Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 39

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Ratuszowa 20 Chorzów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Armii Krajowej nieparzyste 91 - 153, Armii Krajowej parzyste 58 - 108, Bolesława Limanowskiego, Ludwika Zamenhofa, Plac Ludwika Waryńskiego, Ratuszowa, Tyniecka, Wita Stwosza
Liczba mieszkańców 1717
Liczba wyborców 1378
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chorzów 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
  • Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1381
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1381
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1251
3 Liczba kart niewykorzystanych 667
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 586
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 586
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 586
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 2
10 Liczba kart ważnych 584
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 7
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 576
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 wyższe Chorzów 25 0.00434
4.34
2 bogacki jerzy adamBOGACKI Jerzy Adam 61 średnie techniczne Chorzów 15 0.0026
2.60
3 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 wyższe techniczne Chorzów 339 0.05885
58.85
4 olejniczak dariusz kazimierzOLEJNICZAK Dariusz Kazimierz 59 średnie Chorzów 24 0.00417
4.17
5 piechota leszek marianPIECHOTA Leszek Marian 60 wyższe Katowice 81 0.01406
14.06
6 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 wyższe Chorzów 45 0.00781
7.81
7 zzzurek artur norbertŻUREK Artur Norbert 34 wyższe Chorzów 47 0.00816
8.16
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1381
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1381
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1251
3 Liczba kart niewykorzystanych 667
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 586
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 586
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 586
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 586
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 9
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 21
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 556
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tabin barbara lzucjaTABIN Barbara Łucja 65 Chorzów 64 0.01151
11.51
2 skozrka jan alojzySKÓRKA Jan Alojzy 56 Chorzów 12 0.00216
2.16
3 otte marek andrzejOTTE Marek Andrzej 35 Chorzów 111 0.01996
19.96
4 spiolzek lzukasz andrzejSPIOŁEK Łukasz Andrzej 33 Chorzów 3 0.00054
0.54
5 zimnik aleksandraZIMNIK Aleksandra 41 Chorzów 6 0.00108
1.08
6 kopel krzysztof lzukaszKOPEL Krzysztof Łukasz 38 Chorzów 16 0.00288
2.88
7 wozzniak maria agnieszkaWOŹNIAK Maria Agnieszka 66 Chorzów 2 0.00036
0.36
8 jarzezbak piotr oskarJARZĘBAK Piotr Oskar 33 Chorzów 5 0.0009
0.90
9 sekulza magdalenaSEKUŁA Magdalena 36 Chorzów 28 0.00504
5.04
Razem 247
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 247

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostka krystian stefanKOSTKA Krystian Stefan 75 Chorzów 6 0.00108
1.08
2 konopek ksymena stefaniaKONOPEK Ksymena Stefania 30 Chorzów 2 0.00036
0.36
3 darmonz martyna mariaDARMOŃ Martyna Maria 22 Chorzów 3 0.00054
0.54
4 soszniok monika katarzynaSOŚNIOK Monika Katarzyna 19 Chorzów 1 0.00018
0.18
5 bonk piotr jozzefBONK Piotr Józef 61 Chorzów 1 0.00018
0.18
Razem 13
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 13

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hypa dariusz januszHYPA Dariusz Janusz 51 Chorzów 42 0.00755
7.55
2 kaleta adam romanKALETA Adam Roman 28 Chorzów 21 0.00378
3.78
3 wanyura andrzej bronislzawWANYURA Andrzej Bronisław 48 Chorzów 0 0
0.00
4 sobotka aneta barbaraSOBOTKA Aneta Barbara 43 Chorzów 3 0.00054
0.54
5 muc janina lucynaMUC Janina Lucyna 66 Chorzów 2 0.00036
0.36
Razem 68
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 68

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ahnert wojciech tadeuszAHNERT Wojciech Tadeusz 33 Chorzów 22 0.00396
3.96
2 pricel michalz marekPRICEL Michał Marek 34 Chorzów 83 0.01493
14.93
3 piecuch tomasz leszekPIECUCH Tomasz Leszek 39 Chorzów 12 0.00216
2.16
4 malcharczyk katarzyna aleksandraMALCHARCZYK Katarzyna Aleksandra 35 Chorzów 5 0.0009
0.90
5 sudolz rafalz danielSUDOŁ Rafał Daniel 37 Chorzów 3 0.00054
0.54
6 cebulska zofia mariaCEBULSKA Zofia Maria 53 Chorzów 2 0.00036
0.36
7 urban bogumilza mariaURBAN Bogumiła Maria 64 Chorzów 0 0
0.00
8 duch klaudia sylwanaDUCH Klaudia Sylwana 27 Chorzów 3 0.00054
0.54
9 wrozblewski piotr janWRÓBLEWSKI Piotr Jan 58 Chorzów 6 0.00108
1.08
Razem 136
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 136

Lista nr 18 - KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bawej marek andrzejBAWEJ Marek Andrzej 48 Chorzów 4 0.00072
0.72
2 chrzanowska weronika jadwigaCHRZANOWSKA Weronika Jadwiga 33 Chorzów 7 0.00126
1.26
3 peda piotr marekPEDA Piotr Marek 25 Chorzów 0 0
0.00
4 cyrus-krzyszczyk justyna ewaCYRUS-KRZYSZCZYK Justyna Ewa 48 Chorzów 2 0.00036
0.36
5 szlagor anna magdalenaSZLAGOR Anna Magdalena 32 Chorzów 2 0.00036
0.36
6 rygolz-zzzurek natalia monikaRYGOŁ-ŻUREK Natalia Monika 33 Chorzów 4 0.00072
0.72
7 golasinzski jerzy maciejGOLASIŃSKI Jerzy Maciej 62 Chorzów 3 0.00054
0.54
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 19 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 Chorzów 13 0.00234
2.34
2 szulc krzysztof adamSZULC Krzysztof Adam 42 Chorzów 7 0.00126
1.26
3 gwozdecka-wolniaszek ewa katarzynaGWOZDECKA-WOLNIASZEK Ewa Katarzyna 53 Chorzów 0 0
0.00
4 wawrzynek marceli stefanWAWRZYNEK Marceli Stefan 53 Chorzów 3 0.00054
0.54
5 strzelczyk marlena nataliaSTRZELCZYK Marlena Natalia 29 Chorzów 1 0.00018
0.18
6 golec andrzejGOLEC Andrzej 48 Chorzów 0 0
0.00
7 bregulza agnieszka aleksandraBREGUŁA Agnieszka Aleksandra 23 Chorzów 4 0.00072
0.72
8 blzaszczyk anna joannaBŁASZCZYK Anna Joanna 46 Chorzów 0 0
0.00
9 kiolzbasa michalz tomaszKIOŁBASA Michał Tomasz 43 Chorzów 18 0.00324
3.24
Razem 46
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 46

Lista nr 20 - KWW JERZY BOGACKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kardysz sebastian tadeuszKARDYŚ Sebastian Tadeusz 38 Chorzów 4 0.00072
0.72
2 szepiszczak pawelz adamSZEPISZCZAK Paweł Adam 27 Chorzów 1 0.00018
0.18
3 zawierta aleksandra annaZAWIERTA Aleksandra Anna 33 Chorzów 0 0
0.00
4 boguslzawska - skowronek irena mariaBOGUSŁAWSKA - SKOWRONEK Irena Maria 58 Chorzów 1 0.00018
0.18
5 trajgiel janusz piotrTRAJGIEL Janusz Piotr 55 Chorzów 0 0
0.00
6 kucz dagmara danutaKUCZ Dagmara Danuta 19 Chorzów 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 21 - KWW SIM-INICJATYWA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szatkowska justyna barbaraSZATKOWSKA Justyna Barbara 41 Chorzów 5 0.0009
0.90
2 czarnota irena mariaCZARNOTA Irena Maria 67 Chorzów 3 0.00054
0.54
3 stanek piotr andrzejSTANEK Piotr Andrzej 51 Chorzów 1 0.00018
0.18
4 brzeska natalia annaBRZESKA Natalia Anna 24 Chorzów 3 0.00054
0.54
5 bartkowiak tomasz jacekBARTKOWIAK Tomasz Jacek 36 Chorzów 4 0.00072
0.72
6 sersan piotr romanSERSAN Piotr Roman 36 Chorzów 2 0.00036
0.36
Razem 18
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1381
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1350
3 Liczba kart niewykorzystanych 764
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 586
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 586
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 586
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 32
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 10
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 22
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 554
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzaszczyk-sobczyk izabela matyldaGOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 49 Katowice 3 0.00054
0.54
2 zajkowski marek andrzejZAJKOWSKI Marek Andrzej 60 Świętochłowice 1 0.00018
0.18
3 kozyra alicja annaKOZYRA Alicja Anna 26 Chorzów 10 0.00181
1.81
4 nowak delfinaNOWAK Delfina 27 Chorzów 2 0.00036
0.36
5 babicz michalz andrzejBABICZ Michał Andrzej 21 Sosnowiec 4 0.00072
0.72
Razem 20
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 20

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek dariusz romanBOCHENEK Dariusz Roman 52 Siemianowice Śląskie 2 0.00036
0.36
2 skworc aneta urszulaSKWORC Aneta Urszula 47 Ruda Śląska 5 0.0009
0.90
3 maciazg dariusz jozzefMACIĄG Dariusz Józef 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 stalmach jadwiga sabinaSTALMACH Jadwiga Sabina 64 Dąbrowa Górnicza 4 0.00072
0.72
5 redelzkiewicz januszREDEŁKIEWICZ Janusz 48 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 lzakota anetaŁAKOTA Aneta 39 Chorzów 2 0.00036
0.36
7 bokuniewicz adam jaroslzawBOKUNIEWICZ Adam Jarosław 52 Ruda Śląska 0 0
0.00
8 palej krystyna annaPALEJ Krystyna Anna 59 Siemianowice Śląskie 1 0.00018
0.18
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszczyk anna malzgorzataŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 35 Ruda Śląska 4 0.00072
0.72
2 mrukwa krystian zygmuntMRUKWA Krystian Zygmunt 59 Ruda Śląska 2 0.00036
0.36
3 kulik grazzzyna danutaKULIK Grażyna Danuta 49 Piekary Śląskie 4 0.00072
0.72
4 bula magdalena agnieszkaBULA Magdalena Agnieszka 33 Chorzów 0 0
0.00
5 pawlak filip dariuszPAWLAK Filip Dariusz 24 Siemianowice Śląskie 2 0.00036
0.36
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolon maciej pawelzKOLON Maciej Paweł 35 Piasek 46 0.0083
8.30
2 dudko-pawlzowska iwona zofiaDUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 47 Zabrze 13 0.00235
2.35
3 koszutska urszula magdalenaKOSZUTSKA Urszula Magdalena 59 Ruda Śląska 12 0.00217
2.17
4 pasternak janusz pawelzPASTERNAK Janusz Paweł 43 Piekary Śląskie 0 0
0.00
5 kopel marek stanislzawKOPEL Marek Stanisław 63 Chorzów 94 0.01697
16.97
6 brylzka sebastian pawelzBRYŁKA Sebastian Paweł 22 Świętochłowice 2 0.00036
0.36
7 liszka edyta stanislzawaLISZKA Edyta Stanisława 47 Siemianowice Śląskie 8 0.00144
1.44
8 niezgoda wojciech ryszardNIEZGODA Wojciech Ryszard 39 Zabrze 12 0.00217
2.17
Razem 187
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 187

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lekston andrzej janLEKSTON Andrzej Jan 68 Katowice 6 0.00108
1.08
2 szczeszniak jolanta ewaSZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 62 Ruda Śląska 6 0.00108
1.08
3 bedlinzska agnieszkaBEDLIŃSKA Agnieszka 37 Zabrze 0 0
0.00
4 musialzek wojciechMUSIAŁEK Wojciech 44 Siemianowice Śląskie 1 0.00018
0.18
5 dikta elzzzbieta teresaDIKTA Elżbieta Teresa 62 Piekary Śląskie 1 0.00018
0.18
6 sadowska teresa wieslzawaSADOWSKA Teresa Wiesława 69 Gliwice 0 0
0.00
7 olek ryszard slzawomirOLEK Ryszard Sławomir 63 Siemianowice Śląskie 1 0.00018
0.18
Razem 15
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 15

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawisza marcelina monikaZAWISZA Marcelina Monika 29 Katowice 3 0.00054
0.54
2 maszlanka marek henrykMAŚLANKA Marek Henryk 27 Łodygowice 1 0.00018
0.18
3 zelwor katarzyna jolantaZELWOR Katarzyna Jolanta 39 Chorzów 0 0
0.00
4 brzozowiec bartlzomiejBRZOZOWIEC Bartłomiej 37 Chorzów 1 0.00018
0.18
5 kraszyna anna malzgorzataKRASZYNA Anna Małgorzata 37 Zabrze 1 0.00018
0.18
6 konopnicki marcin karolKONOPNICKI Marcin Karol 25 Jastrzębie-Zdrój 0 0
0.00
7 mysior michalzMYSIOR Michał 47 Katowice 0 0
0.00
8 frelek rafalz dariuszFRELEK Rafał Dariusz 42 Zabrze 1 0.00018
0.18
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz mateuszFIEDOROWICZ Mateusz 33 Piekary Śląskie 1 0.00018
0.18
2 frejno grzegorz aleksanderFREJNO Grzegorz Aleksander 21 Gostyń 1 0.00018
0.18
3 sikora agata judytaSIKORA Agata Judyta 22 Ruda Śląska 1 0.00018
0.18
4 kurylzo urszulaKURYŁO Urszula 41 Świętochłowice 0 0
0.00
5 baborski michalz andrzejBABORSKI Michał Andrzej 29 Ruda Śląska 1 0.00018
0.18
6 smakowska joanna magdalenaSMAKOWSKA Joanna Magdalena 21 Gliwice 0 0
0.00
7 czupryna arnold pawelzCZUPRYNA Arnold Paweł 26 Piekary Śląskie 0 0
0.00
8 podemski pawelz mikolzajPODEMSKI Paweł Mikołaj 35 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 4
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 4

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klacka adam bernardKLACKA Adam Bernard 36 Siemianowice Śląskie 14 0.00253
2.53
2 domzzzalski zbigniew jozzefDOMŻALSKI Zbigniew Józef 59 Ruda Śląska 2 0.00036
0.36
3 rejek jaroslzaw antoniREJEK Jarosław Antoni 39 Chorzów 3 0.00054
0.54
4 werner aldona halinaWERNER Aldona Halina 35 Chorzów 4 0.00072
0.72
5 gosiewski miroslzawGOSIEWSKI Mirosław 38 Chorzów 1 0.00018
0.18
6 gerstel anna krystynaGERSTEL Anna Krystyna 33 Ruda Śląska 2 0.00036
0.36
7 szewczyk agnieszka irenaSZEWCZYK Agnieszka Irena 32 Świętochłowice 4 0.00072
0.72
8 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 41 Chorzów 3 0.00054
0.54
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewka michalz rafalzMARKIEWKA Michał Rafał 48 Chorzów 3 0.00054
0.54
2 modzelewska bozzzena krystynaMODZELEWSKA Bożena Krystyna 42 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 harendarczyk marcin michalzHARENDARCZYK Marcin Michał 18 Chorzów 3 0.00054
0.54
4 major malzgorzata joannaMAJOR Małgorzata Joanna 28 Chorzów 0 0
0.00
5 neukirch artur tomaszNEUKIRCH Artur Tomasz 36 Chorzów 2 0.00036
0.36
6 potoczek agnieszka nataliaPOTOCZEK Agnieszka Natalia 26 Ruda Śląska 1 0.00018
0.18
7 sesay filip hailliSESAY Filip Hailli 24 Międzyświeć 0 0
0.00
8 bomba tomasz marianBOMBA Tomasz Marian 26 Ruda Śląska 1 0.00018
0.18
Razem 10
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 10

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kandziora rafalzKANDZIORA Rafał 58 Ruda Śląska 61 0.01101
11.01
2 wal mariusz andrzejWAL Mariusz Andrzej 37 Zabrze 8 0.00144
1.44
3 nowak alina edytaNOWAK Alina Edyta 47 Zabrze 28 0.00505
5.05
4 wrozbel teresa mariaWRÓBEL Teresa Maria 69 Ruda Śląska 8 0.00144
1.44
5 iskanin dariusz jaroslzawISKANIN Dariusz Jarosław 53 Piekary Śląskie 2 0.00036
0.36
6 borozwka anna joannaBORÓWKA Anna Joanna 37 Zabrze 1 0.00018
0.18
7 palka piotr janPALKA Piotr Jan 67 Świętochłowice 9 0.00162
1.62
8 tomecki marcin antoniTOMECKI Marcin Antoni 45 Chorzów 13 0.00235
2.35
Razem 130
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 130

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 litwa piotr leopoldLITWA Piotr Leopold 54 Katowice 3 0.00054
0.54
2 malzecka ewelina malzgorzataMAŁECKA Ewelina Małgorzata 41 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
3 polak-jasiulek miroslzawa tamaraPOLAK-JASIULEK Mirosława Tamara 62 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 wypior iwona weronikaWYPIOR Iwona Weronika 49 Ruda Śląska 0 0
0.00
5 szostok sebastian marcinSZOSTOK Sebastian Marcin 35 Katowice 0 0
0.00
6 soroka jozzefa mariaSOROKA Józefa Maria 66 Katowice 0 0
0.00
7 muras marlenaMURAS Marlena 47 Bytom 0 0
0.00
8 praclewski jaroslzaw zdzislzawPRACLEWSKI Jarosław Zdzisław 58 Rębielice Królewskie 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kik tomasz michalzKIK Tomasz Michał 41 Tarnowskie Góry 2 0.00036
0.36
2 aplik kornelia mariaAPLIK Kornelia Maria 39 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 glzogowski michalz adamGŁOGOWSKI Michał Adam 47 Piekary Śląskie 2 0.00036
0.36
4 kielar aneta jadwigaKIELAR Aneta Jadwiga 42 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rogulski antoni stefanROGULSKI Antoni Stefan 61 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
6 krzempek tomasz janKRZEMPEK Tomasz Jan 35 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
7 sobczyk joanna teresaSOBCZYK Joanna Teresa 38 Gliwice 3 0.00054
0.54
8 klimek barbara malzgorzataKLIMEK Barbara Małgorzata 45 Tarnowskie Góry 1 0.00018
0.18
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swaczyna leonSWACZYNA Leon 64 Ruda Śląska 9 0.00162
1.62
2 berus witold kazimierzBERUS Witold Kazimierz 59 Zabrze 2 0.00036
0.36
3 mercik jerzy alojzyMERCIK Jerzy Alojzy 63 Ruda Śląska 11 0.00199
1.99
4 jasiura dawid rafalzJASIURA Dawid Rafał 42 Zabrze 2 0.00036
0.36
5 cichocka-orlzowska jolantaCICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 39 Zabrze 11 0.00199
1.99
6 markowska malzgorzata teresaMARKOWSKA Małgorzata Teresa 48 Zabrze 3 0.00054
0.54
7 joniec krzysztof marekJONIEC Krzysztof Marek 52 Zabrze 1 0.00018
0.18
8 rduch oliwia agnieszkaRDUCH Oliwia Agnieszka 29 Zabrze 6 0.00108
1.08
Razem 45
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 45

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mercik henryk krzysztofMERCIK Henryk Krzysztof 49 Ruda Śląska 12 0.00217
2.17
2 otte joachim jozzefOTTE Joachim Józef 73 Chorzów 42 0.00758
7.58
3 skorupa jolanta lucynaSKORUPA Jolanta Lucyna 60 Zabrze 1 0.00018
0.18
4 dubiel janusz jozzefDUBIEL Janusz Józef 45 Świętochłowice 2 0.00036
0.36
5 kubica anna katarzynaKUBICA Anna Katarzyna 41 Katowice 2 0.00036
0.36
6 elias katarzyna martaELIAS Katarzyna Marta 54 Mikołów 0 0
0.00
7 szulc tomasz wojciechSZULC Tomasz Wojciech 39 Siemianowice Śląskie 5 0.0009
0.90
8 trzaska jowitaTRZASKA Jowita 42 Ruda Śląska 2 0.00036
0.36
Razem 66
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 66