0.04762
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI RAZEM 37 1 0 1.49% 0.00149
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT 35 1 0 1.41% 0.00141
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO 26 1 0 1.05% 0.00105
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE JEDNOŚĆ 65 1 0 2.62% 0.00262

Rada Gminy Sokoły - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 CIMASZEWSKI Tomasz 95 62.91% 0.06291
Tak
1 17 17 ŁOŃSKA Bożena 56 37.09% 0.03709
Nie
2 16 16 JARCZEWSKI Andrzej 55 50.00% 0.05
Nie
2 17 17 KRYSIEWICZ Maria 55 50.00% 0.05
Tak
3 16 16 ŁAPIŃSKI Piotr 82 75.23% 0.07523
Tak
3 17 17 JARMUSZEWSKA Elżbieta 27 24.77% 0.02477
Nie
4 16 16 ROSZKOWSKI Janusz 72 48.00% 0.048
Nie
4 17 17 TRUSKOLAWSKI Radosław 78 52.00% 0.052
Tak
5 16 16 CZAJKOWSKI Marek 116 55.77% 0.05577
Tak
5 17 17 ZDRODOWSKI Michał 92 44.23% 0.04423
Nie
6 16 16 CIBOROWSKI Dariusz Waldemar 70 40.00% 0.04
Nie
6 17 17 GRABOWSKI Janusz 105 60.00% 0.06
Tak
7 16 16 IDŹKOWSKI Grzegorz 98 46.01% 0.04601
Tak
7 17 17 JAMIOŁKOWSKI Jerzy Władysław 89 41.78% 0.04178
Nie
7 20 20 OLSZEWSKI Łukasz 26 12.21% 0.01221
Nie
8 2 2 CHOIŃSKI Radosław 34 21.38% 0.02138
Nie
8 16 16 MITRUSIAK Paweł 9 5.66% 0.00566
Nie
8 17 17 KRUSZEWSKI Tomasz 79 49.69% 0.04969
Tak
8 18 18 GIERŁACHOWSKA Katarzyna 37 23.27% 0.02327
Nie
9 16 16 STANKOWSKA Diana 49 27.22% 0.02722
Nie
9 17 17 GRABOWSKI Krzysztof 131 72.78% 0.07278
Tak
10 2 2 KOMAR Piotr 92 52.27% 0.05227
Tak
10 17 17 KURZYNA Franciszek 84 47.73% 0.04773
Nie
11 16 16 RACIBORSKI Dawid 79 45.66% 0.04566
Nie
11 17 17 CZAJKOWSKI Wojciech 94 54.34% 0.05434
Tak
12 16 16 PERKOWSKI Andrzej 20 10.70% 0.0107
Nie
12 17 17 CZARNOWSKI Adam 67 35.83% 0.03583
Tak
12 19 19 BRZOZOWSKI Przemysław 35 18.72% 0.01872
Nie
12 21 21 JANKOWSKI Jarosław 65 34.76% 0.03476
Nie
13 16 16 KOTOWSKI Daniel 46 36.80% 0.0368
Nie
13 17 17 SIENIAWSKA Jadwiga 79 63.20% 0.0632
Tak
14 16 16 SZORC Kacper 104 52.79% 0.05279
Tak
14 17 17 KURZYNA Hanna Maria 93 47.21% 0.04721
Nie
15 2 2 ROSZKOWSKA Izabela 40 23.39% 0.02339
Nie
15 16 16 ZARZECKA Hanna 77 45.03% 0.04503
Tak
15 17 17 GIERŁACHOWSKA Wioletta 54 31.58% 0.03158
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 POGORZELSKI Ryszard 54 wyższe Kobylin-Pogorzałki, 945 37.86 Nie
2 ZAJKOWSKI Józef 57 wyższe Łupianka Stara, 1 551 62.14 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, 29 Kowalewszczyzna stały 765 375 375 49.02% 0.04902
369 98.40%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 5 Sokoły stały 1 363 756 756 55.47% 0.05547
751 99.34%
3 Centrum Kulturalno-Biblioteczne, ul. Kolejowa 3 Sokoły stały 1 338 700 700 52.32% 0.05232
689 98.43%
4 Urząd Gminy, ul. Rynek Mickiewicza 10 Sokoły stały 1 230 694 694 56.42% 0.05642
686 98.85%
5 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MD CARE Sp. z o. o., 46 Dworaki-Staśki szpital 1 1 1 100.00% 0.1
1 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 831 4 766 5 1