Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 113
Wyborców 4 915
Obwodów 6
  • Geografia
  • Wybory do Rady Gminy Domaradz
  • Wybory Wójta Gminy Domaradz

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Baryczy, 238 Barycz stały Tak Barycz, Golcowa od Nr 586 do Nr 613
2 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Domaradzu, 651 Domaradz stały Nie Domaradz od Nr 1 do Nr 87 i od Nr 572 do Nr 740
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Domaradzu, 349 Domaradz stały Tak Domaradz od Nr 88 do Nr 571 i od Nr 761 do Nr 816
4 Dom Strażaka w Domaradzu (Poręby), 897 A Domaradz stały Nie Domaradz od Nr 741 do Nr 760 i od Nr 817 do Nr 915
5 Zespół Szkół w Golcowej, 456 Golcowa stały Tak Golcowa od Nr 1 do Nr 158 i od Nr 351 do Nr 585
6 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Golcowej, 284 Golcowa stały Nie Golcowa od Nr 159 do Nr 350

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Barycz Nr 1 - 100 , Nr 237 do końca 1 397 5 5
0.0000020000Nr 2 Barycz Nr 101 - 236 1 338 3 3
0.0000030000Nr 3 Domaradz Nr 1 - 87, Nr 572 - 607 1 345 3 3
0.0000040000Nr 4 Domaradz Nr 608 - 740 1 337 4 4
0.0000050000Nr 5 Domaradz Nr 88 - 221B 1 320 4 4
0.0000060000Nr 6 Domaradz Nr 222 - 328 1 322 4 4
0.0000070000Nr 7 Domaradz Nr 329 - 402, Nr 444 - 454 1 296 4 4
0.0000080000Nr 8 Domaradz Nr 403 - 443, Nr 761 - 816 1 313 4 4
0.0000090000Nr 9 Domaradz Nr 455 - 571 1 306 3 3
0.0000100000Nr 10 Domaradz Nr 741 - 760, Nr 817 do końca 1 228 4 4
0.0000110000Nr 11 Golcowa Nr 1 - 129 1 370 3 3
0.0000120000Nr 12 Golcowa Nr 130 - 158, Nr 351 - 472 1 357 3 3
0.0000130000Nr 13 Golcowa Nr 473 do końca 1 367 4 4
0.0000140000Nr 14 Golcowa Nr 159 - 253 1 299 3 3
0.0000150000Nr 15 Golcowa Nr 254 - 350 1 320 3 3
Podsumowanie 15 4 915 54 54

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR KWW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” KWW PUGD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA KWW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 RACHWAŁ Paweł Marian 37 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINY DOMARADZ DOBRY WYBÓR Domaradz
2 LEŃ Zbigniew 53 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „PRZYJAZNY URZĄD GMINY DOMARADZ” Domaradz
4 WRONA Andrzej Zbigniew 34 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Golcowa
1 KĘDRA Jan 60 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSI BARYCZ-DOMARADZ-GOLCOWA Golcowa
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 113 4 915 6 1