Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 4

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Lwowska 36 Chorzów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Aleja Harcerska, Kadecka, Krakowska, Parkowa, Plac Piastowski, Rycerska, Słowiańska, Tadeusza Kościuszki parzyste nr 38 - 98, Tadeusza Kościuszki nieparzyste nr 41 - 95, Tadeusza Rejtana, Zielony Zaułek nr 1 i 3
Liczba mieszkańców 2009
Liczba wyborców 1677
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chorzów 1
Sejmiku Województwa Śląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
  • Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 1
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1679
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1679
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1559
3 Liczba kart niewykorzystanych 700
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 859
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 858
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 852
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 wyższe Chorzów 16 0.00188
1.88
2 bogacki jerzy adamBOGACKI Jerzy Adam 61 średnie techniczne Chorzów 8 0.00094
0.94
3 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 wyższe techniczne Chorzów 647 0.07594
75.94
4 olejniczak dariusz kazimierzOLEJNICZAK Dariusz Kazimierz 59 średnie Chorzów 18 0.00211
2.11
5 piechota leszek marianPIECHOTA Leszek Marian 60 wyższe Katowice 81 0.00951
9.51
6 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 wyższe Chorzów 48 0.00563
5.63
7 zzzurek artur norbertŻUREK Artur Norbert 34 wyższe Chorzów 34 0.00399
3.99
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1679
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1652
3 Liczba kart niewykorzystanych 793
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 860
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 859
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 837
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzaszczyk-sobczyk izabela matyldaGOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 49 Katowice 5 0.0006
0.60
2 zajkowski marek andrzejZAJKOWSKI Marek Andrzej 60 Świętochłowice 1 0.00012
0.12
3 kozyra alicja annaKOZYRA Alicja Anna 26 Chorzów 8 0.00096
0.96
4 nowak delfinaNOWAK Delfina 27 Chorzów 4 0.00048
0.48
5 babicz michalz andrzejBABICZ Michał Andrzej 21 Sosnowiec 2 0.00024
0.24
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek dariusz romanBOCHENEK Dariusz Roman 52 Siemianowice Śląskie 12 0.00143
1.43
2 skworc aneta urszulaSKWORC Aneta Urszula 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 maciazg dariusz jozzefMACIĄG Dariusz Józef 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 stalmach jadwiga sabinaSTALMACH Jadwiga Sabina 64 Dąbrowa Górnicza 1 0.00012
0.12
5 redelzkiewicz januszREDEŁKIEWICZ Janusz 48 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 lzakota anetaŁAKOTA Aneta 39 Chorzów 1 0.00012
0.12
7 bokuniewicz adam jaroslzawBOKUNIEWICZ Adam Jarosław 52 Ruda Śląska 0 0
0.00
8 palej krystyna annaPALEJ Krystyna Anna 59 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszczyk anna malzgorzataŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 35 Ruda Śląska 0 0
0.00
2 mrukwa krystian zygmuntMRUKWA Krystian Zygmunt 59 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 kulik grazzzyna danutaKULIK Grażyna Danuta 49 Piekary Śląskie 0 0
0.00
4 bula magdalena agnieszkaBULA Magdalena Agnieszka 33 Chorzów 1 0.00012
0.12
5 pawlak filip dariuszPAWLAK Filip Dariusz 24 Siemianowice Śląskie 4 0.00048
0.48
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolon maciej pawelzKOLON Maciej Paweł 35 Piasek 127 0.01517
15.17
2 dudko-pawlzowska iwona zofiaDUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 47 Zabrze 19 0.00227
2.27
3 koszutska urszula magdalenaKOSZUTSKA Urszula Magdalena 59 Ruda Śląska 13 0.00155
1.55
4 pasternak janusz pawelzPASTERNAK Janusz Paweł 43 Piekary Śląskie 4 0.00048
0.48
5 kopel marek stanislzawKOPEL Marek Stanisław 63 Chorzów 221 0.0264
26.40
6 brylzka sebastian pawelzBRYŁKA Sebastian Paweł 22 Świętochłowice 9 0.00108
1.08
7 liszka edyta stanislzawaLISZKA Edyta Stanisława 47 Siemianowice Śląskie 9 0.00108
1.08
8 niezgoda wojciech ryszardNIEZGODA Wojciech Ryszard 39 Zabrze 19 0.00227
2.27
Razem 421
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 421

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lekston andrzej janLEKSTON Andrzej Jan 68 Katowice 15 0.00179
1.79
2 szczeszniak jolanta ewaSZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 62 Ruda Śląska 5 0.0006
0.60
3 bedlinzska agnieszkaBEDLIŃSKA Agnieszka 37 Zabrze 2 0.00024
0.24
4 musialzek wojciechMUSIAŁEK Wojciech 44 Siemianowice Śląskie 2 0.00024
0.24
5 dikta elzzzbieta teresaDIKTA Elżbieta Teresa 62 Piekary Śląskie 0 0
0.00
6 sadowska teresa wieslzawaSADOWSKA Teresa Wiesława 69 Gliwice 0 0
0.00
7 olek ryszard slzawomirOLEK Ryszard Sławomir 63 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 24
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 24

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawisza marcelina monikaZAWISZA Marcelina Monika 29 Katowice 11 0.00131
1.31
2 maszlanka marek henrykMAŚLANKA Marek Henryk 27 Łodygowice 1 0.00012
0.12
3 zelwor katarzyna jolantaZELWOR Katarzyna Jolanta 39 Chorzów 1 0.00012
0.12
4 brzozowiec bartlzomiejBRZOZOWIEC Bartłomiej 37 Chorzów 2 0.00024
0.24
5 kraszyna anna malzgorzataKRASZYNA Anna Małgorzata 37 Zabrze 1 0.00012
0.12
6 konopnicki marcin karolKONOPNICKI Marcin Karol 25 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 mysior michalzMYSIOR Michał 47 Katowice 0 0
0.00
8 frelek rafalz dariuszFRELEK Rafał Dariusz 42 Zabrze 0 0
0.00
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz mateuszFIEDOROWICZ Mateusz 33 Piekary Śląskie 2 0.00024
0.24
2 frejno grzegorz aleksanderFREJNO Grzegorz Aleksander 21 Gostyń 0 0
0.00
3 sikora agata judytaSIKORA Agata Judyta 22 Ruda Śląska 1 0.00012
0.12
4 kurylzo urszulaKURYŁO Urszula 41 Świętochłowice 1 0.00012
0.12
5 baborski michalz andrzejBABORSKI Michał Andrzej 29 Ruda Śląska 1 0.00012
0.12
6 smakowska joanna magdalenaSMAKOWSKA Joanna Magdalena 21 Gliwice 0 0
0.00
7 czupryna arnold pawelzCZUPRYNA Arnold Paweł 26 Piekary Śląskie 0 0
0.00
8 podemski pawelz mikolzajPODEMSKI Paweł Mikołaj 35 Ruda Śląska 1 0.00012
0.12
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klacka adam bernardKLACKA Adam Bernard 36 Siemianowice Śląskie 15 0.00179
1.79
2 domzzzalski zbigniew jozzefDOMŻALSKI Zbigniew Józef 59 Ruda Śląska 2 0.00024
0.24
3 rejek jaroslzaw antoniREJEK Jarosław Antoni 39 Chorzów 3 0.00036
0.36
4 werner aldona halinaWERNER Aldona Halina 35 Chorzów 14 0.00167
1.67
5 gosiewski miroslzawGOSIEWSKI Mirosław 38 Chorzów 4 0.00048
0.48
6 gerstel anna krystynaGERSTEL Anna Krystyna 33 Ruda Śląska 1 0.00012
0.12
7 szewczyk agnieszka irenaSZEWCZYK Agnieszka Irena 32 Świętochłowice 5 0.0006
0.60
8 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 41 Chorzów 6 0.00072
0.72
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewka michalz rafalzMARKIEWKA Michał Rafał 48 Chorzów 1 0.00012
0.12
2 modzelewska bozzzena krystynaMODZELEWSKA Bożena Krystyna 42 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 harendarczyk marcin michalzHARENDARCZYK Marcin Michał 18 Chorzów 0 0
0.00
4 major malzgorzata joannaMAJOR Małgorzata Joanna 28 Chorzów 0 0
0.00
5 neukirch artur tomaszNEUKIRCH Artur Tomasz 36 Chorzów 7 0.00084
0.84
6 potoczek agnieszka nataliaPOTOCZEK Agnieszka Natalia 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
7 sesay filip hailliSESAY Filip Hailli 24 Międzyświeć 1 0.00012
0.12
8 bomba tomasz marianBOMBA Tomasz Marian 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kandziora rafalzKANDZIORA Rafał 58 Ruda Śląska 59 0.00705
7.05
2 wal mariusz andrzejWAL Mariusz Andrzej 37 Zabrze 9 0.00108
1.08
3 nowak alina edytaNOWAK Alina Edyta 47 Zabrze 22 0.00263
2.63
4 wrozbel teresa mariaWRÓBEL Teresa Maria 69 Ruda Śląska 9 0.00108
1.08
5 iskanin dariusz jaroslzawISKANIN Dariusz Jarosław 53 Piekary Śląskie 10 0.00119
1.19
6 borozwka anna joannaBORÓWKA Anna Joanna 37 Zabrze 9 0.00108
1.08
7 palka piotr janPALKA Piotr Jan 67 Świętochłowice 5 0.0006
0.60
8 tomecki marcin antoniTOMECKI Marcin Antoni 45 Chorzów 27 0.00323
3.23
Razem 150
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 150

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 litwa piotr leopoldLITWA Piotr Leopold 54 Katowice 2 0.00024
0.24
2 malzecka ewelina malzgorzataMAŁECKA Ewelina Małgorzata 41 Siemianowice Śląskie 1 0.00012
0.12
3 polak-jasiulek miroslzawa tamaraPOLAK-JASIULEK Mirosława Tamara 62 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 wypior iwona weronikaWYPIOR Iwona Weronika 49 Ruda Śląska 2 0.00024
0.24
5 szostok sebastian marcinSZOSTOK Sebastian Marcin 35 Katowice 1 0.00012
0.12
6 soroka jozzefa mariaSOROKA Józefa Maria 66 Katowice 0 0
0.00
7 muras marlenaMURAS Marlena 47 Bytom 1 0.00012
0.12
8 praclewski jaroslzaw zdzislzawPRACLEWSKI Jarosław Zdzisław 58 Rębielice Królewskie 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kik tomasz michalzKIK Tomasz Michał 41 Tarnowskie Góry 1 0.00012
0.12
2 aplik kornelia mariaAPLIK Kornelia Maria 39 Tarnowskie Góry 1 0.00012
0.12
3 glzogowski michalz adamGŁOGOWSKI Michał Adam 47 Piekary Śląskie 1 0.00012
0.12
4 kielar aneta jadwigaKIELAR Aneta Jadwiga 42 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rogulski antoni stefanROGULSKI Antoni Stefan 61 Tarnowskie Góry 3 0.00036
0.36
6 krzempek tomasz janKRZEMPEK Tomasz Jan 35 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
7 sobczyk joanna teresaSOBCZYK Joanna Teresa 38 Gliwice 2 0.00024
0.24
8 klimek barbara malzgorzataKLIMEK Barbara Małgorzata 45 Tarnowskie Góry 3 0.00036
0.36
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swaczyna leonSWACZYNA Leon 64 Ruda Śląska 14 0.00167
1.67
2 berus witold kazimierzBERUS Witold Kazimierz 59 Zabrze 5 0.0006
0.60
3 mercik jerzy alojzyMERCIK Jerzy Alojzy 63 Ruda Śląska 22 0.00263
2.63
4 jasiura dawid rafalzJASIURA Dawid Rafał 42 Zabrze 0 0
0.00
5 cichocka-orlzowska jolantaCICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 39 Zabrze 7 0.00084
0.84
6 markowska malzgorzata teresaMARKOWSKA Małgorzata Teresa 48 Zabrze 3 0.00036
0.36
7 joniec krzysztof marekJONIEC Krzysztof Marek 52 Zabrze 8 0.00096
0.96
8 rduch oliwia agnieszkaRDUCH Oliwia Agnieszka 29 Zabrze 4 0.00048
0.48
Razem 63
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 63

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mercik henryk krzysztofMERCIK Henryk Krzysztof 49 Ruda Śląska 12 0.00143
1.43
2 otte joachim jozzefOTTE Joachim Józef 73 Chorzów 18 0.00215
2.15
3 skorupa jolanta lucynaSKORUPA Jolanta Lucyna 60 Zabrze 0 0
0.00
4 dubiel janusz jozzefDUBIEL Janusz Józef 45 Świętochłowice 6 0.00072
0.72
5 kubica anna katarzynaKUBICA Anna Katarzyna 41 Katowice 1 0.00012
0.12
6 elias katarzyna martaELIAS Katarzyna Marta 54 Mikołów 1 0.00012
0.12
7 szulc tomasz wojciechSZULC Tomasz Wojciech 39 Siemianowice Śląskie 1 0.00012
0.12
8 trzaska jowitaTRZASKA Jowita 42 Ruda Śląska 2 0.00024
0.24
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1679
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1679
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1517
3 Liczba kart niewykorzystanych 658
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 859
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 859
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 860
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 859
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 8
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 846
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 Chorzów 197 0.02329
23.29
2 lzazikiewicz krzysztof marekŁAZIKIEWICZ Krzysztof Marek 60 Chorzów 72 0.00851
8.51
3 roleder mariola wiktoriaROLEDER Mariola Wiktoria 59 Chorzów 96 0.01135
11.35
4 weindich marcin tadeuszWEINDICH Marcin Tadeusz 39 Chorzów 18 0.00213
2.13
5 karpinzska bozzzena stanislzawaKARPIŃSKA Bożena Stanisława 62 Chorzów 9 0.00106
1.06
6 mosz seweryn jozzefMOSZ Seweryn Józef 40 Chorzów 8 0.00095
0.95
7 sinka grazzzyna mariaSINKA Grażyna Maria 57 Chorzów 2 0.00024
0.24
8 mikszto barbara martaMIKSZTO Barbara Marta 58 Chorzów 5 0.00059
0.59
9 piecha szymon kamilPIECHA Szymon Kamil 34 Chorzów 76 0.00898
8.98
Razem 483
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 483

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawodniak zbigniew ryszardZAWODNIAK Zbigniew Ryszard 50 Chorzów 13 0.00154
1.54
2 mieleszczuk barbara helenaMIELESZCZUK Barbara Helena 45 Chorzów 4 0.00047
0.47
3 ruranzski roman janRURAŃSKI Roman Jan 56 Chorzów 4 0.00047
0.47
4 felik malzgorzata agnieszkaFELIK Małgorzata Agnieszka 53 Chorzów 3 0.00035
0.35
5 gandyk marcin tomaszGANDYK Marcin Tomasz 34 Chorzów 6 0.00071
0.71
6 topka malzgorzata annaTOPKA Małgorzata Anna 47 Chorzów 1 0.00012
0.12
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 Chorzów 25 0.00296
2.96
2 szygulza michalz aleksanderSZYGUŁA Michał Aleksander 30 Chorzów 16 0.00189
1.89
3 szciebura agnieszka ewaŚCIEBURA Agnieszka Ewa 36 Chorzów 2 0.00024
0.24
4 piwonzski michalz jacekPIWOŃSKI Michał Jacek 30 Chorzów 6 0.00071
0.71
5 mierzwa mariolaMIERZWA Mariola 56 Chorzów 13 0.00154
1.54
6 winiarska natalia karolinaWINIARSKA Natalia Karolina 39 Chorzów 1 0.00012
0.12
7 zok denis tomaszZOK Denis Tomasz 22 Chorzów 17 0.00201
2.01
8 wrozblewska marlenaWRÓBLEWSKA Marlena 39 Chorzów 0 0
0.00
9 rudnicki kamil marcinRUDNICKI Kamil Marcin 26 Chorzów 9 0.00106
1.06
Razem 89
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 89

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 stezpienz agnieszkaSTĘPIEŃ Agnieszka 46 Chorzów 36 0.00426
4.26
2 nowak jacek pawelzNOWAK Jacek Paweł 41 Chorzów 73 0.00863
8.63
3 moj tomasz janMOJ Tomasz Jan 32 Chorzów 4 0.00047
0.47
4 joniec joanna teresaJONIEC Joanna Teresa 61 Chorzów 6 0.00071
0.71
5 gozralska monika malzgorzataGÓRALSKA Monika Małgorzata 48 Chorzów 5 0.00059
0.59
6 rajman jozzef franciszekRAJMAN Józef Franciszek 64 Chorzów 2 0.00024
0.24
7 wach kornelia agnieszkaWACH Kornelia Agnieszka 46 Chorzów 7 0.00083
0.83
8 mattern piotr zbigniewMATTERN Piotr Zbigniew 46 Chorzów 14 0.00165
1.65
9 kosiba wojciech ryszardKOSIBA Wojciech Ryszard 60 Chorzów 2 0.00024
0.24
Razem 149
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 149

Lista nr 18 - KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ebert julia oliwiaEBERT Julia Oliwia 19 Chorzów 13 0.00154
1.54
2 marciniak michalz adamMARCINIAK Michał Adam 37 Chorzów 4 0.00047
0.47
3 krozl katarzyna sylwiaKRÓL Katarzyna Sylwia 45 Chorzów 2 0.00024
0.24
4 bobrzecki grzegorz adamBOBRZECKI Grzegorz Adam 33 Chorzów 1 0.00012
0.12
5 linda ewa joannaLINDA Ewa Joanna 37 Chorzów 6 0.00071
0.71
6 marciniak adam januszMARCINIAK Adam Janusz 64 Chorzów 2 0.00024
0.24
7 janzczewska anna wieslzawaJAŃCZEWSKA Anna Wiesława 38 Chorzów 3 0.00035
0.35
Razem 31
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 31

Lista nr 19 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nowak izabela teresaNOWAK Izabela Teresa 41 Chorzów 29 0.00343
3.43
2 rajek wojciech dawidRAJEK Wojciech Dawid 22 Chorzów 2 0.00024
0.24
3 marzetz antoni pawelzMARZETZ Antoni Paweł 65 Chorzów 2 0.00024
0.24
4 kot andrzej kazimierzKOT Andrzej Kazimierz 79 Chorzów 7 0.00083
0.83
5 gieronz lidia iwonaGIEROŃ Lidia Iwona 50 Chorzów 0 0
0.00
6 szymanzski szymonSZYMAŃSKI Szymon 33 Chorzów 0 0
0.00
7 kiera monika krystynaKIERA Monika Krystyna 44 Chorzów 0 0
0.00
8 strzelczyk karolina patrycjaSTRZELCZYK Karolina Patrycja 25 Chorzów 0 0
0.00
9 blachowski piotr tadeuszBLACHOWSKI Piotr Tadeusz 60 Chorzów 1 0.00012
0.12
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 20 - KWW JERZY BOGACKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mazdry gerardMĄDRY Gerard 77 Chorzów 2 0.00024
0.24
2 pyrcz ewelina barbaraPYRCZ Ewelina Barbara 52 Chorzów 0 0
0.00
3 rychter - bogacka gabriela alinaRYCHTER - BOGACKA Gabriela Alina 54 Chorzów 0 0
0.00
4 zuber andrzej rafalzZUBER Andrzej Rafał 22 Chorzów 1 0.00012
0.12
5 chrupalza marek rafalzCHRUPAŁA Marek Rafał 48 Chorzów 0 0
0.00
6 kasza helenaKASZA Helena 61 Chorzów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 21 - KWW SIM-INICJATYWA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wezgrzynzski joachim witoldWĘGRZYŃSKI Joachim Witold 60 Chorzów 6 0.00071
0.71
2 pilich artur jacekPILICH Artur Jacek 37 Chorzów 3 0.00035
0.35
3 gazsior aleksandra wlzadyslzawaGĄSIOR Aleksandra Władysława 46 Chorzów 7 0.00083
0.83
4 danisz beata justynaDANISZ Beata Justyna 49 Chorzów 0 0
0.00
5 rumas bogumilz janRUMAS Bogumił Jan 63 Chorzów 3 0.00035
0.35
Razem 19
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 19