Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 10 459
Wyborców 8 736
Obwodów 18
 • Wybory do Rady Miejskiej w Białej
 • Wybory Burmistrza Białej
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Szkoła Podstawowa), ul. Tysiąclecia 16 Biała stały Tak MIASTO BIAŁA-ulice: Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Jana Kochanowskiego, Josepha von Eichendorffa, Kilińskiego od nr 28 do końca, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Przedmieście, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Św. Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia, Wodna
2 Urząd Miejski, ul. Rynek 10 Biała stały Tak MIASTO BIAŁA-ulice: Armii Krajowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Piotra Skargi, Plac Zamkowy, Prudnicka nr 3, 4, 5, 7, 9, 11, Rynek, Szkolna, Wałowa
3 Gminne Centrum Kultury, ul. Prudnicka 35 Biała stały Tak MIASTO BIAŁA-ulice: Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego, Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego od nr 1 do 26, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Ogrodowa, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka nr 8 i 10 oraz od nr 12 do końca, Reymonta, Słoneczna, Stawowa, Wodociągowa
4 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, 177 Chrzelice stały Nie SOŁECTWO: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Publiczne Gimnazjum), ul. św. Walentego 79 Łącznik stały Tak SOŁECTWA: Dębina, Łącznik, Mokra, Ogiernicze
6 Remiza OSP, 160a Pogórze stały Tak SOŁECTWA: Brzeźnica, Górka Prudnicka, Frącki, Pogórze z kolonią Pogórze
7 Remiza OSP, 62 Grabina stały Tak SOŁECTWA: Grabina z przysiółkami: Kolonia Otocka i Śmieciak, Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka
8 Sala Samorządu Mieszkańców, 60 Ligota Bialska stały Nie SOŁECTWA: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka, Radostynia z kolonią Radostynia, Wasiłowice
9 Szkoła Podstawowa, 106 Śmicz stały Nie SOŁECTWA: Śmicz z przysiółkiem Podlesie (Waldeka)
10 Sala Samorządu Mieszkańców, 69a Olbrachcice stały Nie SOŁECTWA: Józefów, Olbrachcice
11 Sala Samorządu Mieszkańców, 82c Gostomia stały Tak SOŁECTWO: Gostomia
12 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 38 Rostkowice stały Nie SOŁECTWA: Rostkowice, Wilków
13 Remiza OSP, 51b Nowa Wieś Prudnicka stały Tak SOŁECTWA: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka
14 Sala Samorządu Mieszkańców, 36 Solec stały Tak SOŁECTWA: Browiniec Polski, Solec
15 Sala Samorządu Mieszkańców, 70a Prężyna stały Nie SOŁECTWO: Prężyna
16 Sala Samorządu Mieszkańców, 76 Kolnowice stały Nie SOŁECTWA: Kolnowice z przysiółkiem Kokot, Laskowiec, Miłowice
17 Dom Pomocy Społecznej, 72 Grabina dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Grabinie
18 Szpital w Białej, ul. Moniuszki 8 Biała szpital Nie Zespół Opieki Zdrowotnej-Szpital w Białej

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Miasto Biała – ulice: Adama Asnyka, Alejka PKP, Głogówecka, Jana Kochanowskiego, Josepha von Eichendorffa, Kilińskiego od nr 28 do końca, Lipowa, Łąkowa, Moniuszki, Nyska, Opolska, Przedmieście, Stanisława Staszica, Stare Miasto, Składowa, Św. Kamila, Szynowice, Traugutta, Tysiąclecia, Wodna 1 807 3 3
0.0000020000Nr 2 Miasto Biała – ulice: Armii Krajowej, Góra Wolności, Kołłątaja, Kościuszki, 1 Maja, Piotra Skargi, Plac Zamkowy, Prudnicka nr: 3, 4, 5, 7, 9, 11, Rynek, Szkolna, Wałowa 1 732 2 2
0.0000030000Nr 3 Miasto Biała – ulice: Alfreda Liczbańskiego, Arki Bożka, Czarna, Franciszka Suchego, Jana i Karola Augustynów, Kilińskiego od nr 1 do nr 26, Kopernika, Ks. Karola Koziołka, Ogrodowa, Oświęcimska, Parkowa, Prudnicka nr: 8 i 10 oraz od nr 12 do końca, Reymonta, Słoneczna, Stawowa, Wodociągowa 1 537 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo: Chrzelice z przysiółkami: Jeleni Dwór i Śródlesie 1 489 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Dębina, Mokra, Ogiernicze 1 314 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo: Łącznik 1 838 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Brzeźnica, Górka Prudnicka 1 358 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Frącki, Pogórze z kolonią Pogórze 1 582 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Grabina z przysiółkami: Kolonia Otocka i Śmieciak, Otoki z przysiółkiem Kolonia Otocka 1 517 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Ligota Bialska z przysiółkiem Kolonia Ligocka, Radostynia z kolonią Radostynia, Wasiłowice 1 751 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Kolnowice z przysiółkiem Kokot, Laskowiec, Miłowice 1 367 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Prężyna, Śmicz z przysiółkiem Podlesie (Waldeka) 1 621 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Czartowice, Krobusz z przysiółkiem Żabnik, Nowa Wieś Prudnicka 1 522 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Gostomia, Rostkowice, Wilków 1 669 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Browiniec Polski, Józefów, Olbrachcice, Solec 1 632 2 2
Podsumowanie 15 8 736 32 32

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA KWW NASZA ZIEMIA 1 1 1 3
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO KWW EDWARDA PLICKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 PLICKO Edward Józef 55 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO Gostomia
2 RODEN Robert Jan 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA Chrzelice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 803 413 413 51.43% 0.05143
400 96.85% 0.09685
Tak
2 733 343 343 46.79% 0.04679
335 97.67% 0.09767
Tak
3 537 255 255 47.49% 0.04749
248 97.25% 0.09725
Tak
4 489 263 263 53.78% 0.05378
261 99.24% 0.09924
Tak
5 314 132 132 42.04% 0.04204
130 98.48% 0.09848
Tak
6 838 407 407 48.57% 0.04857
400 98.28% 0.09828
Tak
7 358 137 137 38.27% 0.03827
133 97.08% 0.09708
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 506 242 242 47.83% 0.04783
234 96.69% 0.09669
Tak
10 751 317 317 42.21% 0.04221
306 96.53% 0.09653
Tak
11 367 204 204 55.59% 0.05559
203 99.51% 0.09951
Tak
12 625 320 320 51.20% 0.0512
316 98.75% 0.09875
Tak
13 522 235 235 45.02% 0.04502
228 97.02% 0.09702
Tak
14 669 348 348 52.02% 0.05202
336 96.55% 0.09655
Tak
15 632 324 324 51.27% 0.05127
317 97.84% 0.09784
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 115 1 2.99% 0.00299
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 68 1 1.77% 0.00177
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67 2 1.74% 0.00174
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA 493 3 12.82% 0.01282
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 1 007 11 26.18% 0.02618
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO 2 097 14 54.51% 0.05451

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 115 1 0 2.99% 0.00299
9 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE 68 1 0 1.77% 0.00177
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 67 2 0 1.74% 0.00174
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA ZIEMIA 493 3 2 12.82% 0.01282
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 1 007 11 2 26.18% 0.02618
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EDWARDA PLICKO 2 097 14 11 54.51% 0.05451

Rada Miejska w Białej - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 9 9 WIERTELARZ Kamil Paweł 68 17.00% 0.017
Nie
1 19 19 SOLLOCH Krystian Joachim 148 37.00% 0.037
Nie
1 20 20 BARYSZ Roman Paweł 184 46.00% 0.046
Tak
2 18 18 CZERNIAK Marek Gabriel 124 37.01% 0.03701
Nie
2 20 20 CZERWIŃSKI Jacek 211 62.99% 0.06299
Tak
3 5 5 MALIK Elżbieta Maria 115 46.37% 0.04637
Nie
3 20 20 KLINKE Marek Jan 133 53.63% 0.05363
Tak
4 10 10 KACPROWICZ Anna Łucja 33 12.64% 0.01264
Nie
4 19 19 RODEN Józef Leon 179 68.58% 0.06858
Tak
4 20 20 ROBOTA Piotr Krzysztof 49 18.77% 0.01877
Nie
5 19 19 STANKALA Franciszek Ryszard 39 30.00% 0.03
Nie
5 20 20 WOTKA Irena Helena 91 70.00% 0.07
Tak
6 18 18 MOSZCZEŃSKA Maria Magdalena 209 52.25% 0.05225
Tak
6 20 20 SAJONZ Piotr Franciszek 191 47.75% 0.04775
Nie
7 19 19 MADALER Ewa Maria 35 26.32% 0.02632
Nie
7 20 20 FLUDER Małgorzata Teresa 98 73.68% 0.07368
Tak
8 19 19 NEUGEBAUER Gabriela Maria Bez głosowania Tak
9 19 19 SOBOTA Magdalena Anna 90 38.46% 0.03846
Nie
9 20 20 KWOCZEK Mariusz Józef 144 61.54% 0.06154
Tak
10 19 19 CZIOMER Lidia 97 31.70% 0.0317
Nie
10 20 20 OSIEWACZ Andrzej Jan 209 68.30% 0.0683
Tak
11 18 18 TARNOWSKI Damian Szymon 160 78.82% 0.07882
Tak
11 20 20 MATUSZEWSKI Józef Czesław 43 21.18% 0.02118
Nie
12 19 19 WILCZAK Barbara 99 31.33% 0.03133
Nie
12 20 20 KOSIŃSKI Mateusz Marek 217 68.67% 0.06867
Tak
13 10 10 NIEDOROZOW Jacek Roman 34 14.91% 0.01491
Nie
13 19 19 WOLNA Monika Katarzyna 59 25.88% 0.02588
Nie
13 20 20 GOREK Sabina Maria 135 59.21% 0.05921
Tak
14 19 19 BREMER Klaus Alojzy 110 32.74% 0.03274
Nie
14 20 20 KRUPA Alfred Jan 226 67.26% 0.06726
Tak
15 19 19 CZAJA Justyna Beata 151 47.63% 0.04763
Nie
15 20 20 HARNYS Adrian Piotr 166 52.37% 0.05237
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PLICKO Edward Józef 55 wyższe Gostomia, 2 819 68.37 Tak
2 RODEN Robert Jan 47 wyższe Chrzelice, 1 304 31.63 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Szkoła Podstawowa), ul. Tysiąclecia 16 Biała stały 757 407 407 53.76% 0.05376
405 99.51%
2 Urząd Miejski, ul. Rynek 10 Biała stały 733 344 344 46.93% 0.04693
337 97.97%
3 Gminne Centrum Kultury, ul. Prudnicka 35 Biała stały 537 255 255 47.49% 0.04749
250 98.04%
4 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji, 177 Chrzelice stały 489 263 263 53.78% 0.05378
262 99.62%
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, (Publiczne Gimnazjum), ul. św. Walentego 79 Łącznik stały 1 152 539 538 46.70% 0.0467
533 99.07%
6 Remiza OSP, 160a Pogórze stały 940 367 365 38.83% 0.03883
361 98.90%
7 Remiza OSP, 62 Grabina stały 474 229 229 48.31% 0.04831
225 98.25%
8 Sala Samorządu Mieszkańców, 60 Ligota Bialska stały 751 317 317 42.21% 0.04221
315 99.37%
9 Szkoła Podstawowa, 106 Śmicz stały 389 215 215 55.27% 0.05527
212 98.60%
10 Sala Samorządu Mieszkańców, 69a Olbrachcice stały 366 176 176 48.09% 0.04809
175 99.43%
11 Sala Samorządu Mieszkańców, 82c Gostomia stały 339 186 186 54.87% 0.05487
184 98.92%
12 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 38 Rostkowice stały 330 163 163 49.39% 0.04939
163 100.00%
13 Remiza OSP, 51b Nowa Wieś Prudnicka stały 522 235 235 45.02% 0.04502
232 98.72%
14 Sala Samorządu Mieszkańców, 36 Solec stały 266 148 148 55.64% 0.05564
147 99.32%
15 Sala Samorządu Mieszkańców, 70a Prężyna stały 236 105 105 44.49% 0.04449
104 99.05%
16 Sala Samorządu Mieszkańców, 76 Kolnowice stały 367 204 204 55.59% 0.05559
201 98.53%
17 Dom Pomocy Społecznej, 72 Grabina dom pomocy społecznej 29 12 12 41.38% 0.04138
11 91.67%
18 Szpital w Białej, ul. Moniuszki 8 Biała szpital 46 6 6 13.04% 0.01304
6 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 10 459 8 736 18 1