Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 8 714
Wyborców 6 666
Obwodów 10
 • Wybory do Rady Gminy Jodłownik
 • Wybory Wójta Gminy Jodłownik
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy, 198 Jodłownik stały Nie Sołectwa: Jodłownik, Kostrza
2 Remiza OSP, 150 Krasne-Lasocice stały Nie Sołectwa: Krasne-Lasocice, Słupia
3 Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc stały Tak Sołectwa: Pogorzany, Szczyrzyc
4 Szkoła Podstawowa, 117 Szyk stały Nie Sołectwo Szyk
5 Szkoła Podstawowa, 222 Wilkowisko stały Tak Sołectwo Wilkowisko
6 Urząd Gminy, 198 Jodłownik stały Nie Sołectwa: Mstów, Sadek
7 Świetlica Wiejska, 85 Góra Świętego Jana stały Tak Sołectwo Góra Świętego Jana
8 Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc stały Tak Sołectwo Janowice
9 Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, 107 Szczyrzyc szpital Nie Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu 107
10 Dom Pomocy Społecznej, 182 Szczyrzyc dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu 182

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Jodłownik (część): przysiółki Górki, Miękinów, część przysiółka Centrum od drogi powiatowej Jodłownik – Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik – Mała Wieś po stronie GS-su 1 430 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Jodłownik (część): przysiółki Zagórznie, Markuszowa, Poddębie, część przysiółka Centrum od drogi powiatowej Jodłownik – Szczyrzyc oraz drogi Jodłownik – Mała Wieś po stronie Urzędu Gminy i kościoła 1 471 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Kostrza: przysiółki Dział, Łazy, Górki Kostrzańskie, Podlesie, Poddział, Przylasek, Brzegi, Podkostrze 1 327 3 3
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Krasne-Lasocice: przysiółki Lasocice, Łączki, Knyszów, Bucze, Wieś, Folwark, Łęg, Podgrobla, Kąciki, Poręby, Przedewsie, Sadzawki, Przylesie 1 560 3 3
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Słupia: przysiółki Dąbrowica, Zalas, Podlas, Dalnia, Podzamcze; Sołectwo Sadek: przysiółki Dąbrówka, Lipie, Rzeki, Podczacze, Sadkówki, Centrum 1 643 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Pogorzany: przysiółki Smykań, Pogorzany Wieś, Mogiłki, Wieniec, Wierzki 1 585 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Szczyrzyc: przysiółki Abramowice, Wadzyń, Dziołek 1 564 3 3
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Szyk (część): przysiółki Lipińskie, Sewiołówka, część przysiółka Podkostrze od drogi Szyk – Podkostrze po stronie Kostrzy, część przysiółka Centrum po stronie przystanku na drodze powiatowej Limanowa – Mstów, część przysiółka Działy od strony Sewiołówki do drogi nr 250 1 322 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Szyk (część): przysiółki Bucówka, Barzyńskie, Zimna Woda, część przysiółka Podkostrze od drogi Szyk – Podkostrze po stronie drogi powiatowej Limanowa – Mstów, część przysiółka Centrum po stronie kościoła, część przysiółka Działy od drogi nr 250 w stronę Zimnej Wody 1 392 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Wilkowisko (część): przysiółki Mała Wieś, Wądoły, część przysiółka Wielka Wieś od drogi nr 672 w stronę Stróży, część przysiółka Górki od potoku Szachty w stronę Małej Wsi, część przysiółka Zagórze od Stróży do drogi nr 819 1 526 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Wilkowisko (część): przysiółki Zalesie, Podlesie, Rożnowa, część przysiółka Wielka Wieś od drogi nr 672 po stronie Rożnowej, część przysiółka Górki od potoku Szachty w kierunku Zalesia, część przysiółka Zagórze od drogi nr 819 w kierunku Zawadki 1 504 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Mstów: przysiółki Zarzecze, Kamieniec, Mokra, Zielona, Dębina 1 385 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Góra Świętego Jana: przysiółki Pobręczyn, Place, Kałuże, Pawłówki, Szpilkówka 1 251 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Janowice (część): przysiółki Gruszów, Wieś, część przysiółka Raciborzany po stronie północno – wschodniej odcinka drogi 2525075 Borek – Raciborzany 1 276 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Janowice (część): przysiółki Borek, Dobroniów, część przysiółka Raciborzany po stronie południowo – zachodniej odcinka drogi 2525075 Borek – Raciborzany 1 430 3 3
Podsumowanie 15 6 666 38 38

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA STAWARZA KWW PAWŁA STAWARZA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA REPELEWICZA KWW MARIUSZA REPELEWICZA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA CZYRNKA KWW STANISŁAWA CZYRNKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 STAWARZ Paweł Włodzimierz 45 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA STAWARZA Jodłownik
2 REPELEWICZ Mariusz Jan 43 wyższe ekonomiczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA REPELEWICZA Szczyrzyc
1 PRZYBYTEK Krzysztof Józef 37 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Pogorzany

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 430 271 270 62.79% 0.06279
265 98.15% 0.09815
Tak
2 471 261 261 55.41% 0.05541
239 91.57% 0.09157
Tak
3 331 174 174 52.57% 0.05257
171 98.28% 0.09828
Tak
4 560 304 304 54.29% 0.05429
298 98.03% 0.09803
Tak
5 643 345 344 53.50% 0.0535
333 96.80% 0.0968
Tak
6 585 327 327 55.90% 0.0559
324 99.08% 0.09908
Tak
7 534 311 313 58.61% 0.05861
306 97.76% 0.09776
Tak
8 322 228 228 70.81% 0.07081
222 97.37% 0.09737
Tak
9 392 248 248 63.27% 0.06327
239 96.37% 0.09637
Tak
10 526 310 309 58.75% 0.05875
304 98.38% 0.09838
Tak
11 504 309 309 61.31% 0.06131
293 94.82% 0.09482
Tak
12 385 212 212 55.06% 0.05506
205 96.70% 0.0967
Tak
13 251 159 159 63.35% 0.06335
156 98.11% 0.09811
Tak
14 276 157 157 56.88% 0.05688
157 100.00% 0.1
Tak
15 430 254 254 59.07% 0.05907
249 98.03% 0.09803
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 437 15 38.21% 0.03821
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA STAWARZA 1 720 14 45.73% 0.04573
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA REPELEWICZA 399 8 10.61% 0.01061
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA CZYRNKA 205 1 5.45% 0.00545

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 437 15 4 38.21% 0.03821
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA STAWARZA 1 720 14 10 45.73% 0.04573
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZA REPELEWICZA 399 8 0 10.61% 0.01061
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STANISŁAWA CZYRNKA 205 1 1 5.45% 0.00545

Rada Gminy Jodłownik - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 PODGÓRNIAK Leszek Józef 73 27.55% 0.02755
Nie
1 19 19 NOWOROLNIK Adam 126 47.55% 0.04755
Tak
1 20 20 GÓRKA Dorota Maria 66 24.91% 0.02491
Nie
2 10 10 NOWOROLNIK Kinga Irena 74 30.96% 0.03096
Nie
2 19 19 GRZYB Piotr 165 69.04% 0.06904
Tak
3 10 10 GOCAL Danuta Agnieszka 77 45.03% 0.04503
Nie
3 19 19 BREWCZYŃSKI Roman 90 52.63% 0.05263
Tak
3 20 20 GOIK Urszula Ewa 4 2.34% 0.00234
Nie
4 10 10 WĘGRZYN Krzysztof Andrzej 87 29.19% 0.02919
Nie
4 19 19 GRUCEL Bronisław Marek 126 42.28% 0.04228
Tak
4 20 20 WÓJTOWICZ Krzysztof Stanisław 85 28.52% 0.02852
Nie
5 10 10 WĄSOWICZ Stefan 139 41.74% 0.04174
Nie
5 19 19 KAPERA Maria 194 58.26% 0.05826
Tak
6 10 10 RASZEWSKA Małgorzata Izabela 87 26.85% 0.02685
Nie
6 19 19 WIĘCŁAWEK Zbigniew Władysław 165 50.93% 0.05093
Tak
6 20 20 CYGAL Damian 72 22.22% 0.02222
Nie
7 10 10 PIECHÓWKA Piotr 161 52.61% 0.05261
Tak
7 19 19 RYMARCZYK Stefan 96 31.37% 0.03137
Nie
7 20 20 JANIK Wojciech Józef 49 16.01% 0.01601
Nie
8 10 10 KOZAK Bogdan 139 62.61% 0.06261
Tak
8 19 19 ZAJĄC Ewa 83 37.39% 0.03739
Nie
9 10 10 SMOLEŃ Katarzyna Małgorzata 77 32.22% 0.03222
Nie
9 19 19 LIZAK Leszek Zbyszek 162 67.78% 0.06778
Tak
10 10 10 TOPORKIEWICZ Maria Marta 119 39.14% 0.03914
Nie
10 19 19 PRZECISZOWSKI Ryszard 155 50.99% 0.05099
Tak
10 20 20 WĄSOWICZ Daniel Adam 30 9.87% 0.00987
Nie
11 10 10 LIGAS Jacek Stefan 88 30.03% 0.03003
Nie
11 21 21 CZYRNEK Stanisław 205 69.97% 0.06997
Tak
12 10 10 SMAGA Wojciech Stanisław 89 43.41% 0.04341
Nie
12 19 19 BARTOSZ Stanisław 116 56.59% 0.05659
Tak
13 10 10 WĘGRZYN Andrzej Jan 90 57.69% 0.05769
Tak
13 19 19 ŁUKASIK Zygfryda 66 42.31% 0.04231
Nie
14 10 10 WÓJCIK Mariusz Tomasz 62 39.49% 0.03949
Tak
14 19 19 NOWAK Maria 43 27.39% 0.02739
Nie
14 20 20 WYDRA Marta 52 33.12% 0.03312
Nie
15 10 10 NIEDOŚPIAŁ Teresa Maria 75 30.12% 0.03012
Nie
15 19 19 DROŻDŻ Andrzej 133 53.41% 0.05341
Tak
15 20 20 OPIOŁA Krzysztof Zdzisław 41 16.47% 0.01647
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 PRZYBYTEK Krzysztof Józef 37 wyższe Pogorzany, 866 22.65 Nie
2 REPELEWICZ Mariusz Jan 43 wyższe ekonomiczne Szczyrzyc, 884 23.12 Nie
3 STAWARZ Paweł Włodzimierz 45 wyższe Jodłownik, 2 074 54.24 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy, 198 Jodłownik stały 1 232 706 705 57.22% 0.05722
691 98.01%
2 Remiza OSP, 150 Krasne-Lasocice stały 795 413 413 51.95% 0.05195
410 99.27%
3 Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc stały 1 072 608 608 56.72% 0.05672
604 99.34%
4 Szkoła Podstawowa, 117 Szyk stały 714 476 476 66.67% 0.06667
466 97.90%
5 Szkoła Podstawowa, 222 Wilkowisko stały 1 030 619 619 60.10% 0.0601
619 100.00%
6 Urząd Gminy, 198 Jodłownik stały 793 448 448 56.49% 0.05649
440 98.21%
7 Świetlica Wiejska, 85 Góra Świętego Jana stały 251 159 159 63.35% 0.06335
159 100.00%
8 Szkoła Podstawowa, 123 Szczyrzyc stały 706 411 411 58.22% 0.05822
409 99.51%
9 Szpital pw. św. Jana Jerozolimskiego, 107 Szczyrzyc szpital 2 1 1 50.00% 0.05
1 100.00%
10 Dom Pomocy Społecznej, 182 Szczyrzyc dom pomocy społecznej 45 29 29 64.44% 0.06444
25 86.21%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 8 714 6 666 10 1