Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 926
Wyborców 4 827
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Miejskiej w Mordach
 • Wybory Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Mordach, Kilińskiego 11 Mordy stały Tak Mordy, Kolonia Mordy
2 Świetlica Wiejska w Czepielinie, 10A Czepielin stały Nie Czepielin, Czepielin-Kolonia, Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Parkowa 9 Mordy stały Tak Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki, Klimonty, Ptaszki , Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska
4 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Krzymoszach, 43A Krzymosze stały Nie Krzymosze, Leśniczówka, Radzików-Stopki, Wielgorz
5 Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim, Szkolna 5 Radzików Wielki stały Nie Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików Wielki, Ostoje, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie
6 Świetlica Wiejska w Wojnowie, 7 Wojnów stały Tak Płosodrza, Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Biernaty, Głuchów , Stara Wieś, Wojnów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Mordy, ulice: Czereśniowa, Jagodowa, Malinowa, Morelowa, Ogrodowa, Wiśniowa, Żwirki i Wigury 1 332 3 3
0.0000020000Nr 2 Mordy, ulice: 11 Listopada, Armii Krajowej, Kilińskiego, Ks. Brzóski, Ks. Skorupki, Parkowa, Plac Zwycięstwa, Przechodnia, Szkolna 1 298 3 3
0.0000030000Nr 3 Mordy, ulice: 8 Dywizji Wojska Polskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolejowa, Narutowicza , Olchowa, Pusta, Słowackiego, Składowa 1 431 3 3
0.0000040000Nr 4 Mordy, ulice: Gliniana , Kolonia Mordy , Kościuszki, 3 Maja, Olędzka , Polna, Sienkiewicza 1 426 3 3
0.0000050000Nr 5 Leśniczówka 1 207 2 2
0.0000060000Nr 6 Czepielin, Czepielin-Kolonia 1 314 3 3
0.0000070000Nr 7 Czołomyje, Doliwo, Ogrodniki, Olędy 1 317 2 2
0.0000080000Nr 8 Pieńki, Stok Ruski, Wyczółki 1 388 3 3
0.0000090000Nr 9 Klimonty, Ptaszki, Sosenki-Jajki, Wólka Soseńska 1 288 3 3
0.0000100000Nr 10 Krzymosze 1 265 2 2
0.0000110000Nr 11 Radzików-Stopki, Wielgorz 1 278 2 2
0.0000120000Nr 12 Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików Wielki 1 413 2 2
0.0000130000Nr 13 Ostoje, Pióry-Pytki, Pióry Wielkie 1 156 1 1
0.0000140000Nr 14 Płosodrza, Rogóziec, Suchodołek, Suchodół Wielki, Wólka-Biernaty 1 267 2 2
0.0000150000Nr 15 Głuchów, Stara Wieś, Wojnów 1 447 4 4
Podsumowanie 15 4 827 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONA GMINA MORDY KWW ZIELONA GMINA MORDY 1 1 1 1 1 1 1 1 8
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW : SKOLIMOWSKI RADNYM ! KWW : SKOLIMOWSKI RADNYM ! 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 ŁUGOWSKI Jan Paweł 59 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Siedlce
1 DĘBSKI Jarosław 50 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Mordy

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 332 206 206 62.05% 0.06205
201 97.57% 0.09757
Tak
2 298 157 157 52.68% 0.05268
157 100.00% 0.1
Tak
3 432 200 199 46.06% 0.04606
189 94.97% 0.09497
Tak
4 426 225 225 52.82% 0.05282
221 98.22% 0.09822
Tak
5 207 97 97 46.86% 0.04686
90 92.78% 0.09278
Tak
6 316 176 176 55.70% 0.0557
176 100.00% 0.1
Tak
7 318 180 180 56.60% 0.0566
172 95.56% 0.09556
Tak
8 388 193 193 49.74% 0.04974
193 100.00% 0.1
Tak
9 288 157 157 54.51% 0.05451
156 99.36% 0.09936
Tak
10 265 128 128 48.30% 0.0483
124 96.88% 0.09688
Tak
11 278 157 156 56.12% 0.05612
155 99.36% 0.09936
Tak
12 413 248 247 59.81% 0.05981
236 95.55% 0.09555
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 267 123 123 46.07% 0.04607
120 97.56% 0.09756
Tak
15 447 231 231 51.68% 0.05168
226 97.84% 0.09784
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 808 14 33.44% 0.03344
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 254 15 51.90% 0.0519
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONA GMINA MORDY 295 8 12.21% 0.01221
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW : SKOLIMOWSKI RADNYM ! 59 1 2.44% 0.00244

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 808 14 2 33.44% 0.03344
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 254 15 12 51.90% 0.0519
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIELONA GMINA MORDY 295 8 1 12.21% 0.01221
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW : SKOLIMOWSKI RADNYM ! 59 1 0 2.44% 0.00244

Rada Miejska w Mordach - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 DANILUK Krzysztof Szczepan 82 40.80% 0.0408
Nie
1 10 10 ROMANOWSKI Mirosław Leszek 97 48.26% 0.04826
Tak
1 16 16 PAŁYS Anna Irena 22 10.95% 0.01095
Nie
2 2 2 MIKOŁAJCZUK Jarosław Ryszard 52 33.12% 0.03312
Nie
2 10 10 GMITRZUK Jarosław Roman 74 47.13% 0.04713
Tak
2 16 16 SKOLIMOWSKA Renata Agata 31 19.75% 0.01975
Nie
3 2 2 MARCZUK Adam 107 56.61% 0.05661
Tak
3 10 10 BORZYŃSKI Tomasz Sylwester 58 30.69% 0.03069
Nie
3 16 16 BIELIŃSKI Ireneusz Józef 24 12.70% 0.0127
Nie
4 2 2 MARCINIAK Jacek 73 33.03% 0.03303
Nie
4 10 10 DRABAREK Grażyna 134 60.63% 0.06063
Tak
4 16 16 PAWLUK Celina Ewa 14 6.33% 0.00633
Nie
5 2 2 DENIS Ireneusz 44 48.89% 0.04889
Nie
5 10 10 TYMOSIAK Grażyna 46 51.11% 0.05111
Tak
6 2 2 DĄBROWSKI Andrzej Grzegorz 37 21.02% 0.02102
Nie
6 10 10 STAŃSKA Anna 85 48.30% 0.0483
Tak
6 16 16 KOZAK Agnieszka 54 30.68% 0.03068
Nie
7 2 2 ZACHARCZUK Andrzej Zdzisław 49 28.49% 0.02849
Nie
7 10 10 DMOWSKI Gustaw 123 71.51% 0.07151
Tak
8 2 2 BORUTA Andrzej 57 29.53% 0.02953
Nie
8 10 10 KOTOWSKA Katarzyna 90 46.63% 0.04663
Tak
8 16 16 SKORUPSKI Łukasz 46 23.83% 0.02383
Nie
9 2 2 KOBYLIŃSKA Aleksandra Magdalena 41 26.28% 0.02628
Nie
9 10 10 KOŁTUNIAK Dariusz 80 51.28% 0.05128
Tak
9 16 16 RADLIŃSKA-TRĘBICKA Elżbieta 35 22.44% 0.02244
Nie
10 2 2 ZACHARCZUK Krzysztof Leonard 51 41.13% 0.04113
Nie
10 10 10 CHROMIŃSKI Sławomir 73 58.87% 0.05887
Tak
11 2 2 ORZYŁOWSKI Daniel Kamil 20 12.90% 0.0129
Nie
11 10 10 ZARZYCKI Janusz 135 87.10% 0.0871
Tak
12 2 2 JASIŃSKI Rafał 81 34.32% 0.03432
Nie
12 10 10 RADZIKOWSKI Grzegorz Janusz 155 65.68% 0.06568
Tak
13 10 10 OSTOJSKI Andrzej Bez głosowania Tak
14 2 2 HAWRYLUK Barbara 77 64.17% 0.06417
Tak
14 10 10 STEFANIUK Bogusława 43 35.83% 0.03583
Nie
15 2 2 KOKIEĆ Emilia 37 16.37% 0.01637
Nie
15 10 10 POGORZELSKA Kazimiera Urszula 61 26.99% 0.02699
Nie
15 16 16 CZARNOCKI Robert 69 30.53% 0.03053
Tak
15 17 17 SKOLIMOWSKI Stefan Czesław 59 26.11% 0.02611
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DĘBSKI Jarosław 50 wyższe Mordy, 820 32.64 Nie
2 ŁUGOWSKI Jan Paweł 59 wyższe Siedlce, 1 692 67.36 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Mordach, Kilińskiego 11 Mordy stały 1 488 788 786 52.82% 0.05282
770 97.96%
2 Świetlica Wiejska w Czepielinie, 10A Czepielin stały 634 357 357 56.31% 0.05631
354 99.16%
3 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Parkowa 9 Mordy stały 676 350 349 51.63% 0.05163
346 99.14%
4 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Krzymoszach, 43A Krzymosze stały 750 382 382 50.93% 0.05093
371 97.12%
5 Szkoła Podstawowa w Radzikowie Wielkim, Szkolna 5 Radzików Wielki stały 569 333 332 58.35% 0.05835
329 99.10%
6 Świetlica Wiejska w Wojnowie, 7 Wojnów stały 714 352 354 49.58% 0.04958
342 96.61%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 926 4 827 6 1