Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 40

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20 Chorzów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Chocimska, Gnieźnieńska, Henryka Wieniawskiego, Inwalidzka, Jakuba Jasińskiego, Jana Karola Chodkiewicza, Kolonia Joanny, ks. Hugona Kołłątaja, Kurta Aldera, Leśna, Odrzańska, Olzy, Piekarska, Piotra Wysockiego, Stanisława Wyspiańskiego, Wilhelma Kollmanna, Zawiszy Czarnego
Liczba mieszkańców 1733
Liczba wyborców 1394
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chorzów 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1394
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1394
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1266
3 Liczba kart niewykorzystanych 855
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 411
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 411
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 413
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 413
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 409
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 wyższe Chorzów 20 0.00489
4.89
2 bogacki jerzy adamBOGACKI Jerzy Adam 61 średnie techniczne Chorzów 20 0.00489
4.89
3 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 wyższe techniczne Chorzów 220 0.05379
53.79
4 olejniczak dariusz kazimierzOLEJNICZAK Dariusz Kazimierz 59 średnie Chorzów 10 0.00244
2.44
5 piechota leszek marianPIECHOTA Leszek Marian 60 wyższe Katowice 87 0.02127
21.27
6 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 wyższe Chorzów 19 0.00465
4.65
7 zzzurek artur norbertŻUREK Artur Norbert 34 wyższe Chorzów 33 0.00807
8.07
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1394
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1400
3 Liczba kart niewykorzystanych 986
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 414
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 414
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 414
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 26
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 3
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 23
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 388
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzaszczyk-sobczyk izabela matyldaGOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 49 Katowice 3 0.00077
0.77
2 zajkowski marek andrzejZAJKOWSKI Marek Andrzej 60 Świętochłowice 0 0
0.00
3 kozyra alicja annaKOZYRA Alicja Anna 26 Chorzów 5 0.00129
1.29
4 nowak delfinaNOWAK Delfina 27 Chorzów 3 0.00077
0.77
5 babicz michalz andrzejBABICZ Michał Andrzej 21 Sosnowiec 2 0.00052
0.52
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek dariusz romanBOCHENEK Dariusz Roman 52 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
2 skworc aneta urszulaSKWORC Aneta Urszula 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 maciazg dariusz jozzefMACIĄG Dariusz Józef 47 Ruda Śląska 3 0.00077
0.77
4 stalmach jadwiga sabinaSTALMACH Jadwiga Sabina 64 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
5 redelzkiewicz januszREDEŁKIEWICZ Janusz 48 Ruda Śląska 1 0.00026
0.26
6 lzakota anetaŁAKOTA Aneta 39 Chorzów 0 0
0.00
7 bokuniewicz adam jaroslzawBOKUNIEWICZ Adam Jarosław 52 Ruda Śląska 0 0
0.00
8 palej krystyna annaPALEJ Krystyna Anna 59 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszczyk anna malzgorzataŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 35 Ruda Śląska 3 0.00077
0.77
2 mrukwa krystian zygmuntMRUKWA Krystian Zygmunt 59 Ruda Śląska 1 0.00026
0.26
3 kulik grazzzyna danutaKULIK Grażyna Danuta 49 Piekary Śląskie 2 0.00052
0.52
4 bula magdalena agnieszkaBULA Magdalena Agnieszka 33 Chorzów 0 0
0.00
5 pawlak filip dariuszPAWLAK Filip Dariusz 24 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolon maciej pawelzKOLON Maciej Paweł 35 Piasek 24 0.00619
6.19
2 dudko-pawlzowska iwona zofiaDUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 47 Zabrze 5 0.00129
1.29
3 koszutska urszula magdalenaKOSZUTSKA Urszula Magdalena 59 Ruda Śląska 11 0.00284
2.84
4 pasternak janusz pawelzPASTERNAK Janusz Paweł 43 Piekary Śląskie 8 0.00206
2.06
5 kopel marek stanislzawKOPEL Marek Stanisław 63 Chorzów 59 0.01521
15.21
6 brylzka sebastian pawelzBRYŁKA Sebastian Paweł 22 Świętochłowice 4 0.00103
1.03
7 liszka edyta stanislzawaLISZKA Edyta Stanisława 47 Siemianowice Śląskie 8 0.00206
2.06
8 niezgoda wojciech ryszardNIEZGODA Wojciech Ryszard 39 Zabrze 8 0.00206
2.06
Razem 127
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 127

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lekston andrzej janLEKSTON Andrzej Jan 68 Katowice 8 0.00206
2.06
2 szczeszniak jolanta ewaSZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 62 Ruda Śląska 3 0.00077
0.77
3 bedlinzska agnieszkaBEDLIŃSKA Agnieszka 37 Zabrze 1 0.00026
0.26
4 musialzek wojciechMUSIAŁEK Wojciech 44 Siemianowice Śląskie 2 0.00052
0.52
5 dikta elzzzbieta teresaDIKTA Elżbieta Teresa 62 Piekary Śląskie 1 0.00026
0.26
6 sadowska teresa wieslzawaSADOWSKA Teresa Wiesława 69 Gliwice 1 0.00026
0.26
7 olek ryszard slzawomirOLEK Ryszard Sławomir 63 Siemianowice Śląskie 1 0.00026
0.26
Razem 17
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 17

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawisza marcelina monikaZAWISZA Marcelina Monika 29 Katowice 7 0.0018
1.80
2 maszlanka marek henrykMAŚLANKA Marek Henryk 27 Łodygowice 0 0
0.00
3 zelwor katarzyna jolantaZELWOR Katarzyna Jolanta 39 Chorzów 1 0.00026
0.26
4 brzozowiec bartlzomiejBRZOZOWIEC Bartłomiej 37 Chorzów 1 0.00026
0.26
5 kraszyna anna malzgorzataKRASZYNA Anna Małgorzata 37 Zabrze 0 0
0.00
6 konopnicki marcin karolKONOPNICKI Marcin Karol 25 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 mysior michalzMYSIOR Michał 47 Katowice 0 0
0.00
8 frelek rafalz dariuszFRELEK Rafał Dariusz 42 Zabrze 1 0.00026
0.26
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz mateuszFIEDOROWICZ Mateusz 33 Piekary Śląskie 0 0
0.00
2 frejno grzegorz aleksanderFREJNO Grzegorz Aleksander 21 Gostyń 0 0
0.00
3 sikora agata judytaSIKORA Agata Judyta 22 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 kurylzo urszulaKURYŁO Urszula 41 Świętochłowice 0 0
0.00
5 baborski michalz andrzejBABORSKI Michał Andrzej 29 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 smakowska joanna magdalenaSMAKOWSKA Joanna Magdalena 21 Gliwice 0 0
0.00
7 czupryna arnold pawelzCZUPRYNA Arnold Paweł 26 Piekary Śląskie 0 0
0.00
8 podemski pawelz mikolzajPODEMSKI Paweł Mikołaj 35 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klacka adam bernardKLACKA Adam Bernard 36 Siemianowice Śląskie 10 0.00258
2.58
2 domzzzalski zbigniew jozzefDOMŻALSKI Zbigniew Józef 59 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 rejek jaroslzaw antoniREJEK Jarosław Antoni 39 Chorzów 5 0.00129
1.29
4 werner aldona halinaWERNER Aldona Halina 35 Chorzów 3 0.00077
0.77
5 gosiewski miroslzawGOSIEWSKI Mirosław 38 Chorzów 2 0.00052
0.52
6 gerstel anna krystynaGERSTEL Anna Krystyna 33 Ruda Śląska 1 0.00026
0.26
7 szewczyk agnieszka irenaSZEWCZYK Agnieszka Irena 32 Świętochłowice 1 0.00026
0.26
8 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 41 Chorzów 3 0.00077
0.77
Razem 25
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 25

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewka michalz rafalzMARKIEWKA Michał Rafał 48 Chorzów 3 0.00077
0.77
2 modzelewska bozzzena krystynaMODZELEWSKA Bożena Krystyna 42 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 harendarczyk marcin michalzHARENDARCZYK Marcin Michał 18 Chorzów 0 0
0.00
4 major malzgorzata joannaMAJOR Małgorzata Joanna 28 Chorzów 0 0
0.00
5 neukirch artur tomaszNEUKIRCH Artur Tomasz 36 Chorzów 0 0
0.00
6 potoczek agnieszka nataliaPOTOCZEK Agnieszka Natalia 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
7 sesay filip hailliSESAY Filip Hailli 24 Międzyświeć 0 0
0.00
8 bomba tomasz marianBOMBA Tomasz Marian 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kandziora rafalzKANDZIORA Rafał 58 Ruda Śląska 46 0.01186
11.86
2 wal mariusz andrzejWAL Mariusz Andrzej 37 Zabrze 7 0.0018
1.80
3 nowak alina edytaNOWAK Alina Edyta 47 Zabrze 18 0.00464
4.64
4 wrozbel teresa mariaWRÓBEL Teresa Maria 69 Ruda Śląska 9 0.00232
2.32
5 iskanin dariusz jaroslzawISKANIN Dariusz Jarosław 53 Piekary Śląskie 3 0.00077
0.77
6 borozwka anna joannaBORÓWKA Anna Joanna 37 Zabrze 8 0.00206
2.06
7 palka piotr janPALKA Piotr Jan 67 Świętochłowice 6 0.00155
1.55
8 tomecki marcin antoniTOMECKI Marcin Antoni 45 Chorzów 6 0.00155
1.55
Razem 103
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 103

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 litwa piotr leopoldLITWA Piotr Leopold 54 Katowice 0 0
0.00
2 malzecka ewelina malzgorzataMAŁECKA Ewelina Małgorzata 41 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
3 polak-jasiulek miroslzawa tamaraPOLAK-JASIULEK Mirosława Tamara 62 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 wypior iwona weronikaWYPIOR Iwona Weronika 49 Ruda Śląska 0 0
0.00
5 szostok sebastian marcinSZOSTOK Sebastian Marcin 35 Katowice 0 0
0.00
6 soroka jozzefa mariaSOROKA Józefa Maria 66 Katowice 0 0
0.00
7 muras marlenaMURAS Marlena 47 Bytom 0 0
0.00
8 praclewski jaroslzaw zdzislzawPRACLEWSKI Jarosław Zdzisław 58 Rębielice Królewskie 0 0
0.00
Razem 0
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 0

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kik tomasz michalzKIK Tomasz Michał 41 Tarnowskie Góry 1 0.00026
0.26
2 aplik kornelia mariaAPLIK Kornelia Maria 39 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 glzogowski michalz adamGŁOGOWSKI Michał Adam 47 Piekary Śląskie 1 0.00026
0.26
4 kielar aneta jadwigaKIELAR Aneta Jadwiga 42 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rogulski antoni stefanROGULSKI Antoni Stefan 61 Tarnowskie Góry 2 0.00052
0.52
6 krzempek tomasz janKRZEMPEK Tomasz Jan 35 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
7 sobczyk joanna teresaSOBCZYK Joanna Teresa 38 Gliwice 3 0.00077
0.77
8 klimek barbara malzgorzataKLIMEK Barbara Małgorzata 45 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swaczyna leonSWACZYNA Leon 64 Ruda Śląska 5 0.00129
1.29
2 berus witold kazimierzBERUS Witold Kazimierz 59 Zabrze 3 0.00077
0.77
3 mercik jerzy alojzyMERCIK Jerzy Alojzy 63 Ruda Śląska 6 0.00155
1.55
4 jasiura dawid rafalzJASIURA Dawid Rafał 42 Zabrze 0 0
0.00
5 cichocka-orlzowska jolantaCICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 39 Zabrze 0 0
0.00
6 markowska malzgorzata teresaMARKOWSKA Małgorzata Teresa 48 Zabrze 3 0.00077
0.77
7 joniec krzysztof marekJONIEC Krzysztof Marek 52 Zabrze 1 0.00026
0.26
8 rduch oliwia agnieszkaRDUCH Oliwia Agnieszka 29 Zabrze 1 0.00026
0.26
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mercik henryk krzysztofMERCIK Henryk Krzysztof 49 Ruda Śląska 9 0.00232
2.32
2 otte joachim jozzefOTTE Joachim Józef 73 Chorzów 34 0.00876
8.76
3 skorupa jolanta lucynaSKORUPA Jolanta Lucyna 60 Zabrze 0 0
0.00
4 dubiel janusz jozzefDUBIEL Janusz Józef 45 Świętochłowice 9 0.00232
2.32
5 kubica anna katarzynaKUBICA Anna Katarzyna 41 Katowice 1 0.00026
0.26
6 elias katarzyna martaELIAS Katarzyna Marta 54 Mikołów 0 0
0.00
7 szulc tomasz wojciechSZULC Tomasz Wojciech 39 Siemianowice Śląskie 1 0.00026
0.26
8 trzaska jowitaTRZASKA Jowita 42 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 54
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 54
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1394
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1394
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1273
3 Liczba kart niewykorzystanych 859
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 414
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 414
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 414
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 414
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 9
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 399
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tabin barbara lzucjaTABIN Barbara Łucja 65 Chorzów 36 0.00902
9.02
2 skozrka jan alojzySKÓRKA Jan Alojzy 56 Chorzów 4 0.001
1.00
3 otte marek andrzejOTTE Marek Andrzej 35 Chorzów 96 0.02406
24.06
4 spiolzek lzukasz andrzejSPIOŁEK Łukasz Andrzej 33 Chorzów 2 0.0005
0.50
5 zimnik aleksandraZIMNIK Aleksandra 41 Chorzów 6 0.0015
1.50
6 kopel krzysztof lzukaszKOPEL Krzysztof Łukasz 38 Chorzów 18 0.00451
4.51
7 wozzniak maria agnieszkaWOŹNIAK Maria Agnieszka 66 Chorzów 4 0.001
1.00
8 jarzezbak piotr oskarJARZĘBAK Piotr Oskar 33 Chorzów 1 0.00025
0.25
9 sekulza magdalenaSEKUŁA Magdalena 36 Chorzów 13 0.00326
3.26
Razem 180
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 180

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostka krystian stefanKOSTKA Krystian Stefan 75 Chorzów 3 0.00075
0.75
2 konopek ksymena stefaniaKONOPEK Ksymena Stefania 30 Chorzów 1 0.00025
0.25
3 darmonz martyna mariaDARMOŃ Martyna Maria 22 Chorzów 1 0.00025
0.25
4 soszniok monika katarzynaSOŚNIOK Monika Katarzyna 19 Chorzów 2 0.0005
0.50
5 bonk piotr jozzefBONK Piotr Józef 61 Chorzów 2 0.0005
0.50
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hypa dariusz januszHYPA Dariusz Janusz 51 Chorzów 23 0.00576
5.76
2 kaleta adam romanKALETA Adam Roman 28 Chorzów 8 0.00201
2.01
3 wanyura andrzej bronislzawWANYURA Andrzej Bronisław 48 Chorzów 8 0.00201
2.01
4 sobotka aneta barbaraSOBOTKA Aneta Barbara 43 Chorzów 2 0.0005
0.50
5 muc janina lucynaMUC Janina Lucyna 66 Chorzów 0 0
0.00
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ahnert wojciech tadeuszAHNERT Wojciech Tadeusz 33 Chorzów 25 0.00627
6.27
2 pricel michalz marekPRICEL Michał Marek 34 Chorzów 59 0.01479
14.79
3 piecuch tomasz leszekPIECUCH Tomasz Leszek 39 Chorzów 10 0.00251
2.51
4 malcharczyk katarzyna aleksandraMALCHARCZYK Katarzyna Aleksandra 35 Chorzów 5 0.00125
1.25
5 sudolz rafalz danielSUDOŁ Rafał Daniel 37 Chorzów 0 0
0.00
6 cebulska zofia mariaCEBULSKA Zofia Maria 53 Chorzów 4 0.001
1.00
7 urban bogumilza mariaURBAN Bogumiła Maria 64 Chorzów 1 0.00025
0.25
8 duch klaudia sylwanaDUCH Klaudia Sylwana 27 Chorzów 3 0.00075
0.75
9 wrozblewski piotr janWRÓBLEWSKI Piotr Jan 58 Chorzów 3 0.00075
0.75
Razem 110
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 110

Lista nr 18 - KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bawej marek andrzejBAWEJ Marek Andrzej 48 Chorzów 5 0.00125
1.25
2 chrzanowska weronika jadwigaCHRZANOWSKA Weronika Jadwiga 33 Chorzów 1 0.00025
0.25
3 peda piotr marekPEDA Piotr Marek 25 Chorzów 1 0.00025
0.25
4 cyrus-krzyszczyk justyna ewaCYRUS-KRZYSZCZYK Justyna Ewa 48 Chorzów 2 0.0005
0.50
5 szlagor anna magdalenaSZLAGOR Anna Magdalena 32 Chorzów 0 0
0.00
6 rygolz-zzzurek natalia monikaRYGOŁ-ŻUREK Natalia Monika 33 Chorzów 4 0.001
1.00
7 golasinzski jerzy maciejGOLASIŃSKI Jerzy Maciej 62 Chorzów 0 0
0.00
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 19 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 Chorzów 8 0.00201
2.01
2 szulc krzysztof adamSZULC Krzysztof Adam 42 Chorzów 6 0.0015
1.50
3 gwozdecka-wolniaszek ewa katarzynaGWOZDECKA-WOLNIASZEK Ewa Katarzyna 53 Chorzów 0 0
0.00
4 wawrzynek marceli stefanWAWRZYNEK Marceli Stefan 53 Chorzów 0 0
0.00
5 strzelczyk marlena nataliaSTRZELCZYK Marlena Natalia 29 Chorzów 0 0
0.00
6 golec andrzejGOLEC Andrzej 48 Chorzów 0 0
0.00
7 bregulza agnieszka aleksandraBREGUŁA Agnieszka Aleksandra 23 Chorzów 0 0
0.00
8 blzaszczyk anna joannaBŁASZCZYK Anna Joanna 46 Chorzów 1 0.00025
0.25
9 kiolzbasa michalz tomaszKIOŁBASA Michał Tomasz 43 Chorzów 16 0.00401
4.01
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 20 - KWW JERZY BOGACKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kardysz sebastian tadeuszKARDYŚ Sebastian Tadeusz 38 Chorzów 0 0
0.00
2 szepiszczak pawelz adamSZEPISZCZAK Paweł Adam 27 Chorzów 1 0.00025
0.25
3 zawierta aleksandra annaZAWIERTA Aleksandra Anna 33 Chorzów 0 0
0.00
4 boguslzawska - skowronek irena mariaBOGUSŁAWSKA - SKOWRONEK Irena Maria 58 Chorzów 0 0
0.00
5 trajgiel janusz piotrTRAJGIEL Janusz Piotr 55 Chorzów 0 0
0.00
6 kucz dagmara danutaKUCZ Dagmara Danuta 19 Chorzów 1 0.00025
0.25
Razem 2
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 2

Lista nr 21 - KWW SIM-INICJATYWA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szatkowska justyna barbaraSZATKOWSKA Justyna Barbara 41 Chorzów 6 0.0015
1.50
2 czarnota irena mariaCZARNOTA Irena Maria 67 Chorzów 3 0.00075
0.75
3 stanek piotr andrzejSTANEK Piotr Andrzej 51 Chorzów 2 0.0005
0.50
4 brzeska natalia annaBRZESKA Natalia Anna 24 Chorzów 0 0
0.00
5 bartkowiak tomasz jacekBARTKOWIAK Tomasz Jacek 36 Chorzów 1 0.00025
0.25
6 sersan piotr romanSERSAN Piotr Roman 36 Chorzów 1 0.00025
0.25
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13