Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 620
Wyborców 5 305
Obwodów 9
 • Wybory do Rady Gminy Pątnów
 • Wybory Wójta Gminy Pątnów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP w Bieńcu, 9A Bieniec stały Nie Bieniec
2 Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, 105 Dzietrzniki stały Nie Budziaki, Dzietrzniki
3 Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu, 107 Grębień stały Tak Grębień, Józefów
4 Świetlica Wiejska w Kałużach, 20A Kałuże stały Nie Kałuże, Kluski, Grabowa
5 Remiza OSP w Kamionce, 38A Kamionka stały Tak Kamionka
6 Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie, 105 Pątnów stały Tak Pątnów
7 Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach, 57B Popowice stały Nie Popowice
8 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym, 35 Załęcze Małe stały Tak Załęcze Małe, Cieśle, Gligi, Troniny
9 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim, 76A Załęcze Wielkie stały Tak Załęcze Wielkie, Bukowce, Madeły

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Bieniec 1 429 5 5
0.0000020000Nr 2 Budziaki; Dzietrzniki od nr 1 do nr 69A 1 282 4 4
0.0000030000Nr 3 Dzietrzniki od nr 70 do nr 165A 1 289 6 6
0.0000040000Nr 4 Dzietrzniki od nr 166 do końca 1 279 3 3
0.0000050000Nr 5 Grębień od nr 1 do nr 90 1 279 3 3
0.0000060000Nr 6 Grębień od nr 91 do końca; Józefów 1 301 4 4
0.0000070000Nr 7 Grabowa; Kałuże; Kluski 1 346 4 4
0.0000080000Nr 8 Kamionka 1 493 3 3
0.0000090000Nr 9 Pątnów od nr 1 do nr 110F 1 405 4 4
0.0000100000Nr 10 Pątnów od nr 111 do nr 152; 154A; od nr 211 do nr 279 1 353 3 3
0.0000110000Nr 11 Pątnów od nr 153 do nr 154; od nr 155 do nr 210; od nr 280 do końca 1 424 5 5
0.0000120000Nr 12 Popowice 1 411 5 5
0.0000130000Nr 13 Cieśle; Gligi; Troniny; Załęcze Małe od nr 1 do nr 34B 1 336 5 5
0.0000140000Nr 14 Załęcze Małe od nr 35 do końca 1 349 5 5
0.0000150000Nr 15 Załęcze Wielkie; Bukowce; Madeły 1 329 3 3
Podsumowanie 15 5 305 62 62

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PĄTNÓW KWW NASZA GMINA PĄTNÓW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA OLCZYKA KWW JACKA OLCZYKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
4 OLCZYK Jacek 39 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA OLCZYKA Grębień
3 NOWAK Maciej 33 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PĄTNÓW PSL Pątnów
2 KLIMAS Jarosław 50 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Pątnów
1 KACAŁA Krzysztof 52 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Załęcze Małe

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 429 292 292 68.07% 0.06807
291 99.66% 0.09966
Tak
2 282 196 196 69.50% 0.0695
190 96.94% 0.09694
Tak
3 289 176 176 60.90% 0.0609
170 96.59% 0.09659
Tak
4 277 180 180 64.98% 0.06498
176 97.78% 0.09778
Tak
5 278 176 176 63.31% 0.06331
174 98.86% 0.09886
Tak
6 301 219 218 72.43% 0.07243
212 97.25% 0.09725
Tak
7 344 214 214 62.21% 0.06221
210 98.13% 0.09813
Tak
8 492 313 312 63.41% 0.06341
305 97.76% 0.09776
Tak
9 405 274 274 67.65% 0.06765
270 98.54% 0.09854
Tak
10 351 243 243 69.23% 0.06923
236 97.12% 0.09712
Tak
11 423 258 258 60.99% 0.06099
253 98.06% 0.09806
Tak
12 410 277 276 67.32% 0.06732
273 98.91% 0.09891
Tak
13 339 221 220 64.90% 0.0649
213 96.82% 0.09682
Tak
14 351 233 232 66.10% 0.0661
229 98.71% 0.09871
Tak
15 329 219 219 66.57% 0.06657
219 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 695 13 20.32% 0.02032
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 41 2 1.20% 0.0012
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 254 9 7.42% 0.00742
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 258 10 7.54% 0.00754
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PĄTNÓW 912 15 26.66% 0.02666
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA OLCZYKA 1 261 13 36.86% 0.03686

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 695 13 1 20.32% 0.02032
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 41 2 0 1.20% 0.0012
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 254 9 1 7.42% 0.00742
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 258 10 0 7.54% 0.00754
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA PĄTNÓW 912 15 3 26.66% 0.02666
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA OLCZYKA 1 261 13 10 36.86% 0.03686

Rada Gminy Pątnów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 PALUSZCZAK Wiesław 108 37.11% 0.03711
Tak
1 8 8 ŚCIGAŁA Henryk Stanisław 62 21.31% 0.02131
Nie
1 10 10 MADEŁA Tomasz Marek 15 5.15% 0.00515
Nie
1 16 16 DRAB Mateusz Michał 32 11.00% 0.011
Nie
1 17 17 MICHNIK Mateusz Arkadiusz 74 25.43% 0.02543
Nie
2 2 2 PODYMA Stanisław Feliks 25 13.16% 0.01316
Nie
2 10 10 STOCHMIAŁEK Rafał Wojciech 68 35.79% 0.03579
Nie
2 16 16 MIELCAREK Leszek Paweł 27 14.21% 0.01421
Nie
2 17 17 KRZEMIŃSKI Sławomir Roman 70 36.84% 0.03684
Tak
3 2 2 PĘCHERZ Piotr Jacek 12 7.06% 0.00706
Nie
3 5 5 MOCZYGĘBA Aneta 21 12.35% 0.01235
Nie
3 8 8 NOWAK Artur 9 5.29% 0.00529
Nie
3 10 10 RAMUS Mariusz Andrzej 13 7.65% 0.00765
Nie
3 16 16 KONIECZNY Krzysztof Ireneusz 58 34.12% 0.03412
Tak
3 17 17 STOCHMIAŁEK Andrzej 57 33.53% 0.03353
Nie
4 2 2 PĘCHERCZYK Dorota Lidia 45 25.57% 0.02557
Nie
4 16 16 HADRIAN Andrzej Stanisław 54 30.68% 0.03068
Nie
4 17 17 ŁUCZAK Jolanta Krystyna 77 43.75% 0.04375
Tak
5 10 10 MAZUR Marcel Marek 34 19.54% 0.01954
Nie
5 16 16 SIEDLISZ Jan Piotr 47 27.01% 0.02701
Nie
5 17 17 MADEŁA Paweł Janusz 93 53.45% 0.05345
Tak
6 8 8 DĄBROWSKI Patryk Bolesław 23 10.85% 0.01085
Nie
6 10 10 PAŁYGA Marlena Milena 9 4.25% 0.00425
Nie
6 16 16 GOŃDA Jan Adam 95 44.81% 0.04481
Tak
6 17 17 DĄBROWSKA Izabela 85 40.09% 0.04009
Nie
7 2 2 ŻYDAK Iwona Ewa 65 30.95% 0.03095
Nie
7 8 8 ANTOŃCZAK Marzena Jolanta 18 8.57% 0.00857
Nie
7 16 16 POLAK Henryk Teodor 26 12.38% 0.01238
Nie
7 17 17 PLEWA Zygmunt Jan 101 48.10% 0.0481
Tak
8 2 2 GAICKI Robert Wiesław 71 23.28% 0.02328
Nie
8 16 16 BŁASZCZAK Grażyna 97 31.80% 0.0318
Nie
8 17 17 SALAMON Jan Józef 137 44.92% 0.04492
Tak
9 2 2 OWCZAREK Piotr Józef 83 30.74% 0.03074
Nie
9 8 8 ŻMUDZIŃSKI Mateusz Przemysław 15 5.56% 0.00556
Nie
9 16 16 GOŃDA Elżbieta Marta 62 22.96% 0.02296
Nie
9 17 17 PIETRZYŃSKI Grzegorz 110 40.74% 0.04074
Tak
10 2 2 KABAŁA Ryszard 62 26.27% 0.02627
Nie
10 16 16 LACH Marian Franciszek 49 20.76% 0.02076
Nie
10 17 17 WIECZOREK Roch Zdzisław 125 52.97% 0.05297
Tak
11 2 2 KLIMAS Jarosław 44 17.39% 0.01739
Nie
11 8 8 OSUCH Damian Stanisław 14 5.53% 0.00553
Nie
11 10 10 PAKUŁA Robert Jan 42 16.60% 0.0166
Nie
11 16 16 JANIC Katarzyna Agnieszka 32 12.65% 0.01265
Nie
11 17 17 STASIAK Grzegorz 121 47.83% 0.04783
Tak
12 2 2 KĘDZIA Michał Antoni 49 17.95% 0.01795
Nie
12 8 8 KOWALCZYK Teresa Marianna 15 5.49% 0.00549
Nie
12 10 10 GAJDA Sabina Konstancja 7 2.56% 0.00256
Nie
12 16 16 ŁUCZAK Jarosław 88 32.23% 0.03223
Nie
12 17 17 NOWAK Ryszard Kacper 114 41.76% 0.04176
Tak
13 2 2 TRONINA Jan Roman 41 19.25% 0.01925
Nie
13 5 5 BŁASZCZAK Józef 20 9.39% 0.00939
Nie
13 8 8 GNIŁA Kazimierz Sławomir 73 34.27% 0.03427
Tak
13 10 10 POLAK Małgorzata 32 15.02% 0.01502
Nie
13 16 16 STYKAŁA Kornelia Romualda 47 22.07% 0.02207
Nie
14 2 2 KACZMAREK Renata 17 7.42% 0.00742
Nie
14 8 8 WĄŻ Magdalena Maria 25 10.92% 0.01092
Nie
14 10 10 KACAŁA Krzysztof 18 7.86% 0.00786
Nie
14 16 16 CIEŚLAK Grzegorz Wojciech 72 31.44% 0.03144
Nie
14 17 17 KLARA Piotr Maciej 97 42.36% 0.04236
Tak
15 2 2 GAWLAK Stanisław 73 33.33% 0.03333
Nie
15 10 10 NOWAK Zofia Małgorzata 20 9.13% 0.00913
Nie
15 16 16 KOSOWSKI Piotr Adam 126 57.53% 0.05753
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KACAŁA Krzysztof 52 wyższe Załęcze Małe, 236 6.80 Nie
2 KLIMAS Jarosław 50 wyższe Pątnów, 529 15.25 Nie
3 NOWAK Maciej 33 średnie Pątnów, 642 18.51 Nie
4 OLCZYK Jacek 39 wyższe Grębień, 2 062 59.44 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP w Bieńcu, 9A Bieniec stały 429 292 293 68.30% 0.0683
288 98.29%
2 Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, 105 Dzietrzniki stały 848 552 552 65.09% 0.06509
547 99.09%
3 Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu, 107 Grębień stały 579 395 395 68.22% 0.06822
393 99.49%
4 Świetlica Wiejska w Kałużach, 20A Kałuże stały 344 214 214 62.21% 0.06221
213 99.53%
5 Remiza OSP w Kamionce, 38A Kamionka stały 492 313 313 63.62% 0.06362
311 99.36%
6 Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie, 105 Pątnów stały 1 179 775 775 65.73% 0.06573
773 99.74%
7 Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach, 57B Popowice stały 410 277 277 67.56% 0.06756
274 98.92%
8 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym, 35 Załęcze Małe stały 690 454 455 65.94% 0.06594
452 99.34%
9 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim, 76A Załęcze Wielkie stały 329 219 219 66.57% 0.06657
218 99.54%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 620 5 305 9 1