Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 7

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. 11 Listopada 21 Chorzów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Grunwaldzka, Krzyżowa, 11 - go Listopada parzyste nr 48 - 82, 11 - go Listopada nieparzyste nr 37 - 67
Liczba mieszkańców 1845
Liczba wyborców 1506
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chorzów 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1506
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1339
3 Liczba kart niewykorzystanych 628
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 711
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 711
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 711
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 711
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 705
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 wyższe Chorzów 35 0.00496
4.96
2 bogacki jerzy adamBOGACKI Jerzy Adam 61 średnie techniczne Chorzów 28 0.00397
3.97
3 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 wyższe techniczne Chorzów 447 0.0634
63.40
4 olejniczak dariusz kazimierzOLEJNICZAK Dariusz Kazimierz 59 średnie Chorzów 25 0.00355
3.55
5 piechota leszek marianPIECHOTA Leszek Marian 60 wyższe Katowice 96 0.01362
13.62
6 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 wyższe Chorzów 54 0.00766
7.66
7 zzzurek artur norbertŻUREK Artur Norbert 34 wyższe Chorzów 20 0.00284
2.84
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1500
3 Liczba kart niewykorzystanych 789
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 711
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 711
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 711
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 51
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 14
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 37
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 660
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzaszczyk-sobczyk izabela matyldaGOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 49 Katowice 9 0.00136
1.36
2 zajkowski marek andrzejZAJKOWSKI Marek Andrzej 60 Świętochłowice 1 0.00015
0.15
3 kozyra alicja annaKOZYRA Alicja Anna 26 Chorzów 7 0.00106
1.06
4 nowak delfinaNOWAK Delfina 27 Chorzów 4 0.00061
0.61
5 babicz michalz andrzejBABICZ Michał Andrzej 21 Sosnowiec 1 0.00015
0.15
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek dariusz romanBOCHENEK Dariusz Roman 52 Siemianowice Śląskie 10 0.00152
1.52
2 skworc aneta urszulaSKWORC Aneta Urszula 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 maciazg dariusz jozzefMACIĄG Dariusz Józef 47 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
4 stalmach jadwiga sabinaSTALMACH Jadwiga Sabina 64 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 redelzkiewicz januszREDEŁKIEWICZ Janusz 48 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 lzakota anetaŁAKOTA Aneta 39 Chorzów 0 0
0.00
7 bokuniewicz adam jaroslzawBOKUNIEWICZ Adam Jarosław 52 Ruda Śląska 0 0
0.00
8 palej krystyna annaPALEJ Krystyna Anna 59 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszczyk anna malzgorzataŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 35 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
2 mrukwa krystian zygmuntMRUKWA Krystian Zygmunt 59 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 kulik grazzzyna danutaKULIK Grażyna Danuta 49 Piekary Śląskie 3 0.00045
0.45
4 bula magdalena agnieszkaBULA Magdalena Agnieszka 33 Chorzów 3 0.00045
0.45
5 pawlak filip dariuszPAWLAK Filip Dariusz 24 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolon maciej pawelzKOLON Maciej Paweł 35 Piasek 75 0.01136
11.36
2 dudko-pawlzowska iwona zofiaDUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 47 Zabrze 16 0.00242
2.42
3 koszutska urszula magdalenaKOSZUTSKA Urszula Magdalena 59 Ruda Śląska 9 0.00136
1.36
4 pasternak janusz pawelzPASTERNAK Janusz Paweł 43 Piekary Śląskie 6 0.00091
0.91
5 kopel marek stanislzawKOPEL Marek Stanisław 63 Chorzów 163 0.0247
24.70
6 brylzka sebastian pawelzBRYŁKA Sebastian Paweł 22 Świętochłowice 2 0.0003
0.30
7 liszka edyta stanislzawaLISZKA Edyta Stanisława 47 Siemianowice Śląskie 10 0.00152
1.52
8 niezgoda wojciech ryszardNIEZGODA Wojciech Ryszard 39 Zabrze 12 0.00182
1.82
Razem 293
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 293

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lekston andrzej janLEKSTON Andrzej Jan 68 Katowice 9 0.00136
1.36
2 szczeszniak jolanta ewaSZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 62 Ruda Śląska 3 0.00045
0.45
3 bedlinzska agnieszkaBEDLIŃSKA Agnieszka 37 Zabrze 2 0.0003
0.30
4 musialzek wojciechMUSIAŁEK Wojciech 44 Siemianowice Śląskie 1 0.00015
0.15
5 dikta elzzzbieta teresaDIKTA Elżbieta Teresa 62 Piekary Śląskie 1 0.00015
0.15
6 sadowska teresa wieslzawaSADOWSKA Teresa Wiesława 69 Gliwice 5 0.00076
0.76
7 olek ryszard slzawomirOLEK Ryszard Sławomir 63 Siemianowice Śląskie 2 0.0003
0.30
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawisza marcelina monikaZAWISZA Marcelina Monika 29 Katowice 3 0.00045
0.45
2 maszlanka marek henrykMAŚLANKA Marek Henryk 27 Łodygowice 2 0.0003
0.30
3 zelwor katarzyna jolantaZELWOR Katarzyna Jolanta 39 Chorzów 1 0.00015
0.15
4 brzozowiec bartlzomiejBRZOZOWIEC Bartłomiej 37 Chorzów 0 0
0.00
5 kraszyna anna malzgorzataKRASZYNA Anna Małgorzata 37 Zabrze 0 0
0.00
6 konopnicki marcin karolKONOPNICKI Marcin Karol 25 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 mysior michalzMYSIOR Michał 47 Katowice 0 0
0.00
8 frelek rafalz dariuszFRELEK Rafał Dariusz 42 Zabrze 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz mateuszFIEDOROWICZ Mateusz 33 Piekary Śląskie 1 0.00015
0.15
2 frejno grzegorz aleksanderFREJNO Grzegorz Aleksander 21 Gostyń 1 0.00015
0.15
3 sikora agata judytaSIKORA Agata Judyta 22 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 kurylzo urszulaKURYŁO Urszula 41 Świętochłowice 0 0
0.00
5 baborski michalz andrzejBABORSKI Michał Andrzej 29 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 smakowska joanna magdalenaSMAKOWSKA Joanna Magdalena 21 Gliwice 0 0
0.00
7 czupryna arnold pawelzCZUPRYNA Arnold Paweł 26 Piekary Śląskie 0 0
0.00
8 podemski pawelz mikolzajPODEMSKI Paweł Mikołaj 35 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klacka adam bernardKLACKA Adam Bernard 36 Siemianowice Śląskie 18 0.00273
2.73
2 domzzzalski zbigniew jozzefDOMŻALSKI Zbigniew Józef 59 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
3 rejek jaroslzaw antoniREJEK Jarosław Antoni 39 Chorzów 5 0.00076
0.76
4 werner aldona halinaWERNER Aldona Halina 35 Chorzów 16 0.00242
2.42
5 gosiewski miroslzawGOSIEWSKI Mirosław 38 Chorzów 2 0.0003
0.30
6 gerstel anna krystynaGERSTEL Anna Krystyna 33 Ruda Śląska 0 0
0.00
7 szewczyk agnieszka irenaSZEWCZYK Agnieszka Irena 32 Świętochłowice 7 0.00106
1.06
8 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 41 Chorzów 4 0.00061
0.61
Razem 53
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 53

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewka michalz rafalzMARKIEWKA Michał Rafał 48 Chorzów 2 0.0003
0.30
2 modzelewska bozzzena krystynaMODZELEWSKA Bożena Krystyna 42 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
3 harendarczyk marcin michalzHARENDARCZYK Marcin Michał 18 Chorzów 1 0.00015
0.15
4 major malzgorzata joannaMAJOR Małgorzata Joanna 28 Chorzów 2 0.0003
0.30
5 neukirch artur tomaszNEUKIRCH Artur Tomasz 36 Chorzów 1 0.00015
0.15
6 potoczek agnieszka nataliaPOTOCZEK Agnieszka Natalia 26 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
7 sesay filip hailliSESAY Filip Hailli 24 Międzyświeć 1 0.00015
0.15
8 bomba tomasz marianBOMBA Tomasz Marian 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kandziora rafalzKANDZIORA Rafał 58 Ruda Śląska 62 0.00939
9.39
2 wal mariusz andrzejWAL Mariusz Andrzej 37 Zabrze 5 0.00076
0.76
3 nowak alina edytaNOWAK Alina Edyta 47 Zabrze 25 0.00379
3.79
4 wrozbel teresa mariaWRÓBEL Teresa Maria 69 Ruda Śląska 7 0.00106
1.06
5 iskanin dariusz jaroslzawISKANIN Dariusz Jarosław 53 Piekary Śląskie 8 0.00121
1.21
6 borozwka anna joannaBORÓWKA Anna Joanna 37 Zabrze 7 0.00106
1.06
7 palka piotr janPALKA Piotr Jan 67 Świętochłowice 6 0.00091
0.91
8 tomecki marcin antoniTOMECKI Marcin Antoni 45 Chorzów 11 0.00167
1.67
Razem 131
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 131

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 litwa piotr leopoldLITWA Piotr Leopold 54 Katowice 0 0
0.00
2 malzecka ewelina malzgorzataMAŁECKA Ewelina Małgorzata 41 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
3 polak-jasiulek miroslzawa tamaraPOLAK-JASIULEK Mirosława Tamara 62 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 wypior iwona weronikaWYPIOR Iwona Weronika 49 Ruda Śląska 0 0
0.00
5 szostok sebastian marcinSZOSTOK Sebastian Marcin 35 Katowice 0 0
0.00
6 soroka jozzefa mariaSOROKA Józefa Maria 66 Katowice 0 0
0.00
7 muras marlenaMURAS Marlena 47 Bytom 0 0
0.00
8 praclewski jaroslzaw zdzislzawPRACLEWSKI Jarosław Zdzisław 58 Rębielice Królewskie 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kik tomasz michalzKIK Tomasz Michał 41 Tarnowskie Góry 4 0.00061
0.61
2 aplik kornelia mariaAPLIK Kornelia Maria 39 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 glzogowski michalz adamGŁOGOWSKI Michał Adam 47 Piekary Śląskie 0 0
0.00
4 kielar aneta jadwigaKIELAR Aneta Jadwiga 42 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rogulski antoni stefanROGULSKI Antoni Stefan 61 Tarnowskie Góry 1 0.00015
0.15
6 krzempek tomasz janKRZEMPEK Tomasz Jan 35 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
7 sobczyk joanna teresaSOBCZYK Joanna Teresa 38 Gliwice 0 0
0.00
8 klimek barbara malzgorzataKLIMEK Barbara Małgorzata 45 Tarnowskie Góry 2 0.0003
0.30
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swaczyna leonSWACZYNA Leon 64 Ruda Śląska 16 0.00242
2.42
2 berus witold kazimierzBERUS Witold Kazimierz 59 Zabrze 1 0.00015
0.15
3 mercik jerzy alojzyMERCIK Jerzy Alojzy 63 Ruda Śląska 14 0.00212
2.12
4 jasiura dawid rafalzJASIURA Dawid Rafał 42 Zabrze 1 0.00015
0.15
5 cichocka-orlzowska jolantaCICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 39 Zabrze 7 0.00106
1.06
6 markowska malzgorzata teresaMARKOWSKA Małgorzata Teresa 48 Zabrze 5 0.00076
0.76
7 joniec krzysztof marekJONIEC Krzysztof Marek 52 Zabrze 9 0.00136
1.36
8 rduch oliwia agnieszkaRDUCH Oliwia Agnieszka 29 Zabrze 4 0.00061
0.61
Razem 57
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 57

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mercik henryk krzysztofMERCIK Henryk Krzysztof 49 Ruda Śląska 15 0.00227
2.27
2 otte joachim jozzefOTTE Joachim Józef 73 Chorzów 12 0.00182
1.82
3 skorupa jolanta lucynaSKORUPA Jolanta Lucyna 60 Zabrze 0 0
0.00
4 dubiel janusz jozzefDUBIEL Janusz Józef 45 Świętochłowice 7 0.00106
1.06
5 kubica anna katarzynaKUBICA Anna Katarzyna 41 Katowice 2 0.0003
0.30
6 elias katarzyna martaELIAS Katarzyna Marta 54 Mikołów 1 0.00015
0.15
7 szulc tomasz wojciechSZULC Tomasz Wojciech 39 Siemianowice Śląskie 1 0.00015
0.15
8 trzaska jowitaTRZASKA Jowita 42 Ruda Śląska 1 0.00015
0.15
Razem 39
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 39
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1506
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1506
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1359
3 Liczba kart niewykorzystanych 648
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 711
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 711
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 711
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 711
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 19
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 685
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 Chorzów 117 0.01708
17.08
2 lzazikiewicz krzysztof marekŁAZIKIEWICZ Krzysztof Marek 60 Chorzów 92 0.01343
13.43
3 roleder mariola wiktoriaROLEDER Mariola Wiktoria 59 Chorzów 21 0.00307
3.07
4 weindich marcin tadeuszWEINDICH Marcin Tadeusz 39 Chorzów 43 0.00628
6.28
5 karpinzska bozzzena stanislzawaKARPIŃSKA Bożena Stanisława 62 Chorzów 106 0.01547
15.47
6 mosz seweryn jozzefMOSZ Seweryn Józef 40 Chorzów 6 0.00088
0.88
7 sinka grazzzyna mariaSINKA Grażyna Maria 57 Chorzów 3 0.00044
0.44
8 mikszto barbara martaMIKSZTO Barbara Marta 58 Chorzów 4 0.00058
0.58
9 piecha szymon kamilPIECHA Szymon Kamil 34 Chorzów 6 0.00088
0.88
Razem 398
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 398

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawodniak zbigniew ryszardZAWODNIAK Zbigniew Ryszard 50 Chorzów 6 0.00088
0.88
2 mieleszczuk barbara helenaMIELESZCZUK Barbara Helena 45 Chorzów 0 0
0.00
3 ruranzski roman janRURAŃSKI Roman Jan 56 Chorzów 1 0.00015
0.15
4 felik malzgorzata agnieszkaFELIK Małgorzata Agnieszka 53 Chorzów 0 0
0.00
5 gandyk marcin tomaszGANDYK Marcin Tomasz 34 Chorzów 0 0
0.00
6 topka malzgorzata annaTOPKA Małgorzata Anna 47 Chorzów 2 0.00029
0.29
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 Chorzów 33 0.00482
4.82
2 szygulza michalz aleksanderSZYGUŁA Michał Aleksander 30 Chorzów 3 0.00044
0.44
3 szciebura agnieszka ewaŚCIEBURA Agnieszka Ewa 36 Chorzów 2 0.00029
0.29
4 piwonzski michalz jacekPIWOŃSKI Michał Jacek 30 Chorzów 9 0.00131
1.31
5 mierzwa mariolaMIERZWA Mariola 56 Chorzów 2 0.00029
0.29
6 winiarska natalia karolinaWINIARSKA Natalia Karolina 39 Chorzów 2 0.00029
0.29
7 zok denis tomaszZOK Denis Tomasz 22 Chorzów 2 0.00029
0.29
8 wrozblewska marlenaWRÓBLEWSKA Marlena 39 Chorzów 3 0.00044
0.44
9 rudnicki kamil marcinRUDNICKI Kamil Marcin 26 Chorzów 2 0.00029
0.29
Razem 58
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 58

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stezpienz agnieszkaSTĘPIEŃ Agnieszka 46 Chorzów 53 0.00774
7.74
2 nowak jacek pawelzNOWAK Jacek Paweł 41 Chorzów 29 0.00423
4.23
3 moj tomasz janMOJ Tomasz Jan 32 Chorzów 12 0.00175
1.75
4 joniec joanna teresaJONIEC Joanna Teresa 61 Chorzów 21 0.00307
3.07
5 gozralska monika malzgorzataGÓRALSKA Monika Małgorzata 48 Chorzów 9 0.00131
1.31
6 rajman jozzef franciszekRAJMAN Józef Franciszek 64 Chorzów 3 0.00044
0.44
7 wach kornelia agnieszkaWACH Kornelia Agnieszka 46 Chorzów 7 0.00102
1.02
8 mattern piotr zbigniewMATTERN Piotr Zbigniew 46 Chorzów 2 0.00029
0.29
9 kosiba wojciech ryszardKOSIBA Wojciech Ryszard 60 Chorzów 3 0.00044
0.44
Razem 139
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 139

Lista nr 18 - KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ebert julia oliwiaEBERT Julia Oliwia 19 Chorzów 7 0.00102
1.02
2 marciniak michalz adamMARCINIAK Michał Adam 37 Chorzów 4 0.00058
0.58
3 krozl katarzyna sylwiaKRÓL Katarzyna Sylwia 45 Chorzów 1 0.00015
0.15
4 bobrzecki grzegorz adamBOBRZECKI Grzegorz Adam 33 Chorzów 3 0.00044
0.44
5 linda ewa joannaLINDA Ewa Joanna 37 Chorzów 3 0.00044
0.44
6 marciniak adam januszMARCINIAK Adam Janusz 64 Chorzów 1 0.00015
0.15
7 janzczewska anna wieslzawaJAŃCZEWSKA Anna Wiesława 38 Chorzów 2 0.00029
0.29
Razem 21
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 21

Lista nr 19 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak izabela teresaNOWAK Izabela Teresa 41 Chorzów 10 0.00146
1.46
2 rajek wojciech dawidRAJEK Wojciech Dawid 22 Chorzów 4 0.00058
0.58
3 marzetz antoni pawelzMARZETZ Antoni Paweł 65 Chorzów 1 0.00015
0.15
4 kot andrzej kazimierzKOT Andrzej Kazimierz 79 Chorzów 1 0.00015
0.15
5 gieronz lidia iwonaGIEROŃ Lidia Iwona 50 Chorzów 1 0.00015
0.15
6 szymanzski szymonSZYMAŃSKI Szymon 33 Chorzów 7 0.00102
1.02
7 kiera monika krystynaKIERA Monika Krystyna 44 Chorzów 1 0.00015
0.15
8 strzelczyk karolina patrycjaSTRZELCZYK Karolina Patrycja 25 Chorzów 1 0.00015
0.15
9 blachowski piotr tadeuszBLACHOWSKI Piotr Tadeusz 60 Chorzów 1 0.00015
0.15
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 20 - KWW JERZY BOGACKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazdry gerardMĄDRY Gerard 77 Chorzów 4 0.00058
0.58
2 pyrcz ewelina barbaraPYRCZ Ewelina Barbara 52 Chorzów 0 0
0.00
3 rychter - bogacka gabriela alinaRYCHTER - BOGACKA Gabriela Alina 54 Chorzów 3 0.00044
0.44
4 zuber andrzej rafalzZUBER Andrzej Rafał 22 Chorzów 4 0.00058
0.58
5 chrupalza marek rafalzCHRUPAŁA Marek Rafał 48 Chorzów 0 0
0.00
6 kasza helenaKASZA Helena 61 Chorzów 0 0
0.00
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 21 - KWW SIM-INICJATYWA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynzski joachim witoldWĘGRZYŃSKI Joachim Witold 60 Chorzów 9 0.00131
1.31
2 pilich artur jacekPILICH Artur Jacek 37 Chorzów 6 0.00088
0.88
3 gazsior aleksandra wlzadyslzawaGĄSIOR Aleksandra Władysława 46 Chorzów 3 0.00044
0.44
4 danisz beata justynaDANISZ Beata Justyna 49 Chorzów 4 0.00058
0.58
5 rumas bogumilz janRUMAS Bogumił Jan 63 Chorzów 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22