Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 113
Wyborców 4 908
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Domaradz
 • Wybory Wójta Gminy Domaradz
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz stały Tak Barycz, Golcowa od Nr 586 do Nr 613
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz stały Nie Domaradz od Nr 1 do Nr 87 i od Nr 572 do Nr 740
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz stały Tak Domaradz od Nr 88 do Nr 571 i od Nr 761 do Nr 816
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz stały Nie Domaradz od Nr 741 do Nr 760 i od Nr 817 do Nr 915
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa stały Tak Golcowa od Nr 1 do Nr 158 i od Nr 351 do Nr 585
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa stały Nie Golcowa od Nr 159 do Nr 350

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Barycz Nr 1 - 100 , Nr 237 do końca 1 398 5 5
0.0000020000Nr 2 Barycz Nr 101 - 236 1 335 3 3
0.0000030000Nr 3 Domaradz Nr 1 - 87, Nr 572 - 607 1 346 3 3
0.0000040000Nr 4 Domaradz Nr 608 - 740 1 335 4 4
0.0000050000Nr 5 Domaradz Nr 88 - 221B 1 327 4 4
0.0000060000Nr 6 Domaradz Nr 222 - 328 1 316 4 4
0.0000070000Nr 7 Domaradz Nr 329 - 402, Nr 444 - 454 1 294 4 4
0.0000080000Nr 8 Domaradz Nr 403 - 443, Nr 761 - 816 1 315 4 4
0.0000090000Nr 9 Domaradz Nr 455 - 571 1 304 3 3
0.0000100000Nr 10 Domaradz Nr 741 - 760, Nr 817 do końca 1 226 4 4
0.0000110000Nr 11 Golcowa Nr 1 - 129 1 369 3 3
0.0000120000Nr 12 Golcowa Nr 130 - 158, Nr 351 - 472 1 357 3 3
0.0000130000Nr 13 Golcowa Nr 473 do końca 1 366 4 4
0.0000140000Nr 14 Golcowa Nr 159 - 253 1 299 3 3
0.0000150000Nr 15 Golcowa Nr 254 - 350 1 321 3 3
Podsumowanie 15 4 908 54 54

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR KWW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” KWW PUGD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 RACHWAŁ Paweł Marian 37 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR Domaradz
2 LEŃ Zbigniew 53 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” Prawo i Sprawiedliwość Domaradz
4 WRONA Andrzej Zbigniew 34 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Golcowa
1 KĘDRA Jan 60 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA Golcowa

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 398 246 244 61.31% 0.06131
243 99.59% 0.09959
Tak
2 335 180 180 53.73% 0.05373
173 96.11% 0.09611
Tak
3 346 229 229 66.18% 0.06618
221 96.51% 0.09651
Tak
4 335 217 217 64.78% 0.06478
209 96.31% 0.09631
Tak
5 327 179 179 54.74% 0.05474
175 97.77% 0.09777
Tak
6 316 174 174 55.06% 0.05506
162 93.10% 0.0931
Tak
7 294 178 178 60.54% 0.06054
173 97.19% 0.09719
Tak
8 315 187 187 59.37% 0.05937
183 97.86% 0.09786
Tak
9 304 165 166 54.61% 0.05461
164 98.80% 0.0988
Tak
10 226 116 116 51.33% 0.05133
113 97.41% 0.09741
Tak
11 369 226 223 60.43% 0.06043
217 97.31% 0.09731
Tak
12 357 205 205 57.42% 0.05742
194 94.63% 0.09463
Tak
13 366 221 224 61.20% 0.0612
220 98.21% 0.09821
Tak
14 300 181 181 60.33% 0.06033
177 97.79% 0.09779
Tak
15 321 181 181 56.39% 0.05639
178 98.34% 0.09834
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 167 1 5.96% 0.00596
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 845 15 30.16% 0.03016
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR 271 10 9.67% 0.00967
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” 417 13 14.88% 0.01488
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA 1 102 15 39.33% 0.03933

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 167 1 1 5.96% 0.00596
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 845 15 3 30.16% 0.03016
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR 271 10 1 9.67% 0.00967
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” 417 13 0 14.88% 0.01488
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA 1 102 15 10 39.33% 0.03933

Rada Gminy Domaradz - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 STEC Adam Tadeusz 167 68.72% 0.06872
Tak
1 10 10 SOWA Adam 20 8.23% 0.00823
Nie
1 16 16 ADAM Stanisław 6 2.47% 0.00247
Nie
1 17 17 OLEJKO Karolina Anna 4 1.65% 0.00165
Nie
1 18 18 HUS Wiktor Stanisław 46 18.93% 0.01893
Nie
2 10 10 KOZUBEK Ludwik 70 40.46% 0.04046
Nie
2 16 16 KOWALSKI Wacław Andrzej 18 10.40% 0.0104
Nie
2 18 18 SOWA Tadeusz 85 49.13% 0.04913
Tak
3 10 10 DUDEK Dariusz Jan 53 23.98% 0.02398
Nie
3 16 16 RACHWAŁ Paweł Marian 67 30.32% 0.03032
Nie
3 18 18 MIKOŚ Stanisław 101 45.70% 0.0457
Tak
4 10 10 ZARĘBA Anna 74 35.41% 0.03541
Nie
4 16 16 ZĄBEK Tadeusz 22 10.53% 0.01053
Nie
4 17 17 BOBER Tadeusz 29 13.88% 0.01388
Nie
4 18 18 DUPLAGA Anna 84 40.19% 0.04019
Tak
5 10 10 JANUSZ Lidia Wiesława 31 17.71% 0.01771
Nie
5 16 16 MANDELA Katarzyna 14 8.00% 0.008
Nie
5 17 17 STODOLAK Tadeusz 57 32.57% 0.03257
Nie
5 18 18 FIC Danuta Apolonia 73 41.71% 0.04171
Tak
6 10 10 GOSZTYŁA Teresa 39 24.07% 0.02407
Nie
6 16 16 ŁOBODZIŃSKI Bogdan Stanisław 12 7.41% 0.00741
Nie
6 17 17 NOSTER Teresa 48 29.63% 0.02963
Nie
6 18 18 AUGUSTYN Rafał 63 38.89% 0.03889
Tak
7 10 10 BARAŃSKI Stefan Marian 42 24.28% 0.02428
Nie
7 16 16 AUGUSTYN Damian 27 15.61% 0.01561
Nie
7 17 17 PARYS Daniel Mirosław 23 13.29% 0.01329
Nie
7 18 18 DUPLAGA Bogusława Maria 81 46.82% 0.04682
Tak
8 10 10 MASŁYK Małgorzata Jadwiga 37 20.22% 0.02022
Nie
8 16 16 KRUPA Wanda Agata 63 34.43% 0.03443
Tak
8 17 17 DUDEK Adam 43 23.50% 0.0235
Nie
8 18 18 ZĄBEK Tadeusz Robert 40 21.86% 0.02186
Nie
9 10 10 KOZUBEK Justyna 44 26.83% 0.02683
Nie
9 17 17 LEŃ Zbigniew 26 15.85% 0.01585
Nie
9 18 18 JARA Edward Kazimierz 94 57.32% 0.05732
Tak
10 10 10 JANOWSKI Tadeusz Józef 20 17.70% 0.0177
Nie
10 16 16 GOSZTYŁA Adam 13 11.50% 0.0115
Nie
10 17 17 STAWARZ-MACIOR Grażyna Jolanta 14 12.39% 0.01239
Nie
10 18 18 BATOR Jerzy Józef 66 58.41% 0.05841
Tak
11 10 10 FILIP Mirosław 58 26.73% 0.02673
Nie
11 17 17 WOJNAR Dariusz 50 23.04% 0.02304
Nie
11 18 18 WOLANIN Stefan Stanisław 109 50.23% 0.05023
Tak
12 10 10 ŁUKASZYK Jerzy Zbigniew 97 50.00% 0.05
Tak
12 17 17 RACHFAŁ Bogdan 18 9.28% 0.00928
Nie
12 18 18 LUBECKI Wiesław 79 40.72% 0.04072
Nie
13 10 10 WOLANIN Jan 64 29.09% 0.02909
Nie
13 16 16 WÓJCIK-SADŁO Agata Katarzyna 29 13.18% 0.01318
Nie
13 17 17 KOZA Tadeusz Józef 51 23.18% 0.02318
Nie
13 18 18 NOWAK Andrzej 76 34.55% 0.03455
Tak
14 10 10 MAZUR Halina 86 48.59% 0.04859
Tak
14 17 17 ŁOBAZA-SZPIECH Lucyna Maria 41 23.16% 0.02316
Nie
14 18 18 PIETRASZ Jolanta 50 28.25% 0.02825
Nie
15 10 10 DYTKO Stanisław 110 61.80% 0.0618
Tak
15 17 17 DOBOSZ Agata 13 7.30% 0.0073
Nie
15 18 18 WOLANIN Andrzej Adam 55 30.90% 0.0309
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KĘDRA Jan 60 średnie Golcowa, 1 535 53.63 Tak
2 LEŃ Zbigniew 53 wyższe Domaradz, 427 14.92 Nie
3 RACHWAŁ Paweł Marian 37 wyższe Domaradz, 167 5.84 Nie
4 WRONA Andrzej Zbigniew 34 wyższe Golcowa, 733 25.61 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz stały 790 460 459 58.10% 0.0581
456 99.35%
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz stały 681 446 446 65.49% 0.06549
443 99.33%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz stały 1 556 883 884 56.81% 0.05681
875 98.98%
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz stały 226 116 116 51.33% 0.05133
116 100.00%
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa stały 1 035 619 618 59.71% 0.05971
615 99.51%
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa stały 621 362 362 58.29% 0.05829
357 98.62%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 113 4 908 6 1