Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 10 135
Wyborców 7 486
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Łukowica
 • Wybory Wójta Gminy Łukowica
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa, 131 Jastrzębie stały Nie Sołectwa: Jadamwola, Jastrzębie
2 Szkoła Podstawowa, 285 Łukowica stały Tak Sołectwo Łukowica
3 Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska stały Nie Sołectwo Młyńczyska
4 Świetlica Wiejska, 605 Przyszowa stały Tak Sołectwa: Przyszowa I, Przyszowa II
5 Szkoła Podstawowa, 22 Świdnik stały Tak Sołectwa: Owieczka, Świdnik
6 Szkoła Podstawowa, 2 Stronie stały Tak Sołectwo Stronie
7 Szkoła Podstawowa, 165 Roztoka stały Nie Sołectwo Roztoka

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Jadamwola 1 439 4 4
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Jastrzębie 1 474 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Łukowica (część): Pępówka, Wolica, Zawada 1 504 4 4
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Łukowica (część): Pod Skiełkiem, Rynek, Skiełek 1 549 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Łukowica (część): Lasek, Wielkówka 1 669 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Młyńczyska (część): Kopiec, Kramarzówka, Pod Górą 1 328 4 4
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Młyńczyska (część): Cisowy Dział, Gądkówka, Morgi, Pod Modynią, Spleźnia 1 430 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Owieczka 1 254 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Przyszowa I (część): Cabałówka, Okręglica, Podzagórów, Wądole 1 523 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Przyszowa I (część): Kierków, Wieś, Zagórze 1 618 4 4
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Przyszowa II 1 727 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Roztoka 1 616 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Stronie (część): Krakowiec, Niwka, Podkrakowiec, Pod Dąbrową, Rola, Wolica, Zagórów 1 409 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Stronie (część): Dobra Woda, Golcówki, Królówki, Podbrzezia, Szachty, Wzory 1 405 4 4
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Świdnik 1 541 5 5
Podsumowanie 15 7 486 55 55

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD GMINY ŁUKOWICA KWW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD GMINY ŁUKOWICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁUKOWICA TO MY KWW GMINA ŁUKOWICA TO MY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA KWW TWOJA GMINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA ŁUKOWICA KWW LEPSZA GMINA ŁUKOWICA 1 1
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA KWW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY ŚWIDNIK KWW LEPSZY ŚWIDNIK 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 LIS Leszek Marek 55 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA Jadamwola
2 ŁUCZKOWSKI Bogdan 30 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁUKOWICA TO MY Roztoka
3 RZADKOSZ Czesława 70 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD GMINY ŁUKOWICA Łukowica

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 441 264 264 59.86% 0.05986
263 99.62% 0.09962
Tak
2 476 296 296 62.18% 0.06218
286 96.62% 0.09662
Tak
3 505 331 331 65.54% 0.06554
323 97.58% 0.09758
Tak
4 549 357 357 65.03% 0.06503
350 98.04% 0.09804
Tak
5 669 459 459 68.61% 0.06861
450 98.04% 0.09804
Tak
6 328 196 196 59.76% 0.05976
194 98.98% 0.09898
Tak
7 430 256 256 59.53% 0.05953
251 98.05% 0.09805
Tak
8 254 152 147 57.87% 0.05787
145 98.64% 0.09864
Tak
9 523 309 309 59.08% 0.05908
300 97.09% 0.09709
Tak
10 618 319 319 51.62% 0.05162
316 99.06% 0.09906
Tak
11 727 416 415 57.08% 0.05708
411 99.04% 0.09904
Tak
12 616 405 405 65.75% 0.06575
397 98.02% 0.09802
Tak
13 409 256 255 62.35% 0.06235
243 95.29% 0.09529
Tak
14 405 285 285 70.37% 0.07037
281 98.60% 0.0986
Tak
15 541 346 313 57.86% 0.05786
309 98.72% 0.09872
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 207 12 26.71% 0.02671
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD GMINY ŁUKOWICA 540 12 11.95% 0.01195
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁUKOWICA TO MY 1 193 13 26.40% 0.0264
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA 1 443 15 31.93% 0.03193
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA ŁUKOWICA 41 1 0.91% 0.00091
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA 76 1 1.68% 0.00168
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY ŚWIDNIK 19 1 0.42% 0.00042

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 207 12 5 26.71% 0.02671
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNY SAMORZĄD GMINY ŁUKOWICA 540 12 0 11.95% 0.01195
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁUKOWICA TO MY 1 193 13 4 26.40% 0.0264
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA 1 443 15 6 31.93% 0.03193
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZA GMINA ŁUKOWICA 41 1 0 0.91% 0.00091
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA 76 1 0 1.68% 0.00168
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZY ŚWIDNIK 19 1 0 0.42% 0.00042

Rada Gminy Łukowica - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 STACHOŃ Kamil 62 23.57% 0.02357
Nie
1 19 19 WITECKI Wiesław Adam 63 23.95% 0.02395
Nie
1 20 20 TOKARCZYK Jolanta 90 34.22% 0.03422
Tak
1 21 21 CELUSTA Anna 48 18.25% 0.01825
Nie
2 20 20 GAMOŃ Andrzej 135 47.20% 0.0472
Nie
2 21 21 NOWAK Krzysztof Jan 151 52.80% 0.0528
Tak
3 10 10 PIETRZAK Andrzej Paweł 83 25.70% 0.0257
Nie
3 19 19 PIETRZAK Maria 45 13.93% 0.01393
Nie
3 20 20 DANIEL Mariusz Wojciech 82 25.39% 0.02539
Nie
3 21 21 MAJKA Lucjan Andrzej 113 34.98% 0.03498
Tak
4 10 10 KRÓL Małgorzata 41 11.71% 0.01171
Nie
4 19 19 DUDKA Paweł 100 28.57% 0.02857
Nie
4 20 20 IWAN Krzysztof Wiesław 57 16.29% 0.01629
Nie
4 21 21 DYREK Jan 152 43.43% 0.04343
Tak
5 10 10 ŚMIERCIAK Adam 87 19.33% 0.01933
Nie
5 19 19 GAMOŃ Stefan 68 15.11% 0.01511
Nie
5 20 20 KRÓL Marta Anna 215 47.78% 0.04778
Tak
5 21 21 WĄCHAŁA Katarzyna Ambrozja 80 17.78% 0.01778
Nie
6 10 10 JANIK-WOJTANOWSKA Klaudia Ewa 116 59.79% 0.05979
Tak
6 19 19 POTONIEC Paweł 10 5.15% 0.00515
Nie
6 20 20 GAMOŃ Robert 56 28.87% 0.02887
Nie
6 21 21 POTONIEC Danuta Marzena 12 6.19% 0.00619
Nie
7 10 10 MIGACZ Józef 44 17.53% 0.01753
Nie
7 19 19 TOKARCZYK Józef 38 15.14% 0.01514
Nie
7 20 20 TOKARCZYK Aneta Anna 116 46.22% 0.04622
Tak
7 21 21 MAMALA Józefa 53 21.12% 0.02112
Nie
8 19 19 GOLONKA Krystyna 28 19.31% 0.01931
Nie
8 20 20 ZYGADŁO Kazimierz 27 18.62% 0.01862
Nie
8 21 21 BUGAJSKI Krzysztof 90 62.07% 0.06207
Tak
9 10 10 SEWIŁO Stanisław Roman 105 35.00% 0.035
Tak
9 20 20 MORDARSKI Waldemar Jan 50 16.67% 0.01667
Nie
9 21 21 HEBDA Piotr 69 23.00% 0.023
Nie
9 23 23 SIKOŃSKI Adam Grzegorz 76 25.33% 0.02533
Nie
10 10 10 MROWCA Janusz 183 57.91% 0.05791
Tak
10 19 19 JĘDRZEJEK Jakub Mateusz 7 2.22% 0.00222
Nie
10 20 20 PAJĄK Maria 35 11.08% 0.01108
Nie
10 21 21 OCIEPKA Bronisław 91 28.80% 0.0288
Nie
11 10 10 KUZAR Antoni Tadeusz 201 48.91% 0.04891
Tak
11 19 19 BODZIONA Helena 73 17.76% 0.01776
Nie
11 21 21 DYNOWSKI Bogdan Zdzisław 137 33.33% 0.03333
Nie
12 19 19 OLEŚ Tadeusz 47 11.84% 0.01184
Nie
12 20 20 SUŁKOWSKI Andrzej 216 54.41% 0.05441
Tak
12 21 21 KRÓL Katarzyna 134 33.75% 0.03375
Nie
13 10 10 BULANDA Stanisław 154 63.37% 0.06337
Tak
13 21 21 BOCZEK Mateusz 48 19.75% 0.01975
Nie
13 22 22 SUŁKOWSKI Zygmunt 41 16.87% 0.01687
Nie
14 10 10 MIGACZ Eugeniusz Adam 60 21.35% 0.02135
Nie
14 19 19 KOŻUCH Bolesław 22 7.83% 0.00783
Nie
14 20 20 LISZKA Maciej Grzegorz 81 28.83% 0.02883
Nie
14 21 21 OLEKSY Krzysztof 118 41.99% 0.04199
Tak
15 10 10 BŁASZCZYK Teresa 71 22.98% 0.02298
Nie
15 19 19 BIERNAT Piotr Marian 39 12.62% 0.01262
Nie
15 20 20 BIAŁKOWSKA Małgorzata 33 10.68% 0.01068
Nie
15 21 21 TALAR Henryk 147 47.57% 0.04757
Tak
15 24 24 SUŁKOWSKA Anna Maria 19 6.15% 0.00615
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 LIS Leszek Marek 55 Wyższe Jadamwola, 2 028 44.03 Druga tura
2 ŁUCZKOWSKI Bogdan 30 Wyższe Roztoka, 1 818 39.47 Druga tura
3 RZADKOSZ Czesława 70 Wyższe Łukowica, 760 16.50 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, 131 Jastrzębie stały 917 560 560 61.07% 0.06107
557 99.46%
2 Szkoła Podstawowa, 285 Łukowica stały 1 723 1 147 1 148 66.63% 0.06663
1 141 99.39%
3 Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska stały 758 452 452 59.63% 0.05963
450 99.56%
4 Świetlica Wiejska, 605 Przyszowa stały 1 868 1 044 1 044 55.89% 0.05589
1 036 99.23%
5 Szkoła Podstawowa, 22 Świdnik stały 795 498 498 62.64% 0.06264
491 98.59%
6 Szkoła Podstawowa, 2 Stronie stały 814 541 541 66.46% 0.06646
534 98.71%
7 Szkoła Podstawowa, 165 Roztoka stały 616 405 405 65.75% 0.06575
397 98.02%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 LIS Leszek Marek 55 Wyższe Jadamwola, 2266 49.40 Nie
2 ŁUCZKOWSKI Bogdan 30 Wyższe Roztoka, 2321 50.60 Tak

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych LIS Leszek Marek Głosów ważnych oddanych na kandydatów ŁUCZKOWSKI Bogdan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Szkoła Podstawowa, 131 Jastrzębie 550 301 54.73% 0.05473
45.27% 249
2 Szkoła Podstawowa, 285 Łukowica 1197 551 46.03% 0.04603
53.97% 646
3 Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska 405 218 53.83% 0.05383
46.17% 187
4 Świetlica Wiejska, 605 Przyszowa 972 411 42.28% 0.04228
57.72% 561
5 Szkoła Podstawowa, 22 Świdnik 505 364 72.08% 0.07208
27.92% 141
6 Szkoła Podstawowa, 2 Stronie 532 303 56.95% 0.05695
43.05% 229
7 Szkoła Podstawowa, 165 Roztoka 426 118 27.70% 0.0277
72.30% 308

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa, 131 Jastrzębie stały 916 555 555 60.59% 0.06059
550 99.10%
2 Szkoła Podstawowa, 285 Łukowica stały 1724 1203 1203 69.78% 0.06978
1197 99.50%
3 Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska stały 761 406 406 53.35% 0.05335
405 99.75%
4 Świetlica Wiejska, 605 Przyszowa stały 1865 978 978 52.44% 0.05244
972 99.39%
5 Szkoła Podstawowa, 22 Świdnik stały 801 508 508 63.42% 0.06342
505 99.41%
6 Szkoła Podstawowa, 2 Stronie stały 816 538 538 65.93% 0.06593
532 98.88%
7 Szkoła Podstawowa, 165 Roztoka stały 619 431 431 69.63% 0.06963
426 98.84%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 10 135 7 486 7 1