Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 855
Wyborców 4 609
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Wiśniew
 • Wybory Wójta Gminy Wiśniew
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Pielęgnacji Tradycji Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej, 60 Wólka Wiśniewska stały Nie Lipniak, Myrcha, Wólka Wołyniecka, Stok Wiśniewski, Wólka Wiśniewska, Borki-Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia
2 Wiejski Dom Integracji w Borkach-Paduchach, 92 Borki-Paduchy stały Tak Borki-Paduchy, Borki-Sołdy, Helenów
3 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Bat. Chłopskich 2 Wiśniew stały Tak Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Ciosny, Gostchorz, Kaczory, Tworki
4 Szkoła Podstawowa w Radomyśli, 46 Radomyśl stały Nie Radomyśl, Zabłocie, Okniny-Podzdrój, Stare Okniny, Nowe Okniny
5 Szkoła Podstawowa w Śmiarach, 68 Śmiary stały Tak Łupiny, Śmiary, Mroczki, Daćbogi, Pluty

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Myrcha, Wólka Wiśniewska 1 265 3 3
0.0000020000Nr 2 Lipniak, Stok Wiśniewski, Wólka Wołyniecka 1 316 5 5
0.0000030000Nr 3 Borki-Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia 1 313 3 3
0.0000040000Nr 4 Borki-Paduchy 1 370 3 3
0.0000050000Nr 5 Borki-Sołdy, Helenów 1 288 3 3
0.0000060000Nr 6 Wiśniew ulice:-Bat. Chłopskich-Południowa-Północna-Sanitariuszek-Siedlecka (nr nieparzyste)-Ogrodowa 1 332 2 2
0.0000070000Nr 7 Wiśniew ulice:-Tadeusza Kościuszki-Skoczylasa-Szkolna-Bankowa-Siedlecka (nr parzyste) 1 373 3 3
0.0000080000Nr 8 Wiśniew-Kolonia, Ciosny 1 320 3 3
0.0000090000Nr 9 Gostchorz, Tworki, Kaczory 1 440 3 3
0.0000100000Nr 10 Radomyśl 1 370 3 3
0.0000110000Nr 11 Zabłocie, Okniny-Podzdrój 1 188 2 2
0.0000120000Nr 12 Stare Okniny, Nowe Okniny 1 305 3 3
0.0000130000Nr 13 Pluty, Śmiary 1 250 2 2
0.0000140000Nr 14 Mroczki, Daćbogi 1 261 2 2
0.0000150000Nr 15 Łupiny 1 218 3 3
Podsumowanie 15 4 609 43 43

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNYM DOBREM KWW GMINA WSPÓLNYM DOBREM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA KWW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY STOK KWW NOWY STOK 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIŚNIEW 2018” KWW WIŚNIEW 2018 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNA ROSA KWW JOANNA ROSA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KRYSZCZUK Krzysztof Teofil 55 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Wiśniew
2 RYBACZEWSKA Barbara 51 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNYM DOBREM Borki-Sołdy
3 WYSOCKI Waldemar Mariusz 40 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Mościbrody

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 265 155 155 58.49% 0.05849
150 96.77% 0.09677
Tak
2 316 137 137 43.35% 0.04335
136 99.27% 0.09927
Tak
3 313 202 202 64.54% 0.06454
199 98.51% 0.09851
Tak
4 370 262 262 70.81% 0.07081
259 98.85% 0.09885
Tak
5 288 188 188 65.28% 0.06528
187 99.47% 0.09947
Tak
6 332 220 219 65.96% 0.06596
213 97.26% 0.09726
Tak
7 373 257 255 68.36% 0.06836
252 98.82% 0.09882
Tak
8 320 191 191 59.69% 0.05969
188 98.43% 0.09843
Tak
9 440 248 248 56.36% 0.05636
244 98.39% 0.09839
Tak
10 370 249 249 67.30% 0.0673
242 97.19% 0.09719
Tak
11 188 123 123 65.43% 0.06543
121 98.37% 0.09837
Tak
12 305 205 205 67.21% 0.06721
202 98.54% 0.09854
Tak
13 250 174 174 69.60% 0.0696
173 99.43% 0.09943
Tak
14 261 187 187 71.65% 0.07165
184 98.40% 0.0984
Tak
15 218 136 136 62.39% 0.06239
135 99.26% 0.09926
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 404 10 14.00% 0.014
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 381 15 47.87% 0.04787
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 911 14 31.58% 0.03158
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 34 1 1.18% 0.00118
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY STOK 8 1 0.28% 0.00028
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIŚNIEW 2018” 45 1 1.56% 0.00156
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNA ROSA 102 1 3.54% 0.00354

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 404 10 0 14.00% 0.014
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 381 15 11 47.87% 0.04787
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - WSPÓLNYM DOBREM 911 14 4 31.58% 0.03158
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SIEDLECKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 34 1 0 1.18% 0.00118
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWY STOK 8 1 0 0.28% 0.00028
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WIŚNIEW 2018” 45 1 0 1.56% 0.00156
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JOANNA ROSA 102 1 0 3.54% 0.00354

Rada Gminy Wiśniew - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KOMOROWSKA Natalia Weronika 21 14.00% 0.014
Nie
1 10 10 PSZKIT Aneta 100 66.67% 0.06667
Tak
1 16 16 STRZEMIECZNY Paweł Wojciech 29 19.33% 0.01933
Nie
2 2 2 ŁUGOWSKA Beata 16 11.76% 0.01176
Nie
2 10 10 MIESZCZYŃSKI Paweł Roman 40 29.41% 0.02941
Tak
2 16 16 ŚLIWIŃSKI Marcin 38 27.94% 0.02794
Nie
2 17 17 SYPNIEWSKI Grzegorz Zenon 34 25.00% 0.025
Nie
2 18 18 GIL Tomasz 8 5.88% 0.00588
Nie
3 2 2 GROCHOWSKI Łukasz 56 28.14% 0.02814
Nie
3 10 10 PIWOWARCZYK Jadwiga Teresa 86 43.22% 0.04322
Tak
3 16 16 GRZEGRZÓŁKA Janusz Stanisław 57 28.64% 0.02864
Nie
4 2 2 OSIK Mieczysław Zdzisław 7 2.70% 0.0027
Nie
4 10 10 HAPONIUK Grzegorz 113 43.63% 0.04363
Nie
4 16 16 ZŁOCH Krystyna 139 53.67% 0.05367
Tak
5 2 2 JASIŃSKI Krzysztof 42 22.46% 0.02246
Nie
5 10 10 JASTRZĘBSKA Dorota Diana 111 59.36% 0.05936
Tak
5 16 16 ŁUGOWSKI Tadeusz 34 18.18% 0.01818
Nie
6 10 10 WOŹNIAK Karol 85 39.91% 0.03991
Nie
6 16 16 FRONCZEK Marta 128 60.09% 0.06009
Tak
7 10 10 PASZTOR Beata Krystyna 81 32.14% 0.03214
Nie
7 16 16 SZEWCZYK Mariola 126 50.00% 0.05
Tak
7 19 19 MICHALAK Krystyna Zofia 45 17.86% 0.01786
Nie
8 2 2 ZINEVYCH Katarzyna 65 34.57% 0.03457
Nie
8 10 10 JADCZAK Agnieszka 107 56.91% 0.05691
Tak
8 16 16 JURZYK Grzegorz 16 8.51% 0.00851
Nie
9 10 10 JASTRZĘBSKI Zenon Szymon 115 47.13% 0.04713
Tak
9 16 16 JASTRZĘBSKA Danuta Katarzyna 27 11.07% 0.01107
Nie
9 20 20 PASTOR Michał Wacław 102 41.80% 0.0418
Nie
10 2 2 CHROMIŃSKI Łukasz 63 26.03% 0.02603
Nie
10 10 10 ORZYŁOWSKI Józef Stanisław 92 38.02% 0.03802
Tak
10 16 16 NOWIŃSKI Andrzej Stanisław 87 35.95% 0.03595
Nie
11 10 10 WYSOKIŃSKA Elżbieta Jadwiga 95 78.51% 0.07851
Tak
11 16 16 LIPIŃSKA Agnieszka 26 21.49% 0.02149
Nie
12 2 2 KŁOPOTOWSKA Anna 40 19.80% 0.0198
Nie
12 10 10 MISIAK Janina 69 34.16% 0.03416
Nie
12 16 16 OKNIŃSKI Kazimierz 93 46.04% 0.04604
Tak
13 10 10 KRASUSKA Anna Ewa 101 58.38% 0.05838
Tak
13 16 16 KRASUSKA Agnieszka 72 41.62% 0.04162
Nie
14 2 2 WYSOKIŃSKA Jadwiga 75 40.76% 0.04076
Nie
14 10 10 OKNIŃSKI Andrzej 109 59.24% 0.05924
Tak
15 2 2 ŁUGOWSKA Agnieszka 19 14.07% 0.01407
Nie
15 10 10 BARTCZAK-KRZEWICKA Agnieszka 77 57.04% 0.05704
Tak
15 16 16 JASIŃSKI Waldemar 39 28.89% 0.02889
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KRYSZCZUK Krzysztof Teofil 55 wyższe Wiśniew, 1 488 51.19 Tak
2 RYBACZEWSKA Barbara 51 wyższe Borki-Sołdy, 1 051 36.15 Nie
3 WYSOCKI Waldemar Mariusz 40 wyższe Mościbrody, 368 12.66 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Pielęgnacji Tradycji Kulinarnych w Wólce Wiśniewskiej, 60 Wólka Wiśniewska stały 894 494 494 55.26% 0.05526
488 98.79%
2 Wiejski Dom Integracji w Borkach-Paduchach, 92 Borki-Paduchy stały 658 450 450 68.39% 0.06839
447 99.33%
3 Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Bat. Chłopskich 2 Wiśniew stały 1 465 916 916 62.53% 0.06253
904 98.69%
4 Szkoła Podstawowa w Radomyśli, 46 Radomyśl stały 863 577 577 66.86% 0.06686
573 99.31%
5 Szkoła Podstawowa w Śmiarach, 68 Śmiary stały 729 497 497 68.18% 0.06818
495 99.60%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 855 4 609 5 1