Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 4 368
Wyborców 3 592
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 • Wybory Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza Strażacka, 209 Rożnica stały Nie Sołectwa: Rożnica, Sieńsko
2 Zespół Placówek Oświatowych w Słupi, 281 Słupia stały Tak Sołectwa: Nowa Wieś, Rawka, Słupia, Wielkopole, Wywła
3 Remiza Strażacka, 51 Raszków stały Tak Sołectwa: Raszków, Sprowa
4 Szkoła Podstawowa, 47 Obiechów stały Nie Sołectwa: Dąbrowica, Jasieniec, Nowy Węgrzynów, Obiechów, Stary Węgrzynów

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Część sołectwa: Sieńsko od nr 1 do nr 81 1 185 3 3
0.0000020000Nr 2 Część sołectwa: Sieńsko od nr 82 do końca 1 188 3 3
0.0000030000Nr 3 Część sołectwa: Rożnica od nr 1 do nr 96 i numery 113, 114, 116, 120, 124, 125, 129, 130, 131 1 215 2 2
0.0000040000Nr 4 Część sołectwa: Rożnica od 97 do końca, z wyłączeniem numerów 113, 114, 116, 120, 124, 125, 129, 130, 131 1 207 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo: Nowa Wieś 1 223 2 2
0.0000060000Nr 6 Część sołectwa: Słupia od nr 1 do 102 1 231 4 4
0.0000070000Nr 7 Część sołectwa: Słupia od nr 103 do nr 210a 1 266 3 3
0.0000080000Nr 8 Część sołectwa: Słupia od nr 211 do końca 1 168 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Rawka, Wielkopole 1 206 3 3
0.0000100000Nr 10 Sołectwo: Wywła 1 286 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Raszków 1 271 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo: Sprowa 1 255 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo: Stary Węgrzynów 1 256 3 3
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Obiechów, Dąbrowica 1 327 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Jasieniec, Nowy Węgrzynów 1 308 2 2
Podsumowanie 15 3 592 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 7
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 2
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SŁUPIA RAZEM KWW GMINA SŁUPIA RAZEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ KOPER DLA GMINY SŁUPIA KWW - TOMASZ KOPER DLA GMINY SŁUPIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MACHNIK Marian Aleksander 54 Średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SŁUPIA RAZEM Sieńsko
3 NOWAK Krzysztof Adam 44 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Słupia
1 KOPER Tomasz Zbigniew 31 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ KOPER DLA GMINY SŁUPIA Słupia

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 185 121 121 65.41% 0.06541
120 99.17% 0.09917
Tak
2 187 115 115 61.50% 0.0615
115 100.00% 0.1
Tak
3 215 137 137 63.72% 0.06372
135 98.54% 0.09854
Tak
4 206 114 114 55.34% 0.05534
112 98.25% 0.09825
Tak
5 222 148 148 66.67% 0.06667
146 98.65% 0.09865
Tak
6 231 176 175 75.76% 0.07576
175 100.00% 0.1
Tak
7 266 198 198 74.44% 0.07444
195 98.48% 0.09848
Tak
8 167 102 102 61.08% 0.06108
100 98.04% 0.09804
Tak
9 205 131 131 63.90% 0.0639
127 96.95% 0.09695
Tak
10 285 169 169 59.30% 0.0593
169 100.00% 0.1
Tak
11 269 186 186 69.14% 0.06914
184 98.92% 0.09892
Tak
12 255 137 137 53.73% 0.05373
136 99.27% 0.09927
Tak
13 255 170 170 66.67% 0.06667
167 98.24% 0.09824
Tak
14 327 176 176 53.82% 0.05382
174 98.86% 0.09886
Tak
15 308 160 160 51.95% 0.05195
159 99.38% 0.09938
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 479 7 21.64% 0.02164
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 106 2 4.79% 0.00479
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 752 13 33.97% 0.03397
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SŁUPIA RAZEM 406 9 18.34% 0.01834
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ KOPER DLA GMINY SŁUPIA 471 9 21.27% 0.02127

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 479 7 4 21.64% 0.02164
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 106 2 1 4.79% 0.00479
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 752 13 8 33.97% 0.03397
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA SŁUPIA RAZEM 406 9 1 18.34% 0.01834
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZ KOPER DLA GMINY SŁUPIA 471 9 1 21.27% 0.02127

Rada Gminy Słupia (Jędrzejowska) - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 PIOTROWSKI Marek Stefan 41 34.17% 0.03417
Nie
1 10 10 ŁUKASIK Anna Rozalia 43 35.83% 0.03583
Tak
1 17 17 MILIK Marcin Paweł 36 30.00% 0.03
Nie
2 5 5 CAPIGA Robert Artur 32 27.83% 0.02783
Nie
2 10 10 WAWRZYŁO Mariusz Zygmunt 47 40.87% 0.04087
Tak
2 17 17 PALIBOREK Zbigniew Stanisław 36 31.30% 0.0313
Nie
3 5 5 PURCHAŁA Krzysztof Adam 74 54.81% 0.05481
Tak
3 10 10 PIOTROWSKA Jolanta Małgorzata 61 45.19% 0.04519
Nie
4 10 10 CIEŚLIŃSKI Robert Stanisław 67 59.82% 0.05982
Tak
4 18 18 SOBCZYK Artur Stanisław 45 40.18% 0.04018
Nie
5 2 2 BIEROŃSKI Łukasz Michał 94 64.38% 0.06438
Tak
5 18 18 WIEKIERA Jolanta Alicja 52 35.62% 0.03562
Nie
6 2 2 ROKICKA Anna Barbara 62 35.43% 0.03543
Tak
6 10 10 KONARSKI Tomasz Ryszard 60 34.29% 0.03429
Nie
6 17 17 BODZIOCH Grażyna Ewa 20 11.43% 0.01143
Nie
6 18 18 GRABALSKI Marcin Jan 33 18.86% 0.01886
Nie
7 2 2 BODZIOCH Maciej Kazimierz 59 30.26% 0.03026
Nie
7 10 10 LECH Grzegorz Zbigniew 80 41.03% 0.04103
Tak
7 18 18 SMOGÓRA Izabela Mieczysława 56 28.72% 0.02872
Nie
8 10 10 POŚPIECH Wiesława Jadwiga 42 42.00% 0.042
Tak
8 17 17 MICHALSKA Monika Celina 35 35.00% 0.035
Nie
8 18 18 CHRZANOWSKA Barbara Ewa 23 23.00% 0.023
Nie
9 10 10 URBAŃSKA Marzena Czesława 62 48.82% 0.04882
Tak
9 17 17 ŁATA Janusz Józef 38 29.92% 0.02992
Nie
9 18 18 SOŁTYS Robert Arkadiusz 27 21.26% 0.02126
Nie
10 10 10 DZIĘCIOŁ Józefa 70 41.42% 0.04142
Tak
10 17 17 KOWALIK Tomasz Michał 61 36.09% 0.03609
Nie
10 18 18 PRUSEK Anna Angelika 38 22.49% 0.02249
Nie
11 10 10 KUBICKA Wiesława Halina 96 52.17% 0.05217
Tak
11 18 18 BODZIOCH Małgorzata 88 47.83% 0.04783
Nie
12 2 2 ZYNEK Marian Stanisław 42 30.88% 0.03088
Nie
12 17 17 SAP Krystyna 94 69.12% 0.06912
Tak
13 2 2 KORNALSKA Elżbieta Bożena 93 55.69% 0.05569
Tak
13 10 10 KONIECZNY Józef 33 19.76% 0.01976
Nie
13 17 17 KONIECZNA Halina Helena 41 24.55% 0.02455
Nie
14 2 2 TRAWIŃSKA Gustawa Zofia 88 50.57% 0.05057
Tak
14 10 10 REJEK Andrzej 41 23.56% 0.02356
Nie
14 17 17 STOLARCZYK Andrzej Wojciech 45 25.86% 0.02586
Nie
15 10 10 NOWAK Beata Lucyna 50 31.45% 0.03145
Nie
15 18 18 SŁABOŃ Krzysztof Janusz 109 68.55% 0.06855
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KOPER Tomasz Zbigniew 31 wyższe Słupia, 1 215 54.68 Tak
2 MACHNIK Marian Aleksander 54 Średnie Sieńsko, 191 8.60 Nie
3 NOWAK Krzysztof Adam 44 wyższe Słupia, 816 36.72 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza Strażacka, 209 Rożnica stały 793 486 486 61.29% 0.06129
484 99.59%
2 Zespół Placówek Oświatowych w Słupi, 281 Słupia stały 1 376 924 925 67.22% 0.06722
922 99.68%
3 Remiza Strażacka, 51 Raszków stały 524 323 323 61.64% 0.06164
316 97.83%
4 Szkoła Podstawowa, 47 Obiechów stały 890 506 506 56.85% 0.05685
500 98.81%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 4 368 3 592 4 1