Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 13 471
Wyborców 11 164
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Miejskiej w Praszce
 • Wybory Burmistrza Praszki
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Klub Abstynenta, Plac Grunwaldzki 9 Praszka stały Tak miasto Praszka: ulice: Boczna, Byczyńska, Chopina, Gorzowska, Kaliska, Kilińskiego, Kościelna, Kościuszki z wyłączeniem nr 17, 27, 34, 36, 40 i 42, Krótka, Mickiewicza blok 2, Parafialna, Piłsudskiego, Plac Grunwaldzki, Powstańców ŚIąskich, Prusa, Senatorska , Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Styczniowa, Warszawska, Wodna
2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Listopadowa 18 Praszka stały Tak miasto Praszka: ulice: Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Fabryczna, Kosmonautów, Kościuszki bloki 17, 27, 34, 36, 40, 42, Las, Listopadowa-z wyłączeniem numerów 15 i 17, Mickiewicza bloki 4, 6, 10, Obrońców Pokoju, Pilawy, Zapolskiej, Żeromskiego
3 Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Mickiewicza 28 Praszka stały Nie miasto Praszka: ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chłopska, Dąbrowskiej, Kolorowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Listopadowa bloki 15 i 17, Maków, Małachowskiego, Mickiewicza-z wyłączeniem numerów 2, 4, 6, 10, Nałkowskiej, Niemcewicza, Orzeszkowej, Pod Rosochami, Rolnicza, Skłodowskiej, Staszica, Tulipanów, 3 Maja
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Kaliska 38 Praszka stały Nie miasto Praszka: ulice: Cmentarna, Kopernika, Pod Kowalami, Pod Rozterkiem, Sportowa, Szosa Gańska
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 Wygiełdów stały Tak sołectwa: Brzeziny, Prosna, Rosochy, Szyszków, Wygiełdów
6 Środowiskowy Dom Samopomocy, 28 Gana stały Tak sołectwa: Gana, Kuźniczka, Lachowskie z przysiółkiem Marki, Rozterk, Skotnica.
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 8 Strojec stały Tak sołectwo Strojec z przysiółkiem Tokary
8 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 22 Przedmość stały Nie sołectwa: Aleksandrów z przysiółkiem Kozieł, Przedmość z przysiółkiem Kik
9 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, ul. Szkolna 1 Kowale stały Tak sołectwo Kowale
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 44 Wierzbie stały Nie sołectwa: Sołtysy, Wierzbie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 miasto Praszka: ulice: Boczna, Byczyńska, Gorzowska, Kaliska, Kościelna, Kościuszki – z wyłączeniem numerów 17, 27, 34, 36, 40 i 42, Krótka, Mickiewicza blok 2, Parafialna, Piłsudskiego, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Senatorska, Słoneczna, Słowackiego, Wodna. 1 637 3 3
0.0000020000Nr 2 miasto Praszka: ulice: Chopina, Kilińskiego, Prusa, Sienkiewicza, Styczniowa, Warszawska. 1 657 5 5
0.0000030000Nr 3 miasto Praszka: ulice: Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Las, Kościuszki bloki 17, 27, 34, 36, 40, 42. 1 663 3 3
0.0000040000Nr 4 miasto Praszka: ulice: Fabryczna, Kosmonautów, Obrońców Pokoju, Pilawy, Zapolskiej, Żeromskiego. 1 617 4 4
0.0000050000Nr 5 miasto Praszka: ulice: Listopadowa-z wyłączeniem numerów 15 i 17, Mickiewicza bloki 4, 6, 10. 1 746 4 4
0.0000060000Nr 6 miasto Praszka: ulice: Astrów, Bratków, Chabrów, Chłopska, Dąbrowskiej, Kolorowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Maków, Małachowskiego, Mickiewicza – z wyłączeniem numerów 2, 4, 6, 10, 22, 24, 26 i 28a, Nałkowskiej, Niemcewicza, Orzeszkowej, Pod Rosochami, Rolnicza, Staszica, Tulipanów, 3 Maja. 1 672 4 4
0.0000070000Nr 7 miasto Praszka: ulice: Listopadowa blok 15, Mickiewicza bloki 22, 24, 26, 28a. 1 716 4 4
0.0000080000Nr 8 miasto Praszka: ulice: Listopadowa blok 17, Skłodowskiej. 1 882 4 4
0.0000090000Nr 9 miasto Praszka; ulice: Cmentarna, Kopernika, Pod Kowalami, Pod Rozterkiem, Sportowa, Szosa Gańska. 1 806 4 4
0.0000100000Nr 10 sołectwa: Brzeziny, Prosna, Rosochy, Szyszków, Wygiełdów. 1 855 3 3
0.0000110000Nr 11 sołectwa: Gana, Kuźniczka, Lachowskie z przysiółkiem Marki , Rozterk, Skotnica. 1 992 2 2
0.0000120000Nr 12 sołectwo Strojec z przysiółkiem Tokary. 1 868 6 6
0.0000130000Nr 13 sołectwa: Aleksandrów z przysiółkiem Kozieł, Przedmość z przysiółkiem Kik. 1 661 3 3
0.0000140000Nr 14 sołectwo Kowale. 1 792 5 5
0.0000150000Nr 15 sołectwa: Sołtysy, Wierzbie. 1 600 1 1
Podsumowanie 15 11 164 55 55

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 5
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DAMIANA BILSKIEGO KWW ŁUKASZA DAMIANA BILSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PRASZKA KWW NASZA GMINA PRASZKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 KITAJGRODZKI Zbigniew 44 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Praszka
3 STOCHNIAŁEK Włodzimierz 45 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM Sojusz Lewicy Demokratycznej Strojec
4 TKACZYŃSKI Jarosław Wojciech 59 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Platforma Obywatelska RP Praszka
1 BILSKI Łukasz Damian 33 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DAMIANA BILSKIEGO Praszka

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 637 349 349 54.79% 0.05479
344 98.57% 0.09857
Tak
2 657 363 363 55.25% 0.05525
359 98.90% 0.0989
Tak
3 663 346 345 52.04% 0.05204
342 99.13% 0.09913
Tak
4 617 335 335 54.29% 0.05429
334 99.70% 0.0997
Tak
5 746 424 423 56.70% 0.0567
419 99.05% 0.09905
Tak
6 672 437 437 65.03% 0.06503
432 98.86% 0.09886
Tak
7 717 433 433 60.39% 0.06039
427 98.61% 0.09861
Tak
8 883 488 488 55.27% 0.05527
481 98.57% 0.09857
Tak
9 806 449 449 55.71% 0.05571
441 98.22% 0.09822
Tak
10 855 487 487 56.96% 0.05696
486 99.79% 0.09979
Tak
11 992 525 525 52.92% 0.05292
497 94.67% 0.09467
Tak
12 869 497 497 57.19% 0.05719
490 98.59% 0.09859
Tak
13 664 375 375 56.48% 0.05648
372 99.20% 0.0992
Tak
14 798 454 454 56.89% 0.05689
448 98.68% 0.09868
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 277 5 4.72% 0.00472
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 379 12 23.48% 0.02348
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 641 9 10.92% 0.01092
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 271 11 21.65% 0.02165
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DAMIANA BILSKIEGO 591 9 10.06% 0.01006
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PRASZKA 1 713 9 29.17% 0.02917

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 277 5 1 4.72% 0.00472
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 379 12 6 23.48% 0.02348
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 641 9 0 10.92% 0.01092
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 271 11 2 21.65% 0.02165
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DAMIANA BILSKIEGO 591 9 1 10.06% 0.01006
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PRASZKA 1 713 9 5 29.17% 0.02917

Rada Miejska w Praszce - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 4 4 TOBIŚ Jacek Jerzy 86 25.00% 0.025
Nie
1 10 10 PAKUŁA Zbigniew Jacek 71 20.64% 0.02064
Nie
1 17 17 BILSKI Łukasz Damian 187 54.36% 0.05436
Tak
2 4 4 RYCHTER Andrzej Ryszard 123 34.26% 0.03426
Tak
2 5 5 SZCZEPAŃSKI Marek Piotr 24 6.69% 0.00669
Nie
2 10 10 SZCZEPAŃSKI Stanisław Andrzej 56 15.60% 0.0156
Nie
2 17 17 KOZIOŁEK Arkadiusz Józef 58 16.16% 0.01616
Nie
2 18 18 SOŁTYSIAK Grażyna Jadwiga 98 27.30% 0.0273
Nie
3 4 4 PAWLAK Katarzyna Anna 145 42.40% 0.0424
Tak
3 10 10 ŁOWEJKO Henryk Bolesław 145 42.40% 0.0424
Nie
3 17 17 ZAWIS Radosław Paweł 52 15.20% 0.0152
Nie
4 2 2 NIR Krzysztof Mariusz 41 12.28% 0.01228
Nie
4 4 4 ZIMNOWODA Robert Jan 129 38.62% 0.03862
Tak
4 5 5 DUDEK Piotr 47 14.07% 0.01407
Nie
4 10 10 DOLIK Janusz Wiesław 117 35.03% 0.03503
Nie
5 4 4 SZANIEC Edward Leszek 133 31.74% 0.03174
Tak
5 10 10 KACZMAREK Anna 109 26.01% 0.02601
Nie
5 17 17 BARTKOWSKI Waldemar 52 12.41% 0.01241
Nie
5 18 18 NOWAŁKA Grzegorz Zygmunt 125 29.83% 0.02983
Nie
6 5 5 FURMAŃSKI Łukasz Piotr 87 20.14% 0.02014
Nie
6 10 10 KITAJGRODZKI Zbigniew 102 23.61% 0.02361
Nie
6 17 17 MARYNIAK Monika Agnieszka 56 12.96% 0.01296
Nie
6 18 18 ŁAZIK Bogusław Tadeusz 187 43.29% 0.04329
Tak
7 2 2 DŁUGOSZ Włodzimierz Lesław 61 14.29% 0.01429
Nie
7 4 4 DOMINIKOWSKI Wojciech Mieczysław 93 21.78% 0.02178
Nie
7 5 5 JĘDRYSZEK Michał Aleksander 74 17.33% 0.01733
Nie
7 10 10 PILARSKI Józef 199 46.60% 0.0466
Tak
8 4 4 ZADWORNA Danuta 175 36.38% 0.03638
Tak
8 5 5 WALOCH Irena 84 17.46% 0.01746
Nie
8 10 10 WIECHA Jolanta Urszula 171 35.55% 0.03555
Nie
8 17 17 ŚRODA Damian Przemysław 51 10.60% 0.0106
Nie
9 4 4 STONO-CIOŁKOWSKA Renata Maria 82 18.59% 0.01859
Nie
9 5 5 STOCHNIAŁEK Włodzimierz 70 15.87% 0.01587
Nie
9 10 10 ŚLIWKA Marek 156 35.37% 0.03537
Tak
9 18 18 NOGA Mieczysław Adam 133 30.16% 0.03016
Nie
10 4 4 SIKORA Monika Stanisława 139 28.60% 0.0286
Nie
10 5 5 MYRDEK Marcin Arkadiusz 26 5.35% 0.00535
Nie
10 18 18 PATYK Tadeusz Szymon 321 66.05% 0.06605
Tak
11 5 5 BAKALARCZYK Rafał 137 27.57% 0.02757
Nie
11 18 18 KOŚCIELNY Arkadiusz Piotr 360 72.43% 0.07243
Tak
12 2 2 NIEDŹWIECKI Ireneusz Grzegorz 98 20.00% 0.02
Nie
12 4 4 WIDERA Joanna Urszula 46 9.39% 0.00939
Nie
12 5 5 PILAK Daniel 92 18.78% 0.01878
Nie
12 10 10 GRYGIEL Leszek Marek 95 19.39% 0.01939
Nie
12 17 17 ŻŁOBIŃSKA Ewa Wioletta 47 9.59% 0.00959
Nie
12 18 18 KOKOT Zofia Stanisława 112 22.86% 0.02286
Tak
13 4 4 JARZĄB Mariusz Piotr 62 16.67% 0.01667
Nie
13 17 17 KACZMAREK Olga Barbara 63 16.94% 0.01694
Nie
13 18 18 TRAWIŃSKI Sławomir Zbigniew 247 66.40% 0.0664
Tak
14 2 2 CHYŻ Elżbieta Bożena 77 17.19% 0.01719
Nie
14 4 4 HOMBEK Marian 166 37.05% 0.03705
Tak
14 10 10 BORKOWSKI Arkadiusz Janusz 50 11.16% 0.01116
Nie
14 17 17 BANDURA Katarzyna Dorota 25 5.58% 0.00558
Nie
14 18 18 SPODZIEJA Krzysztof Józef 130 29.02% 0.02902
Nie
15 2 2 JABŁOŃSKI Grzegorz Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BILSKI Łukasz Damian 33 wyższe Praszka, 956 15.56 Nie
2 KITAJGRODZKI Zbigniew 44 wyższe Praszka, 1 732 28.19 Druga tura
3 STOCHNIAŁEK Włodzimierz 45 wyższe Strojec, 952 15.49 Nie
4 TKACZYŃSKI Jarosław Wojciech 59 wyższe Praszka, 2 505 40.76 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Klub Abstynenta, Plac Grunwaldzki 9 Praszka stały 1 294 712 712 55.02% 0.05502
709 99.58%
2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Listopadowa 18 Praszka stały 2 026 1 105 1 105 54.54% 0.05454
1 103 99.82%
3 Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Mickiewicza 28 Praszka stały 2 272 1 358 1 358 59.77% 0.05977
1 347 99.19%
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Kaliska 38 Praszka stały 806 449 449 55.71% 0.05571
448 99.78%
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 Wygiełdów stały 855 487 487 56.96% 0.05696
477 97.95%
6 Środowiskowy Dom Samopomocy, 28 Gana stały 992 525 525 52.92% 0.05292
517 98.48%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 8 Strojec stały 869 497 497 57.19% 0.05719
488 98.19%
8 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 22 Przedmość stały 664 375 375 56.48% 0.05648
373 99.47%
9 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, ul. Szkolna 1 Kowale stały 798 454 454 56.89% 0.05689
451 99.34%
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 44 Wierzbie stały 600 234 234 39.00% 0.039
232 99.15%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KITAJGRODZKI Zbigniew 44 wyższe Praszka, 2213 42.71 Nie
2 TKACZYŃSKI Jarosław Wojciech 59 wyższe Praszka, 2969 57.29 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych KITAJGRODZKI Zbigniew Głosów ważnych oddanych na kandydatów TKACZYŃSKI Jarosław Wojciech
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Klub Abstynenta, Plac Grunwaldzki 9 Praszka 638 236 36.99% 0.03699
63.01% 402
2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Listopadowa 18 Praszka 982 440 44.81% 0.04481
55.19% 542
3 Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Mickiewicza 28 Praszka 1174 582 49.57% 0.04957
50.43% 592
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Kaliska 38 Praszka 393 168 42.75% 0.04275
57.25% 225
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 Wygiełdów 367 119 32.43% 0.03243
67.57% 248
6 Środowiskowy Dom Samopomocy, 28 Gana 396 208 52.53% 0.05253
47.47% 188
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 8 Strojec 350 137 39.14% 0.03914
60.86% 213
8 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 22 Przedmość 308 100 32.47% 0.03247
67.53% 208
9 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, ul. Szkolna 1 Kowale 399 131 32.83% 0.03283
67.17% 268
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 44 Wierzbie 175 92 52.57% 0.05257
47.43% 83

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Klub Abstynenta, Plac Grunwaldzki 9 Praszka stały 1297 644 644 49.65% 0.04965
638 99.07%
2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Listopadowa 18 Praszka stały 2027 988 988 48.74% 0.04874
982 99.39%
3 Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Mickiewicza 28 Praszka stały 2272 1182 1182 52.02% 0.05202
1174 99.32%
4 I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Kaliska 38 Praszka stały 806 393 393 48.76% 0.04876
393 100.00%
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 22 Wygiełdów stały 855 368 368 43.04% 0.04304
367 99.73%
6 Środowiskowy Dom Samopomocy, 28 Gana stały 993 398 398 40.08% 0.04008
396 99.50%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 8 Strojec stały 869 351 351 40.39% 0.04039
350 99.72%
8 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 22 Przedmość stały 662 308 308 46.53% 0.04653
308 100.00%
9 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa, ul. Szkolna 1 Kowale stały 792 399 399 50.38% 0.05038
399 100.00%
10 Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, 44 Wierzbie stały 597 176 176 29.48% 0.02948
175 99.43%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 13 471 11 164 10 1