Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 233
Wyborców 4 314
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Włodowice
 • Wybory Wójta Gminy Włodowice
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP, ul. Strażacka 5 Góra Włodowska stały Nie Góra Włodowska, Góra Włodowska-Kolonia
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Rudniki stały Tak Rudniki, Skałka-Kopaniny
3 Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 13 Włodowice stały Tak Morsko, Parkoszowice, Włodowice
4 Filia Szkoły Podstawowej we Włodowicach, ul. Topolowa 11 Zdów stały Tak Hucisko, Zdów
5 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 2 Rzędkowice stały Nie Rzędkowice

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Góra Włodowska (Kolonia) ulice: Ciasna, Gajowa, Kolejowa, Krótka, Ogrodowa, Polna, Strażacka, Żarecka, Myszkowska do nr 33 1 212 3 3
0.0000020000Nr 2 Góra Włodowska (Wieś)-ulice: Kościelna, Myszkowska powyżej nr 33 do końca, Poprzeczna 1 243 3 3
0.0000030000Nr 3 Rudniki-ulice: Dębowa, Kamienna, Klonowa, Ogrodowa, Pomowska, Szkolna 1 265 3 3
0.0000040000Nr 4 Rudniki-ulice: Brzozowa, Cegielniana, Kościuszki, Leśniczówka, Lipowa, Osada Młyńska 1 277 2 2
0.0000050000Nr 5 Rudniki ulice: Górnicza do nr 80, Górna, Młyńska 1 263 2 2
0.0000060000Nr 6 Rudniki ulice: Górnicza od nr 81, Krótka, Skarżycka, Strażacka 1 315 2 2
0.0000070000Nr 7 Morsko 1 243 3 3
0.0000080000Nr 8 Włodowice ulice: Boczna, Cmentarna, Poprzeczna, Żarecka 1 315 3 3
0.0000090000Nr 9 Włodowice ulice: Dolna, Mrzygłodzka, Rynek, Zawiercka 1 285 3 3
0.0000100000Nr 10 Włodowice-ulice: Jurajska, Koziegłowska, Krakowska, Michała Poleskiego, Myszkowska, Ogrodowa, Polna, Robotnicza, Sobieskiego, Wschodnia, Zamkowa 1 338 3 3
0.0000110000Nr 11 Rzędkowice 1 439 2 2
0.0000120000Nr 12 Parkoszowice 1 209 3 3
0.0000130000Nr 13 Hucisko 1 250 2 2
0.0000140000Nr 14 Zdów 1 428 3 3
0.0000150000Nr 15 Skałka-Kopaniny 1 232 3 3
Podsumowanie 15 4 314 40 40

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” KWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-MOŻESZ WIĘCEJ KWW-MOŻESZ WIĘCEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018 KWW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 SZMUKIER Adam Bogdan 54 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018 Rudniki
3 WNUK Dorota 51 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” Włodowice
1 JURECZKO Andrzej Feliks 55 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-MOŻESZ WIĘCEJ Włodowice

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 212 145 145 68.40% 0.0684
141 97.24% 0.09724
Tak
2 243 151 151 62.14% 0.06214
150 99.34% 0.09934
Tak
3 265 168 168 63.40% 0.0634
162 96.43% 0.09643
Tak
4 277 175 175 63.18% 0.06318
171 97.71% 0.09771
Tak
5 263 148 148 56.27% 0.05627
146 98.65% 0.09865
Tak
6 315 173 173 54.92% 0.05492
169 97.69% 0.09769
Tak
7 243 180 181 74.49% 0.07449
178 98.34% 0.09834
Tak
8 315 196 197 62.54% 0.06254
193 97.97% 0.09797
Tak
9 285 198 198 69.47% 0.06947
195 98.48% 0.09848
Tak
10 338 229 230 68.05% 0.06805
229 99.57% 0.09957
Tak
11 440 291 291 66.14% 0.06614
282 96.91% 0.09691
Tak
12 209 150 150 71.77% 0.07177
148 98.67% 0.09867
Tak
13 250 162 162 64.80% 0.0648
162 100.00% 0.1
Tak
14 428 264 264 61.68% 0.06168
261 98.86% 0.09886
Tak
15 232 160 160 68.97% 0.06897
160 100.00% 0.1
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” 1 205 15 43.87% 0.04387
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-MOŻESZ WIĘCEJ 318 10 11.58% 0.01158
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018 1 224 15 44.56% 0.04456

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” 1 205 15 8 43.87% 0.04387
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW-MOŻESZ WIĘCEJ 318 10 0 11.58% 0.01158
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA WSZYSTKICH 2018 1 224 15 7 44.56% 0.04456

Rada Gminy Włodowice - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 21 21 SZYMOCHA Przemysław Michał 53 37.59% 0.03759
Tak
1 22 22 MERTA Renata Ewa 42 29.79% 0.02979
Nie
1 23 23 OPAŁKA Piotr Paweł 46 32.62% 0.03262
Nie
2 21 21 TRZEBUNIAK Aurelia 87 58.00% 0.058
Tak
2 22 22 BIAŁA Katarzyna Anna 23 15.33% 0.01533
Nie
2 23 23 ŁYSZCZARZ Sławomir Konstanty 40 26.67% 0.02667
Nie
3 21 21 WNUK Wojciech Paweł 56 34.57% 0.03457
Nie
3 22 22 KLESZCZ Jakub Janusz 18 11.11% 0.01111
Nie
3 23 23 ZACŁONA Witold Leon 88 54.32% 0.05432
Tak
4 21 21 KALECIŃSKA Katarzyna Maria 74 43.27% 0.04327
Nie
4 23 23 ZAJĄC Zbigniew 97 56.73% 0.05673
Tak
5 21 21 MIGDAŁ Ewa Ryszarda 70 47.95% 0.04795
Nie
5 23 23 SEWERYN Krzysztof Józef 76 52.05% 0.05205
Tak
6 21 21 DZIUB Monika Ewa 72 42.60% 0.0426
Nie
6 23 23 MACIĄŻEK Bogumiła Józefa 97 57.40% 0.0574
Tak
7 21 21 STRÓŻECKA Emilia Anna 83 46.63% 0.04663
Tak
7 22 22 DERDOŃ-WICEPOLSKA Dagmara Helena 36 20.22% 0.02022
Nie
7 23 23 LEŚNIAK Alojzy 59 33.15% 0.03315
Nie
8 21 21 MAKIEŁA Katarzyna Barbara 114 59.07% 0.05907
Tak
8 22 22 FIUTO Edyta Barbara 24 12.44% 0.01244
Nie
8 23 23 JANIKOWSKA Wiesława 55 28.50% 0.0285
Nie
9 21 21 LEŚNIAK Tomasz Robert 100 51.28% 0.05128
Tak
9 22 22 KITA Grzegorz Mirosław 36 18.46% 0.01846
Nie
9 23 23 GRUCA Henryk 59 30.26% 0.03026
Nie
10 21 21 MUCHOWICZ Marcin Marian 103 44.98% 0.04498
Tak
10 22 22 JURECZKO Andrzej Feliks 64 27.95% 0.02795
Nie
10 23 23 MACIĄŻEK Czesław Józef 62 27.07% 0.02707
Nie
11 21 21 POWĄZKA Włodzimierz Ryszard 107 37.94% 0.03794
Nie
11 23 23 IBEK Stanisław Marian 175 62.06% 0.06206
Tak
12 21 21 ŻMUDA Barbara Danuta 35 23.65% 0.02365
Nie
12 22 22 KWIATKOWSKA Maria 41 27.70% 0.0277
Nie
12 23 23 PAPAJ Anna Bronisława 72 48.65% 0.04865
Tak
13 21 21 KRAJNIK Magdalena Dagmara 49 30.25% 0.03025
Nie
13 23 23 SMOLEŃ Małgorzata Agnieszka 113 69.75% 0.06975
Tak
14 21 21 SOBÓLSKI Krzysztof Marek 123 47.13% 0.04713
Tak
14 22 22 DANEK Jolanta Ewa 20 7.66% 0.00766
Nie
14 23 23 JĘDERKO Józef Jan 118 45.21% 0.04521
Nie
15 21 21 BONISZEWSKI Mariusz Kazimierz 79 49.38% 0.04938
Tak
15 22 22 LAMCH Kazimierz Tomasz 14 8.75% 0.00875
Nie
15 23 23 KAZANECKI Wojciech 67 41.88% 0.04188
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 JURECZKO Andrzej Feliks 55 wyższe Włodowice, 747 27.02 Nie
2 SZMUKIER Adam Bogdan 54 wyższe Rudniki, 1 186 42.89 Druga tura
3 WNUK Dorota 51 wyższe Włodowice, 832 30.09 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, ul. Strażacka 5 Góra Włodowska stały 455 296 296 65.05% 0.06505
294 99.32%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Rudniki stały 1 352 824 824 60.95% 0.06095
820 99.51%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 13 Włodowice stały 1 390 953 955 68.71% 0.06871
941 98.53%
4 Filia Szkoły Podstawowej we Włodowicach, ul. Topolowa 11 Zdów stały 678 426 426 62.83% 0.06283
422 99.06%
5 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 2 Rzędkowice stały 440 291 291 66.14% 0.06614
288 98.97%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 SZMUKIER Adam Bogdan 54 wyższe Rudniki, 1487 53.57 Tak
2 WNUK Dorota 51 wyższe Włodowice, 1289 46.43 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych WNUK Dorota Głosów ważnych oddanych na kandydatów SZMUKIER Adam Bogdan
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Remiza OSP, ul. Strażacka 5 Góra Włodowska 285 142 49.82% 0.04982
50.18% 143
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Rudniki 854 257 30.09% 0.03009
69.91% 597
3 Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 13 Włodowice 916 573 62.55% 0.06255
37.45% 343
4 Filia Szkoły Podstawowej we Włodowicach, ul. Topolowa 11 Zdów 427 147 34.43% 0.03443
65.57% 280
5 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 2 Rzędkowice 294 170 57.82% 0.05782
42.18% 124

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, ul. Strażacka 5 Góra Włodowska stały 456 286 287 62.94% 0.06294
285 99.30%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11 Rudniki stały 1353 855 855 63.19% 0.06319
854 99.88%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Krakowska 13 Włodowice stały 1400 927 927 66.21% 0.06621
916 98.81%
4 Filia Szkoły Podstawowej we Włodowicach, ul. Topolowa 11 Zdów stały 679 428 428 63.03% 0.06303
427 99.77%
5 Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 2 Rzędkowice stały 440 295 295 67.05% 0.06705
294 99.66%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 233 4 314 5 1