Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 111
Wyborców 4 052
Obwodów 7
 • Wybory do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
 • Wybory Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Długa 48 Dąbrowa Biskupia stały Tak Sołectwa: Dąbrowa Biskupia, Nowy Dwór, Przybysław
2 Szkoła Podstawowa, 7 Pieranie stały Tak Sołectwa: Konary-Dziewa, Pieranie, Radojewice
3 Świetlica Wiejska, 30 Mleczkowo stały Tak Sołectwa: Chlewiska, Chróstowo, Mleczkowo
4 Szkoła Podstawowa, 1 Ośniszczewko stały Nie Sołectwa: Ośniszczewko, Stanomin, Wola Stanomińska, Zagajewice, Zagajewiczki
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ośniszczewko stały Nie Sołectwa: Brudnia, Ośniszczewo, Wonorze
6 Szkoła Podstawowa, 38 Parchanie stały Nie Sołectwa: Modliborzyce, Parchanie, Parchanki
7 Dom Pomocy Społecznej, 9 Parchanie dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 sołectwo Parchanie 1 257 3 3
0.0000020000Nr 2 sołectwo Parchanki 1 153 4 4
0.0000030000Nr 3 sołectwo Modliborzyce 1 293 3 3
0.0000040000Nr 4 sołectwo Brudnia, sołectwo Wonorze 1 352 4 4
0.0000050000Nr 5 sołectwo Ośniszczewko, sołectwo Zagajewice, sołectwo Zagajewiczki 1 224 4 4
0.0000060000Nr 6 sołectwo Ośniszczewo 1 189 3 3
0.0000070000Nr 7 sołectwo Stanomin, sołectwo Wola Stanomińska 1 255 5 5
0.0000080000Nr 8 sołectwo Chlewiska, sołectwo Mleczkowo 1 247 3 3
0.0000090000Nr 9 sołectwo Chróstowo 1 307 3 3
0.0000100000Nr 10 sołectwo Konary-Dziewa, część sołectwa Pieranie: wieś Sobiesiernie 1 325 2 2
0.0000110000Nr 11 sołectwo Radojewice 1 291 3 3
0.0000120000Nr 12 część sołectwa Pieranie wsie: Pieranie, Bąkowo, Głojkowo 1 323 3 3
0.0000130000Nr 13 sołectwo Przybysław 1 226 3 3
0.0000140000Nr 14 część sołectwa Dąbrowa Biskupia ulice: Długa od numeru 88 do końca, Kwiatowa, Lipowa, Magazynowa, Młyńska, Polna, Szkolna, Wrzosowa, Sołectwo Nowy Dwór 1 323 3 3
0.0000150000Nr 15 część sołectwa Dąbrowa Biskupia ulice: Budowlana, Długa numery od 1 do 87A, Leśna, Słoneczna, Spacerowa, Topolowa 1 287 4 4
Podsumowanie 15 4 052 50 50

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ KWWTIP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE BEZPIECZEŃSTWO KWW BEZPIECZEŃSTWO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ GERELUK DLA LUDZI KWW GRZEGORZ GERELUK DLA LUDZI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA DĄBROWA BISKUPIA KWW ZGODA DĄBROWA BISKUPIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 FRONTCZAK Józef 64 wyższe rolnicze KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA DĄBROWA BISKUPIA Walentynowo
4 GERELUK Grzegorz Józef 47 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ GERELUK DLA LUDZI Prawo i Sprawiedliwość Dąbrowa Biskupia
2 FILIPIAK Marcin 42 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ Ośniszczewko
1 CIEMNY Piotr Paweł 64 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Gniewkowo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 257 135 135 52.53% 0.05253
134 99.26% 0.09926
Tak
2 153 88 88 57.52% 0.05752
88 100.00% 0.1
Tak
3 293 154 154 52.56% 0.05256
151 98.05% 0.09805
Tak
4 352 185 185 52.56% 0.05256
184 99.46% 0.09946
Tak
5 224 133 133 59.38% 0.05938
132 99.25% 0.09925
Tak
6 189 100 100 52.91% 0.05291
100 100.00% 0.1
Tak
7 255 132 132 51.76% 0.05176
132 100.00% 0.1
Tak
8 247 144 144 58.30% 0.0583
139 96.53% 0.09653
Tak
9 307 155 155 50.49% 0.05049
153 98.71% 0.09871
Tak
10 325 150 150 46.15% 0.04615
149 99.33% 0.09933
Tak
11 291 134 134 46.05% 0.04605
131 97.76% 0.09776
Tak
12 324 173 174 53.70% 0.0537
173 99.43% 0.09943
Tak
13 226 125 125 55.31% 0.05531
124 99.20% 0.0992
Tak
14 323 194 194 60.06% 0.06006
189 97.42% 0.09742
Tak
15 287 183 183 63.76% 0.06376
179 97.81% 0.09781
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 1 0.60% 0.0006
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ 676 12 31.33% 0.03133
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 149 9 6.90% 0.0069
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ GERELUK DLA LUDZI 680 13 31.51% 0.03151
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA DĄBROWA BISKUPIA 640 15 29.66% 0.02966

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 13 1 0 0.60% 0.0006
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ 676 12 8 31.33% 0.03133
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 149 9 0 6.90% 0.0069
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ GERELUK DLA LUDZI 680 13 3 31.51% 0.03151
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA DĄBROWA BISKUPIA 640 15 4 29.66% 0.02966

Rada Gminy Dąbrowa Biskupia - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 15 15 DEC Tadeusz 14 10.45% 0.01045
Nie
1 16 16 KOLCZYŃSKA Wiesława Elżbieta 25 18.66% 0.01866
Nie
1 17 17 EBEKOZIEN Aneta Anna 95 70.90% 0.0709
Tak
2 14 14 WÓJCIK Anita Maria 46 52.27% 0.05227
Tak
2 15 15 RAFIŃSKI Rafał Daniel 0 0.00% 0
Nie
2 16 16 OKNIŃSKI Henryk 26 29.55% 0.02955
Nie
2 17 17 BIAŁEK Dariusz 16 18.18% 0.01818
Nie
3 14 14 FRONTCZAK Renata 72 47.68% 0.04768
Tak
3 15 15 OSAJDA Michał 35 23.18% 0.02318
Nie
3 17 17 PASZEK Agnieszka 44 29.14% 0.02914
Nie
4 14 14 SKIBIŃSKI Krzysztof Jacek 51 27.72% 0.02772
Tak
4 15 15 WALCZAK Łukasz 51 27.72% 0.02772
Nie
4 16 16 ROSZAK Joanna 35 19.02% 0.01902
Nie
4 17 17 KLIMCZAK Piotr 47 25.54% 0.02554
Nie
5 14 14 SITEK Krzysztof 35 26.52% 0.02652
Nie
5 15 15 MACIOSZEK Marta 19 14.39% 0.01439
Nie
5 16 16 ŚLIWIŃSKI Jacek Marcin 30 22.73% 0.02273
Nie
5 17 17 CZARNIAK Janusz Zdzisław 48 36.36% 0.03636
Tak
6 14 14 SZCZĘSNA Ilona Bernadeta 48 48.00% 0.048
Tak
6 16 16 LEWANDOWSKI Jan Kazimierz 36 36.00% 0.036
Nie
6 17 17 SOBOLEWSKA Renata Barbara 16 16.00% 0.016
Nie
7 2 2 SKRZYPCZAK Marta Maria 13 9.85% 0.00985
Nie
7 14 14 KASZLIŃSKI Jakub Paweł 47 35.61% 0.03561
Tak
7 15 15 BUBIAK Dorota 1 0.76% 0.00076
Nie
7 16 16 OCZKI Maciej 45 34.09% 0.03409
Nie
7 17 17 LEWICKI Henryk Antoni 26 19.70% 0.0197
Nie
8 15 15 KAŹMIERCZAK Ireneusz 10 7.19% 0.00719
Nie
8 16 16 MATUSZEWSKI Jacek Kazimierz 53 38.13% 0.03813
Nie
8 17 17 WRONECKI Tomasz Bronisław 76 54.68% 0.05468
Tak
9 14 14 SZULC Igor Janusz 96 62.75% 0.06275
Tak
9 15 15 KAŹMIERCZAK Bolesław 14 9.15% 0.00915
Nie
9 17 17 FRONTCZAK Józef 43 28.10% 0.0281
Nie
10 16 16 HERRMANN Cecylia 98 65.77% 0.06577
Tak
10 17 17 GUŹLECKA Lucyna 51 34.23% 0.03423
Nie
11 14 14 KATULSKA Monika 30 22.90% 0.0229
Nie
11 16 16 KONIECZNY Wojciech Mieczysław 35 26.72% 0.02672
Nie
11 17 17 WOJCIECHOWSKA Agnieszka 66 50.38% 0.05038
Tak
12 14 14 POSADZY Wiesława Urszula 95 54.91% 0.05491
Tak
12 16 16 PAWŁOWSKI Mateusz Kazimierz 64 36.99% 0.03699
Nie
12 17 17 ŚLIWIŃSKI Stanisław 14 8.09% 0.00809
Nie
13 14 14 RYBCZYŃSKI Adam 50 40.32% 0.04032
Tak
13 16 16 KOŁODZIEJSKI Marek Stefan 26 20.97% 0.02097
Nie
13 17 17 GUŹLECKI Józef Czesław 48 38.71% 0.03871
Nie
14 14 14 ORGANISTA Jerzy Jan 61 32.28% 0.03228
Nie
14 16 16 GAWRYSIAK Renata Maria 91 48.15% 0.04815
Tak
14 17 17 KĘDZIERSKI Wojciech Leon 37 19.58% 0.01958
Nie
15 14 14 BUBIAK Arnold Stanisław 45 25.14% 0.02514
Nie
15 15 15 ROSZAK Oliwia 5 2.79% 0.00279
Nie
15 16 16 ŚWIERKOWSKI Marek 116 64.80% 0.0648
Tak
15 17 17 OSSOWSKA Małgorzata 13 7.26% 0.00726
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 CIEMNY Piotr Paweł 64 średnie Gniewkowo, 53 2.45 Nie
2 FILIPIAK Marcin 42 wyższe Ośniszczewko, 1 087 50.30 Tak
3 FRONTCZAK Józef 64 wyższe rolnicze Walentynowo, 588 27.21 Nie
4 GERELUK Grzegorz Józef 47 wyższe Dąbrowa Biskupia, 433 20.04 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Długa 48 Dąbrowa Biskupia stały 836 502 502 60.05% 0.06005
496 98.80%
2 Szkoła Podstawowa, 7 Pieranie stały 939 457 458 48.78% 0.04878
455 99.34%
3 Świetlica Wiejska, 30 Mleczkowo stały 554 299 299 53.97% 0.05397
296 99.00%
4 Szkoła Podstawowa, 1 Ośniszczewko stały 479 266 266 55.53% 0.05553
262 98.50%
5 Szkoła Podstawowa, 1 Ośniszczewko stały 541 285 285 52.68% 0.05268
282 98.95%
6 Szkoła Podstawowa, 38 Parchanie stały 657 341 341 51.90% 0.0519
334 97.95%
7 Dom Pomocy Społecznej, 9 Parchanie dom pomocy społecznej 46 36 36 78.26% 0.07826
36 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 111 4 052 7 1