Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 3

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa, 136 Młyńczyska
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwo Młyńczyska
Liczba mieszkańców 1021
Liczba wyborców 758
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy Łukowica 6, 7
Rady Powiatu Limanowskiego 6
Sejmiku Województwa Małopolskiego 6

Protokoły

 • Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Powiatu Limanowskiego) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Gminy Łukowica) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Gminy Łukowica) - Okręg nr 7
 • Wybory Wójta Gminy Łukowica
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Małopolskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 758
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 758
3 Liczba kart niewykorzystanych 306
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 452
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 452
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 452
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 417
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wilk anna mariaWILK Anna Maria 64 Limanowa 6 0.00144
1.44
2 kruczek jozzef grzegorzKRUCZEK Józef Grzegorz 63 Nowy Sącz 2 0.00048
0.48
3 kmak krzysztof pawelzKMAK Krzysztof Paweł 54 Nawojowa 0 0
0.00
4 szwigut aleksander pawelzŚWIGUT Aleksander Paweł 45 Siołkowa 0 0
0.00
5 plzawecka annaPŁAWECKA Anna 27 Binczarowa 1 0.00024
0.24
6 skraba rafalz grzegorzSKRABA Rafał Grzegorz 27 Kąclowa 0 0
0.00
7 slzaby martaSŁABY Marta 39 Żeleźnikowa W 0 0
0.00
8 dutka grzegorz slzawomirDUTKA Grzegorz Sławomir 43 Ropica Polska 6 0.00144
1.44
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pasonz stanislzaw wojciechPASOŃ Stanisław Wojciech 57 Moszczenica Niżna 7 0.00168
1.68
2 nowogozrska urszula teresaNOWOGÓRSKA Urszula Teresa 40 Świdnik 72 0.01727
17.27
3 kazdziolzka wieslzaw stanislzawKĄDZIOŁKA Wiesław Stanisław 60 Nowy Sącz 0 0
0.00
4 gawlik michalz rafalzGAWLIK Michał Rafał 52 Moszczenica 0 0
0.00
5 woda andrzej wlzadyslzawWODA Andrzej Władysław 70 Klimkówka 2 0.00048
0.48
6 wrozbel malzgorzata annaWRÓBEL Małgorzata Anna 48 Stary Sącz 0 0
0.00
7 staszynzska monika alicjaSTASZYŃSKA Monika Alicja 45 Bystra 1 0.00024
0.24
8 dulkiewicz agnieszka barbaraDULKIEWICZ Agnieszka Barbara 48 Krynica-Zdrój 0 0
0.00
Razem 82
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 82

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lachowicz piotr michalzLACHOWICZ Piotr Michał 51 Nowy Sącz 0 0
0.00
2 janczy robert karolJANCZY Robert Karol 44 Tymbark 1 0.00024
0.24
3 ruchalza elzzzbieta joannaRUCHAŁA Elżbieta Joanna 36 Świdnik 7 0.00168
1.68
4 miller maria magdalenaMILLER Maria Magdalena 58 Kwiatonowice 1 0.00024
0.24
5 ucherski edward boleslzawUCHERSKI Edward Bolesław 67 Nowy Sącz 2 0.00048
0.48
6 gwozzzdzz jacek jozzefGWÓŹDŹ Jacek Józef 47 Librantowa 0 0
0.00
7 wazsowska-schirmer halina mariaWĄSOWSKA-SCHIRMER Halina Maria 52 Moszczenica 0 0
0.00
8 olszynzski waldemar pawelzOLSZYŃSKI Waldemar Paweł 54 Korzenna 1 0.00024
0.24
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 jasnosz michalz wilhelmJASNOSZ Michał Wilhelm 70 Krynica-Zdrój 0 0
0.00
2 jurczak jerzy antoniJURCZAK Jerzy Antoni 74 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
3 jaworski krzysztofJAWORSKI Krzysztof 70 Limanowa 1 0.00024
0.24
4 jankowski jerzyJANKOWSKI Jerzy 67 Mała Wieś 0 0
0.00
5 jezdrzejowska fugiel malzgorzata zofiaJĘDRZEJOWSKA FUGIEL Małgorzata Zofia 45 Gorlice 2 0.00048
0.48
6 skopowska agnieszka katarzynaSKOPOWSKA Agnieszka Katarzyna 46 Limanowa 1 0.00024
0.24
7 rajska katarzyna mariaRAJSKA Katarzyna Maria 37 Nowy Sącz 0 0
0.00
8 janeczek franciszek wlzadyslzawJANECZEK Franciszek Władysław 78 Kobylanka 1 0.00024
0.24
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 budacz dorota ewaBUDACZ Dorota Ewa 31 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
2 kmak maciej januszKMAK Maciej Janusz 32 Nowy Sącz 2 0.00048
0.48
3 stasik iwona ewaSTASIK Iwona Ewa 25 Kraków 0 0
0.00
4 witkowski marek bartlzomiejWITKOWSKI Marek Bartłomiej 41 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
5 karasinzska anna katarzynaKARASIŃSKA Anna Katarzyna 38 Nowy Sącz 0 0
0.00
6 karczewski michalzKARCZEWSKI Michał 25 Kraków 2 0.00048
0.48
7 plzachta mateusz jozzefPŁACHTA Mateusz Józef 31 Nowy Sącz 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 glzazb rafalz grzegorzGŁĄB Rafał Grzegorz 29 Lipnica Wielka 0 0
0.00
2 lachner krystian wojciechLACHNER Krystian Wojciech 31 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
3 kotowicz natalia magdalenaKOTOWICZ Natalia Magdalena 23 Kraków 0 0
0.00
4 gazsior wieslzawaGĄSIOR Wiesława 47 Rzepiennik Biskupi 3 0.00072
0.72
5 rutka waldemar januszRUTKA Waldemar Janusz 51 Cięzkowice 0 0
0.00
6 rutka malzgorzata mariaRUTKA Małgorzata Maria 50 Ciężkowice 0 0
0.00
7 koziolz wojciech pawelzKOZIOŁ Wojciech Paweł 39 Zgłobice 1 0.00024
0.24
8 kurek janusz marcinKUREK Janusz Marcin 40 Tarnów 2 0.00048
0.48
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tomonz katarzyna joannaTOMOŃ Katarzyna Joanna 40 Nowy Sącz 4 0.00096
0.96
2 pawlikowski slzawomir gabrielPAWLIKOWSKI Sławomir Gabriel 48 Łabowa 1 0.00024
0.24
3 sokolzowska-wozzniak justyna ewaSOKOŁOWSKA-WOŹNIAK Justyna Ewa 42 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
4 sarna krzysztof marcinSARNA Krzysztof Marcin 23 Boguszowa 0 0
0.00
5 chainzski wieslzaw tomaszCHAIŃSKI Wiesław Tomasz 44 Limanowa 3 0.00072
0.72
6 marszalz-koczenasz anita joannaMARSZAŁ-KOCZENASZ Anita Joanna 34 Nowy Sącz 1 0.00024
0.24
7 lenard piotr lzukaszLENARD Piotr Łukasz 23 Strzeszyn 1 0.00024
0.24
8 rutkowski sebastian dawidRUTKOWSKI Sebastian Dawid 29 Nowy Sącz 2 0.00048
0.48
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lazar radoslzaw ryszardLAZAR Radosław Ryszard 53 Nowy Sącz 2 0.00048
0.48
2 mirek grzegorzMIREK Grzegorz 28 Nowy Targ 1 0.00024
0.24
3 springwald marek jerzySPRINGWALD Marek Jerzy 24 Kraków 1 0.00024
0.24
4 malzczyk wioletta lilianaMAŁCZYK Wioletta Liliana 41 Wysiołek Luborzycki 0 0
0.00
5 palzka karolinaPAŁKA Karolina 24 Babice 2 0.00048
0.48
6 jarecka bozzzena janinaJARECKA Bożena Janina 60 Mordarka 0 0
0.00
7 pyrek malzgorzataPYREK Małgorzata 26 Zakliczyn 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 biedronz grzegorz januszBIEDROŃ Grzegorz Janusz 56 Limanowa 62 0.01487
14.87
2 wozjtowicz jadwiga teresaWÓJTOWICZ Jadwiga Teresa 56 Gorlice 26 0.00624
6.24
3 mordarska martaMORDARSKA Marta 54 Nowy Sącz 17 0.00408
4.08
4 kozlzowski witold rafalzKOZŁOWSKI Witold Rafał 60 Brzezna 2 0.00048
0.48
5 wicher patryk tomaszWICHER Patryk Tomasz 32 Nowy Sącz 11 0.00264
2.64
6 walicki tomasz stanislzawWALICKI Tomasz Stanisław 36 Grybów 4 0.00096
0.96
7 gancarczyk karolina elzzzbietaGANCARCZYK Karolina Elżbieta 28 Zalesie 26 0.00624
6.24
8 szczygielz pawelzSZCZYGIEŁ Paweł 44 Mostki 23 0.00552
5.52
Razem 171
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 171

Lista nr 11 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gruszka patrycja manuelaGRUSZKA Patrycja Manuela 24 Czarny Dunajec 0 0
0.00
2 pstrazg lzukasz piotrPSTRĄG Łukasz Piotr 34 Jodłówka 0 0
0.00
3 wiszniowska malzgorzata bozzzenaWIŚNIOWSKA Małgorzata Bożena 52 Brzesko 0 0
0.00
4 lesiak stanislzawLESIAK Stanisław 66 Skawina 0 0
0.00
5 stryszowska oliwia nataliaSTRYSZOWSKA Oliwia Natalia 20 Modlnica 0 0
0.00
6 luty slzawomir aleksanderLUTY Sławomir Aleksander 35 Zofipole 1 0.00024
0.24
Razem 1
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 1

Lista nr 12 - KW "WSPÓLNA MAŁOPOLSKA"

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mrozz krzysztof janMRÓZ Krzysztof Jan 47 Stary Sącz 2 0.00048
0.48
2 koszciozlzek paulina arletaKOŚCIÓŁEK Paulina Arleta 42 Chełmiec 1 0.00024
0.24
3 pozlzchlzopek malzgorzata krystynaPÓŁCHŁOPEK Małgorzata Krystyna 66 Krynica-Zdrój 0 0
0.00
4 budziak iwona dorotaBUDZIAK Iwona Dorota 43 Gorlice 0 0
0.00
5 dazbrowska krystynaDĄBROWSKA Krystyna 64 Chełmiec 1 0.00024
0.24
6 talar antoniTALAR Antoni 58 Młyńczyska 91 0.02182
21.82
7 kantor tadeusz janKANTOR Tadeusz Jan 52 Korzenna 0 0
0.00
8 podobinzska alicja mariaPODOBIŃSKA Alicja Maria 51 Nowy Sącz 0 0
0.00
Razem 95
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 95

Lista nr 14 - KWW ISKRA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wac-wlzodarczyk maciejWAC-WŁODARCZYK Maciej 46 Kraków 0 0
0.00
2 kucharski wojciechKUCHARSKI Wojciech 48 Zalas 1 0.00024
0.24
3 zzzelazny wlzadyslzawŻELAZNY Władysław 86 Borzęta 2 0.00048
0.48
4 koczanowska lucyna bronislzawaKOCZANOWSKA Lucyna Bronisława 63 Kraków 0 0
0.00
5 madej jolanta agataMADEJ Jolanta Agata 52 Borzęta 0 0
0.00
6 pater alicja mariolaPATER Alicja Mariola 70 Kraków 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu Limanowskiego) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 758
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 759
3 Liczba kart niewykorzystanych 307
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 452
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 452
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 452
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 27
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 425
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kunicki krzysztofKUNICKI Krzysztof 62 Stronie 9 0.00212
2.12
2 kasprzycka irenaKASPRZYCKA Irena 40 Przyszowa 0 0
0.00
3 strug tadeusz jozzefSTRUG Tadeusz Józef 63 Stara Wieś 2 0.00047
0.47
4 kyrcz mariaKYRCZ Maria 73 Kamienica 1 0.00024
0.24
5 setlak krystynaSETLAK Krystyna 56 Młyńczyska 31 0.00729
7.29
6 mazurek wlzadyslzawMAZUREK Władysław 62 Szczawa 0 0
0.00
Razem 43
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 43

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ziezba agataZIĘBA Agata 44 Zasadne 37 0.00871
8.71
2 jaworski jozzef andrzejJAWORSKI Józef Andrzej 51 Słopnice 8 0.00188
1.88
3 jasinzski kazimierz mieczyslzawJASIŃSKI Kazimierz Mieczysław 66 Przyszowa 75 0.01765
17.65
4 pietrzak jozzefPIETRZAK Józef 56 Łukowica 32 0.00753
7.53
5 ziezba jozzef eugeniuszZIĘBA Józef Eugeniusz 57 Szczawa 0 0
0.00
6 podgozrna izabela annaPODGÓRNA Izabela Anna 54 Słopnice 12 0.00282
2.82
Razem 164
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 164

Lista nr 15 - KWW PATRIOCI POLSCY ZIEMIA LIMANOWSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 sidor malzgorzataSIDOR Małgorzata 58 Zbludza 1 0.00024
0.24
2 kaznowski roman witoldKAZNOWSKI Roman Witold 65 Świdnik 2 0.00047
0.47
3 jacak-szwierkosz grazzzynaJACAK-ŚWIERKOSZ Grażyna 70 Limanowa 0 0
0.00
4 holzuj adrian zdzislzawHOŁUJ Adrian Zdzisław 23 Dobra 1 0.00024
0.24
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 16 - KWW ZIEMIA LIMANOWSKA TO LUBIĘ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 gorczowski stanislzawGORCZOWSKI Stanisław 60 Kamienica 4 0.00094
0.94
2 wozjtowicz jozzef marcinWÓJTOWICZ Józef Marcin 58 Słopnice 1 0.00024
0.24
3 wozjciak stanislzawa teresaWÓJCIAK Stanisława Teresa 49 Zalesie 6 0.00141
1.41
4 kurzeja janusz pawelzKURZEJA Janusz Paweł 49 Limanowa 1 0.00024
0.24
5 jagielza piotr janJAGIEŁA Piotr Jan 34 Szczawa 0 0
0.00
6 hebda celinaHEBDA Celina 49 Przyszowa 6 0.00141
1.41
7 kowalczyk ewaKOWALCZYK Ewa 45 Łukowica 5 0.00118
1.18
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 17 - KWW SAMORZĄDOWE PRZYMIERZE - RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 talar pawelz leszekTALAR Paweł Leszek 47 Szczawa 12 0.00282
2.82
2 hebda franciszek stanislzawHEBDA Franciszek Stanisław 64 Przyszowa 4 0.00094
0.94
3 bolsezga pawelz janBOLSĘGA Paweł Jan 23 Słopnice 0 0
0.00
4 brzeczek danutaBRZECZEK Danuta 59 Zbludza 1 0.00024
0.24
5 hebda zdzislzawHEBDA Zdzisław 42 Jastrzębie 84 0.01976
19.76
6 franczyk maria jozzefaFRANCZYK Maria Józefa 61 Kamienica 0 0
0.00
7 mikolzajczyk irenaMIKOŁAJCZYK Irena 55 Kamienica 0 0
0.00
Razem 101
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 101

Lista nr 18 - KWW „DZIAŁAJMY WSPÓLNIE”

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wiezcek janWIĘCEK Jan 44 Słopnice 0 0
0.00
2 kuziel mieczyslzaw tadeuszKUZIEL Mieczysław Tadeusz 57 Kamienica 4 0.00094
0.94
3 kaim bozzzena annaKAIM Bożena Anna 43 Słopnice 5 0.00118
1.18
4 talar bogumilzaTALAR Bogumiła 55 Młyńczyska 76 0.01788
17.88
5 walczak artur mikolzajWALCZAK Artur Mikołaj 52 Jadamwola 2 0.00047
0.47
6 kucharska stanislzawaKUCHARSKA Stanisława 65 Szczawa 0 0
0.00
7 pietrzak jadwiga krystynaPIETRZAK Jadwiga Krystyna 54 Łukowica 3 0.00071
0.71
Razem 90
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 90
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Łukowica) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 328
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 328
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 330
3 Liczba kart niewykorzystanych 134
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 196
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 196
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 196
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 196
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 194
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 janik-wojtanowska klaudia ewaJANIK-WOJTANOWSKA Klaudia Ewa 29 Młyńczyska 116 0.05979
59.79
19 potoniec pawelzPOTONIEC Paweł 41 Młyńczyska 10 0.00515
5.15
20 gamonz robertGAMOŃ Robert 25 Młyńczyska 56 0.02887
28.87
21 potoniec danuta marzenaPOTONIEC Danuta Marzena 34 Młyńczyska 12 0.00619
6.19
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy Łukowica) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 430
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 430
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 431
3 Liczba kart niewykorzystanych 175
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 256
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 256
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 256
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 256
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 5
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 251
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
10 migacz jozzefMIGACZ Józef 53 Młyńczyska 44 0.01753
17.53
19 tokarczyk jozzefTOKARCZYK Józef 62 Młyńczyska 38 0.01514
15.14
20 tokarczyk aneta annaTOKARCZYK Aneta Anna 36 Młyńczyska 116 0.04622
46.22
21 mamala jozzefaMAMALA Józefa 44 Młyńczyska 53 0.02112
21.12
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Łukowica
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 758
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 758
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 760
3 Liczba kart niewykorzystanych 308
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 452
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 452
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 452
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 452
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 450
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lis leszek marekLIS Leszek Marek 55 Wyższe Jadamwola 212 0.04711
47.11
2 lzuczkowski bogdanŁUCZKOWSKI Bogdan 30 Wyższe Roztoka 178 0.03956
39.56
3 rzadkosz czeslzawaRZADKOSZ Czesława 70 Wyższe Łukowica 60 0.01333
13.33