Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 2

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Placówek Oświatowych-mała sala gimnastyczna, ul. Poznańska 2 Boronów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Tak
Granice Sołectwa: Grojec, Hucisko, Sitki; Boronów ulice: Chabrowa, Jaśminowa, Księdza Adamka, Krótka, Kwiatowa, 3 Maja, Ligonia, Łąkowa, Mostowa, Młyńska, Nadrzeczna, Niwska, Nowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Smolna, Smołki, Szkolna, Wiśniowa, Wojciecha Korfantego, Wolności
Liczba mieszkańców 1722
Liczba wyborców 1402
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy w Boronowie 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15
Rady Powiatu w Lublińcu 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 4

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 14
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 3
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 11
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 15
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 12
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 13
 • Wybory Wójta Gminy Boronów
 • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 4
 • Wybory Rady Powiatu w Lublińcu) - Okręg nr 2
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 14
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 227
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 227
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 226
3 Liczba kart niewykorzystanych 83
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 143
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 143
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 143
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 143
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 142
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 kampa slzawomir bronislzawKAMPA Sławomir Bronisław 39 Boronów 14 0.00986
9.86
22 garczarczyk wojciech aleksanderGARCZARCZYK Wojciech Aleksander 37 Boronów 45 0.03169
31.69
24 robok ilona mariaROBOK Ilona Maria 43 Boronów 83 0.05845
58.45
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 3
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 102
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 102
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 102
3 Liczba kart niewykorzystanych 44
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 58
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 58
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 58
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 58
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 57
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 nowak krystyna joannaNOWAK Krystyna Joanna 43 Grojec 41 0.07193
71.93
23 sowa anna sylwiaSOWA Anna Sylwia 35 Grojec 2 0.00351
3.51
24 michalik stanislzaw janMICHALIK Stanisław Jan 57 Grojec 14 0.02456
24.56
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 135
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 135
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 136
3 Liczba kart niewykorzystanych 37
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 99
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 99
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 99
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 99
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 99
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 dziemba tomasz lzukaszDZIEMBA Tomasz Łukasz 41 Hucisko 6 0.00606
6.06
22 stroba antoni marianSTROBA Antoni Marian 57 Hucisko 49 0.04949
49.49
23 sowa iwona mariaSOWA Iwona Maria 37 Hucisko 4 0.00404
4.04
24 polk janusz jozzefPOLK Janusz Józef 45 Hucisko 40 0.0404
40.40
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 11
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 225
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 225
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 227
3 Liczba kart niewykorzystanych 82
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 145
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 145
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 145
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 145
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 4
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 4
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 141
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 narolska-kucharczyk anna agnieszkaNAROLSKA-KUCHARCZYK Anna Agnieszka 37 Boronów 7 0.00496
4.96
22 hucz robert szymonHUCZ Robert Szymon 35 Boronów 92 0.06525
65.25
24 lach roman stanislzawLACH Roman Stanisław 51 Boronów 42 0.02979
29.79
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 15
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 224
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 224
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 225
3 Liczba kart niewykorzystanych 87
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 138
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 138
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 138
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 138
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 2
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 136
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 nowicki rafalz tomaszNOWICKI Rafał Tomasz 36 Boronów 15 0.01103
11.03
22 paprotny teresa annaPAPROTNY Teresa Anna 36 Boronów 60 0.04412
44.12
23 lipinzska bozzzena eleonoraLIPIŃSKA Bożena Eleonora 45 Boronów 15 0.01103
11.03
24 pietruszka lzukasz pawelzPIETRUSZKA Łukasz Paweł 29 Boronów 46 0.03382
33.82
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 12
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 239
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 239
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 241
3 Liczba kart niewykorzystanych 114
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 127
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 127
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 126
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 126
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 126
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 wrozbel marcin adamWRÓBEL Marcin Adam 29 Boronów 37 0.02937
29.37
22 mercik grzegorz janMERCIK Grzegorz Jan 55 Boronów 45 0.03571
35.71
24 ocieczek marek andrzejOCIECZEK Marek Andrzej 43 Boronów 44 0.03492
34.92
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 13
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 246
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 246
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 247
3 Liczba kart niewykorzystanych 106
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 141
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 141
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 141
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 141
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 139
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 skowronek beata izabelaSKOWRONEK Beata Izabela 46 Boronów 52 0.03741
37.41
24 frania aniela magdalenaFRANIA Aniela Magdalena 59 Boronów 87 0.06259
62.59
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Boronów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1398
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1398
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1402
3 Liczba kart niewykorzystanych 551
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 851
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 851
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 850
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 1
10 Liczba kart ważnych 849
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 2
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 841
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belzkot krzysztof jozzefBEŁKOT Krzysztof Józef 55 średnie Boronów 499 0.05933
59.33
2 brol irena gertrudaBROL Irena Gertruda 50 wyższe Boronów 172 0.02045
20.45
3 dylazg marek adamDYLĄG Marek Adam 35 wyższe Boronów 29 0.00345
3.45
4 wrozbel rafalz pawelzWRÓBEL Rafał Paweł 37 wyższe Koszęcin 141 0.01677
16.77
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1398
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1400
3 Liczba kart niewykorzystanych 549
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 851
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 851
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 851
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 105
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 13
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 92
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 746
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nawrocki tomasz leszekNAWROCKI Tomasz Leszek 40 Gliwice 5 0.00067
0.67
2 styczenz adrian maciejSTYCZEŃ Adrian Maciej 39 Będzin 4 0.00054
0.54
3 janik henryka krystynaJANIK Henryka Krystyna 60 Konopiska 6 0.0008
0.80
4 imielinzska annaIMIELIŃSKA Anna 49 Wąsosz 2 0.00027
0.27
5 brazcel lilia zdzislzawaBRĄCEL Lilia Zdzisława 64 Częstochowa 3 0.0004
0.40
6 adamczyk jaroslzawADAMCZYK Jarosław 53 Dąbrowa Górnicza 3 0.0004
0.40
Razem 23
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 23

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilot andrzej antoniPILOT Andrzej Antoni 58 Tarnowskie Góry 49 0.00657
6.57
2 wilk zygmuntWILK Zygmunt 66 Bytom 5 0.00067
0.67
3 grus anna barbaraGRUS Anna Barbara 43 Lubliniec 4 0.00054
0.54
4 zapiozr malzgorzataZAPIÓR Małgorzata 49 Katowice 0 0
0.00
5 czapelka agnieszka zofiaCZAPELKA Agnieszka Zofia 47 Chudów 2 0.00027
0.27
6 stefanzska agnieszkaSTEFAŃSKA Agnieszka 39 Radzionków 1 0.00013
0.13
7 sobol malzgorzata bozzzenaSOBOL Małgorzata Bożena 37 Łebki 4 0.00054
0.54
8 poloczek mariusz krzysztofPOLOCZEK Mariusz Krzysztof 41 Bytom 6 0.0008
0.80
Razem 71
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 71

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieczorek artur pawelzWIECZOREK Artur Paweł 32 Mysłowice 2 0.00027
0.27
2 skotalczyk magdalena annaSKOTALCZYK Magdalena Anna 21 Dąbrowa Górnicza 3 0.0004
0.40
3 wrezbiak bartlzomiej marekWRĘBIAK Bartłomiej Marek 32 Bytom 1 0.00013
0.13
4 maszluch ewaMAŚLUCH Ewa 52 Katowice 1 0.00013
0.13
5 grabowski dariusz gloriuszGRABOWSKI Dariusz Gloriusz 20 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
6 rupala gaja izabelaRUPALA Gaja Izabela 24 Katowice 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 caban renata wieslzawaCABAN Renata Wiesława 61 Gliwice 25 0.00335
3.35
2 gzik marek krzysztofGZIK Marek Krzysztof 47 Gliwice 11 0.00147
1.47
3 bieda halina mariaBIEDA Halina Maria 56 Bytom 13 0.00174
1.74
4 ekkert lucyna iwonaEKKERT Lucyna Iwona 67 Tarnowskie Góry 10 0.00134
1.34
5 demczuk stanislzaw wieslzawDEMCZUK Stanisław Wiesław 59 Lubliniec 11 0.00147
1.47
6 bieniek marek januszBIENIEK Marek Janusz 52 Gliwice 7 0.00094
0.94
7 nierychlzo ewa annaNIERYCHŁO Ewa Anna 38 Tąpkowice 9 0.00121
1.21
8 straszak tomaszSTRASZAK Tomasz 39 Gliwice 1 0.00013
0.13
9 szczechowski krzysztof andrzejSZCZECHOWSKI Krzysztof Andrzej 74 Katowice 5 0.00067
0.67
Razem 92
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 92

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik krzysztof stefanWÓJCIK Krzysztof Stefan 60 Bytom 9 0.00121
1.21
2 przybylska-czajkowska barbara ewaPRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa 61 Tarnowskie Góry 4 0.00054
0.54
3 lzapinzski janusz henrykŁAPIŃSKI Janusz Henryk 64 Gliwice 1 0.00013
0.13
4 witasik rafalz leszekWITASIK Rafał Leszek 49 Częstochowa 1 0.00013
0.13
5 zagozrska jadwiga franciszkaZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka 68 Gliwice 0 0
0.00
6 filipek andrzejFILIPEK Andrzej 67 Radzionków 3 0.0004
0.40
7 hofman-dyner jolanta mariaHOFMAN-DYNER Jolanta Maria 58 Koty 3 0.0004
0.40
8 samotus teresa grazzzynaSAMOTUS Teresa Grażyna 61 Gliwice 2 0.00027
0.27
9 jureczko rafalz krzysztofJURECZKO Rafał Krzysztof 37 Pietrzaki 4 0.00054
0.54
Razem 27
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 27

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 konieczny maciejKONIECZNY Maciej 38 Gliwice 4 0.00054
0.54
2 slzania barbara joannaSŁANIA Barbara Joanna 37 Bytom 0 0
0.00
3 mrozowski konradMROZOWSKI Konrad 24 Gliwice 1 0.00013
0.13
4 strokowska helena zofiaSTROKOWSKA Helena Zofia 64 Gliwice 0 0
0.00
5 bednarz michalz piotrBEDNARZ Michał Piotr 37 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
6 michalska dorotaMICHALSKA Dorota 43 Gliwice 0 0
0.00
7 wrona arturWRONA Artur 32 Połomia 0 0
0.00
Razem 5
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 5

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milczynzski cezary kazimierzMILCZYŃSKI Cezary Kazimierz 27 Gliwice 0 0
0.00
2 blzasinzski bartlzomiej marekBŁASIŃSKI Bartłomiej Marek 27 Bytom 0 0
0.00
3 monzka julianna nikolaMOŃKA Julianna Nikola 21 Orzesze 2 0.00027
0.27
4 nowicki dariusz edwinNOWICKI Dariusz Edwin 22 Rybnik 1 0.00013
0.13
5 moryc boguslzawa elzzzbietaMORYC Bogusława Elżbieta 22 Gliwice 0 0
0.00
6 skiba joanna gabrielaSKIBA Joanna Gabriela 24 Koszęcin 4 0.00054
0.54
7 toczek grzegorz stanislzawTOCZEK Grzegorz Stanisław 44 Kamieniec 1 0.00013
0.13
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karwot anna zofiaKARWOT Anna Zofia 46 Chudów 21 0.00282
2.82
2 tomczyk andrzej piotrTOMCZYK Andrzej Piotr 64 Bytom 6 0.0008
0.80
3 plzonka jan pawelzPŁONKA Jan Paweł 66 Tarnowskie Góry 3 0.0004
0.40
4 wolzoszyn andrzej marianWOŁOSZYN Andrzej Marian 68 Gliwice 1 0.00013
0.13
5 slzodczyk agnieszka patrycjaSŁODCZYK Agnieszka Patrycja 35 Bytom 8 0.00107
1.07
6 bisz magdalena joannaBISZ Magdalena Joanna 32 Kamieniec 3 0.0004
0.40
7 janus andrzejJANUS Andrzej 59 Toszek 8 0.00107
1.07
8 wozzniak-zzzak aleksandra annaWOŹNIAK-ŻAK Aleksandra Anna 37 Miasteczko Śląskie 1 0.00013
0.13
9 binkowski adam ryszardBINKOWSKI Adam Ryszard 34 Koszęcin 18 0.00241
2.41
Razem 69
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 69

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trusz bartlzomiej marcinTRUŚ Bartłomiej Marcin 25 Gliwice 2 0.00027
0.27
2 beszka wojciech adamBEŚKA Wojciech Adam 29 Gliwice 3 0.0004
0.40
3 michnik mateusz blzazzzejMICHNIK Mateusz Błażej 18 Gliwice 0 0
0.00
4 domeradzka agata katarzynaDOMERADZKA Agata Katarzyna 19 Gliwice 0 0
0.00
5 andrzejewski bartlzomiejANDRZEJEWSKI Bartłomiej 32 Katowice 2 0.00027
0.27
6 kufel urszula monikaKUFEL Urszula Monika 41 Katowice 1 0.00013
0.13
7 bomba michalz piotrBOMBA Michał Piotr 21 Ruda Śląska 1 0.00013
0.13
8 sifczyk anna barbaraSIFCZYK Anna Barbara 33 Gliwice 3 0.0004
0.40
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedpelzski zbigniew jerzyPRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy 60 Bytom 75 0.01005
10.05
2 kowalski bartlzomiej leszekKOWALSKI Bartłomiej Leszek 27 Gliwice 26 0.00349
3.49
3 kubica jozzef janKUBICA Józef Jan 60 Tarnowskie Góry 56 0.00751
7.51
4 olszewski tomasz janOLSZEWSKI Tomasz Jan 31 Tarnowskie Góry 26 0.00349
3.49
5 koper-staszowska wioletta mariaKOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria 41 Ruda Śląska 37 0.00496
4.96
6 roj dominika monikaROJ Dominika Monika 28 Draliny 34 0.00456
4.56
7 kocurek irena mariaKOCUREK Irena Maria 64 Brynek 28 0.00375
3.75
8 urbaniak-leszniak magdalena patrycjaURBANIAK-LEŚNIAK Magdalena Patrycja 31 Gliwice 16 0.00214
2.14
9 ordon leslzaw zbigniewORDON Lesław Zbigniew 53 Bytom 15 0.00201
2.01
Razem 313
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 313

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska stanislzaw adrianTRZASKA Stanisław Adrian 42 Jaworzno 1 0.00013
0.13
2 sojka alicja mariaSOJKA Alicja Maria 64 Będzin 5 0.00067
0.67
3 janik aneta marzenaJANIK Aneta Marzena 39 Pyrzowice 3 0.0004
0.40
4 kowalozwka zdzislzawKOWALÓWKA Zdzisław 66 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
5 patucha bohdanPATUCHA Bohdan 72 Bielsko-Biała 1 0.00013
0.13
6 cina elzzzbieta barbaraCINA Elżbieta Barbara 72 Dąbrowa Górnicza 1 0.00013
0.13
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski krzysztofPRZYBYLSKI Krzysztof 59 Bytom 2 0.00027
0.27
2 kondraciuk danuta grazzzynaKONDRACIUK Danuta Grażyna 64 Gliwice 0 0
0.00
3 slzomczynzski andrzej jerzySŁOMCZYŃSKI Andrzej Jerzy 60 Orzech 2 0.00027
0.27
4 zarzycki roman zdzislzawZARZYCKI Roman Zdzisław 55 Tarnowskie Góry 1 0.00013
0.13
5 rojek andrzej henrykROJEK Andrzej Henryk 61 Ciasna 0 0
0.00
6 buczynzska oliwia ewaBUCZYŃSKA Oliwia Ewa 23 Radzionków 0 0
0.00
7 mitura katarzynaMITURA Katarzyna 28 Kalety 0 0
0.00
8 misiewicz annaMISIEWICZ Anna 39 Katowice 1 0.00013
0.13
9 skowronzska milenaSKOWROŃSKA Milena 29 Knurów 1 0.00013
0.13
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skubalza roland krzysztofSKUBAŁA Roland Krzysztof 44 Pyskowice 32 0.00429
4.29
2 kolanko dionizy piotrKOLANKO Dionizy Piotr 57 Gliwice 9 0.00121
1.21
3 klimek henryk stanislzawKLIMEK Henryk Stanisław 64 Bytom 8 0.00107
1.07
4 wozjtowicz dariusz robertWÓJTOWICZ Dariusz Robert 43 Pyskowice 0 0
0.00
5 sobolewska stefania magdalenaSOBOLEWSKA Stefania Magdalena 41 Gliwice 5 0.00067
0.67
6 wielgosz boleslzaw piotrWIELGOSZ Bolesław Piotr 47 Gliwice 1 0.00013
0.13
7 widerska agata justynaWIDERSKA Agata Justyna 41 Zabrze 4 0.00054
0.54
8 bartecka urszula mariaBARTECKA Urszula Maria 74 Chudów 1 0.00013
0.13
Razem 60
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 60

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 könig aleksander janKÖNIG Aleksander Jan 35 Tarnowskie Góry 22 0.00295
2.95
2 jany aniela mariaJANY Aniela Maria 60 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
3 laburda jacek wojciechLABURDA Jacek Wojciech 56 Bytom 3 0.0004
0.40
4 grudnik grzegorz mariuszGRUDNIK Grzegorz Mariusz 57 Gliwice 2 0.00027
0.27
5 machulska cecylia zofiaMACHULSKA Cecylia Zofia 73 Tarnowskie Góry 3 0.0004
0.40
6 sarkowicz lzukasz janSARKOWICZ Łukasz Jan 42 Paniówki 0 0
0.00
7 grychtolz aneta mariaGRYCHTOŁ Aneta Maria 28 Gierałtowice 0 0
0.00
8 cyronz marian juliuszCYROŃ Marian Juliusz 64 Lubliniec 2 0.00027
0.27
9 matheja dorota joannaMATHEJA Dorota Joanna 51 Toszek 1 0.00013
0.13
Razem 33
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 33

Lista nr 16 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janik marek krzysztofJANIK Marek Krzysztof 45 Pyrzowice 5 0.00067
0.67
2 bednarek anna mariaBEDNAREK Anna Maria 66 Jeleśnia 2 0.00027
0.27
3 kolibaj jadwiga olgaKOLIBAJ Jadwiga Olga 76 Katowice 0 0
0.00
4 czapkowicz marek arturCZAPKOWICZ Marek Artur 50 Tychy 0 0
0.00
5 gizdonz bogdan leonGIZDOŃ Bogdan Leon 60 Łaziska Górne 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Lublińcu) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1398
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1405
3 Liczba kart niewykorzystanych 554
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 851
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 851
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 851
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 11
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 18
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 822
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smol dawid pawelzSMOL Dawid Paweł 31 Olszyna 22 0.00268
2.68
2 klyta joanna malzgorzataKLYTA Joanna Małgorzata 40 Kamienica 6 0.00073
0.73
3 prandzioch eugeniusz alojzyPRANDZIOCH Eugeniusz Alojzy 72 Boronów 121 0.01472
14.72
4 buchenfeld aneta monikaBUCHENFELD Aneta Monika 25 Kamieńskie Młyny 0 0
0.00
5 musik edyta agnieszkaMUSIK Edyta Agnieszka 29 Psary 9 0.00109
1.09
6 piechula jerzy stanislzawPIECHULA Jerzy Stanisław 54 Woźniki 3 0.00036
0.36
7 sezk radoslzaw lzukaszSĘK Radosław Łukasz 32 Lisów 1 0.00012
0.12
Razem 162
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 162

Lista nr 18 - KWW ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezek jihadREZEK Jihad 59 Lubliniec 129 0.01569
15.69
2 wachowski leszek henrykWACHOWSKI Leszek Henryk 53 Lubliniec 1 0.00012
0.12
3 skop katarzyna annaSKOP Katarzyna Anna 36 Woźniki 1 0.00012
0.12
4 pyka dominik adamPYKA Dominik Adam 21 Lisów 3 0.00036
0.36
5 wielgomas natalia barbaraWIELGOMAS Natalia Barbara 24 Woźniki 1 0.00012
0.12
6 dziub jaroslzaw herbertDZIUB Jarosław Herbert 45 Psary 1 0.00012
0.12
7 surowiec felicja ewaSUROWIEC Felicja Ewa 63 Babienica 1 0.00012
0.12
Razem 137
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 137

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyrulik jerzy jozzefCYRULIK Jerzy Józef 54 Herby 19 0.00231
2.31
2 majchrzyk rufin romanMAJCHRZYK Rufin Roman 60 Boronów 378 0.04599
45.99
3 kacorzyk jaroslzaw franciszekKACORZYK Jarosław Franciszek 46 Woźniki 5 0.00061
0.61
4 malcher henryk wawrzyniecMALCHER Henryk Wawrzyniec 63 Chwostek 3 0.00036
0.36
5 ledwonz bozzzena ewaLEDWOŃ Bożena Ewa 59 Boronów 34 0.00414
4.14
6 fabianzczyk jadwiga mariaFABIAŃCZYK Jadwiga Maria 47 Woźniki 3 0.00036
0.36
7 urbanik malzgorzata jozzefaURBANIK Małgorzata Józefa 57 Kamienica 3 0.00036
0.36
Razem 445
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 445

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichowski alojzy stanislzawCICHOWSKI Alojzy Stanisław 68 Woźniki 1 0.00012
0.12
2 tabor zygmunt marianTABOR Zygmunt Marian 61 Niwy 5 0.00061
0.61
3 pogoda ernest franciszekPOGODA Ernest Franciszek 59 Psary 9 0.00109
1.09
4 czornik roman janCZORNIK Roman Jan 59 Boronów 55 0.00669
6.69
5 janik urszulaJANIK Urszula 60 Herby 0 0
0.00
6 halemba beata mariaHALEMBA Beata Maria 53 Kalina 5 0.00061
0.61
7 kita ewa agataKITA Ewa Agata 49 Lubsza 3 0.00036
0.36
Razem 78
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 78