Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 535
Wyborców 6 727
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Tryńcza
 • Wybory Wójta Gminy Tryńcza
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Tryńczy, 129 Tryńcza stały Nie Tryńcza, Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa
2 Wiejski Dom Kultury Gorzyce, 88 Gorzyce stały Nie Gorzyce
3 Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej, 621 Gniewczyna Łańcucka stały Tak Gniewczyna Łańcucka
4 Zespół Szkoły: Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, 275 Jagiełła stały Tak Jagiełła
5 Wiejski Dom Kultury w Głogowcu, 60 Głogowiec stały Nie Głogowiec
6 Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Trynieckiej, 27 Gniewczyna Tryniecka stały Tak Gniewczyna Tryniecka
7 Szkoła Podstawowa w Ubieszynie, 65 Ubieszyn stały Tak Ubieszyn

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Tryńcza: « »: 1 - 145, 148, 169, 176 - 177, 298, 319 - 323, 326, 329 - 330, 333 - 335 nieparzyste, 339, 346, 350 - 351, 353 - 356, 359 - 361 nieparzyste, 362, 369 - 371 nieparzyste, 380, 384, 392 - 400, 402 - 416 parzyste, 417, 424, 426, 429, 432, 434, 438, 439, 442, 445; 1 497 3 3
0.0000020000Nr 2 Tryńcza: « »: nieparzyste: 147 - 151 nieparzyste, 152 - 168, 170 - 174, 178 - 297, 299 - 318, 325 - 327 nieparzyste, 328, 331 - 332, 334 - 336 parzyste, 337 - 338, 341 - 345, 348 - 349, 352, 357, 360, 365 - 368, 370 - 372 parzyste, 373 - 379, 381 - 383, 385 - 391, 401 - 415 nieparzyste, 419 - 421 nieparzyste, 425, 428 - 430 parzyste, 431, 433, 435, 440, 443; 1 543 4 4
0.0000030000Nr 3 Wólka Małkowa, Wólka Ogryzkowa 1 470 2 2
0.0000040000Nr 4 Gorzyce: « »: 1 - 109, 234 - 242 parzyste, 244A, 262, 265 - 271, 274 - 279, 281 - 283, 290 - 291, 298, 306, 309 - 311, 317 - 323, 332 - 334 parzyste, 339, 351, 352, 359, 362, 363; 1 524 2 2
0.0000050000Nr 5 Gorzyce: « »: 111 - 233, 237 - 243 nieparzyste, 244, 245 - 260, 263, 272 - 273, 280, 285 - 289, 292 - 297, 299 - 305, 308, 315, 324 - 331, 335 - 338, 340, 344, 348, 353, 357, 358; 1 552 2 2
0.0000060000Nr 6 Gniewczyna Łańcucka: « »: 1 - 120, 517 - 518, 521, 530, 546, 550 - 552 parzyste, 553, 557A, 561, 566 - 567, 571 - 572, 599 - 613 nieparzyste, 616, 629, 637 - 638, 641, 657 - 658, 665, 680, 683 - 684, 686, 689; 1 421 1 1
0.0000070000Nr 7 Gniewczyna Łańcucka: « »: 121 - 239, 500, 501, 509, 524, 540, 545, 548, 565, 570, 579 - 580, 582 - 586 parzyste, 589, 594, 600, 606 - 612 parzyste, 617 - 618, 622 - 625, 633 - 635, 639 - 640, 644, 648, 653, 655, 661 - 662, 675, 681, 685, 690, 699, 702, 704, 705, 709; 1 452 1 1
0.0000080000Nr 8 Gniewczyna Łańcucka: « »: 241 - 400, 504, 519, 544, 554 - 558 parzyste, 559, 562 - 563, 583, 588, 596 - 597, 602, 632, 645 - 647 nieparzyste, 667 - 672, 687 - 688, 691, 694, 696, 698, 700, 703, 707, 708; 1 411 1 1
0.0000090000Nr 9 Gniewczyna Łańcucka: « »: 401 - 498, 502 - 503, 506 - 508, 510 - 515, 520, 525 - 527, 539 - 543 nieparzyste, 547 - 551A nieparzyste, 555, 564, 568 - 569, 573 - 578, 581, 585 - 587 nieparzyste, 590 - 593, 598, 614, 619, 627, 630 - 631, 636, 646, 650 - 656 parzyste, 660, 673, 677 - 679, 682, 693; 1 401 1 1
0.0000100000Nr 10 Jagiełła: « »: 3 - 130, 254 - 258 parzyste, 259 - 261 nieparzyste, 262 - 266, 269 - 271 A, 273, 278, 283 - 285 nieparzyste, 290 - 291, 293 - 295 nieparzyste, 296, 311, 316; 1 469 2 2
0.0000110000Nr 11 Jagiełła: « »: 131 - 250A, 255 - 257 nieparzyste, 260, 267 - 268, 272 - 274 parzyste, 280 - 288 parzyste, 292 - 294 parzyste, 297 - 310, 312, 313, 315, 317, 319; 1 447 3 3
0.0000120000Nr 12 Głogowiec 1 253 2 2
0.0000130000Nr 13 Gniewczyna Tryniecka: « »: 1 - 100, 127A - 128, 130, 130A, 133, 139, 142, 183, 186 - 187, 189 - 190, 195 - 197, 199 - 200, 207, 213 - 214, 216 - 217, 221 - 223, 229, 237, 241; 1 359 1 1
0.0000140000Nr 14 Gniewczyna Tryniecka: « »: 102 - 126, 129 - 131 nieparzyste, 132 - 134 parzyste, 135 - 138, 140 - 141, 144 - 182, 184 - 185A, 188, 191 - 194, 198, 201 - 206, 208 - 212, 215, 218 - 220, 224 - 228 parzyste, 231 - 233 238 - 239 od 244 do końca; 1 338 1 1
0.0000150000Nr 15 Ubieszyn 1 590 3 3
Podsumowanie 15 6 727 29 29

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 6
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GŁOGOWIEC KWW WSI GŁOGOWIEC 1 1 1 3
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŻNE IDEAŁY LUDZIE KOMPETENCJE KWW WAŻNE IDEAŁY LUDZIE KOMPETENCJE 1 1 1 3
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA TRYŃCZA KWW NASZA TRYŃCZA 1 1 2
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY KWW PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE POKOLENIE GMINY TRYŃCZA KWW NOWE POKOLENIE GMINY TRYŃCZA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 JĘDRUCH Ryszard 51 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Tryńcza

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 497 304 304 61.17% 0.06117
294 96.71% 0.09671
Tak
2 543 328 327 60.22% 0.06022
322 98.47% 0.09847
Tak
3 470 234 234 49.79% 0.04979
233 99.57% 0.09957
Tak
4 524 313 313 59.73% 0.05973
309 98.72% 0.09872
Tak
5 552 323 323 58.51% 0.05851
317 98.14% 0.09814
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 Bez głosowania Nie
8 Bez głosowania Nie
9 Bez głosowania Nie
10 469 277 277 59.06% 0.05906
275 99.28% 0.09928
Tak
11 448 244 244 54.46% 0.05446
242 99.18% 0.09918
Tak
12 255 160 160 62.75% 0.06275
153 95.63% 0.09563
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 590 296 296 50.17% 0.05017
292 98.65% 0.09865
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 418 6 17.15% 0.01715
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 148 13 47.11% 0.04711
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GŁOGOWIEC 252 3 10.34% 0.01034
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŻNE IDEAŁY LUDZIE KOMPETENCJE 293 3 12.02% 0.01202
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA TRYŃCZA 195 2 8.00% 0.008
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 0 1 00.00% 0
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE POKOLENIE GMINY TRYŃCZA 131 1 5.38% 0.00538

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 418 6 2 17.15% 0.01715
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 148 13 8 47.11% 0.04711
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI GŁOGOWIEC 252 3 1 10.34% 0.01034
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŻNE IDEAŁY LUDZIE KOMPETENCJE 293 3 1 12.02% 0.01202
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA TRYŃCZA 195 2 1 8.00% 0.008
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ NASZEJ GMINY 0 1 1 00.00% 0
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWE POKOLENIE GMINY TRYŃCZA 131 1 1 5.38% 0.00538

Rada Gminy Tryńcza - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KUŁAK Celina 49 16.67% 0.01667
Nie
1 10 10 JAKUBIEC Teofil Rudolf 111 37.76% 0.03776
Nie
1 16 16 GRABOWIEC Aleksander Tomasz 134 45.58% 0.04558
Tak
2 10 10 GLINIAK Stanisław Edward 98 30.43% 0.03043
Nie
2 15 15 ZIĘBA Urszula Maria 32 9.94% 0.00994
Nie
2 16 16 KATA Albin Jan 61 18.94% 0.01894
Nie
2 18 18 KUCA Wojciech Marek 131 40.68% 0.04068
Tak
3 10 10 NOWAK Zofia Janina 133 57.08% 0.05708
Tak
3 15 15 DUŻA Helena Zofia 100 42.92% 0.04292
Nie
4 2 2 MISIŁO Adam Tomasz 156 50.49% 0.05049
Tak
4 10 10 FLAK Leszek 153 49.51% 0.04951
Nie
5 2 2 FICEK Dariusz 112 35.33% 0.03533
Nie
5 10 10 NIŻNIK Janusz 205 64.67% 0.06467
Tak
6 17 17 RZECZYCA Antoni Krzysztof Bez głosowania Tak
7 10 10 KOGUT Stanisław Bez głosowania Tak
8 2 2 KONIECZNY Stanisław Bez głosowania Tak
9 10 10 MUCHA Danuta Kazimiera Bez głosowania Tak
10 10 10 KORPETA Tadeusz 201 73.09% 0.07309
Tak
10 14 14 TUREK Tadeusz 74 26.91% 0.02691
Nie
11 2 2 TELEGA Alicja Karolina 74 30.58% 0.03058
Nie
11 10 10 MACHAŁA Henryk 63 26.03% 0.02603
Nie
11 14 14 BOTWINA Stanisław Krzysztof 105 43.39% 0.04339
Tak
12 10 10 RYDZIK Zdzisław 80 52.29% 0.05229
Tak
12 14 14 MACH Sławomir 73 47.71% 0.04771
Nie
13 10 10 GURAK Zbigniew Andrzej Bez głosowania Tak
14 10 10 NIEMIEC Edward Bez głosowania Tak
15 2 2 WOJTYNA Zdzisław 27 9.25% 0.00925
Nie
15 10 10 KASPER Dariusz Jan 104 35.62% 0.03562
Nie
15 15 15 WILK Jan Tomasz 161 55.14% 0.05514
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 JĘDRUCH Ryszard 51 wyższe Tryńcza, 2970 83.01% 608 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Tryńczy, 129 Tryńcza stały 1 510 866 866 57.35% 0.05735
857 98.96%
2 Wiejski Dom Kultury Gorzyce, 88 Gorzyce stały 1 076 636 634 58.92% 0.05892
622 98.11%
3 Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej, 621 Gniewczyna Łańcucka stały 1 685 805 805 47.77% 0.04777
791 98.26%
4 Zespół Szkoły: Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle, 275 Jagiełła stały 917 521 521 56.82% 0.05682
513 98.46%
5 Wiejski Dom Kultury w Głogowcu, 60 Głogowiec stały 255 160 160 62.75% 0.06275
157 98.13%
6 Wiejski Dom Kultury w Gniewczynie Trynieckiej, 27 Gniewczyna Tryniecka stały 697 358 358 51.36% 0.05136
348 97.21%
7 Szkoła Podstawowa w Ubieszynie, 65 Ubieszyn stały 590 296 297 50.34% 0.05034
290 97.64%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 535 6 727 7 1