Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 7 107
Wyborców 5 816
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Miejskiej w Sieniawie
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remizo-świetlica w Czercach, 130 Czerce stały Tak sołectwo Czerce
2 Remizo-świetlica w Czerwonej Woli, 130 Czerwona Wola stały Nie sołectwo Czerwona Wola
3 Remizo-świetlica w Dobrej, 143 Dobra stały Nie sołectwo Dobra
4 Remizo-świetlica w Dybkowie, Dybków stały Nie Sołectwo Dybków
5 Dom Ludowy w Leżachowie, Leżachów stały Nie sołectwo Leżachów
6 Dom Ludowy w Piganach, Pigany stały Tak sołectwo Pigany, sołectwo Paluchy
7 Remizo-świetlica w Rudce, Rudka stały Tak sołectwo Rudka
8 Szkoła Podstawowa w Sieniawie, ul. Rynek 4 Sieniawa stały Tak Miasto Sieniawa
9 Remizo-świetlica w Wylewie, Wylewa stały Tak Sołectwo Wylewa

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Czerce 1 372 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Czerwona Wola 1 416 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Dobra oraz część sołectwa Wylewa Nr 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 218, 231, 217a, 217b 1 419 3 3
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa Dybków od Nr 2 do Nr 55, od Nr 58 do Nr 59, od Nr 61 do Nr 89, od Nr 98 do Nr 109, od Nr 111 do Nr 114, od Nr 117 do Nr 131, od Nr 134 do Nr 138, od Nr 140 do Nr 148, Nr 151, od Nr 153 do Nr 154, od Nr 156 do Nr 157, od Nr 159 do Nr 160, Nr 160A, Nr 160B, od Nr 162 do Nr 178, od Nr 180 do Nr 184, o0d Nr 186 do Nr 189, od Nr 191 do Nr 194, od Nr 197 do Nr 200 1 544 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Leżachów 1 404 2 2
0.0000060000Nr 6 Część sołectwa Pigany od Nr 2 do Nr 102, Nr 113, Nr 115 oraz od Nr 221 do Nr 282 1 311 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Paluchy oraz część sołectwa Pigany od Nr 103 do Nr 203 z wyłączeniem Nr 113 i Nr 115 1 287 1 1
0.0000080000Nr 8 Część sołectwa Rudka od Nr 1 do Nr 90 1 299 3 3
0.0000090000Nr 9 Część sołectwo Rudka od Nr 91 do Nr 230 1 304 3 3
0.0000100000Nr 10 Część miasta Sieniawa-ul.: Augustowska, Ks. Poniatowskiego, Sanowa, J . III Sobieskiego, Kościelna, Sikorskiego, Broniewskiego, Fredry, Rynek Nr 1B, część sołectwa Dybków od Nr 56 do Nr 57, Nr 60, Nr 60A, od Nr 90 do Nr 91 , od Nr 94 do Nr 96, Nr 96A, Nr 97, Nr 110, od Nr 115 do Nr 116, Nr 132, Nr 133, Nr139, od Nr 149 do Nr 150, Nr 152, Nr 155, Nr 158, Nr 161, Nr 179 , Nr 185, Nr 185A, Nr 190, Nr 195, Nr 196 1 488 2 2
0.0000110000Nr 11 Część miasta Sieniawa-ul.: Kościuszki, Parkowa, M. Kopernika, Czartoryskiego 1 409 3 3
0.0000120000Nr 12 Część miasta Sieniawa-os. K. Wielkiego, ul. K. Wielkiego 1 370 3 3
0.0000130000Nr 13 Część miasta Sieniawa-ul: . J. Pawła II, Reja, Rynek 4A, 4H, 5, 6, 7 Nr 7A 1 357 3 3
0.0000140000Nr 14 Część miasta Sieniawa-ul.: Jagiellońska, Słoneczna, Wesoła, Pl. Wolności, Piłsudskiego, Czarnieckiego, Zielona, Polna 1 285 4 4
0.0000150000Nr 15 Część sołectwa Wylewa od Nr 2 do Nr 16, od Nr 23 do Nr 217, , od Nr 219 do Nr 230, od Nr 232 do Nr 278 1 551 2 2
Podsumowanie 15 5 816 39 39

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA MROZKA KWW WITOLDA MROZKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ KWW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
16 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP KW OJCOWIZNA RP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WYLEWA KWW NASZA WYLEWA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MROZEK Witold Piotr 51 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA MROZKA Sieniawa
1 BRZYSKI Jerzy 53 Wyższe KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP Czerce
3 WOŚ Adam 62 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ Czerce

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 372 261 261 70.16% 0.07016
257 98.47% 0.09847
Tak
2 416 299 299 71.88% 0.07188
296 99.00% 0.099
Tak
3 420 270 270 64.29% 0.06429
268 99.26% 0.09926
Tak
4 544 336 336 61.76% 0.06176
334 99.40% 0.0994
Tak
5 404 258 258 63.86% 0.06386
255 98.84% 0.09884
Tak
6 598 188 188 31.44% 0.03144
184 97.87% 0.09787
Tak
7 Bez głosowania Nie
8 299 184 184 61.54% 0.06154
180 97.83% 0.09783
Tak
9 304 198 197 64.80% 0.0648
196 99.49% 0.09949
Tak
10 488 303 302 61.89% 0.06189
294 97.35% 0.09735
Tak
11 410 234 234 57.07% 0.05707
230 98.29% 0.09829
Tak
12 371 231 231 62.26% 0.06226
230 99.57% 0.09957
Tak
13 357 235 235 65.83% 0.06583
233 99.15% 0.09915
Tak
14 285 173 173 60.70% 0.0607
171 98.84% 0.09884
Tak
15 552 364 364 65.94% 0.06594
361 99.18% 0.09918
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23 1 0.66% 0.00066
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 170 1 4.87% 0.00487
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA MROZKA 1 406 13 40.30% 0.0403
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ 1 520 14 43.57% 0.04357
16 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP 179 9 5.13% 0.00513
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WYLEWA 191 1 5.47% 0.00547

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23 1 0 0.66% 0.00066
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 170 1 0 4.87% 0.00487
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WITOLDA MROZKA 1 406 13 5 40.30% 0.0403
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ ZIEMI SIENIAWSKIEJ 1 520 14 9 43.57% 0.04357
16 KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO „OJCOWIZNA” RP 179 9 0 5.13% 0.00513
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA WYLEWA 191 1 1 5.47% 0.00547

Rada Miejska w Sieniawie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 14 14 KUDŁAK Jerzy 101 39.30% 0.0393
Nie
1 15 15 PYRCZAK Marcin Krzysztof 141 54.86% 0.05486
Tak
1 16 16 BRZYSKI Jerzy 15 5.84% 0.00584
Nie
2 14 14 CIURKO Marian 158 53.38% 0.05338
Tak
2 15 15 MUCHA Krzysztof 138 46.62% 0.04662
Nie
3 14 14 FRĄCZEK Dariusz Wiesław 108 40.30% 0.0403
Nie
3 15 15 DEJNOWIEC Jerzy 152 56.72% 0.05672
Tak
3 16 16 HARPAK Magdalena Władysława 8 2.99% 0.00299
Nie
4 14 14 RUTKOWSKA Urszula Józefa 147 44.01% 0.04401
Nie
4 15 15 NABRZESKI Jan Józef 168 50.30% 0.0503
Tak
4 16 16 GOŁĄB Damian Mateusz 19 5.69% 0.00569
Nie
5 14 14 KIPCZAK Magdalena Anna 127 49.80% 0.0498
Nie
5 15 15 CZOPIK Regina Edyta 128 50.20% 0.0502
Tak
6 14 14 PIGAN Krzysztof Mikołaj 81 44.02% 0.04402
Nie
6 15 15 BAJOR Bronisława 103 55.98% 0.05598
Tak
7 15 15 KRZYŻAK Grzegorz Bez głosowania Tak
8 14 14 CZAJKOWSKA Bogusława 90 50.00% 0.05
Tak
8 15 15 OCHAB Edward 72 40.00% 0.04
Nie
8 16 16 BRÓZDA Łukasz Stanisław 18 10.00% 0.01
Nie
9 14 14 KUDŁAK Antoni 65 33.16% 0.03316
Nie
9 15 15 STRUG Adam 115 58.67% 0.05867
Tak
9 16 16 NAKONIECZNY Łukasz Rafał 16 8.16% 0.00816
Nie
10 14 14 GRYCKO Marek Jan 161 54.76% 0.05476
Tak
10 15 15 SUSZYŁO Wincenty 133 45.24% 0.04524
Nie
11 14 14 GROCH Krzysztof Franciszek 89 38.70% 0.0387
Tak
11 15 15 CEGLAK Marian Władysław 82 35.65% 0.03565
Nie
11 16 16 STAŃKO Krzysztof 59 25.65% 0.02565
Nie
12 14 14 MALINOWSKI Janusz 90 39.13% 0.03913
Nie
12 15 15 KRÓL Danuta 112 48.70% 0.0487
Tak
12 16 16 BRZYSKI Andrzej 28 12.17% 0.01217
Nie
13 14 14 ZWOLIŃSKI Zbigniew 129 55.36% 0.05536
Tak
13 15 15 BUNIOWSKI Leszek 96 41.20% 0.0412
Nie
13 16 16 NOWAK Jerzy 8 3.43% 0.00343
Nie
14 2 2 SAIDŁO Grażyna 23 13.45% 0.01345
Nie
14 14 14 MACINA Andrzej 60 35.09% 0.03509
Nie
14 15 15 LUTY Ryszard 80 46.78% 0.04678
Tak
14 16 16 SZPILKA Stanisław 8 4.68% 0.00468
Nie
15 10 10 BACHÓRZ Stanisław 170 47.09% 0.04709
Nie
15 17 17 OŻGA Paweł 191 52.91% 0.05291
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BRZYSKI Jerzy 53 Wyższe Czerce, 118 3.22 Nie
2 MROZEK Witold Piotr 51 Wyższe Sieniawa, 1 692 46.19 Nie
3 WOŚ Adam 62 Wyższe Czerce, 1 853 50.59 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remizo-świetlica w Czercach, 130 Czerce stały 372 261 261 70.16% 0.07016
258 98.85%
2 Remizo-świetlica w Czerwonej Woli, 130 Czerwona Wola stały 416 299 299 71.88% 0.07188
296 99.00%
3 Remizo-świetlica w Dobrej, 143 Dobra stały 391 251 251 64.19% 0.06419
249 99.20%
4 Remizo-świetlica w Dybkowie, Dybków stały 637 385 385 60.44% 0.06044
382 99.22%
5 Dom Ludowy w Leżachowie, Leżachów stały 404 258 258 63.86% 0.06386
254 98.45%
6 Dom Ludowy w Piganach, Pigany stały 598 352 352 58.86% 0.05886
350 99.43%
7 Remizo-świetlica w Rudce, Rudka stały 603 382 382 63.35% 0.06335
376 98.43%
8 Szkoła Podstawowa w Sieniawie, ul. Rynek 4 Sieniawa stały 1 818 1 127 1 128 62.05% 0.06205
1 117 99.02%
9 Remizo-świetlica w Wylewie, Wylewa stały 581 383 383 65.92% 0.06592
381 99.48%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 7 107 5 816 9 1