Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 6 439
Wyborców 5 257
Obwodów 6
 • Wybory do Rady Gminy Rytwiany
 • Wybory Wójta Gminy Rytwiany
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach, ul. Szkolna 9/1 Rytwiany stały Tak Sołectwo: Rytwiany
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałkach, 66 Niedziałki stały Tak Sołectwa: Niedziałki, Szczeka, Ruda
3 Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym, 88 Sichów Duży stały Nie Sołectwa: Sichów Duży, Sichów Mały, Święcica, Sydzyna, Pacanówka, Podborek
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, ul. Strażacka 6 Strzegom stały Nie Sołectwa: Strzegom, Strzegomek
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie, ul. Długa 7 Kłoda stały Nie Sołectwo: Kłoda
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy, 19 Tuklęcz stały Tak Sołectwa: Grobla, Tuklęcz

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Rytwiany ulice: Artura Radziwiłła, Łąkowa, Niwy, Pałacowa 1 316 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Rytwiany ulice: Cegielnia, Klasztorna, Kwiatowa, Leśna, Połaniecka 1 279 4 4
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Rytwiany ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Boczna, Kościelna, Krótka, Słoneczna, Szkolna, Wąska 1 287 2 2
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Rytwiany ulice: Golejowska, Kolejowa, Staszowska 1 316 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Rytwiany ulice: Brzozowa, Długa, Partyzantów, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Tadeusza Kościuszki, Wesoła, Rytwiany Kopaliny, Rytwiany Piaski 1 386 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Kłoda 1 486 3 3
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Szczeka 1 351 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Niedziałki, Ruda 1 419 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Strzegom 1 366 4 4
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Strzegomek 1 283 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwa: Grobla, Tuklęcz z przysiółkiem Gaj Święcicki 1 349 4 4
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Sichów Mały, Sydzyna 1 385 3 3
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Sichów Duży 1 481 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Święcica 1 267 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Pacanówka, Podborek 1 286 3 3
Podsumowanie 15 5 257 46 46

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ KWW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM WIĘCEJ KWW RAZEM WIĘCEJ 1 1 1 3
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOM-NOWA PRZYSZŁOŚĆ KWW STRZEGOM-NOWA PRZYSZŁOŚĆ 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY KWW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 FORKASIEWICZ Grzegorz Paweł 48 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ Staszów
3 WASILCZUK Joanna 44 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Polskie Stronnictwo Ludowe Ruda
2 ROKICKI Marian 50 Średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ Rytwiany

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 318 173 173 54.40% 0.0544
171 98.84% 0.09884
Tak
2 280 169 169 60.36% 0.06036
167 98.82% 0.09882
Tak
3 287 167 167 58.19% 0.05819
166 99.40% 0.0994
Tak
4 317 189 187 58.99% 0.05899
185 98.93% 0.09893
Tak
5 387 207 207 53.49% 0.05349
203 98.07% 0.09807
Tak
6 486 281 281 57.82% 0.05782
281 100.00% 0.1
Tak
7 351 170 170 48.43% 0.04843
170 100.00% 0.1
Tak
8 419 265 265 63.25% 0.06325
261 98.49% 0.09849
Tak
9 366 232 232 63.39% 0.06339
225 96.98% 0.09698
Tak
10 283 153 153 54.06% 0.05406
152 99.35% 0.09935
Tak
11 351 185 185 52.71% 0.05271
183 98.92% 0.09892
Tak
12 390 198 198 50.77% 0.05077
196 98.99% 0.09899
Tak
13 483 221 221 45.76% 0.04576
221 100.00% 0.1
Tak
14 267 157 157 58.80% 0.0588
156 99.36% 0.09936
Tak
15 287 155 155 54.01% 0.05401
154 99.35% 0.09935
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 724 13 25.04% 0.02504
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 27 1 0.93% 0.00093
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 1 344 15 46.49% 0.04649
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM WIĘCEJ 125 3 4.32% 0.00432
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ 596 12 20.62% 0.02062
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOM-NOWA PRZYSZŁOŚĆ 30 1 1.04% 0.00104
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 45 1 1.56% 0.00156

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 724 13 2 25.04% 0.02504
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 27 1 0 0.93% 0.00093
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ 1 344 15 11 46.49% 0.04649
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM WIĘCEJ 125 3 0 4.32% 0.00432
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ 596 12 2 20.62% 0.02062
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOM-NOWA PRZYSZŁOŚĆ 30 1 0 1.04% 0.00104
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKIE BOGDANA WENTY 45 1 0 1.56% 0.00156

Rada Gminy Rytwiany - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 PAWEŁEK Mirosław Franciszek 42 24.56% 0.02456
Nie
1 18 18 BRYK Sebastian Robert 86 50.29% 0.05029
Tak
1 20 20 ROKICKI Marian 43 25.15% 0.02515
Nie
2 2 2 CEPIL Marek Józef 39 23.35% 0.02335
Nie
2 18 18 DRZAZGA Krzysztof Stanisław 67 40.12% 0.04012
Tak
2 19 19 PROSTAK Marek Józef 39 23.35% 0.02335
Nie
2 20 20 DĄBROWSKI Rafał 22 13.17% 0.01317
Nie
3 18 18 GWIZDOWSKI Jerzy Adam 96 57.83% 0.05783
Tak
3 20 20 SUCHOROWSKI Rafał Arkadiusz 70 42.17% 0.04217
Nie
4 2 2 KAWALEC Sławomir 51 27.57% 0.02757
Nie
4 18 18 SKŁAD Wiesław 35 18.92% 0.01892
Nie
4 20 20 SOSIN Tomasz 54 29.19% 0.02919
Tak
4 22 22 ZAPALEC Arkadiusz 45 24.32% 0.02432
Nie
5 2 2 MAJCZAK Łukasz 60 29.56% 0.02956
Nie
5 18 18 RAJCA Michał 94 46.31% 0.04631
Tak
5 20 20 SWITEK Jerzy Maciej 49 24.14% 0.02414
Nie
6 2 2 ZŁOTNIK Ewelina 59 21.00% 0.021
Nie
6 18 18 CHŁODNICKI Andrzej Tomasz 158 56.23% 0.05623
Tak
6 20 20 GŁODO Małgorzata 64 22.78% 0.02278
Nie
7 2 2 KRASA Katarzyna 64 37.65% 0.03765
Nie
7 18 18 JANIK Krzysztof 106 62.35% 0.06235
Tak
8 2 2 PAWEŁEK Bożena 54 20.69% 0.02069
Nie
8 18 18 SZUL Aneta Małgorzata 108 41.38% 0.04138
Tak
8 20 20 RUGAŁA Dorota Monika 99 37.93% 0.03793
Nie
9 18 18 SARAMAK Dorota Barbara 94 41.78% 0.04178
Tak
9 19 19 CIEŚLIK Zdzisław 56 24.89% 0.02489
Nie
9 20 20 ŻAK Wioletta 45 20.00% 0.02
Nie
9 21 21 KACZMARSKA Marzena 30 13.33% 0.01333
Nie
10 2 2 KRAKOWIAK Kacper Krzysztof 34 22.37% 0.02237
Nie
10 18 18 DZIECIUCH Artur 88 57.89% 0.05789
Tak
10 19 19 GAWŁOWICZ Bogumiła 30 19.74% 0.01974
Nie
11 2 2 JAWORSKA Edyta Dorota 22 12.02% 0.01202
Nie
11 4 4 KOWALIK Monika Edyta 27 14.75% 0.01475
Nie
11 18 18 GŁOWACKI Stanisław Władysław 99 54.10% 0.0541
Tak
11 20 20 WIECZOREK Iwona Agnieszka 35 19.13% 0.01913
Nie
12 2 2 SEKUŁA Andrzej 100 51.02% 0.05102
Tak
12 18 18 BORYCKA Weronika 72 36.73% 0.03673
Nie
12 20 20 BRZOZA Mateusz Sylwester 24 12.24% 0.01224
Nie
13 2 2 GIL Jarosław Łukasz 129 58.37% 0.05837
Tak
13 18 18 MAZANKA Zofia 92 41.63% 0.04163
Nie
14 2 2 WÓJCICKI Stanisław 33 21.15% 0.02115
Nie
14 18 18 POGORZELSKA Irena Anna 104 66.67% 0.06667
Tak
14 20 20 PODSIADŁY Wiesław Marek 19 12.18% 0.01218
Nie
15 2 2 KALITA Małgorzata 37 24.03% 0.02403
Nie
15 18 18 FILIPOWICZ Kazimierz Jan 45 29.22% 0.02922
Nie
15 20 20 STRYCHARZ Sławomir Adam 72 46.75% 0.04675
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 FORKASIEWICZ Grzegorz Paweł 48 Wyższe Staszów, 1 704 58.96 Tak
2 ROKICKI Marian 50 Średnie Rytwiany, 338 11.70 Nie
3 WASILCZUK Joanna 44 Wyższe Ruda, 848 29.34 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Rytwianach, ul. Szkolna 9/1 Rytwiany stały 1 587 905 903 56.90% 0.0569
895 99.11%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedziałkach, 66 Niedziałki stały 770 435 435 56.49% 0.05649
429 98.62%
3 Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym, 88 Sichów Duży stały 1 427 729 729 51.09% 0.05109
723 99.18%
4 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu, ul. Strażacka 6 Strzegom stały 649 385 385 59.32% 0.05932
381 98.96%
5 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodzie, ul. Długa 7 Kłoda stały 486 281 281 57.82% 0.05782
277 98.58%
6 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuklęczy, 19 Tuklęcz stały 351 185 185 52.71% 0.05271
185 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 6 439 5 257 6 1