Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 032
Wyborców 3 370
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Hajnówka
 • Wybory Wójta Gminy Hajnówka
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1b Dubiny stały Tak Sołectwo Dubiny-ul. Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 164 i nieparz. od nr 1 do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz. od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca); ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo
2 Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116 Dubiny stały Tak Sołectwo Dubiny-ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne
3 Świetlica Wiejska w Nowosadach, 114 Nowosady stały Tak Sołectwo Nowosady-w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i Golakowa Szyja
4 Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, 147 Nowokornino stały Nie Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino; sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna
5 Świetlica Wiejska w Nowoberezowie, 86 Nowoberezowo stały Nie Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda
6 Świetlica Wiejska w Mochnatem, 58 Mochnate stały Tak Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate
7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, 2 Orzeszkowo stały Nie Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło; miejscowość Sacharewo

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Dubiny-ul. Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 62 i nieparz. od nr 1 do nr 61); ul. Torowa (nieparz. od nr 143 do końca i parz. od nr 32 do końca); ul. Łąkowa (parz. od nr 106 do końca i nieparz. od nr 17 do końca); ul. Leśna; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 1 293 4 4
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Dubiny-ul. Główna (parz. od nr 64 do nr 164 i nieparz. od nr 63 do nr 153); ul. Torowa (parz. od nr od 18 do nr 30 i nieparz. od nr 43 do nr 141); ul. Łąkowa (parz. od nr 30 do nr 104 i nieparz. od nr 9 do nr 15); ul. Krótka, ul. Cegielniana 1 224 4 4
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Dubiny-ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza 1 257 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne 1 266 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino 1 270 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Nowosady-nr nieruchomości od 1 do nr 63 w skład którego wchodzą miejscowości: Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie 1 159 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Nowosady-nr nieruchomości od 64 do nr 164 w skład ktorego wchodzą miejscowości Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma 1 173 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości Wasilkowo i Golakowa Szyja 1 224 4 4
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 1 163 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Nowoberezowo 1 224 1 1
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda 1 241 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Stare Berezowo 1 233 4 4
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Mochnate 1 184 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka i miejscowość Sacharewo 1 172 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło 1 287 3 3
Podsumowanie 15 3 370 45 45

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 3
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 4
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ KWW PS REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA KWW NASZ POWIAT HAJNÓWKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KRASOWSKIEJ KWW JOANNY KRASOWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 8
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SAJEWICZA KWW PIOTRA SAJEWICZA 1 1 2

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KRASOWSKA Joanna 27 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KRASOWSKIEJ Stare Berezowo
3 SMOKTUNOWICZ Lucyna 49 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ Dubiny
1 GRYGORUK Wiktor 54 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA Dubicze Osoczne

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 293 185 185 63.14% 0.06314
182 98.38% 0.09838
Tak
2 224 142 141 62.95% 0.06295
138 97.87% 0.09787
Tak
3 257 158 160 62.26% 0.06226
155 96.88% 0.09688
Tak
4 268 140 140 52.24% 0.05224
133 95.00% 0.095
Tak
5 270 152 152 56.30% 0.0563
151 99.34% 0.09934
Tak
6 161 86 86 53.42% 0.05342
85 98.84% 0.09884
Tak
7 178 99 99 55.62% 0.05562
97 97.98% 0.09798
Tak
8 226 109 109 48.23% 0.04823
109 100.00% 0.1
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 Bez głosowania Nie
11 241 141 141 58.51% 0.05851
134 95.04% 0.09504
Tak
12 234 145 145 61.97% 0.06197
144 99.31% 0.09931
Tak
13 184 118 118 64.13% 0.06413
117 99.15% 0.09915
Tak
14 172 84 84 48.84% 0.04884
81 96.43% 0.09643
Tak
15 287 178 178 62.02% 0.06202
168 94.38% 0.09438
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 153 3 9.03% 0.00903
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 115 4 6.79% 0.00679
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 98 2 5.79% 0.00579
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 674 14 39.79% 0.03979
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 58 2 3.42% 0.00342
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA 335 10 19.78% 0.01978
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KRASOWSKIEJ 212 8 12.51% 0.01251
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SAJEWICZA 49 2 2.89% 0.00289

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 153 3 2 9.03% 0.00903
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 115 4 0 6.79% 0.00679
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 98 2 1 5.79% 0.00579
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 674 14 11 39.79% 0.03979
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ 58 2 0 3.42% 0.00342
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT HAJNÓWKA 335 10 1 19.78% 0.01978
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNY KRASOWSKIEJ 212 8 0 12.51% 0.01251
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SAJEWICZA 49 2 0 2.89% 0.00289

Rada Gminy Hajnówka - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 OWERCZUK Michał 65 35.71% 0.03571
Tak
1 16 16 SADOWSKI Marcin 24 13.19% 0.01319
Nie
1 17 17 ŻUKOWSKI Jan Janusz 34 18.68% 0.01868
Nie
1 18 18 MACIAK Tomasz 59 32.42% 0.03242
Nie
2 5 5 SKIEPKO Anatol 48 34.78% 0.03478
Tak
2 15 15 SACHARCZUK Grażyna 44 31.88% 0.03188
Nie
2 16 16 JARMOC Ewa 34 24.64% 0.02464
Nie
2 17 17 NOWAK Marek 12 8.70% 0.0087
Nie
3 2 2 SKIEPKO Krystyna 23 14.84% 0.01484
Nie
3 4 4 OSTAPCZUK Jan 23 14.84% 0.01484
Nie
3 15 15 SKIEPKO Monika 109 70.32% 0.07032
Tak
4 2 2 JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta 78 58.65% 0.05865
Tak
4 15 15 TRESZCZOTKO Andrzej 12 9.02% 0.00902
Nie
4 17 17 ALSZTYNIUK Ireneusz 12 9.02% 0.00902
Nie
4 18 18 WRZOSEK Ewa 31 23.31% 0.02331
Nie
5 15 15 WORONIECKA Alina 57 37.75% 0.03775
Tak
5 17 17 SOŁOWIANIUK Konstanty 56 37.09% 0.03709
Nie
5 18 18 GRYGORUK Jarosław 25 16.56% 0.01656
Nie
5 19 19 PROKOPIUK Jerzy 13 8.61% 0.00861
Nie
6 4 4 SKIEPKO Krystyna 34 40.00% 0.04
Nie
6 15 15 JANOWSKI Michał 36 42.35% 0.04235
Tak
6 18 18 GRECZAN Anna 15 17.65% 0.01765
Nie
7 15 15 SOKÓŁ Mariusz Aron 44 45.36% 0.04536
Tak
7 17 17 SOKOŁOWSKI Stanisław 17 17.53% 0.01753
Nie
7 19 19 SAJEWICZ Piotr Maciej 36 37.11% 0.03711
Nie
8 4 4 ŁUKJANIUK Lidia 22 20.18% 0.02018
Nie
8 15 15 STEPANIUK Helena 52 47.71% 0.04771
Tak
8 17 17 JAKONIUK Jan 11 10.09% 0.01009
Nie
8 18 18 SZAREJKO Elżbieta 24 22.02% 0.02202
Nie
9 15 15 KOT Jarosław Bez głosowania Tak
10 15 15 BIRYŁKO Walentyna Bez głosowania Tak
11 17 17 GRYGORUK Wiktor 107 79.85% 0.07985
Tak
11 18 18 SZPILKO Jadwiga Kazimiera 27 20.15% 0.02015
Nie
12 2 2 TRESZCZOTKO Łukasz 52 36.11% 0.03611
Tak
12 4 4 CHARYTONIUK Nadzieja 36 25.00% 0.025
Nie
12 15 15 DZIKOWSKA Irena 24 16.67% 0.01667
Nie
12 17 17 DZIKIEWICZ Helena 32 22.22% 0.02222
Nie
13 15 15 GOLONKO Mikołaj 91 77.78% 0.07778
Tak
13 18 18 GRECZAN Marzena Kamila 26 22.22% 0.02222
Nie
14 15 15 KRAŚKO Jan 41 50.62% 0.05062
Tak
14 17 17 GOLONKO Aleksy 35 43.21% 0.04321
Nie
14 18 18 KOROLKO Natalia 5 6.17% 0.00617
Nie
15 5 5 GRUSZEWSKI Wiktor 50 29.76% 0.02976
Nie
15 15 15 ŻMIEŃKO Mikołaj 99 58.93% 0.05893
Tak
15 17 17 OWERCZUK Agnieszka 19 11.31% 0.01131
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 GRYGORUK Wiktor 54 Wyższe Dubicze Osoczne, 626 32.67 Nie
2 KRASOWSKA Joanna 27 średnie Stare Berezowo, 97 5.06 Nie
3 SMOKTUNOWICZ Lucyna 49 Wyższe Dubiny, 1 193 62.27 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1b Dubiny stały 517 328 328 63.44% 0.06344
319 97.26%
2 Gminne Centrum Kultury w Dubinach, ul. Główna 116 Dubiny stały 525 300 300 57.14% 0.05714
295 98.33%
3 Świetlica Wiejska w Nowosadach, 114 Nowosady stały 565 295 295 52.21% 0.05221
291 98.64%
4 Szkoła Podstawowa w Nowokorninie, 147 Nowokornino stały 433 236 236 54.50% 0.0545
236 100.00%
5 Świetlica Wiejska w Nowoberezowie, 86 Nowoberezowo stały 465 264 264 56.77% 0.05677
260 98.48%
6 Świetlica Wiejska w Mochnatem, 58 Mochnate stały 418 263 263 62.92% 0.06292
260 98.86%
7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie, 2 Orzeszkowo stały 459 262 262 57.08% 0.05708
255 97.33%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 032 3 370 7 1