Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 113
Wyborców 4 975
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Wróblew
 • Wybory Wójta Gminy Wróblew
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Publiczne Przedszkole we Wróblewie, 55b Wróblew stały Tak Dąbrówka Kobierzycko Kościerzyn Ocin Próchna Rakowice Smardzew Wróblew
2 Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym, 23 Słomków Mokry stały Tak Inczew Dziebędów Sędzice Słomków Mokry Słomków Suchy Tubądzin
3 Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej, 116 Charłupia Wielka stały Tak Charłupia Wielka Drzązna Gęsówka Józefów KrzakowiznaOraczew Oraczew MałyRowy Tworkowizna Tworkowizna Oraczewska
4 Szkoła Podstawowa w Wągłczewie, 4 Wągłczew stały Tak Bliźniew Sadokrzyce Wągłczew Wągłczew Kolonia Orzeł Biały Gaj

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Próchna Wróblew 1 378 2 2
0.0000020000Nr 2 Kościerzyn 1 306 2 2
0.0000030000Nr 3 Kobierzycko 1 340 2 2
0.0000040000Nr 4 Rakowice Smardzew 1 427 2 2
0.0000050000Nr 5 Dąbrówka Ocin 1 345 2 2
0.0000060000Nr 6 Inczew Sędzice 1 388 2 2
0.0000070000Nr 7 Słomków Mokry 1 248 1 1
0.0000080000Nr 8 Słomków Suchy 1 240 1 1
0.0000090000Nr 9 Dziebędów Tubądzin 1 355 2 2
0.0000100000Nr 10 Charłupia Wielka Gęsówka 1 375 1 1
0.0000110000Nr 11 Rowy (wsie: Rowy, Krzakowizna) Tworkowizna (wsie: Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska) 1 282 1 1
0.0000120000Nr 12 Oraczew (wsie: Oraczew, Oraczew Mały) 1 268 2 2
0.0000130000Nr 13 Drzązna Józefów 1 365 2 2
0.0000140000Nr 14 Wągłczew (wsie: Gaj, Orzeł Biały, Wągłczew, Wągłczew-Kolonia) 1 326 1 1
0.0000150000Nr 15 Bliźniew Sadokrzyce 1 332 2 2
Podsumowanie 15 4 975 25 25

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA KWW LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA 1 1
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŁUCZAKA KWW PŁ 1 1
17 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 KULCZYŃSKA Anna 48 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Wróblew
2 WOŹNIAK Tomasz 45 wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Wągłczew

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 378 244 244 64.55% 0.06455
242 99.18% 0.09918
Tak
2 306 144 144 47.06% 0.04706
140 97.22% 0.09722
Tak
3 340 158 158 46.47% 0.04647
153 96.84% 0.09684
Tak
4 427 239 239 55.97% 0.05597
236 98.74% 0.09874
Tak
5 345 224 224 64.93% 0.06493
220 98.21% 0.09821
Tak
6 388 171 171 44.07% 0.04407
164 95.91% 0.09591
Tak
7 Bez głosowania Nie
8 Bez głosowania Nie
9 355 175 175 49.30% 0.0493
172 98.29% 0.09829
Tak
10 Bez głosowania Nie
11 Bez głosowania Nie
12 268 148 148 55.22% 0.05522
147 99.32% 0.09932
Tak
13 365 190 190 52.05% 0.05205
187 98.42% 0.09842
Tak
14 Bez głosowania Nie
15 332 231 230 69.28% 0.06928
228 99.13% 0.09913
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 882 13 46.69% 0.04669
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 778 9 41.19% 0.04119
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA 116 1 6.14% 0.00614
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŁUCZAKA 0 1 00.00% 0
17 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 113 1 5.98% 0.00598

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 882 13 10 46.69% 0.04669
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 778 9 3 41.19% 0.04119
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA 116 1 1 6.14% 0.00614
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA ŁUCZAKA 0 1 1 00.00% 0
17 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 113 1 0 5.98% 0.00598

Rada Gminy Wróblew - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 CUPRYNIAK Andrzej 95 39.26% 0.03926
Nie
1 10 10 KULCZYŃSKA Anna 147 60.74% 0.06074
Tak
2 2 2 WODZINOWSKI Krzysztof Jan 58 41.43% 0.04143
Nie
2 10 10 ŁUKASIEWICZ Tomasz Maciej 82 58.57% 0.05857
Tak
3 2 2 WOJTYSIAK Jolanta 97 63.40% 0.0634
Tak
3 10 10 ZIENTARA Roman 56 36.60% 0.0366
Nie
4 2 2 PRZYBYLSKA Małgorzata 123 52.12% 0.05212
Tak
4 10 10 KUCHARSKI Tadeusz Leonard 113 47.88% 0.04788
Nie
5 2 2 WRĄBEL Elżbieta Maria 77 35.00% 0.035
Nie
5 10 10 KULESZA Karolina Dorota 143 65.00% 0.065
Tak
6 2 2 JANIAK Jarosław Stanisław 113 68.90% 0.0689
Tak
6 10 10 TATUCHA Marcin Piotr 51 31.10% 0.0311
Nie
7 16 16 ŁUCZAK Piotr Adam Bez głosowania Tak
8 2 2 TOMCZYK Sylwester Jacek Bez głosowania Tak
9 10 10 PODSIADŁY Władysław Jerzy 56 32.56% 0.03256
Nie
9 15 15 MUSIAŁ Grzegorz Radosław 116 67.44% 0.06744
Tak
10 2 2 DAWID Andrzej Stefan Bez głosowania Tak
11 2 2 BANASIAK Kamila Katarzyna Bez głosowania Tak
12 2 2 BANAŚ Roman 86 58.50% 0.0585
Tak
12 10 10 JASIAK Grzegorz 61 41.50% 0.0415
Nie
13 2 2 OWCZAREK Dariusz 118 63.10% 0.0631
Tak
13 10 10 SOBIERAJ Andrzej 69 36.90% 0.0369
Nie
14 2 2 KĘDZIA Krystyna Teresa Bez głosowania Tak
15 2 2 PAWLIK Aleksander 115 50.44% 0.05044
Tak
15 17 17 GARNCAREK Władysław Wojciech 113 49.56% 0.04956
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KULCZYŃSKA Anna 48 wyższe Wróblew, 813 30.20 Nie
2 WOŹNIAK Tomasz 45 wyższe Wągłczew, 1 879 69.80 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Publiczne Przedszkole we Wróblewie, 55b Wróblew stały 1 796 1 008 1 008 56.12% 0.05612
1 000 99.21%
2 Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym, 23 Słomków Mokry stały 1 231 619 619 50.28% 0.05028
613 99.03%
3 Szkoła Podstawowa w Charłupi Wielkiej, 116 Charłupia Wielka stały 1 290 667 666 51.63% 0.05163
662 99.40%
4 Szkoła Podstawowa w Wągłczewie, 4 Wągłczew stały 658 427 427 64.89% 0.06489
417 97.66%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 113 4 975 4 1