Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 452
Wyborców 4 951
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Łubowo
 • Wybory Wójta Gminy Łubowo
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Lednogórze, 40A Lednogóra stały Nie Sołectwo: Lednogóra, Rybitwy, Dziekanowice, Imielno, Imielenko Wieś: Moraczewo
2 Szkoła Podstawowa w Fałkowie, 1A Fałkowo stały Tak sołectwo: Fałkowo, Wierzyce, Pierzyska, Leśniewo. Wieś: Chwałkówko, Przyborowo
3 Dom Kultury w Łubowie, 13F Łubowo stały Tak Sołectwo: Łubowo, Baranowo, Woźniki
4 Szkoła Podstawowa w Owieczkach, 11A Owieczki stały Nie Sołectwo: Owieczki, Myślęcin, Strychowo, Siemianowo, Rzegnowo, Żydówko

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Lednogóra (1 - 26 , 27 - 32N , 39 - 44, 54 - 59 , 77 - 126 , 141 , 156 , 160 , 189 - 201, Osiedle Pod Wiatrakami 1 417 1 1
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Lednogóra (33 - 37C, 38 , 45 - 53A, 60 - 73E , wieś Moraczewo , sołectwo Rybitwy 1 266 1 1
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Dziekanowice 1 321 1 1
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Imielenko , Imielno 1 447 1 1
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Fałkowo (1A - 31A , 78, 78 A , 78B, 141 - 145), Fałkowo Osiedle Pod Lipami 1 362 2 2
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Fałkowo (32 - 77 , 79 - 131) 1 365 2 2
0.0000070000Nr 7 sołectwo Wierzyce 1 448 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Woźniki , Baranowo 1 283 1 1
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Łubowo (1A - 19 , 117 - 146), Osiedle Radosne 1 279 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Łubowo (20 - 61) 1 247 1 1
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Łubowo (62 - 116) 1 305 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Pierzyska , Leśniewo , Wieś Chwałkówko , Przyborowo 1 310 1 1
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Owieczki , Strychowo 1 376 1 1
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Siemianowo, Żydówko 1 215 1 1
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Myślęcin , Rzegnowo 1 310 1 1
Podsumowanie 15 4 951 19 19

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 3
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ GMINY ŁUBOWO KWW SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KWW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 ŁOZOWSKI Andrzej Bernard 63 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ GMINY ŁUBOWO Lednogóra

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Bez głosowania Nie
2 Bez głosowania Nie
3 Bez głosowania Nie
4 Bez głosowania Nie
5 362 177 177 48.90% 0.0489
174 98.31% 0.09831
Tak
6 365 219 219 60.00% 0.06
213 97.26% 0.09726
Tak
7 448 238 238 53.13% 0.05313
231 97.06% 0.09706
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 Bez głosowania Nie
10 Bez głosowania Nie
11 305 216 216 70.82% 0.07082
209 96.76% 0.09676
Tak
12 Bez głosowania Nie
13 Bez głosowania Nie
14 Bez głosowania Nie
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276 3 33.37% 0.03337
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ GMINY ŁUBOWO 451 15 54.53% 0.05453
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 100 1 12.09% 0.01209

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 276 3 1 33.37% 0.03337
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNOŚĆ I GOSPODARNOŚĆ GMINY ŁUBOWO 451 15 14 54.53% 0.05453
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GNIEŹNIEŃSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 100 1 0 12.09% 0.01209

Rada Gminy Łubowo - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 13 13 DUTKA Emilia Bez głosowania Tak
2 13 13 WENDEL Damian Bartosz Bez głosowania Tak
3 13 13 MICHAŁOWICZ Jan Bez głosowania Tak
4 13 13 WŁODARCZYK Zbigniew Bez głosowania Tak
5 2 2 STACHOWSKI Tomasz Andrzej 66 37.93% 0.03793
Nie
5 13 13 CHEŁMIŃSKA Marzena 108 62.07% 0.06207
Tak
6 2 2 DRANKIEWICZ Marek 100 46.95% 0.04695
Nie
6 13 13 KOZANECKA Andżelika Blanka 113 53.05% 0.05305
Tak
7 13 13 TALARCZYK Zenon Andrzej 131 56.71% 0.05671
Tak
7 14 14 URBANIAK - KMIECIK Emilia 100 43.29% 0.04329
Nie
8 13 13 CEGIEL Hanna Dorota Bez głosowania Tak
9 13 13 FILIPIAK Ryszard Bez głosowania Tak
10 13 13 WACHOŃ Mariusz Artur Bez głosowania Tak
11 2 2 JAKUBOWSKI Andrzej Tadeusz 110 52.63% 0.05263
Tak
11 13 13 KOŁODZIEJCZAK Mirosław Stanisław 99 47.37% 0.04737
Nie
12 13 13 DOLATA Emilia Bez głosowania Tak
13 13 13 BUŁAT Roman Bez głosowania Tak
14 13 13 NOWAK Mirosław Marian Bez głosowania Tak
15 13 13 URBANIAK Anna Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 ŁOZOWSKI Andrzej Bernard 63 wyższe Lednogóra, 2199 86.34% 348 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Lednogórze, 40A Lednogóra stały 1 451 693 693 47.76% 0.04776
687 99.13%
2 Szkoła Podstawowa w Fałkowie, 1A Fałkowo stały 1 485 764 763 51.38% 0.05138
744 97.51%
3 Dom Kultury w Łubowie, 13F Łubowo stały 1 114 679 678 60.86% 0.06086
670 98.82%
4 Szkoła Podstawowa w Owieczkach, 11A Owieczki stały 894 453 453 50.67% 0.05067
446 98.45%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 452 4 951 4 1