Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 3 376
Wyborców 2 754
Obwodów 2
 • Wybory do Rady Gminy w Boronowie
 • Wybory Wójta Gminy Boronów
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Zespół Placówek Oświatowych-świetlica szkolna, ul. Poznańska 2 Boronów stały Nie Sołectwa: Dębowa Góra, Doły, Szklana Huta, Zumpy; Boronów ulice : Boczna, Częstochowska, Dolna, Dworcowa, Grabińska, Koszęcińska, Leśna, Lompy, Piaskowa, Pogodna, Powstańców Śląskich, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Tylna, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona
2 Zespół Placówek Oświatowych-mała sala gimnastyczna, ul. Poznańska 2 Boronów stały Tak Sołectwa: Grojec, Hucisko, Sitki; Boronów ulice: Chabrowa, Jaśminowa, Księdza Adamka, Krótka, Kwiatowa, 3 Maja, Ligonia, Łąkowa, Mostowa, Młyńska, Nadrzeczna, Niwska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Smolna, Smołki, Szkolna, Wiśniowa, Wojciecha Korfantego, Wolności

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Zumpy 1 111 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Dębowa Góra, Szklana Huta 1 93 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Grojec 1 102 3 3
0.0000040000Nr 4 Hucisko, Sitki 1 135 4 4
0.0000050000Nr 5 Boronów ul. Częstochowska, Grabińska, Leśna 1 163 3 3
0.0000060000Nr 6 Boronów ul. Poznańska, Pogodna, Boczna 1 207 4 4
0.0000070000Nr 7 Boronów ul. Powstańców Śląskich od nr 1 do nr 28H, Tylna 1 140 3 3
0.0000080000Nr 8 Boronów ul. Powstańców Śląskich od nr 29 do końca, Piaskowa, Zielona 1 146 4 4
0.0000090000Nr 9 Boronów ul. Koszęcińska, Lompy, Wojska Polskiego, Dworcowa 1 227 4 4
0.0000100000Nr 10 Doły, Boronów ul. Dolna, Reymonta, Wyspiańskiego, Słowackiego, Sportowa, Sienkiewicza 1 265 3 3
0.0000110000Nr 11 Boronów ul. 3 Maja od nr 1 do nr 45, Wiśniowa, Ogrodowa, Ligonia 1 225 3 3
0.0000120000Nr 12 Boronów ul. 3 Maja od nr 46 do nr 114, Smołki, Księdza Adamka, Wojciecha Korfantego 1 241 3 3
0.0000130000Nr 13 Boronów ul. Chabrowa, Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, Niwska, Polna, Poprzeczna, Smolna 1 247 2 2
0.0000140000Nr 14 Boronów ul. Wolności od nr 1 nr 41, Szkolna, Nowa 1 227 3 3
0.0000150000Nr 15 Boronów ulice: Łąkowa, Młyńska, Mostowa, Nadrzeczna, Wolności od nr 42 do końca 1 225 4 4
Podsumowanie 15 2 754 49 49

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WRÓBEL KWW RAFAŁ WRÓBEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY BORONÓW 2018 KWW WSPÓLNY BORONÓW 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DYLĄGA KWW MARKA DYLĄGA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BORONOWA KWW RAZEM DLA BORONOWA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 BEŁKOT Krzysztof Józef 55 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY BORONÓW 2018 Boronów
4 WRÓBEL Rafał Paweł 37 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WRÓBEL Koszęcin
2 BROL Irena Gertruda 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BORONOWA Boronów
3 DYLĄG Marek Adam 35 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DYLĄGA Boronów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 112 79 79 70.54% 0.07054
79 100.00% 0.1
Tak
2 93 55 55 59.14% 0.05914
55 100.00% 0.1
Tak
3 102 58 58 56.86% 0.05686
57 98.28% 0.09828
Tak
4 135 99 99 73.33% 0.07333
99 100.00% 0.1
Tak
5 163 94 94 57.67% 0.05767
94 100.00% 0.1
Tak
6 208 107 107 51.44% 0.05144
106 99.07% 0.09907
Tak
7 139 98 98 70.50% 0.0705
96 97.96% 0.09796
Tak
8 146 92 92 63.01% 0.06301
91 98.91% 0.09891
Tak
9 226 137 137 60.62% 0.06062
131 95.62% 0.09562
Tak
10 264 179 179 67.80% 0.0678
177 98.88% 0.09888
Tak
11 225 145 145 64.44% 0.06444
141 97.24% 0.09724
Tak
12 239 127 126 52.72% 0.05272
126 100.00% 0.1
Tak
13 246 141 141 57.32% 0.05732
139 98.58% 0.09858
Tak
14 227 143 143 63.00% 0.063
142 99.30% 0.0993
Tak
15 224 138 138 61.61% 0.06161
136 98.55% 0.09855
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WRÓBEL 175 10 10.49% 0.01049
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY BORONÓW 2018 754 15 45.18% 0.04518
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DYLĄGA 117 10 7.01% 0.00701
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BORONOWA 623 14 37.33% 0.03733

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WRÓBEL 175 10 0 10.49% 0.01049
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY BORONÓW 2018 754 15 9 45.18% 0.04518
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA DYLĄGA 117 10 0 7.01% 0.00701
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BORONOWA 623 14 6 37.33% 0.03733

Rada Gminy w Boronowie - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 21 21 BRYŁA Ryszard Andrzej 8 10.13% 0.01013
Nie
1 22 22 HUTSZ Bogdan Adam 63 79.75% 0.07975
Tak
1 23 23 LISNER Klaudia Anna 8 10.13% 0.01013
Nie
2 22 22 BUGAJSKA Halina Barbara 17 30.91% 0.03091
Nie
2 23 23 KOTT Ida Aneta 17 30.91% 0.03091
Nie
2 24 24 LIPKA Wioleta Irena 21 38.18% 0.03818
Tak
3 22 22 NOWAK Krystyna Joanna 41 71.93% 0.07193
Tak
3 23 23 SOWA Anna Sylwia 2 3.51% 0.00351
Nie
3 24 24 MICHALIK Stanisław Jan 14 24.56% 0.02456
Nie
4 21 21 DZIEMBA Tomasz Łukasz 6 6.06% 0.00606
Nie
4 22 22 STROBA Antoni Marian 49 49.49% 0.04949
Tak
4 23 23 SOWA Iwona Maria 4 4.04% 0.00404
Nie
4 24 24 POLK Janusz Józef 40 40.40% 0.0404
Nie
5 21 21 PIŁOT Łukasz Daniel 29 30.85% 0.03085
Nie
5 22 22 KOZAK Irena Jolanta 44 46.81% 0.04681
Tak
5 24 24 SIERAŃSKA Jolanta Maria 21 22.34% 0.02234
Nie
6 21 21 MZYK Serafin Stanisław 39 36.79% 0.03679
Nie
6 22 22 KLASZCZYK Patryk Dominik 21 19.81% 0.01981
Nie
6 23 23 DYLĄG Marek Adam 5 4.72% 0.00472
Nie
6 24 24 ŚLĘZOK Marian Józef 41 38.68% 0.03868
Tak
7 22 22 BEŁKOT Czesław Józef 26 27.08% 0.02708
Nie
7 23 23 BARWICKA Beata Agnieszka 14 14.58% 0.01458
Nie
7 24 24 KOŻUCH Barbara Katarzyna 56 58.33% 0.05833
Tak
8 21 21 WRÓBEL Mateusz Bartłomiej 1 1.10% 0.0011
Nie
8 22 22 POTEMPA Andrzej Kazimierz 40 43.96% 0.04396
Nie
8 23 23 LIPIŃSKI Marek 8 8.79% 0.00879
Nie
8 24 24 MALCHER Aleksander Tomasz 42 46.15% 0.04615
Tak
9 21 21 JELEŃSKI Olgierd Cezary 19 14.50% 0.0145
Nie
9 22 22 MAŁYSA Aleksandra Maria 52 39.69% 0.03969
Tak
9 23 23 PIEKARSKI Dariusz Józef 17 12.98% 0.01298
Nie
9 24 24 SKOWRONEK Andrzej Rafał 43 32.82% 0.03282
Nie
10 22 22 GAŁKA Jarosław Adam 107 60.45% 0.06045
Tak
10 23 23 MAJCHRZYK Seweryn Paweł 27 15.25% 0.01525
Nie
10 24 24 BOGACKI Michał Zenon 43 24.29% 0.02429
Nie
11 21 21 NAROLSKA-KUCHARCZYK Anna Agnieszka 7 4.96% 0.00496
Nie
11 22 22 HUCZ Robert Szymon 92 65.25% 0.06525
Tak
11 24 24 LACH Roman Stanisław 42 29.79% 0.02979
Nie
12 21 21 WRÓBEL Marcin Adam 37 29.37% 0.02937
Nie
12 22 22 MERCIK Grzegorz Jan 45 35.71% 0.03571
Tak
12 24 24 OCIECZEK Marek Andrzej 44 34.92% 0.03492
Nie
13 22 22 SKOWRONEK Beata Izabela 52 37.41% 0.03741
Nie
13 24 24 FRANIA Aniela Magdalena 87 62.59% 0.06259
Tak
14 21 21 KAMPA Sławomir Bronisław 14 9.86% 0.00986
Nie
14 22 22 GARCZARCZYK Wojciech Aleksander 45 31.69% 0.03169
Nie
14 24 24 ROBOK Ilona Maria 83 58.45% 0.05845
Tak
15 21 21 NOWICKI Rafał Tomasz 15 11.03% 0.01103
Nie
15 22 22 PAPROTNY Teresa Anna 60 44.12% 0.04412
Tak
15 23 23 LIPIŃSKA Bożena Eleonora 15 11.03% 0.01103
Nie
15 24 24 PIETRUSZKA Łukasz Paweł 46 33.82% 0.03382
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BEŁKOT Krzysztof Józef 55 średnie Boronów, 986 58.87 Tak
2 BROL Irena Gertruda 50 wyższe Boronów, 366 21.85 Nie
3 DYLĄG Marek Adam 35 wyższe Boronów, 64 3.82 Nie
4 WRÓBEL Rafał Paweł 37 wyższe Koszęcin, 259 15.46 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Zespół Placówek Oświatowych-świetlica szkolna, ul. Poznańska 2 Boronów stały 1 351 841 841 62.25% 0.06225
834 99.17%
2 Zespół Placówek Oświatowych-mała sala gimnastyczna, ul. Poznańska 2 Boronów stały 1 398 851 849 60.73% 0.06073
841 99.06%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 3 376 2 754 2 1