Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW

Obwód nr 38

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Powstańców 70/3 Chorzów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Hajducka nieparzyste 3 - 67, Hajducka parzyste 4 - 60, gen. Henryka Dąbrowskiego nieparzyste 61 - 105, gen. Henryka Dąbrowskiego parzyste 72 - 92, ks. Augustyna Kordeckiego
Liczba mieszkańców 1429
Liczba wyborców 1155
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Miasta Chorzów 3
Sejmiku Województwa Śląskiego 5

Protokoły

  • Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
  • Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
  • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Prezydenta Miasta Chorzów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1155
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1155
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1040
3 Liczba kart niewykorzystanych 565
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 475
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 475
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 475
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 3
10 Liczba kart ważnych 472
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 4
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 3
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 465
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 wyższe Chorzów 14 0.00301
3.01
2 bogacki jerzy adamBOGACKI Jerzy Adam 61 średnie techniczne Chorzów 10 0.00215
2.15
3 kotala andrzej jerzyKOTALA Andrzej Jerzy 55 wyższe techniczne Chorzów 294 0.06323
63.23
4 olejniczak dariusz kazimierzOLEJNICZAK Dariusz Kazimierz 59 średnie Chorzów 21 0.00452
4.52
5 piechota leszek marianPIECHOTA Leszek Marian 60 wyższe Katowice 76 0.01634
16.34
6 trzebinczyk adam marianTRZEBINCZYK Adam Marian 41 wyższe Chorzów 21 0.00452
4.52
7 zzzurek artur norbertŻUREK Artur Norbert 34 wyższe Chorzów 29 0.00624
6.24
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Miasta Chorzów) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1155
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1155
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1035
3 Liczba kart niewykorzystanych 560
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 475
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 475
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 475
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 4
10 Liczba kart ważnych 471
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 23
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 6
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 17
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 448
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 tabin barbara lzucjaTABIN Barbara Łucja 65 Chorzów 38 0.00848
8.48
2 skozrka jan alojzySKÓRKA Jan Alojzy 56 Chorzów 9 0.00201
2.01
3 otte marek andrzejOTTE Marek Andrzej 35 Chorzów 28 0.00625
6.25
4 spiolzek lzukasz andrzejSPIOŁEK Łukasz Andrzej 33 Chorzów 6 0.00134
1.34
5 zimnik aleksandraZIMNIK Aleksandra 41 Chorzów 12 0.00268
2.68
6 kopel krzysztof lzukaszKOPEL Krzysztof Łukasz 38 Chorzów 33 0.00737
7.37
7 wozzniak maria agnieszkaWOŹNIAK Maria Agnieszka 66 Chorzów 7 0.00156
1.56
8 jarzezbak piotr oskarJARZĘBAK Piotr Oskar 33 Chorzów 8 0.00179
1.79
9 sekulza magdalenaSEKUŁA Magdalena 36 Chorzów 31 0.00692
6.92
Razem 172
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 172

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kostka krystian stefanKOSTKA Krystian Stefan 75 Chorzów 4 0.00089
0.89
2 konopek ksymena stefaniaKONOPEK Ksymena Stefania 30 Chorzów 2 0.00045
0.45
3 darmonz martyna mariaDARMOŃ Martyna Maria 22 Chorzów 1 0.00022
0.22
4 soszniok monika katarzynaSOŚNIOK Monika Katarzyna 19 Chorzów 0 0
0.00
5 bonk piotr jozzefBONK Piotr Józef 61 Chorzów 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 hypa dariusz januszHYPA Dariusz Janusz 51 Chorzów 13 0.0029
2.90
2 kaleta adam romanKALETA Adam Roman 28 Chorzów 8 0.00179
1.79
3 wanyura andrzej bronislzawWANYURA Andrzej Bronisław 48 Chorzów 0 0
0.00
4 sobotka aneta barbaraSOBOTKA Aneta Barbara 43 Chorzów 2 0.00045
0.45
5 muc janina lucynaMUC Janina Lucyna 66 Chorzów 3 0.00067
0.67
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 ahnert wojciech tadeuszAHNERT Wojciech Tadeusz 33 Chorzów 25 0.00558
5.58
2 pricel michalz marekPRICEL Michał Marek 34 Chorzów 11 0.00246
2.46
3 piecuch tomasz leszekPIECUCH Tomasz Leszek 39 Chorzów 69 0.0154
15.40
4 malcharczyk katarzyna aleksandraMALCHARCZYK Katarzyna Aleksandra 35 Chorzów 9 0.00201
2.01
5 sudolz rafalz danielSUDOŁ Rafał Daniel 37 Chorzów 3 0.00067
0.67
6 cebulska zofia mariaCEBULSKA Zofia Maria 53 Chorzów 7 0.00156
1.56
7 urban bogumilza mariaURBAN Bogumiła Maria 64 Chorzów 2 0.00045
0.45
8 duch klaudia sylwanaDUCH Klaudia Sylwana 27 Chorzów 4 0.00089
0.89
9 wrozblewski piotr janWRÓBLEWSKI Piotr Jan 58 Chorzów 13 0.0029
2.90
Razem 143
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 143

Lista nr 18 - KWW NIEZALEŻNY CHORZÓW

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bawej marek andrzejBAWEJ Marek Andrzej 48 Chorzów 8 0.00179
1.79
2 chrzanowska weronika jadwigaCHRZANOWSKA Weronika Jadwiga 33 Chorzów 5 0.00112
1.12
3 peda piotr marekPEDA Piotr Marek 25 Chorzów 3 0.00067
0.67
4 cyrus-krzyszczyk justyna ewaCYRUS-KRZYSZCZYK Justyna Ewa 48 Chorzów 9 0.00201
2.01
5 szlagor anna magdalenaSZLAGOR Anna Magdalena 32 Chorzów 4 0.00089
0.89
6 rygolz-zzzurek natalia monikaRYGOŁ-ŻUREK Natalia Monika 33 Chorzów 1 0.00022
0.22
7 golasinzski jerzy maciejGOLASIŃSKI Jerzy Maciej 62 Chorzów 5 0.00112
1.12
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35

Lista nr 19 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 adamus rafalz adrianADAMUS Rafał Adrian 45 Chorzów 5 0.00112
1.12
2 szulc krzysztof adamSZULC Krzysztof Adam 42 Chorzów 14 0.00313
3.13
3 gwozdecka-wolniaszek ewa katarzynaGWOZDECKA-WOLNIASZEK Ewa Katarzyna 53 Chorzów 1 0.00022
0.22
4 wawrzynek marceli stefanWAWRZYNEK Marceli Stefan 53 Chorzów 1 0.00022
0.22
5 strzelczyk marlena nataliaSTRZELCZYK Marlena Natalia 29 Chorzów 1 0.00022
0.22
6 golec andrzejGOLEC Andrzej 48 Chorzów 0 0
0.00
7 bregulza agnieszka aleksandraBREGUŁA Agnieszka Aleksandra 23 Chorzów 3 0.00067
0.67
8 blzaszczyk anna joannaBŁASZCZYK Anna Joanna 46 Chorzów 1 0.00022
0.22
9 kiolzbasa michalz tomaszKIOŁBASA Michał Tomasz 43 Chorzów 1 0.00022
0.22
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 20 - KWW JERZY BOGACKI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kardysz sebastian tadeuszKARDYŚ Sebastian Tadeusz 38 Chorzów 3 0.00067
0.67
2 szepiszczak pawelz adamSZEPISZCZAK Paweł Adam 27 Chorzów 0 0
0.00
3 zawierta aleksandra annaZAWIERTA Aleksandra Anna 33 Chorzów 0 0
0.00
4 boguslzawska - skowronek irena mariaBOGUSŁAWSKA - SKOWRONEK Irena Maria 58 Chorzów 0 0
0.00
5 trajgiel janusz piotrTRAJGIEL Janusz Piotr 55 Chorzów 0 0
0.00
6 kucz dagmara danutaKUCZ Dagmara Danuta 19 Chorzów 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 21 - KWW SIM-INICJATYWA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 szatkowska justyna barbaraSZATKOWSKA Justyna Barbara 41 Chorzów 13 0.0029
2.90
2 czarnota irena mariaCZARNOTA Irena Maria 67 Chorzów 4 0.00089
0.89
3 stanek piotr andrzejSTANEK Piotr Andrzej 51 Chorzów 2 0.00045
0.45
4 brzeska natalia annaBRZESKA Natalia Anna 24 Chorzów 9 0.00201
2.01
5 bartkowiak tomasz jacekBARTKOWIAK Tomasz Jacek 36 Chorzów 3 0.00067
0.67
6 sersan piotr romanSERSAN Piotr Roman 36 Chorzów 4 0.00089
0.89
Razem 35
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 35
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1155
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1150
3 Liczba kart niewykorzystanych 675
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 475
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 475
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 475
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 21
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 5
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 16
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 454
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 golzaszczyk-sobczyk izabela matyldaGOŁASZCZYK-SOBCZYK Izabela Matylda 49 Katowice 5 0.0011
1.10
2 zajkowski marek andrzejZAJKOWSKI Marek Andrzej 60 Świętochłowice 1 0.00022
0.22
3 kozyra alicja annaKOZYRA Alicja Anna 26 Chorzów 3 0.00066
0.66
4 nowak delfinaNOWAK Delfina 27 Chorzów 2 0.00044
0.44
5 babicz michalz andrzejBABICZ Michał Andrzej 21 Sosnowiec 1 0.00022
0.22
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 bochenek dariusz romanBOCHENEK Dariusz Roman 52 Siemianowice Śląskie 4 0.00088
0.88
2 skworc aneta urszulaSKWORC Aneta Urszula 47 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 maciazg dariusz jozzefMACIĄG Dariusz Józef 47 Ruda Śląska 1 0.00022
0.22
4 stalmach jadwiga sabinaSTALMACH Jadwiga Sabina 64 Dąbrowa Górnicza 1 0.00022
0.22
5 redelzkiewicz januszREDEŁKIEWICZ Janusz 48 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 lzakota anetaŁAKOTA Aneta 39 Chorzów 1 0.00022
0.22
7 bokuniewicz adam jaroslzawBOKUNIEWICZ Adam Jarosław 52 Ruda Śląska 0 0
0.00
8 palej krystyna annaPALEJ Krystyna Anna 59 Siemianowice Śląskie 1 0.00022
0.22
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lzukaszczyk anna malzgorzataŁUKASZCZYK Anna Małgorzata 35 Ruda Śląska 5 0.0011
1.10
2 mrukwa krystian zygmuntMRUKWA Krystian Zygmunt 59 Ruda Śląska 0 0
0.00
3 kulik grazzzyna danutaKULIK Grażyna Danuta 49 Piekary Śląskie 3 0.00066
0.66
4 bula magdalena agnieszkaBULA Magdalena Agnieszka 33 Chorzów 1 0.00022
0.22
5 pawlak filip dariuszPAWLAK Filip Dariusz 24 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kolon maciej pawelzKOLON Maciej Paweł 35 Piasek 44 0.00969
9.69
2 dudko-pawlzowska iwona zofiaDUDKO-PAWŁOWSKA Iwona Zofia 47 Zabrze 13 0.00286
2.86
3 koszutska urszula magdalenaKOSZUTSKA Urszula Magdalena 59 Ruda Śląska 13 0.00286
2.86
4 pasternak janusz pawelzPASTERNAK Janusz Paweł 43 Piekary Śląskie 3 0.00066
0.66
5 kopel marek stanislzawKOPEL Marek Stanisław 63 Chorzów 62 0.01366
13.66
6 brylzka sebastian pawelzBRYŁKA Sebastian Paweł 22 Świętochłowice 6 0.00132
1.32
7 liszka edyta stanislzawaLISZKA Edyta Stanisława 47 Siemianowice Śląskie 1 0.00022
0.22
8 niezgoda wojciech ryszardNIEZGODA Wojciech Ryszard 39 Zabrze 14 0.00308
3.08
Razem 156
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 156

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 lekston andrzej janLEKSTON Andrzej Jan 68 Katowice 3 0.00066
0.66
2 szczeszniak jolanta ewaSZCZEŚNIAK Jolanta Ewa 62 Ruda Śląska 3 0.00066
0.66
3 bedlinzska agnieszkaBEDLIŃSKA Agnieszka 37 Zabrze 2 0.00044
0.44
4 musialzek wojciechMUSIAŁEK Wojciech 44 Siemianowice Śląskie 0 0
0.00
5 dikta elzzzbieta teresaDIKTA Elżbieta Teresa 62 Piekary Śląskie 3 0.00066
0.66
6 sadowska teresa wieslzawaSADOWSKA Teresa Wiesława 69 Gliwice 4 0.00088
0.88
7 olek ryszard slzawomirOLEK Ryszard Sławomir 63 Siemianowice Śląskie 1 0.00022
0.22
Razem 16
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 16

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 zawisza marcelina monikaZAWISZA Marcelina Monika 29 Katowice 3 0.00066
0.66
2 maszlanka marek henrykMAŚLANKA Marek Henryk 27 Łodygowice 0 0
0.00
3 zelwor katarzyna jolantaZELWOR Katarzyna Jolanta 39 Chorzów 0 0
0.00
4 brzozowiec bartlzomiejBRZOZOWIEC Bartłomiej 37 Chorzów 1 0.00022
0.22
5 kraszyna anna malzgorzataKRASZYNA Anna Małgorzata 37 Zabrze 1 0.00022
0.22
6 konopnicki marcin karolKONOPNICKI Marcin Karol 25 Jastrzębie-Zdrój 1 0.00022
0.22
7 mysior michalzMYSIOR Michał 47 Katowice 0 0
0.00
8 frelek rafalz dariuszFRELEK Rafał Dariusz 42 Zabrze 0 0
0.00
Razem 6
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 6

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 fiedorowicz mateuszFIEDOROWICZ Mateusz 33 Piekary Śląskie 2 0.00044
0.44
2 frejno grzegorz aleksanderFREJNO Grzegorz Aleksander 21 Gostyń 0 0
0.00
3 sikora agata judytaSIKORA Agata Judyta 22 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 kurylzo urszulaKURYŁO Urszula 41 Świętochłowice 1 0.00022
0.22
5 baborski michalz andrzejBABORSKI Michał Andrzej 29 Ruda Śląska 0 0
0.00
6 smakowska joanna magdalenaSMAKOWSKA Joanna Magdalena 21 Gliwice 0 0
0.00
7 czupryna arnold pawelzCZUPRYNA Arnold Paweł 26 Piekary Śląskie 0 0
0.00
8 podemski pawelz mikolzajPODEMSKI Paweł Mikołaj 35 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 3
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 3

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 klacka adam bernardKLACKA Adam Bernard 36 Siemianowice Śląskie 9 0.00198
1.98
2 domzzzalski zbigniew jozzefDOMŻALSKI Zbigniew Józef 59 Ruda Śląska 3 0.00066
0.66
3 rejek jaroslzaw antoniREJEK Jarosław Antoni 39 Chorzów 5 0.0011
1.10
4 werner aldona halinaWERNER Aldona Halina 35 Chorzów 6 0.00132
1.32
5 gosiewski miroslzawGOSIEWSKI Mirosław 38 Chorzów 2 0.00044
0.44
6 gerstel anna krystynaGERSTEL Anna Krystyna 33 Ruda Śląska 2 0.00044
0.44
7 szewczyk agnieszka irenaSZEWCZYK Agnieszka Irena 32 Świętochłowice 1 0.00022
0.22
8 wrozblewski marcinWRÓBLEWSKI Marcin 41 Chorzów 6 0.00132
1.32
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 markiewka michalz rafalzMARKIEWKA Michał Rafał 48 Chorzów 4 0.00088
0.88
2 modzelewska bozzzena krystynaMODZELEWSKA Bożena Krystyna 42 Ruda Śląska 1 0.00022
0.22
3 harendarczyk marcin michalzHARENDARCZYK Marcin Michał 18 Chorzów 0 0
0.00
4 major malzgorzata joannaMAJOR Małgorzata Joanna 28 Chorzów 0 0
0.00
5 neukirch artur tomaszNEUKIRCH Artur Tomasz 36 Chorzów 0 0
0.00
6 potoczek agnieszka nataliaPOTOCZEK Agnieszka Natalia 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
7 sesay filip hailliSESAY Filip Hailli 24 Międzyświeć 0 0
0.00
8 bomba tomasz marianBOMBA Tomasz Marian 26 Ruda Śląska 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kandziora rafalzKANDZIORA Rafał 58 Ruda Śląska 41 0.00903
9.03
2 wal mariusz andrzejWAL Mariusz Andrzej 37 Zabrze 15 0.0033
3.30
3 nowak alina edytaNOWAK Alina Edyta 47 Zabrze 18 0.00396
3.96
4 wrozbel teresa mariaWRÓBEL Teresa Maria 69 Ruda Śląska 17 0.00374
3.74
5 iskanin dariusz jaroslzawISKANIN Dariusz Jarosław 53 Piekary Śląskie 6 0.00132
1.32
6 borozwka anna joannaBORÓWKA Anna Joanna 37 Zabrze 3 0.00066
0.66
7 palka piotr janPALKA Piotr Jan 67 Świętochłowice 7 0.00154
1.54
8 tomecki marcin antoniTOMECKI Marcin Antoni 45 Chorzów 9 0.00198
1.98
Razem 116
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 116

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 litwa piotr leopoldLITWA Piotr Leopold 54 Katowice 0 0
0.00
2 malzecka ewelina malzgorzataMAŁECKA Ewelina Małgorzata 41 Siemianowice Śląskie 1 0.00022
0.22
3 polak-jasiulek miroslzawa tamaraPOLAK-JASIULEK Mirosława Tamara 62 Ruda Śląska 0 0
0.00
4 wypior iwona weronikaWYPIOR Iwona Weronika 49 Ruda Śląska 0 0
0.00
5 szostok sebastian marcinSZOSTOK Sebastian Marcin 35 Katowice 3 0.00066
0.66
6 soroka jozzefa mariaSOROKA Józefa Maria 66 Katowice 1 0.00022
0.22
7 muras marlenaMURAS Marlena 47 Bytom 0 0
0.00
8 praclewski jaroslzaw zdzislzawPRACLEWSKI Jarosław Zdzisław 58 Rębielice Królewskie 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 13 - KW INICJATYWA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 kik tomasz michalzKIK Tomasz Michał 41 Tarnowskie Góry 2 0.00044
0.44
2 aplik kornelia mariaAPLIK Kornelia Maria 39 Tarnowskie Góry 1 0.00022
0.22
3 glzogowski michalz adamGŁOGOWSKI Michał Adam 47 Piekary Śląskie 2 0.00044
0.44
4 kielar aneta jadwigaKIELAR Aneta Jadwiga 42 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rogulski antoni stefanROGULSKI Antoni Stefan 61 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
6 krzempek tomasz janKRZEMPEK Tomasz Jan 35 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
7 sobczyk joanna teresaSOBCZYK Joanna Teresa 38 Gliwice 1 0.00022
0.22
8 klimek barbara malzgorzataKLIMEK Barbara Małgorzata 45 Tarnowskie Góry 3 0.00066
0.66
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 swaczyna leonSWACZYNA Leon 64 Ruda Śląska 10 0.0022
2.20
2 berus witold kazimierzBERUS Witold Kazimierz 59 Zabrze 1 0.00022
0.22
3 mercik jerzy alojzyMERCIK Jerzy Alojzy 63 Ruda Śląska 9 0.00198
1.98
4 jasiura dawid rafalzJASIURA Dawid Rafał 42 Zabrze 1 0.00022
0.22
5 cichocka-orlzowska jolantaCICHOCKA-ORŁOWSKA Jolanta 39 Zabrze 12 0.00264
2.64
6 markowska malzgorzata teresaMARKOWSKA Małgorzata Teresa 48 Zabrze 3 0.00066
0.66
7 joniec krzysztof marekJONIEC Krzysztof Marek 52 Zabrze 2 0.00044
0.44
8 rduch oliwia agnieszkaRDUCH Oliwia Agnieszka 29 Zabrze 3 0.00066
0.66
Razem 41
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 41

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 mercik henryk krzysztofMERCIK Henryk Krzysztof 49 Ruda Śląska 9 0.00198
1.98
2 otte joachim jozzefOTTE Joachim Józef 73 Chorzów 15 0.0033
3.30
3 skorupa jolanta lucynaSKORUPA Jolanta Lucyna 60 Zabrze 0 0
0.00
4 dubiel janusz jozzefDUBIEL Janusz Józef 45 Świętochłowice 2 0.00044
0.44
5 kubica anna katarzynaKUBICA Anna Katarzyna 41 Katowice 0 0
0.00
6 elias katarzyna martaELIAS Katarzyna Marta 54 Mikołów 0 0
0.00
7 szulc tomasz wojciechSZULC Tomasz Wojciech 39 Siemianowice Śląskie 4 0.00088
0.88
8 trzaska jowitaTRZASKA Jowita 42 Ruda Śląska 4 0.00088
0.88
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34