Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 988
Wyborców 3 201
Obwodów 3
 • Wybory do Rady Gminy w Nowych Piekutach
 • Wybory Wójta Gminy Nowe Piekuty
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 Nowe Piekuty stały Tak Hodyszewo, Jośki, Skłody-Przyrusy, Koboski, Krasowo-Siódmaki, Piekuty-Urbany, Nowe Piekuty, Łopienie-Jeże, Łopienie-Zyski, Łopienie-Szelągi, Stokowisko, Pruszanka Mała.
2 Szkoła Podstawowa Nowe Piekuty, ul. Główna 3 Nowe Piekuty stały Tak Kostry-Litwa, Kostry-Noski, Skłody Borowe, Nowe Żochy, Stare Żochy, Krasowo-Częstki, Krasowo-Wólka, Wierzbowizna, Krasowo Wielkie, Tłoczewo, Markowo-Wólka, Nowe Rzepki, Lendowo-Budy.
3 Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna, ul. Mazowiecka 1 Jabłoń Kościelna stały Tak Jabłoń-Dąbrowa, Jabłoń-Śliwowo, Jabłoń-Jankowce, Jabłoń-Piotrowce, Jabłoń-Spały, Jabłoń-Zarzeckie, Jabłoń-Markowięta, Jabłoń-Dobki, Jabłoń-Zambrowizna, Jabłoń Kościelna-ul. Dobkowska, ul. Kolejowa, ul. Krótka, Jabłoń Kościelna-ul. Cmentarna, ul. Mazowiecka, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Rynek Kościelny, ul. Sokołowska, ul. Sadowa, ul. Zielona.

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Hodyszewo, Jośki 1 217 3 3
0.0000020000Nr 2 Skłody-Przyrusy, Koboski, Krasowo-Siódmaki, Piekuty-Urbany 1 211 3 3
0.0000030000Nr 3 Nowe Piekuty 1 206 3 3
0.0000040000Nr 4 Łopienie-Jeże, Łopienie-Zyski 1 212 3 3
0.0000050000Nr 5 Łopienie-Szelągi, Stokowisko, Pruszanka Mała 1 172 2 2
0.0000060000Nr 6 Kostry-Litwa, Kostry-Noski 1 200 4 4
0.0000070000Nr 7 Skłody Borowe, Nowe Żochy, Stare Żochy 1 216 2 2
0.0000080000Nr 8 Krasowo-Częstki, Krasowo-Wólka, Wierzbowizna 1 234 3 3
0.0000090000Nr 9 Krasowo Wielkie, Tłoczewo 1 226 3 3
0.0000100000Nr 10 Markowo-Wólka, Nowe Rzepki, Lendowo-Budy 1 188 3 3
0.0000110000Nr 11 Jabłoń-Dąbrowa, Jabłoń-Śliwowo 1 221 2 2
0.0000120000Nr 12 Jabłoń-Jankowce, Jabłoń-Piotrowce 1 276 2 2
0.0000130000Nr 13 Jabłoń-Spały, Jabłoń-Zarzeckie, Jabłoń-Markowięta, Jabłoń-Dobki, Jabłoń-Zambrowizna 1 256 2 2
0.0000140000Nr 14 Jabłoń Kościelna-ul. Dobkowska, ul. Kolejowa, ul. Krótka 1 174 2 2
0.0000150000Nr 15 Jabłoń Kościelna-ul. Cmentarna, ul. Mazowiecka, ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Rynek Kościelny, ul. Sokołowska, ul. Sadowa, ul. Zielona 1 192 2 2
Podsumowanie 15 3 201 39 39

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KACZYŃSKIEGO KWW MARKA KACZYŃSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO KWW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ KWW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY NIEMYJSKIEJ KWW ANNY NIEMYJSKIEJ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 ŻOCHOWSKA Anna 46 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ Nowe Żochy
1 KACZYŃSKI Marek 54 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KACZYŃSKIEGO Jabłoń-Jankowce
2 KRUSZEWSKI Tadeusz 45 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO Polskie Stronnictwo Ludowe Szepietowo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 217 140 139 64.06% 0.06406
138 99.28% 0.09928
Tak
2 211 144 144 68.25% 0.06825
141 97.92% 0.09792
Tak
3 206 143 143 69.42% 0.06942
141 98.60% 0.0986
Tak
4 212 142 142 66.98% 0.06698
139 97.89% 0.09789
Tak
5 172 135 135 78.49% 0.07849
134 99.26% 0.09926
Tak
6 200 154 154 77.00% 0.077
152 98.70% 0.0987
Tak
7 217 148 148 68.20% 0.0682
145 97.97% 0.09797
Tak
8 235 149 149 63.40% 0.0634
148 99.33% 0.09933
Tak
9 226 162 162 71.68% 0.07168
162 100.00% 0.1
Tak
10 188 119 119 63.30% 0.0633
115 96.64% 0.09664
Tak
11 221 135 135 61.09% 0.06109
132 97.78% 0.09778
Tak
12 276 196 196 71.01% 0.07101
196 100.00% 0.1
Tak
13 256 175 175 68.36% 0.06836
172 98.29% 0.09829
Tak
14 174 112 112 64.37% 0.06437
111 99.11% 0.09911
Tak
15 192 114 114 59.38% 0.05938
111 97.37% 0.09737
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KACZYŃSKIEGO 1 095 15 51.24% 0.05124
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO 272 8 12.73% 0.01273
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ 701 15 32.80% 0.0328
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY NIEMYJSKIEJ 69 1 3.23% 0.00323

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA KACZYŃSKIEGO 1 095 15 11 51.24% 0.05124
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TADEUSZA KRUSZEWSKIEGO 272 8 1 12.73% 0.01273
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JEDNOŚĆ I SAMORZĄDNOŚĆ 701 15 2 32.80% 0.0328
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY NIEMYJSKIEJ 69 1 1 3.23% 0.00323

Rada Gminy w Nowych Piekutach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 16 16 SIENKIEWICZ Marek 31 22.46% 0.02246
Nie
1 17 17 KOZŁOWSKI Wiesław 57 41.30% 0.0413
Tak
1 18 18 JANKOWSKI Eugeniusz 50 36.23% 0.03623
Nie
2 16 16 RADZISZEWSKI Andrzej 55 39.01% 0.03901
Tak
2 17 17 ŁUPIŃSKI Tomasz 41 29.08% 0.02908
Nie
2 18 18 RADZISZEWSKI Piotr 45 31.91% 0.03191
Nie
3 16 16 POGORZELSKA Eugenia 48 34.04% 0.03404
Tak
3 17 17 ŻELAZNA Barbara 47 33.33% 0.03333
Nie
3 18 18 SACHAJKO Edward 46 32.62% 0.03262
Nie
4 16 16 ZIMNOCH Franciszek Andrzej 43 30.94% 0.03094
Nie
4 17 17 BRZOZOWSKI Karol Paweł 11 7.91% 0.00791
Nie
4 18 18 FALKOWSKI Robert Stanisław 85 61.15% 0.06115
Tak
5 16 16 ZARĘBA Witold 78 58.21% 0.05821
Tak
5 18 18 GOŁĘBIEWSKA Małgorzata 56 41.79% 0.04179
Nie
6 16 16 OLĘDZKA Justyna 44 28.95% 0.02895
Nie
6 17 17 KRYŃSKA Katarzyna Anna 10 6.58% 0.00658
Nie
6 18 18 NYSZTOR Justyna 29 19.08% 0.01908
Nie
6 19 19 NIEMYJSKA Anna 69 45.39% 0.04539
Tak
7 16 16 ŻOCHOWSKI Artur 92 63.45% 0.06345
Tak
7 18 18 SASINOWSKI Kamil 53 36.55% 0.03655
Nie
8 16 16 MARKOWSKI Wiesław 64 43.24% 0.04324
Tak
8 17 17 KRUSZEWSKI Grzegorz 38 25.68% 0.02568
Nie
8 18 18 JANKOWSKI Tadeusz 46 31.08% 0.03108
Nie
9 16 16 KUNICKI Krzysztof 79 48.77% 0.04877
Tak
9 17 17 JANKOWSKA Joanna 41 25.31% 0.02531
Nie
9 18 18 MARKOWSKI Artur 42 25.93% 0.02593
Nie
10 16 16 PIEKUTOWSKI Marek 44 38.26% 0.03826
Nie
10 17 17 WYSZYŃSKA Karolina 27 23.48% 0.02348
Nie
10 18 18 ŚLIWOWSKI Daniel 44 38.26% 0.03826
Tak
11 16 16 BRZOZOWSKI Wiesław 89 67.42% 0.06742
Tak
11 18 18 ŚLIWOWSKI Mirosław 43 32.58% 0.03258
Nie
12 16 16 BRZOZOWSKI Kazimierz 112 57.14% 0.05714
Tak
12 18 18 JABŁOŃSKI Zbigniew 84 42.86% 0.04286
Nie
13 16 16 JABŁOŃSKI Czesław 134 77.91% 0.07791
Tak
13 18 18 ŁUNIEWSKA Teresa 38 22.09% 0.02209
Nie
14 16 16 DRĄGOWSKI Jacek 95 85.59% 0.08559
Tak
14 18 18 JABŁOŃSKI Krzysztof 16 14.41% 0.01441
Nie
15 16 16 GRODZKI Leszek 87 78.38% 0.07838
Tak
15 18 18 PAŃKO Jerzy 24 21.62% 0.02162
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KACZYŃSKI Marek 54 Wyższe Jabłoń-Jankowce, 1 038 48.46 Druga tura
2 KRUSZEWSKI Tadeusz 45 Wyższe Szepietowo, 327 15.27 Nie
3 ŻOCHOWSKA Anna 46 Wyższe Nowe Żochy, 777 36.27 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 Nowe Piekuty stały 1 018 704 701 68.86% 0.06886
689 98.29%
2 Szkoła Podstawowa Nowe Piekuty, ul. Główna 3 Nowe Piekuty stały 1 066 732 731 68.57% 0.06857
726 99.32%
3 Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna, ul. Mazowiecka 1 Jabłoń Kościelna stały 1 119 732 732 65.42% 0.06542
727 99.32%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KACZYŃSKI Marek 54 Wyższe Jabłoń-Jankowce, 1105 50.32 Tak
2 ŻOCHOWSKA Anna 46 Wyższe Nowe Żochy, 1091 49.68 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych ŻOCHOWSKA Anna Głosów ważnych oddanych na kandydatów KACZYŃSKI Marek
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 Nowe Piekuty 690 459 66.52% 0.06652
33.48% 231
2 Szkoła Podstawowa Nowe Piekuty, ul. Główna 3 Nowe Piekuty 754 404 53.58% 0.05358
46.42% 350
3 Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna, ul. Mazowiecka 1 Jabłoń Kościelna 752 228 30.32% 0.03032
69.68% 524

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8 Nowe Piekuty stały 1019 705 705 69.19% 0.06919
690 97.87%
2 Szkoła Podstawowa Nowe Piekuty, ul. Główna 3 Nowe Piekuty stały 1070 760 760 71.03% 0.07103
754 99.21%
3 Szkoła Podstawowa Jabłoń Kościelna, ul. Mazowiecka 1 Jabłoń Kościelna stały 1120 759 759 67.77% 0.06777
752 99.08%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 988 3 201 3 1