Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 2 652
Wyborców 2 222
Obwodów 4
 • Wybory do Rady Gminy Irządze
 • Wybory Wójta Gminy Irządze
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Urząd Gminy, 124 Irządze stały Nie Irządze, Mikołajewice, Wilgoszcza, Wilków
2 Szkoła Podstawowa w Irządzach, 126 Irządze stały Tak Wygiełzów, Zawada Pilicka od numeru domu: 1 do nr 60, Zawada Pilicka od numeru domu: 61 do końca, Zawadka
3 Świetlica Wiejska Woźniki, 4 Woźniki stały Nie Bodziejowice, Woźniki, Sadowie
4 Remiza OSP Witów, 165 Witów stały Tak Witów od numeru domu: 1 do nr 30, 152 do końca, Witów od numeru domu: 31 do nr 82, 140 do nr 151, Witów od numeru domu: 83 do nr 139

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Irządze od nr 20 do nr 79, nr 124A do nr 146 1 186 2 2
0.0000020000Nr 2 Irządze od nr 1 do nr 19, od nr 147 do nr 192 1 157 3 3
0.0000030000Nr 3 Irządze od nr 80 do 123, od nr 193 do końca, Mikołajewice 1 153 3 3
0.0000040000Nr 4 Wilgoszcza 1 115 2 2
0.0000050000Nr 5 Wilków 1 208 2 2
0.0000060000Nr 6 Wygiełzów 1 133 3 3
0.0000070000Nr 7 Zawada Pilicka od nr 1 do nr 60 1 161 3 3
0.0000080000Nr 8 Zawada Pilicka od nr 61 do końca 1 165 2 2
0.0000090000Nr 9 Zawadka 1 106 2 2
0.0000100000Nr 10 Bodziejowice 1 166 2 2
0.0000110000Nr 11 Woźniki 1 87 2 2
0.0000120000Nr 12 Sadowie 1 209 3 3
0.0000130000Nr 13 Witów od nr 1 do nr 30 , od nr 152 do końca 1 124 2 2
0.0000140000Nr 14 Witów od nr 31 do nr 82, od nr 140 do nr 151 1 133 2 2
0.0000150000Nr 15 Witów od nr 83 do nr 139 1 119 2 2
Podsumowanie 15 2 222 35 35

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA STABILIZACJA KWW NOWOCZESNA STABILIZACJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBORY 2018 KWW WYBORY 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 8
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY START PLUS KWW DOBRY START PLUS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 MOLENDA Jan Piotr 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA STABILIZACJA Witów
1 MATYSIAK Anna Monika 35 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY START PLUS Warszawa

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 186 136 136 73.12% 0.07312
129 94.85% 0.09485
Tak
2 157 117 117 74.52% 0.07452
112 95.73% 0.09573
Tak
3 153 105 105 68.63% 0.06863
98 93.33% 0.09333
Tak
4 115 79 79 68.70% 0.0687
79 100.00% 0.1
Tak
5 208 143 143 68.75% 0.06875
142 99.30% 0.0993
Tak
6 133 95 95 71.43% 0.07143
95 100.00% 0.1
Tak
7 161 116 116 72.05% 0.07205
110 94.83% 0.09483
Tak
8 165 111 111 67.27% 0.06727
108 97.30% 0.0973
Tak
9 106 75 75 70.75% 0.07075
73 97.33% 0.09733
Tak
10 166 115 115 69.28% 0.06928
112 97.39% 0.09739
Tak
11 87 69 69 79.31% 0.07931
68 98.55% 0.09855
Tak
12 209 169 169 80.86% 0.08086
169 100.00% 0.1
Tak
13 124 86 86 69.35% 0.06935
80 93.02% 0.09302
Tak
14 133 97 97 72.93% 0.07293
94 96.91% 0.09691
Tak
15 119 66 66 55.46% 0.05546
64 96.97% 0.09697
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 51 1 3.33% 0.00333
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 31 1 2.02% 0.00202
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA STABILIZACJA 919 15 59.95% 0.05995
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBORY 2018 452 8 29.48% 0.02948
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY START PLUS 80 10 5.22% 0.00522

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 51 1 1 3.33% 0.00333
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 31 1 0 2.02% 0.00202
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NOWOCZESNA STABILIZACJA 919 15 10 59.95% 0.05995
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYBORY 2018 452 8 4 29.48% 0.02948
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY START PLUS 80 10 0 5.22% 0.00522

Rada Gminy Irządze - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 21 21 GAŁA Ewa 69 53.49% 0.05349
Tak
1 22 22 CABAN Maria Katarzyna 60 46.51% 0.04651
Nie
2 4 4 PIĄTKOWSKA Monika Joanna 31 27.68% 0.02768
Nie
2 21 21 SZEWCZYK Marianna 52 46.43% 0.04643
Tak
2 22 22 FIUTAK Michał 29 25.89% 0.02589
Nie
3 21 21 JUSZCZYK Marta 44 44.90% 0.0449
Nie
3 22 22 KRZENTOWSKA Katarzyna Marta 49 50.00% 0.05
Tak
3 23 23 GIERAŁTOWSKA Małgorzata Stefania 5 5.10% 0.0051
Nie
4 21 21 OKULIŃSKI Krzysztof 74 93.67% 0.09367
Tak
4 23 23 MAKIEŁA Wacław Paweł 5 6.33% 0.00633
Nie
5 21 21 BORÓWKA Marek 77 54.23% 0.05423
Tak
5 22 22 LUBAŚ Olga Józefa 65 45.77% 0.04577
Nie
6 21 21 WOJCIECHOWSKI Karol 39 41.05% 0.04105
Nie
6 22 22 DZIENNIAK Lucyna 54 56.84% 0.05684
Tak
6 23 23 KUSAJ Wojciech Zbigniew 2 2.11% 0.00211
Nie
7 21 21 CICHÓR Krzysztof Zbigniew 67 60.91% 0.06091
Tak
7 22 22 WALCZYK Edward 39 35.45% 0.03545
Nie
7 23 23 MACHERA Szczepan Andrzej 4 3.64% 0.00364
Nie
8 21 21 SOCHACKI Krzysztof Zbigniew 94 87.04% 0.08704
Tak
8 23 23 WALCZAK Maciej Karol 14 12.96% 0.01296
Nie
9 21 21 KOZŁOWSKA Agnieszka Ewa 62 84.93% 0.08493
Tak
9 23 23 ŁAPAJ Witold Edward 11 15.07% 0.01507
Nie
10 21 21 BARCZYK Henryk 49 43.75% 0.04375
Nie
10 22 22 SUPERNAK Marek 63 56.25% 0.05625
Tak
11 21 21 BŁASZCZYK Ewa Małgorzata 62 91.18% 0.09118
Tak
11 23 23 KUSAJ Paweł Adrian 6 8.82% 0.00882
Nie
12 21 21 KAROŃ Józef Zygmunt 65 38.46% 0.03846
Nie
12 22 22 CYGANEK Agata Teresa 93 55.03% 0.05503
Tak
12 23 23 KRUSZEC Monika Mariola 11 6.51% 0.00651
Nie
13 21 21 ZATOŃSKA Małgorzata Katarzyna 70 87.50% 0.0875
Tak
13 23 23 MIGALSKI Mateusz Stanisław 10 12.50% 0.0125
Nie
14 2 2 WÓJCIK Małgorzata Ewa 51 54.26% 0.05426
Tak
14 21 21 ŁAPAJ Józef Kazimierz 43 45.74% 0.04574
Nie
15 21 21 KACZMARZYK Wanda 52 81.25% 0.08125
Tak
15 23 23 PYTEL Tomasz Arkadiusz 12 18.75% 0.01875
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 MATYSIAK Anna Monika 35 średnie Warszawa, 300 19.34 Nie
2 MOLENDA Jan Piotr 54 wyższe Witów, 1 251 80.66 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Urząd Gminy, 124 Irządze stały 819 580 580 70.82% 0.07082
569 98.10%
2 Szkoła Podstawowa w Irządzach, 126 Irządze stały 565 397 397 70.27% 0.07027
390 98.24%
3 Świetlica Wiejska Woźniki, 4 Woźniki stały 462 353 353 76.41% 0.07641
349 98.87%
4 Remiza OSP Witów, 165 Witów stały 376 249 249 66.22% 0.06622
243 97.59%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 2 652 2 222 4 1