Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAFAŁ WRÓBEL
Wyszczególnienie Dane
Skrót nazwy KWW RAFAŁ WRÓBEL
Typ komitetu Komitet wyborczy wyborców
Adres ul. Dąbrówki 65, 42-286 Koszęcin
Pełnomocnik wyborczy Rafał Paweł Wróbel
Pełnomocnik finansowy
Adres strony www
  • Informacje o kandydatach
  • Wyniki wyborów

Wójt Gminy Boronów

Numer Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie
4 WRÓBEL Rafał Paweł 37 Koszęcin

Rada Gminy w Boronowie

Zarejestrowani kandydaci

Wyszczególnienie Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%) Status
Okręg nr 1 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 4 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 5 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 6 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 8 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 9 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 11 1 1 100.00 0 00.00 1
Okręg nr 12 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 14 1 0 00.00 1 100.00 1
Okręg nr 15 1 0 00.00 1 100.00 1

Wiek kandydatów

Wyszczególnienie Średnia wieku Średnia wieku kobiet Średnia wieku mężczyzn Najstarszy Najmłodszy
Okręg nr 1 56 56 56 56
Okręg nr 4 41 41 41 41
Okręg nr 5 33 33 33 33
Okręg nr 6 39 39 39 39
Okręg nr 8 19 19 19 19
Okręg nr 9 34 34 34 34
Okręg nr 11 37 37 37 37
Okręg nr 12 29 29 29 29
Okręg nr 14 39 39 39 39
Okręg nr 15 36 36 36 36

Statystyka list kandydatów

Zarejestrowani kandydaci do rad według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 1 0 0% 1 100%
30-39 6 1 17% 5 83%
40-59 3 0 0% 3 100%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 10 1 10% 9 90%

Zarejestrowani kandydaci na wójta, burmistrza, prezydenta według wieku i płci

Wiek Liczba kandydatów Kobiet Kobiet (%) Mężczyzn Mężczyzn (%)
18-29 0 0 0% 0 0%
30-39 1 0 0% 1 100%
40-59 0 0 0% 0 0%
60+ 0 0 0% 0 0%
Ogółem 1 0 0% 1 100%

Wybory do Rady Gminy w Boronowie

Lista nr 21 [ Okręg nr 1 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 brylza ryszard andrzejBRYŁA Ryszard Andrzej 56 Zumpy 8 0.01013
10.13% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 4 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 dziemba tomasz lzukaszDZIEMBA Tomasz Łukasz 41 Hucisko 6 0.00606
6.06% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 5 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 pilzot lzukasz danielPIŁOT Łukasz Daniel 33 Boronów 29 0.03085
30.85% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 6 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 mzyk serafin stanislzawMZYK Serafin Stanisław 39 Boronów 39 0.03679
36.79% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 8 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 wrozbel mateusz bartlzomiejWRÓBEL Mateusz Bartłomiej 19 Boronów 1 0.0011
1.10% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 9 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 jelenzski olgierd cezaryJELEŃSKI Olgierd Cezary 34 Boronów 19 0.0145
14.50% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 11 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 narolska-kucharczyk anna agnieszkaNAROLSKA-KUCHARCZYK Anna Agnieszka 37 Boronów 7 0.00496
4.96% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 12 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 wrozbel marcin adamWRÓBEL Marcin Adam 29 Boronów 37 0.02937
29.37% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 14 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 kampa slzawomir bronislzawKAMPA Sławomir Bronisław 39 Boronów 14 0.00986
9.86% Nie

Lista nr 21 [ Okręg nr 15 ]

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
21 nowicki rafalz tomaszNOWICKI Rafał Tomasz 36 Boronów 15 0.01103
11.03% Nie

Wybory na Wójta Gminy Boronów

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania, przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1. wrozbel rafalz pawelzWRÓBEL Rafał Paweł 37 wyższe Koszęcin 259 15.46