Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW

Obwód nr 1

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Zespół Placówek Oświatowych-świetlica szkolna, ul. Poznańska 2 Boronów
Typ obwodu stały
Dostępny dla osób niepełnosprawnych Nie
Granice Sołectwa: Dębowa Góra, Doły, Szklana Huta, Zumpy; Boronów ulice : Boczna, Częstochowska, Dolna, Dworcowa, Grabińska, Koszęcińska, Leśna, Lompy, Piaskowa, Pogodna, Powstańców Śląskich, Poznańska, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Sportowa, Tylna, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Zielona
Liczba mieszkańców 1654
Liczba wyborców 1352
Okręgi wyborcze
Wybory Okręg nr
Rady Gminy w Boronowie 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Rady Powiatu w Lublińcu 2
Sejmiku Województwa Śląskiego 4

Protokoły

 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 6
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 7
 • Wybory Wójta Gminy Boronów
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 8
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 10
 • Wybory Rady Powiatu w Lublińcu) - Okręg nr 2
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 1
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 5
 • Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 9
 • Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 4
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 6
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 208
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 208
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 208
3 Liczba kart niewykorzystanych 101
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 107
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 107
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 107
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 107
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 106
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 mzyk serafin stanislzawMZYK Serafin Stanisław 39 Boronów 39 0.03679
36.79
22 klaszczyk patryk dominikKLASZCZYK Patryk Dominik 40 Boronów 21 0.01981
19.81
23 dylazg marek adamDYLĄG Marek Adam 35 Boronów 5 0.00472
4.72
24 szlezzok marian jozzefŚLĘZOK Marian Józef 52 Boronów 41 0.03868
38.68
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 7
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 139
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 139
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 139
3 Liczba kart niewykorzystanych 41
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 98
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 98
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 98
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 98
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 96
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 belzkot czeslzaw jozzefBEŁKOT Czesław Józef 44 Boronów 26 0.02708
27.08
23 barwicka beata agnieszkaBARWICKA Beata Agnieszka 37 Boronów 14 0.01458
14.58
24 kozzzuch barbara katarzynaKOŻUCH Barbara Katarzyna 40 Boronów 56 0.05833
58.33
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Wójta Gminy Boronów
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1351
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1351
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1350
3 Liczba kart niewykorzystanych 509
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 841
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 841
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 841
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 841
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 6
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 834
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 belzkot krzysztof jozzefBEŁKOT Krzysztof Józef 55 średnie Boronów 487 0.05839
58.39
2 brol irena gertrudaBROL Irena Gertruda 50 wyższe Boronów 194 0.02326
23.26
3 dylazg marek adamDYLĄG Marek Adam 35 wyższe Boronów 35 0.0042
4.20
4 wrozbel rafalz pawelzWRÓBEL Rafał Paweł 37 wyższe Koszęcin 118 0.01415
14.15
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 93
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 93
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 93
3 Liczba kart niewykorzystanych 38
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 55
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 55
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 55
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 55
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 55
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 bugajska halina barbaraBUGAJSKA Halina Barbara 55 Dębowa Góra 17 0.03091
30.91
23 kott ida anetaKOTT Ida Aneta 28 Dębowa Góra 17 0.03091
30.91
24 lipka wioleta irenaLIPKA Wioleta Irena 31 Dębowa Góra 21 0.03818
38.18
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 8
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 146
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 146
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 146
3 Liczba kart niewykorzystanych 54
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 92
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 92
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 92
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 92
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 1
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 91
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 wrozbel mateusz bartlzomiejWRÓBEL Mateusz Bartłomiej 19 Boronów 1 0.0011
1.10
22 potempa andrzej kazimierzPOTEMPA Andrzej Kazimierz 52 Boronów 40 0.04396
43.96
23 lipinzski marekLIPIŃSKI Marek 28 Boronów 8 0.00879
8.79
24 malcher aleksander tomaszMALCHER Aleksander Tomasz 38 Boronów 42 0.04615
46.15
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 10
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 264
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 264
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 264
3 Liczba kart niewykorzystanych 85
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 179
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 179
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 179
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 179
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 2
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 1
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 177
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
22 galzka jaroslzaw adamGAŁKA Jarosław Adam 38 Boronów 107 0.06045
60.45
23 majchrzyk seweryn pawelzMAJCHRZYK Seweryn Paweł 36 Boronów 27 0.01525
15.25
24 bogacki michalz zenonBOGACKI Michał Zenon 40 Boronów 43 0.02429
24.29
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Powiatu w Lublińcu) - Okręg nr 2
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1351
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1352
3 Liczba kart niewykorzystanych 512
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 840
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 840
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 840
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 30
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 17
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 13
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 810
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 smol dawid pawelzSMOL Dawid Paweł 31 Olszyna 19 0.00235
2.35
2 klyta joanna malzgorzataKLYTA Joanna Małgorzata 40 Kamienica 5 0.00062
0.62
3 prandzioch eugeniusz alojzyPRANDZIOCH Eugeniusz Alojzy 72 Boronów 89 0.01099
10.99
4 buchenfeld aneta monikaBUCHENFELD Aneta Monika 25 Kamieńskie Młyny 4 0.00049
0.49
5 musik edyta agnieszkaMUSIK Edyta Agnieszka 29 Psary 7 0.00086
0.86
6 piechula jerzy stanislzawPIECHULA Jerzy Stanisław 54 Woźniki 2 0.00025
0.25
7 sezk radoslzaw lzukaszSĘK Radosław Łukasz 32 Lisów 9 0.00111
1.11
Razem 135
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 135

Lista nr 18 - KWW ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 rezek jihadREZEK Jihad 59 Lubliniec 103 0.01272
12.72
2 wachowski leszek henrykWACHOWSKI Leszek Henryk 53 Lubliniec 0 0
0.00
3 skop katarzyna annaSKOP Katarzyna Anna 36 Woźniki 2 0.00025
0.25
4 pyka dominik adamPYKA Dominik Adam 21 Lisów 1 0.00012
0.12
5 wielgomas natalia barbaraWIELGOMAS Natalia Barbara 24 Woźniki 0 0
0.00
6 dziub jaroslzaw herbertDZIUB Jarosław Herbert 45 Psary 0 0
0.00
7 surowiec felicja ewaSUROWIEC Felicja Ewa 63 Babienica 2 0.00025
0.25
Razem 108
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 108

Lista nr 19 - KWW WSPÓLNOTA ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cyrulik jerzy jozzefCYRULIK Jerzy Józef 54 Herby 28 0.00346
3.46
2 majchrzyk rufin romanMAJCHRZYK Rufin Roman 60 Boronów 381 0.04704
47.04
3 kacorzyk jaroslzaw franciszekKACORZYK Jarosław Franciszek 46 Woźniki 4 0.00049
0.49
4 malcher henryk wawrzyniecMALCHER Henryk Wawrzyniec 63 Chwostek 9 0.00111
1.11
5 ledwonz bozzzena ewaLEDWOŃ Bożena Ewa 59 Boronów 57 0.00704
7.04
6 fabianzczyk jadwiga mariaFABIAŃCZYK Jadwiga Maria 47 Woźniki 1 0.00012
0.12
7 urbanik malzgorzata jozzefaURBANIK Małgorzata Józefa 57 Kamienica 4 0.00049
0.49
Razem 484
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 484

Lista nr 20 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 cichowski alojzy stanislzawCICHOWSKI Alojzy Stanisław 68 Woźniki 1 0.00012
0.12
2 tabor zygmunt marianTABOR Zygmunt Marian 61 Niwy 4 0.00049
0.49
3 pogoda ernest franciszekPOGODA Ernest Franciszek 59 Psary 6 0.00074
0.74
4 czornik roman janCZORNIK Roman Jan 59 Boronów 61 0.00753
7.53
5 janik urszulaJANIK Urszula 60 Herby 3 0.00037
0.37
6 halemba beata mariaHALEMBA Beata Maria 53 Kalina 6 0.00074
0.74
7 kita ewa agataKITA Ewa Agata 49 Lubsza 2 0.00025
0.25
Razem 83
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 83
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 1
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 112
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 112
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 112
3 Liczba kart niewykorzystanych 33
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 79
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 79
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 79
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 79
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 79
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 brylza ryszard andrzejBRYŁA Ryszard Andrzej 56 Zumpy 8 0.01013
10.13
22 hutsz bogdan adamHUTSZ Bogdan Adam 59 Zumpy 63 0.07975
79.75
23 lisner klaudia annaLISNER Klaudia Anna 41 Zumpy 8 0.01013
10.13
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 5
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 163
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 163
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 163
3 Liczba kart niewykorzystanych 69
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 94
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 94
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 94
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 94
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 0
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 0
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 0
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 94
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 pilzot lzukasz danielPIŁOT Łukasz Daniel 33 Boronów 29 0.03085
30.85
22 kozak irena jolantaKOZAK Irena Jolanta 44 Boronów 44 0.04681
46.81
24 sieranzska jolanta mariaSIERAŃSKA Jolanta Maria 51 Boronów 21 0.02234
22.34
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Rady Gminy w Boronowie) - Okręg nr 9
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 226
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 226
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 226
3 Liczba kart niewykorzystanych 89
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 137
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 137
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 137
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 137
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 6
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 1
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 5
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 131
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Kandydaci

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
21 jelenzski olgierd cezaryJELEŃSKI Olgierd Cezary 34 Boronów 19 0.0145
14.50
22 malzysa aleksandra mariaMAŁYSA Aleksandra Maria 39 Boronów 52 0.03969
39.69
23 piekarski dariusz jozzefPIEKARSKI Dariusz Józef 37 Boronów 17 0.01298
12.98
24 skowronek andrzej rafalzSKOWRONEK Andrzej Rafał 46 Boronów 43 0.03282
32.82
Pobierz skan protokołu .pdf - Wybory Sejmiku Województwa Śląskiego) - Okręg nr 4
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1351
2 Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania 1350
3 Liczba kart niewykorzystanych 510
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) 840
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym 0
7a Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na karty do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania 0
7e Liczba kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 840
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania) 0
10 Liczba kart ważnych 840
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 102
11a w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów 23
11b w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata 79
11c w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata 0
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) 738
14 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy sumą liczb z pkt. 3 i 4 a liczbą z pkt. 2; jeżeli różnica nie występuje, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
15 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8 pomniejszoną o liczbę z pkt. 8a a liczbą z pkt. 4, a także o przypuszczalnej przyczynie różnicy pomiędzy liczbą z pkt. 8a a liczbą z pkt. 7e; jeżeli różnice nie występują, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
16 Uwagi o przypuszczalnej przyczynie wystąpienia kart nieważnych (pkt. 9); jeżeli liczba w pkt. 9 wynosi 0, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
17 W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia; jeżeli nie wydano, wpisać „brak zarządzeń”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
18 Adnotacja o wniesieniu uwag przez mężów zaufania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać odpowiednio „brak zarzutów” lub „brak mężów zaufania w obwodzie”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
19 Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania z wymienieniem konkretnych zarzutów **); jeżeli nie ma, wpisać „brak zarzutów”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.
20 Inne uwagi; jeżeli nie ma, wpisać „brak uwag”: Treść, ze względu na możliwość wystąpienia danych osobowych, będzie dostępna w skanie protokołu po ich zanonimizowaniu.

Lista nr 1 - KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 nawrocki tomasz leszekNAWROCKI Tomasz Leszek 40 Gliwice 5 0.00068
0.68
2 styczenz adrian maciejSTYCZEŃ Adrian Maciej 39 Będzin 6 0.00081
0.81
3 janik henryka krystynaJANIK Henryka Krystyna 60 Konopiska 3 0.00041
0.41
4 imielinzska annaIMIELIŃSKA Anna 49 Wąsosz 1 0.00014
0.14
5 brazcel lilia zdzislzawaBRĄCEL Lilia Zdzisława 64 Częstochowa 7 0.00095
0.95
6 adamczyk jaroslzawADAMCZYK Jarosław 53 Dąbrowa Górnicza 4 0.00054
0.54
Razem 26
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 26

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 pilot andrzej antoniPILOT Andrzej Antoni 58 Tarnowskie Góry 37 0.00501
5.01
2 wilk zygmuntWILK Zygmunt 66 Bytom 1 0.00014
0.14
3 grus anna barbaraGRUS Anna Barbara 43 Lubliniec 4 0.00054
0.54
4 zapiozr malzgorzataZAPIÓR Małgorzata 49 Katowice 0 0
0.00
5 czapelka agnieszka zofiaCZAPELKA Agnieszka Zofia 47 Chudów 4 0.00054
0.54
6 stefanzska agnieszkaSTEFAŃSKA Agnieszka 39 Radzionków 2 0.00027
0.27
7 sobol malzgorzata bozzzenaSOBOL Małgorzata Bożena 37 Łebki 6 0.00081
0.81
8 poloczek mariusz krzysztofPOLOCZEK Mariusz Krzysztof 41 Bytom 2 0.00027
0.27
Razem 56
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 56

Lista nr 3 - KW PARTIA ZIELONI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wieczorek artur pawelzWIECZOREK Artur Paweł 32 Mysłowice 6 0.00081
0.81
2 skotalczyk magdalena annaSKOTALCZYK Magdalena Anna 21 Dąbrowa Górnicza 2 0.00027
0.27
3 wrezbiak bartlzomiej marekWRĘBIAK Bartłomiej Marek 32 Bytom 1 0.00014
0.14
4 maszluch ewaMAŚLUCH Ewa 52 Katowice 1 0.00014
0.14
5 grabowski dariusz gloriuszGRABOWSKI Dariusz Gloriusz 20 Dąbrowa Górnicza 0 0
0.00
6 rupala gaja izabelaRUPALA Gaja Izabela 24 Katowice 1 0.00014
0.14
Razem 11
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 11

Lista nr 4 - KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 caban renata wieslzawaCABAN Renata Wiesława 61 Gliwice 58 0.00786
7.86
2 gzik marek krzysztofGZIK Marek Krzysztof 47 Gliwice 17 0.0023
2.30
3 bieda halina mariaBIEDA Halina Maria 56 Bytom 18 0.00244
2.44
4 ekkert lucyna iwonaEKKERT Lucyna Iwona 67 Tarnowskie Góry 8 0.00108
1.08
5 demczuk stanislzaw wieslzawDEMCZUK Stanisław Wiesław 59 Lubliniec 28 0.00379
3.79
6 bieniek marek januszBIENIEK Marek Janusz 52 Gliwice 6 0.00081
0.81
7 nierychlzo ewa annaNIERYCHŁO Ewa Anna 38 Tąpkowice 5 0.00068
0.68
8 straszak tomaszSTRASZAK Tomasz 39 Gliwice 4 0.00054
0.54
9 szczechowski krzysztof andrzejSZCZECHOWSKI Krzysztof Andrzej 74 Katowice 3 0.00041
0.41
Razem 147
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 147

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 wozjcik krzysztof stefanWÓJCIK Krzysztof Stefan 60 Bytom 11 0.00149
1.49
2 przybylska-czajkowska barbara ewaPRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA Barbara Ewa 61 Tarnowskie Góry 3 0.00041
0.41
3 lzapinzski janusz henrykŁAPIŃSKI Janusz Henryk 64 Gliwice 3 0.00041
0.41
4 witasik rafalz leszekWITASIK Rafał Leszek 49 Częstochowa 1 0.00014
0.14
5 zagozrska jadwiga franciszkaZAGÓRSKA Jadwiga Franciszka 68 Gliwice 2 0.00027
0.27
6 filipek andrzejFILIPEK Andrzej 67 Radzionków 3 0.00041
0.41
7 hofman-dyner jolanta mariaHOFMAN-DYNER Jolanta Maria 58 Koty 3 0.00041
0.41
8 samotus teresa grazzzynaSAMOTUS Teresa Grażyna 61 Gliwice 0 0
0.00
9 jureczko rafalz krzysztofJURECZKO Rafał Krzysztof 37 Pietrzaki 8 0.00108
1.08
Razem 34
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 34

Lista nr 6 - KW RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 konieczny maciejKONIECZNY Maciej 38 Gliwice 5 0.00068
0.68
2 slzania barbara joannaSŁANIA Barbara Joanna 37 Bytom 2 0.00027
0.27
3 mrozowski konradMROZOWSKI Konrad 24 Gliwice 0 0
0.00
4 strokowska helena zofiaSTROKOWSKA Helena Zofia 64 Gliwice 1 0.00014
0.14
5 bednarz michalz piotrBEDNARZ Michał Piotr 37 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
6 michalska dorotaMICHALSKA Dorota 43 Gliwice 0 0
0.00
7 wrona arturWRONA Artur 32 Połomia 0 0
0.00
Razem 8
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 8

Lista nr 7 - KW RUCH NARODOWY RP

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 milczynzski cezary kazimierzMILCZYŃSKI Cezary Kazimierz 27 Gliwice 2 0.00027
0.27
2 blzasinzski bartlzomiej marekBŁASIŃSKI Bartłomiej Marek 27 Bytom 1 0.00014
0.14
3 monzka julianna nikolaMOŃKA Julianna Nikola 21 Orzesze 1 0.00014
0.14
4 nowicki dariusz edwinNOWICKI Dariusz Edwin 22 Rybnik 0 0
0.00
5 moryc boguslzawa elzzzbietaMORYC Bogusława Elżbieta 22 Gliwice 0 0
0.00
6 skiba joanna gabrielaSKIBA Joanna Gabriela 24 Koszęcin 5 0.00068
0.68
7 toczek grzegorz stanislzawTOCZEK Grzegorz Stanisław 44 Kamieniec 0 0
0.00
Razem 9
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 9

Lista nr 8 - KWW KUKIZ'15

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 karwot anna zofiaKARWOT Anna Zofia 46 Chudów 15 0.00203
2.03
2 tomczyk andrzej piotrTOMCZYK Andrzej Piotr 64 Bytom 9 0.00122
1.22
3 plzonka jan pawelzPŁONKA Jan Paweł 66 Tarnowskie Góry 5 0.00068
0.68
4 wolzoszyn andrzej marianWOŁOSZYN Andrzej Marian 68 Gliwice 2 0.00027
0.27
5 slzodczyk agnieszka patrycjaSŁODCZYK Agnieszka Patrycja 35 Bytom 11 0.00149
1.49
6 bisz magdalena joannaBISZ Magdalena Joanna 32 Kamieniec 2 0.00027
0.27
7 janus andrzejJANUS Andrzej 59 Toszek 3 0.00041
0.41
8 wozzniak-zzzak aleksandra annaWOŹNIAK-ŻAK Aleksandra Anna 37 Miasteczko Śląskie 4 0.00054
0.54
9 binkowski adam ryszardBINKOWSKI Adam Ryszard 34 Koszęcin 11 0.00149
1.49
Razem 62
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 62

Lista nr 9 - KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trusz bartlzomiej marcinTRUŚ Bartłomiej Marcin 25 Gliwice 6 0.00081
0.81
2 beszka wojciech adamBEŚKA Wojciech Adam 29 Gliwice 0 0
0.00
3 michnik mateusz blzazzzejMICHNIK Mateusz Błażej 18 Gliwice 0 0
0.00
4 domeradzka agata katarzynaDOMERADZKA Agata Katarzyna 19 Gliwice 4 0.00054
0.54
5 andrzejewski bartlzomiejANDRZEJEWSKI Bartłomiej 32 Katowice 0 0
0.00
6 kufel urszula monikaKUFEL Urszula Monika 41 Katowice 1 0.00014
0.14
7 bomba michalz piotrBOMBA Michał Piotr 21 Ruda Śląska 3 0.00041
0.41
8 sifczyk anna barbaraSIFCZYK Anna Barbara 33 Gliwice 0 0
0.00
Razem 14
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 14

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przedpelzski zbigniew jerzyPRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy 60 Bytom 48 0.0065
6.50
2 kowalski bartlzomiej leszekKOWALSKI Bartłomiej Leszek 27 Gliwice 26 0.00352
3.52
3 kubica jozzef janKUBICA Józef Jan 60 Tarnowskie Góry 65 0.00881
8.81
4 olszewski tomasz janOLSZEWSKI Tomasz Jan 31 Tarnowskie Góry 17 0.0023
2.30
5 koper-staszowska wioletta mariaKOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria 41 Ruda Śląska 35 0.00474
4.74
6 roj dominika monikaROJ Dominika Monika 28 Draliny 34 0.00461
4.61
7 kocurek irena mariaKOCUREK Irena Maria 64 Brynek 23 0.00312
3.12
8 urbaniak-leszniak magdalena patrycjaURBANIAK-LEŚNIAK Magdalena Patrycja 31 Gliwice 8 0.00108
1.08
9 ordon leslzaw zbigniewORDON Lesław Zbigniew 53 Bytom 17 0.0023
2.30
Razem 273
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 273

Lista nr 11 - KWW POLSKIE RODZINY RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 trzaska stanislzaw adrianTRZASKA Stanisław Adrian 42 Jaworzno 0 0
0.00
2 sojka alicja mariaSOJKA Alicja Maria 64 Będzin 4 0.00054
0.54
3 janik aneta marzenaJANIK Aneta Marzena 39 Pyrzowice 0 0
0.00
4 kowalozwka zdzislzawKOWALÓWKA Zdzisław 66 Bielsko-Biała 1 0.00014
0.14
5 patucha bohdanPATUCHA Bohdan 72 Bielsko-Biała 0 0
0.00
6 cina elzzzbieta barbaraCINA Elżbieta Barbara 72 Dąbrowa Górnicza 2 0.00027
0.27
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 12 - KW WOLNI I SOLIDARNI

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 przybylski krzysztofPRZYBYLSKI Krzysztof 59 Bytom 5 0.00068
0.68
2 kondraciuk danuta grazzzynaKONDRACIUK Danuta Grażyna 64 Gliwice 2 0.00027
0.27
3 slzomczynzski andrzej jerzySŁOMCZYŃSKI Andrzej Jerzy 60 Orzech 0 0
0.00
4 zarzycki roman zdzislzawZARZYCKI Roman Zdzisław 55 Tarnowskie Góry 0 0
0.00
5 rojek andrzej henrykROJEK Andrzej Henryk 61 Ciasna 0 0
0.00
6 buczynzska oliwia ewaBUCZYŃSKA Oliwia Ewa 23 Radzionków 0 0
0.00
7 mitura katarzynaMITURA Katarzyna 28 Kalety 0 0
0.00
8 misiewicz annaMISIEWICZ Anna 39 Katowice 0 0
0.00
9 skowronzska milenaSKOWROŃSKA Milena 29 Knurów 0 0
0.00
Razem 7
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 7

Lista nr 14 - KW ŚLONZOKI RAZEM

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 skubalza roland krzysztofSKUBAŁA Roland Krzysztof 44 Pyskowice 21 0.00285
2.85
2 kolanko dionizy piotrKOLANKO Dionizy Piotr 57 Gliwice 10 0.00136
1.36
3 klimek henryk stanislzawKLIMEK Henryk Stanisław 64 Bytom 8 0.00108
1.08
4 wozjtowicz dariusz robertWÓJTOWICZ Dariusz Robert 43 Pyskowice 1 0.00014
0.14
5 sobolewska stefania magdalenaSOBOLEWSKA Stefania Magdalena 41 Gliwice 3 0.00041
0.41
6 wielgosz boleslzaw piotrWIELGOSZ Bolesław Piotr 47 Gliwice 0 0
0.00
7 widerska agata justynaWIDERSKA Agata Justyna 41 Zabrze 4 0.00054
0.54
8 bartecka urszula mariaBARTECKA Urszula Maria 74 Chudów 3 0.00041
0.41
Razem 50
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 50

Lista nr 15 - KW ŚPR

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 könig aleksander janKÖNIG Aleksander Jan 35 Tarnowskie Góry 13 0.00176
1.76
2 jany aniela mariaJANY Aniela Maria 60 Tarnowskie Góry 1 0.00014
0.14
3 laburda jacek wojciechLABURDA Jacek Wojciech 56 Bytom 1 0.00014
0.14
4 grudnik grzegorz mariuszGRUDNIK Grzegorz Mariusz 57 Gliwice 0 0
0.00
5 machulska cecylia zofiaMACHULSKA Cecylia Zofia 73 Tarnowskie Góry 4 0.00054
0.54
6 sarkowicz lzukasz janSARKOWICZ Łukasz Jan 42 Paniówki 0 0
0.00
7 grychtolz aneta mariaGRYCHTOŁ Aneta Maria 28 Gierałtowice 0 0
0.00
8 cyronz marian juliuszCYROŃ Marian Juliusz 64 Lubliniec 3 0.00041
0.41
9 matheja dorota joannaMATHEJA Dorota Joanna 51 Toszek 0 0
0.00
Razem 22
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 22

Lista nr 16 - KWW JEDNOŚĆ NARODU - WSPÓLNOTA

Nr Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów % głosów
1 janik marek krzysztofJANIK Marek Krzysztof 45 Pyrzowice 8 0.00108
1.08
2 bednarek anna mariaBEDNAREK Anna Maria 66 Jeleśnia 2 0.00027
0.27
3 kolibaj jadwiga olgaKOLIBAJ Jadwiga Olga 76 Katowice 0 0
0.00
4 czapkowicz marek arturCZAPKOWICZ Marek Artur 50 Tychy 1 0.00014
0.14
5 gizdonz bogdan leonGIZDOŃ Bogdan Leon 60 Łaziska Górne 1 0.00014
0.14
Razem 12
Liczba głosów ważnych oddanych na listę 12