Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 684
Wyborców 4 371
Obwodów 5
 • Wybory do Rady Gminy Ryjewo
 • Wybory Wójta Gminy Ryjewo
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach, 66 Barcice stały Tak Sołectwa: Benowo (w skład sołectwa Benowo wchodzą miejscowości: Benowo, Kuliki, Sołtyski) Barcice, Borowy Młyn, Jarzębina (w skład sołectwa Jarzębina wchodzą miejscowości: Jarzębina, Szkaradowo Szlacheckie, Szadówko), Rudniki
2 Szkoła Podstawowa w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 63 Ryjewo stały Tak Sołectwa: Jałowiec, Mątowskie Pastwiska (w skład sołectwa Mątowskie Pastwiska wchodzą miejscowości: Mątowskie Pastwiska, Szkaradowo Wielkie), Ryjewo-ulice: Grunwaldzka numery parzyste od nr 2 do nr 68, numery nieparzyste od nr 1 do nr 89, Krańcowa, Wesoła, Zielna, Wiaduktowa, Okrężna, Łąki, Podgórna, Kościelna, Boczna, Szkolna, Lipowa, Kościuszki, ks. kan. F. Prussa, Kolejowa, Przejazdowa, Wiejska, Nowa, Mątowska, Kopernika, Polna, Braterstwa Narodów
3 Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 70 Ryjewo stały Tak Sołectwo: Ryjewo – ulice: Grunwaldzka numery nieparzyste od 91 do końca i numery parzyste od 70 do końca, Jana Pawła II, Różana, Słoneczna, Pod Lasem, Donimirskich, Cicha, Na Skarpie, Tartaczna, Słowiańska, Krzywa, Kwiatowa, Wrzosowa, Leśna, Osiedle Leśne oraz miejscowość Mątki
4 Szkoła Podstawowa w Straszewie, 55 Straszewo stały Nie Sołectwa: Straszewo, Trzciano, Watkowice (w skład sołectwa Watkowice wchodzą miejscowości: Watkowice, Watkowice Małe, Klecewko), Pułkowice
5 Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, Słoneczna 14 Ryjewo dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej (odrębny obwód głosowania)

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Benowo (miejscowość: Benowo, Kuliki, Sołtyski) 1 279 2 2
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Barcice , Sołectwo Borowy Młyn 1 368 2 2
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Jarzębina (miejscowość: Jarzębina, Szkaradowo Szlacheckie, Szadówko), Sołectwo Rudniki 1 205 1 1
0.0000040000Nr 4 Sołectwo Jałowiec, Sołectwo Mątowskie Pastwiska (miejscowość: Mątowskie Pastwiska, Szkaradowo Wielkie) 1 340 2 2
0.0000050000Nr 5 Sołectwo Ryjewo ulice: Grunwaldzka numery parzyste od nr 2 do nr 30, numery nieparzyste od nr 1 do nr 33, Krańcowa, Wesoła, Zielna, Wiaduktowa, Okrężna, Łąki od nr 1 do nr 16 1 295 3 3
0.0000060000Nr 6 Sołectwo Ryjewo ulice: Łąki od nr 17 i dalej, Grunwaldzka nr parzyste od nr 32 do 38, numery nieparzyste od nr 35 do 61, Podgórna, Kościelna, Boczna 1 298 1 1
0.0000070000Nr 7 Sołectwo Ryjewo ulice: Grunwaldzka numery parzyste od nr 40 do nr 68, numery nieparzyste od nr 65 do nr 89, Szkolna, Lipowa, Kościuszki, ks. kan. F. Prussa 1 271 2 2
0.0000080000Nr 8 Sołectwo Ryjewo ulice: Kolejowa, Przejazdowa, Wiejska, Nowa, Mątowska, Kopernika, Polna, Braterstwa Narodów 1 319 2 2
0.0000090000Nr 9 Sołectwo Ryjewo ulice: Jana Pawła II, Różana, Słoneczna, Słoneczna DPS, Pod Lasem, Donimirskich, Cicha 1 208 1 1
0.0000100000Nr 10 Sołectwo Ryjewo ulice: Na Skarpie, Grunwaldzka numery parzyste od nr 70 do nr 96, numery nieparzyste od nr 91 do 113 oraz miejscowość Mątki 1 256 2 2
0.0000110000Nr 11 Sołectwo Ryjewo ulice: Tartaczna, Słowiańska, Krzywa , Kwiatowa, Grunwaldzka numery parzyste od nr 98 do nr 102, numery nieparzyste od nr 115 do 115/B 1 266 2 2
0.0000120000Nr 12 Sołectwo Ryjewo ulice: Wrzosowa, Leśna, Osiedle Leśne , Grunwaldzka numery parzyste od nr 104 do nr 126 i dalej, numery nieparzyste od nr 117 do nr 129 i dalej 1 269 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwo Straszewo 1 305 2 2
0.0000140000Nr 14 Sołectwo Trzciano 1 349 2 2
0.0000150000Nr 15 Sołectwo Watkowice (miejscowości : Watkowice, Watkowice Małe, Klecewko) Sołectwo Pułkowice 1 343 1 1
Podsumowanie 15 4 371 27 27

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM KKW SLD LEWICA RAZEM 1 1 1 1 1 1 6
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 2
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY KWW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK LIGĘZA KWW ML 1 1
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA DWÓRZNIK KWW PRZEMYSŁAWA DWÓRZNIK 1 1
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STANIASZEK KWW DARIUSZA STANIASZEK 1 1
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA MARTYKI KWW RADOSŁAWA MARTYKI 1 1
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MURASZEWSKIEGO KWW JACKA MURASZEWSKIEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 SŁUPCZYŃSKI Sławomir 49 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY Ryjewo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 279 125 125 44.80% 0.0448
124 99.20% 0.0992
Tak
2 368 144 144 39.13% 0.03913
136 94.44% 0.09444
Tak
3 Bez głosowania Nie
4 341 121 121 35.48% 0.03548
118 97.52% 0.09752
Tak
5 295 113 113 38.31% 0.03831
112 99.12% 0.09912
Tak
6 Bez głosowania Nie
7 272 141 141 51.84% 0.05184
138 97.87% 0.09787
Tak
8 320 154 154 48.13% 0.04813
147 95.45% 0.09545
Tak
9 Bez głosowania Nie
10 256 130 130 50.78% 0.05078
125 96.15% 0.09615
Tak
11 266 109 109 40.98% 0.04098
106 97.25% 0.09725
Tak
12 269 105 105 39.03% 0.03903
101 96.19% 0.09619
Tak
13 305 163 163 53.44% 0.05344
160 98.16% 0.09816
Tak
14 349 113 113 32.38% 0.03238
108 95.58% 0.09558
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 330 6 24.00% 0.024
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 80 2 5.82% 0.00582
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY 621 14 45.16% 0.04516
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK LIGĘZA 93 1 6.76% 0.00676
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA DWÓRZNIK 75 1 5.45% 0.00545
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STANIASZEK 47 1 3.42% 0.00342
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA MARTYKI 36 1 2.62% 0.00262
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MURASZEWSKIEGO 93 1 6.76% 0.00676

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
5 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM 330 6 1 24.00% 0.024
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 80 2 0 5.82% 0.00582
12 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYJEWSKI NIEZALEŻNY KLUB SAMORZĄDOWY 621 14 12 45.16% 0.04516
13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAREK LIGĘZA 93 1 1 6.76% 0.00676
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA DWÓRZNIK 75 1 0 5.45% 0.00545
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA STANIASZEK 47 1 0 3.42% 0.00342
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA MARTYKI 36 1 0 2.62% 0.00262
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MURASZEWSKIEGO 93 1 1 6.76% 0.00676

Rada Gminy Ryjewo - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 12 12 OSTROWSKA - CENDROWSKA Emilia 31 25.00% 0.025
Nie
1 13 13 LIGĘZA Marek 93 75.00% 0.075
Tak
2 12 12 SZACHOWICZ Piotr Ryszard 43 31.62% 0.03162
Nie
2 17 17 MURASZEWSKI Jacek 93 68.38% 0.06838
Tak
3 12 12 KRZYMOWSKA Barbara Maria Bez głosowania Tak
4 5 5 KAZIMIERCZYK Tomasz 50 42.37% 0.04237
Nie
4 12 12 PATZWALD Ryszard Tomasz 68 57.63% 0.05763
Tak
5 5 5 LESZCZYŃSKA Celina Jadwiga 25 22.32% 0.02232
Nie
5 10 10 SCHULZ Iwona Bogusława 43 38.39% 0.03839
Nie
5 12 12 WOLAK Barbara Bożenna 44 39.29% 0.03929
Tak
6 12 12 ŁĘGOWSKI Piotr Bez głosowania Tak
7 5 5 ZAWADZKI Marcin 66 47.83% 0.04783
Nie
7 12 12 ŁUKASZEWSKA Bernadeta Maria 72 52.17% 0.05217
Tak
8 5 5 ROMANOWSKA Renata 50 34.01% 0.03401
Nie
8 12 12 GÓRECKI Marek 97 65.99% 0.06599
Tak
9 12 12 ZIMA Kazimierz Bogusz Bez głosowania Tak
10 10 10 STOKOWSKA Maria 37 29.60% 0.0296
Nie
10 12 12 GROCHOWSKI Aleksander Antoni 88 70.40% 0.0704
Tak
11 12 12 CHOJNACKI Tomasz Jarosław 70 66.04% 0.06604
Tak
11 16 16 MARTYKA Radosław Jan 36 33.96% 0.03396
Nie
12 12 12 REDUCHA Zbigniew Zygmunt 54 53.47% 0.05347
Tak
12 15 15 STANIASZEK Dariusz Sylwester 47 46.53% 0.04653
Nie
13 5 5 ORŁOWSKI Artur Piotr 85 53.13% 0.05313
Tak
13 14 14 DWÓRZNIK Przemysław 75 46.88% 0.04688
Nie
14 5 5 KÓZKA Joanna Teresa 54 50.00% 0.05
Nie
14 12 12 WOJTAŚ Stanisław 54 50.00% 0.05
Tak
15 12 12 BARCIK Bogdan Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 SŁUPCZYŃSKI Sławomir 49 Wyższe Ryjewo, 1563 89.21% 189 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach, 66 Barcice stały 852 340 340 39.91% 0.03991
336 98.82%
2 Szkoła Podstawowa w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 63 Ryjewo stały 1 528 654 654 42.80% 0.0428
644 98.47%
3 Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 70 Ryjewo stały 946 433 433 45.77% 0.04577
427 98.61%
4 Szkoła Podstawowa w Straszewie, 55 Straszewo stały 997 336 336 33.70% 0.0337
330 98.21%
5 Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie, Słoneczna 14 Ryjewo dom pomocy społecznej 53 23 23 43.40% 0.0434
15 65.22%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 684 4 371 5 1