Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 14 199
Wyborców 10 714
Obwodów 13
 • Wybory do Rady Gminy Tczew
 • Wybory Wójta Gminy Tczew
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach, ul. Szkolna 2A Tczewskie Łąki stały Tak Czatkowy, Tczewskie Łąki
2 Świetlica wiejska w Bałdowie, ul. Piękna 1 Bałdowo stały Nie Bałdowo, Knybawa
3 Świetlica wiejska w Czarlinie, ul. Szkolna 13 Czarlin stały Nie Czarlin
4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, ul. Wyzwolenia 18 Swarożyn stały Tak Swarożyn, Młynki, Waćmierek, Zabagno, Zwierzynek
5 Świetlica wiejska w Boroszewie, 34 Boroszewo stały Tak Boroszewo, Damaszka, Wędkowy, Liniewko
6 Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu, ul. Kościelna 7 Turze stały Nie Turze, Małżewo, Małżewko, Goszyn
7 Świetlica wiejska w Dalwinie, 22 Dalwin stały Tak Szczerbięcin, Łukocin, Dalwin, Świetlikowo, Rukosin
8 Świetlica wiejska w Lubiszewie, ul. Sportowa 10 Lubiszewo stały Tak Lubiszewo, Stanisławie
9 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 37 Dąbrówka Tczewska stały Tak Szpęgawa, Dąbrówka
10 Świetlica wiejska w Rokitkach, ul. Kasztanowa 24 Rokitki stały Nie Rokitki, Gniszewo, Śliwiny
11 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu, ul. Szkolna 6 Miłobądz stały Tak Miłobądz, Mały Miłobądz, Malenin, Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec, Mieścin
12 Dom Pomocy Społecznej, 1 Damaszka dom pomocy społecznej Nie Damaszka nr 1
13 Dom Pomocy Społecznej, 31 Stanisławie dom pomocy społecznej Nie Stanisławie nr 31

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Bałdowo, Knybawa 1 669 6 6
0.0000020000Nr 2 Czarlin 1 697 3 3
0.0000030000Nr 3 Swarożyn 1 912 2 2
0.0000040000Nr 4 Młynki, Zwierzynek, Zabagno, Waćmierek 1 377 4 4
0.0000050000Nr 5 Boroszewo, Damaszka, Wędkowy, Liniewko, Małżewo, Małżewko 1 941 6 6
0.0000060000Nr 6 Turze, Rukosin 1 877 5 5
0.0000070000Nr 7 Lubiszewo, Stanisławie, Goszyn 1 884 4 4
0.0000080000Nr 8 Rokitki 1 1 055 3 3
0.0000090000Nr 9 Szpęgawa 1 498 3 3
0.0000100000Nr 10 Dąbrówka, Mieścin 1 598 2 2
0.0000110000Nr 11 Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec 1 372 4 4
0.0000120000Nr 12 Miłobądz, Mały Miłobądz 1 854 4 4
0.0000130000Nr 13 Tczewskie Łąki, Czatkowy 1 692 5 5
0.0000140000Nr 14 Szczerbięcin, Łukocin, Dalwin, Świetlikowo, Malenin 1 856 7 7
0.0000150000Nr 15 Gniszewo, Śliwiny 1 432 5 5
Podsumowanie 15 10 714 63 63

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY KWW POROZUMIENIE DLA GMINY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BZOWSKIEGO KWW HENRYKA BZOWSKIEGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS KW POROZUMIENIE NA PLUS 1 1 1 1 1 1 1 7
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA TCZEW KWW UCZCIWA GMINA TCZEW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KOŃCZYŃSKIEJ KWW IWONY KOŃCZYŃSKIEJ 1 1
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SIWIAK KWW ANNY SIWIAK 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOP KORUPCJI I PATOLOGII KWW STOP KORUPCJI I PATOLOGII 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWIADOMY TCZEW KWW ŚWIADOMY TCZEW 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY ROMAN WENDT KWW NIEZALEŻNY ROMAN WENDT 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - GRĄDZIEL KWW - GRĄDZIEL 1 1
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSTAŃ KWW NASZA PRZYSTAŃ 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 BZOWSKI Henryk Andrzej 64 wyższe techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BZOWSKIEGO Rukosin
4 REZMEROWSKI Roman Kazimierz 61 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY Turze
3 KOWALSKI Łukasz Piotr 40 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Knybawa
1 AUGUSTYNIAK Krzysztof 56 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA TCZEW Szczerbięcin

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 670 435 436 65.07% 0.06507
432 99.08% 0.09908
Tak
2 702 366 366 52.14% 0.05214
355 96.99% 0.09699
Tak
3 912 424 424 46.49% 0.04649
409 96.46% 0.09646
Tak
4 377 162 162 42.97% 0.04297
161 99.38% 0.09938
Tak
5 941 525 529 56.22% 0.05622
516 97.54% 0.09754
Tak
6 877 525 522 59.52% 0.05952
516 98.85% 0.09885
Tak
7 884 502 502 56.79% 0.05679
493 98.21% 0.09821
Tak
8 1 055 580 580 54.98% 0.05498
567 97.76% 0.09776
Tak
9 493 339 339 68.76% 0.06876
331 97.64% 0.09764
Tak
10 602 268 268 44.52% 0.04452
265 98.88% 0.09888
Tak
11 373 188 188 50.40% 0.0504
185 98.40% 0.0984
Tak
12 863 432 432 50.06% 0.05006
429 99.31% 0.09931
Tak
13 692 421 422 60.98% 0.06098
416 98.58% 0.09858
Tak
14 859 514 514 59.84% 0.05984
501 97.47% 0.09747
Tak
15 432 242 242 56.02% 0.05602
239 98.76% 0.09876
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 588 11 10.11% 0.01011
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY 1 966 15 33.81% 0.03381
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BZOWSKIEGO 195 9 3.35% 0.00335
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS 623 7 10.71% 0.01071
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA TCZEW 1 692 14 29.10% 0.0291
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KOŃCZYŃSKIEJ 184 1 3.16% 0.00316
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SIWIAK 241 1 4.14% 0.00414
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOP KORUPCJI I PATOLOGII 75 1 1.29% 0.00129
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWIADOMY TCZEW 44 1 0.76% 0.00076
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY ROMAN WENDT 151 1 2.60% 0.0026
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - GRĄDZIEL 41 1 0.71% 0.00071
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSTAŃ 15 1 0.26% 0.00026

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 588 11 0 10.11% 0.01011
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE DLA GMINY 1 966 15 5 33.81% 0.03381
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HENRYKA BZOWSKIEGO 195 9 0 3.35% 0.00335
15 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS 623 7 1 10.71% 0.01071
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW UCZCIWA GMINA TCZEW 1 692 14 6 29.10% 0.0291
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY KOŃCZYŃSKIEJ 184 1 1 3.16% 0.00316
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY SIWIAK 241 1 1 4.14% 0.00414
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STOP KORUPCJI I PATOLOGII 75 1 0 1.29% 0.00129
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚWIADOMY TCZEW 44 1 0 0.76% 0.00076
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY ROMAN WENDT 151 1 1 2.60% 0.0026
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - GRĄDZIEL 41 1 0 0.71% 0.00071
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSTAŃ 15 1 0 0.26% 0.00026

Rada Gminy Tczew - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 10 10 GZIK Iwona Jadwiga 113 26.16% 0.02616
Nie
1 13 13 STYKA Lech Józef 62 14.35% 0.01435
Nie
1 14 14 JAŚKOWIAK Sylwester 4 0.93% 0.00093
Nie
1 15 15 SZREDER Paweł Bogumił 97 22.45% 0.02245
Nie
1 16 16 ENGLER Helena Krystyna 115 26.62% 0.02662
Tak
1 22 22 GRĄDZIEL Krzysztof Grzegorz 41 9.49% 0.00949
Nie
2 10 10 ZAREMBA Lech 34 9.58% 0.00958
Nie
2 13 13 CHROMIK Przemysław 152 42.82% 0.04282
Nie
2 16 16 NŰRNBERG Wioleta 169 47.61% 0.04761
Tak
3 13 13 KATA Anna Bernadeta 202 49.39% 0.04939
Nie
3 16 16 WOJSZKO Zbigniew 207 50.61% 0.05061
Tak
4 10 10 ŁEPEK Anna Barbara 31 19.25% 0.01925
Nie
4 13 13 TAFLIŃSKI Krystian Henryk 97 60.25% 0.06025
Tak
4 14 14 BIERNAT Piotr Wojciech 11 6.83% 0.00683
Nie
4 16 16 BEREZA Ewelina Maria 22 13.66% 0.01366
Nie
5 10 10 KAMIŃSKI Zbigniew Kazimierz 68 13.18% 0.01318
Nie
5 13 13 KURCZYNA Sławomir 180 34.88% 0.03488
Tak
5 14 14 SZMUDA Jerzy Bernard 25 4.84% 0.00484
Nie
5 15 15 GÓRSKI Łukasz 55 10.66% 0.01066
Nie
5 16 16 KOWALSKI Michał Krzysztof 173 33.53% 0.03353
Nie
5 23 23 JEŻEWSKA Renata Elżbieta 15 2.91% 0.00291
Nie
6 10 10 WĘSIERSKA Katarzyna Barbara 100 19.38% 0.01938
Nie
6 13 13 STELMACH Marek Jan 195 37.79% 0.03779
Tak
6 14 14 WOJEWÓDKA Zdzisław Antoni 33 6.40% 0.0064
Nie
6 15 15 GUZIŃSKI Sławomir Andrzej 61 11.82% 0.01182
Nie
6 16 16 SOPATA Joanna Justyna 127 24.61% 0.02461
Nie
7 10 10 JAGIELSKI Krzysztof Mieczysław 85 17.24% 0.01724
Nie
7 13 13 MAZUREK Radosław Piotr 131 26.57% 0.02657
Nie
7 15 15 FILCEK Karolina Bogumiła 136 27.59% 0.02759
Nie
7 16 16 KULISZEWSKA Ewa 141 28.60% 0.0286
Tak
8 13 13 SURWIŁO Witold Jan 166 29.28% 0.02928
Nie
8 15 15 BRAUN Zbigniew 213 37.57% 0.03757
Tak
8 16 16 PIŁAT Piotr Józef 188 33.16% 0.03316
Nie
9 13 13 BURCZYK Roman Dariusz 207 62.54% 0.06254
Tak
9 14 14 ŁUKASIŃSKI Sławomir 29 8.76% 0.00876
Nie
9 16 16 OKUNIEWSKI Andrzej 95 28.70% 0.0287
Nie
10 13 13 ŻOŁNOWSKI Bogdan Feliks 130 49.06% 0.04906
Nie
10 16 16 LICA Zenon Piotr 135 50.94% 0.05094
Tak
11 10 10 LIŻEWSKA Monika Agnieszka 28 15.14% 0.01514
Nie
11 13 13 HINC Piotr 78 42.16% 0.04216
Tak
11 14 14 KUJAWIŃSKA Sylwia 11 5.95% 0.00595
Nie
11 16 16 KUSIO Jacek Paweł 68 36.76% 0.03676
Nie
12 10 10 FREDA Piotr Tomasz 24 5.59% 0.00559
Nie
12 13 13 OPAŁKA Jacek Leszek 89 20.75% 0.02075
Nie
12 18 18 SIWIAK Anna 241 56.18% 0.05618
Tak
12 19 19 KOŻYCZKOWSKI Wiesław Maria 75 17.48% 0.01748
Nie
13 10 10 NEUBERT Karol Patryk 39 9.38% 0.00938
Nie
13 13 13 PANIECZKO Andrzej Zenon 103 24.76% 0.02476
Nie
13 14 14 SZULC-BOCZEK Mariola Anna 20 4.81% 0.00481
Nie
13 16 16 JASIŃSKI Bogdan Mirosław 70 16.83% 0.01683
Nie
13 17 17 KOŃCZYŃSKA Iwona Maria 184 44.23% 0.04423
Tak
14 10 10 KOZAK Mariola Maria 50 9.98% 0.00998
Nie
14 13 13 KAPUSTA Mariusz Leon 87 17.37% 0.01737
Nie
14 14 14 RODNICKI Mirosław Józef 58 11.58% 0.01158
Nie
14 15 15 RICHERT Andrzej Janusz 19 3.79% 0.00379
Nie
14 16 16 DOBROWOLSKA Anna Maria 92 18.36% 0.01836
Nie
14 20 20 PAŻUCHOWSKI Krystian Jan 44 8.78% 0.00878
Nie
14 21 21 WENDT Roman Franciszek 151 30.14% 0.03014
Tak
15 10 10 MICHALAK Eligiusz Wiesław 16 6.69% 0.00669
Nie
15 13 13 CIMEK Maria 87 36.40% 0.0364
Nie
15 14 14 BZOWSKI Łukasz Mieczysław 4 1.67% 0.00167
Nie
15 15 15 BŁASZKOWSKI Andrzej Paweł 42 17.57% 0.01757
Nie
15 16 16 STASZEWSKI Zenon 90 37.66% 0.03766
Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 AUGUSTYNIAK Krzysztof 56 średnie Szczerbięcin, 1 925 33.05 Druga tura
2 BZOWSKI Henryk Andrzej 64 wyższe techniczne Rukosin, 549 9.43 Nie
3 KOWALSKI Łukasz Piotr 40 wyższe Knybawa, 1 502 25.79 Nie
4 REZMEROWSKI Roman Kazimierz 61 wyższe Turze, 1 848 31.73 Druga tura

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach, ul. Szkolna 2A Tczewskie Łąki stały 692 421 420 60.69% 0.06069
417 99.29%
2 Świetlica wiejska w Bałdowie, ul. Piękna 1 Bałdowo stały 670 435 435 64.93% 0.06493
419 96.32%
3 Świetlica wiejska w Czarlinie, ul. Szkolna 13 Czarlin stały 702 366 366 52.14% 0.05214
357 97.54%
4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, ul. Wyzwolenia 18 Swarożyn stały 1 289 586 586 45.46% 0.04546
574 97.95%
5 Świetlica wiejska w Boroszewie, 34 Boroszewo stały 554 326 326 58.84% 0.05884
320 98.16%
6 Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu, ul. Kościelna 7 Turze stały 1 211 683 683 56.40% 0.0564
681 99.71%
7 Świetlica wiejska w Dalwinie, 22 Dalwin stały 687 421 422 61.43% 0.06143
418 99.05%
8 Świetlica wiejska w Lubiszewie, ul. Sportowa 10 Lubiszewo stały 724 422 422 58.29% 0.05829
420 99.53%
9 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 37 Dąbrówka Tczewska stały 879 532 531 60.41% 0.06041
523 98.49%
10 Świetlica wiejska w Rokitkach, ul. Kasztanowa 24 Rokitki stały 1 487 822 822 55.28% 0.05528
808 98.30%
11 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu, ul. Szkolna 6 Miłobądz stały 1 737 860 860 49.51% 0.04951
844 98.14%
12 Dom Pomocy Społecznej, 1 Damaszka dom pomocy społecznej 73 42 42 57.53% 0.05753
39 92.86%
13 Dom Pomocy Społecznej, 31 Stanisławie dom pomocy społecznej 27 6 6 22.22% 0.02222
4 66.67%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 AUGUSTYNIAK Krzysztof 56 średnie Szczerbięcin, 2562 54.43 Tak
2 REZMEROWSKI Roman Kazimierz 61 wyższe Turze, 2145 45.57 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych REZMEROWSKI Roman Kazimierz Głosów ważnych oddanych na kandydatów AUGUSTYNIAK Krzysztof
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach, ul. Szkolna 2A Tczewskie Łąki 293 73 24.91% 0.02491
75.09% 220
2 Świetlica wiejska w Bałdowie, ul. Piękna 1 Bałdowo 318 106 33.33% 0.03333
66.67% 212
3 Świetlica wiejska w Czarlinie, ul. Szkolna 13 Czarlin 268 102 38.06% 0.03806
61.94% 166
4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, ul. Wyzwolenia 18 Swarożyn 449 244 54.34% 0.05434
45.66% 205
5 Świetlica wiejska w Boroszewie, 34 Boroszewo 261 153 58.62% 0.05862
41.38% 108
6 Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu, ul. Kościelna 7 Turze 587 366 62.35% 0.06235
37.65% 221
7 Świetlica wiejska w Dalwinie, 22 Dalwin 392 229 58.42% 0.05842
41.58% 163
8 Świetlica wiejska w Lubiszewie, ul. Sportowa 10 Lubiszewo 355 163 45.92% 0.04592
54.08% 192
9 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 37 Dąbrówka Tczewska 431 251 58.24% 0.05824
41.76% 180
10 Świetlica wiejska w Rokitkach, ul. Kasztanowa 24 Rokitki 648 219 33.80% 0.0338
66.20% 429
11 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu, ul. Szkolna 6 Miłobądz 667 208 31.18% 0.03118
68.82% 459
12 Dom Pomocy Społecznej, 1 Damaszka 32 27 84.38% 0.08438
15.63% 5
13 Dom Pomocy Społecznej, 31 Stanisławie 6 4 66.67% 0.06667
33.33% 2

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach, ul. Szkolna 2A Tczewskie Łąki stały 694 293 293 42.22% 0.04222
293 100.00%
2 Świetlica wiejska w Bałdowie, ul. Piękna 1 Bałdowo stały 670 320 320 47.76% 0.04776
318 99.38%
3 Świetlica wiejska w Czarlinie, ul. Szkolna 13 Czarlin stały 699 273 273 39.06% 0.03906
268 98.17%
4 Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, ul. Wyzwolenia 18 Swarożyn stały 1294 451 451 34.85% 0.03485
449 99.56%
5 Świetlica wiejska w Boroszewie, 34 Boroszewo stały 557 261 261 46.86% 0.04686
261 100.00%
6 Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu, ul. Kościelna 7 Turze stały 1216 595 595 48.93% 0.04893
587 98.66%
7 Świetlica wiejska w Dalwinie, 22 Dalwin stały 692 393 394 56.94% 0.05694
392 99.49%
8 Świetlica wiejska w Lubiszewie, ul. Sportowa 10 Lubiszewo stały 731 357 356 48.70% 0.0487
355 99.72%
9 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, 37 Dąbrówka Tczewska stały 884 438 438 49.55% 0.04955
431 98.40%
10 Świetlica wiejska w Rokitkach, ul. Kasztanowa 24 Rokitki stały 1497 653 653 43.62% 0.04362
648 99.23%
11 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu, ul. Szkolna 6 Miłobądz stały 1730 671 671 38.79% 0.03879
667 99.40%
12 Dom Pomocy Społecznej, 1 Damaszka dom pomocy społecznej 75 34 34 45.33% 0.04533
32 94.12%
13 Dom Pomocy Społecznej, 31 Stanisławie dom pomocy społecznej 27 8 8 29.63% 0.02963
6 75.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 14 199 10 714 13 1