Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 21 455
Wyborców 17 742
Obwodów 14
 • Wybory do Rady Miasta Zambrów
 • Wybory Burmistrza Miasta Zambrów
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Burmistrza
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 13 Zambrów stały Tak ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16 Zambrów stały Nie ulice: Białostocka-bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Józefa Bema, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego
3 Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5 Zambrów stały Tak ulice: Białostocka-budynki o numerach 1, 3 i 5, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa
4 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a Zambrów stały Tak ulice: Białostocka-budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza
5 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a Zambrów stały Nie ulice: Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa
6 Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Papieża Jana Pawła II 8A Zambrów stały Tak ulice: Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna
7 Miejskie Przedszkole Nr 5 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), ul. Obrońców Zambrowa 6 Zambrów stały Tak ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa
8 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a Zambrów stały Nie ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna
9 Miejskie Przedszkole Nr 5 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), Obrońców Zambrowa 6 Zambrów stały Tak Aleja Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 40 i Nr 42, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska
10 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3 Zambrów stały Tak ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Poligonowa
11 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 Zambrów stały Nie ulice: Grunwaldzka
12 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 Zambrów stały Nie ulice: Aleja Wojska Polskiego numery nieparzyste od Nr 41 do 49C, Elektryczna, Magazynowa
13 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Aleja Wojska Polskiego 52 Zambrów stały Nie ulice: Aleja Wojska Polskiego numery 44, 46 i 48 oraz pozostałe numery od Nr 50 do Nr 100, Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika
14 Szpital Powiatowy w Zambrowie, Papieża Jana Pawła II 3 Zambrów szpital Nie Szpital Powiatowy w Zambrowie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 ulice: Marii Konopnickiej, Obwodowa, Elizy Orzeszkowej, rtm. Witolda Pileckiego, Podleśna, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Sosnowa, Świerkowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia, gen. Józefa Bema, Białostocka-budynki o numerach 1, 3 i 5 oraz bloki o numerach 19, 21, 23 i 25, gen. Stefana Kosseckiego, Kazimierza Pułaskiego, Brzozowa, Łomżyńska, Nadrzeczna, Plac Sikorskiego, Polowa, Sadowa, Wilsona, Willowa 5 4 522 4 24
0.0000020000Nr 2 ulice: Białostocka-budynki o numerach parzystych, domy prywatne o numerach nieparzystych od numeru 7 do numeru 67 oraz bloki o numerach 29, 31, 33 i 39, Rolnicza, Grabowska, Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowa, Polna, Papieża Jana Pawła II, Ustronna, Łanowa, Wiśniowa, Zaciszna 5 4 056 4 23
0.0000030000Nr 3 ulice: Cmentarna, Handlowa, Łąkowa, Młynowa, Ostrowska, kpt. Władysława Raginisa, Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Milenijna, Pogodna, Poświątne, Świętokrzyska, Wąska, Wodna, Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Jantarowa, Krótka, ks. Marcina Krajewskiego, Lipowa, Stanisława Moniuszki, Obrońców Zambrowa, 71 Pułku Piechoty, Wądołkowska, Wiejska, , Aleja Wojska Polskiego-budynki od numeru 1 do numeru 40 i numer 42 5 3 964 4 25
0.0000040000Nr 4 ulice: Fabryczna, Legionowa, Mazowiecka, Piaskowa, Grunwaldzka, Elektryczna, Magazynowa, Kolejowa, Kościelna, ks. Henryka Kulbata, Leśników, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Przykoszarowa, Targowa, Wolska, Sitarska, Stokrotki, Strzelnicza, Poligonowa, Dębowa, mjr. Stanisława Knapika, Aleja Wojska Polskiego od numeru 41 do numeru 100, z wyłączeniem numeru 42 6 5 200 4 30
Podsumowanie 21 17 742 16 102

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5 5 5 6 21
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 7 6 7 8 28
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ ZAMBRÓW KWW NASZ ZAMBRÓW 7 7 7 8 29
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRACI PROKOP KWW BRACI PROKOP 5 5 6 8 24

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 MIODUSZEWSKI Andrzej 49 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PiS Zambrów
1 DĄBROWSKI Kazimierz Jan 70 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ ZAMBRÓW Zambrów
2 KOSSAKOWSKI Karol 42 wyższe KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Platforma Obywatelska RP Zambrów

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 4 523 2 230 2 230 49.30% 0.0493
2 143 96.10% 0.0961
Tak
2 4 029 1 929 1 927 47.83% 0.04783
1 870 97.04% 0.09704
Tak
3 3 964 1 994 1 993 50.28% 0.05028
1 909 95.79% 0.09579
Tak
4 5 201 2 381 2 383 45.82% 0.04582
2 252 94.50% 0.0945
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 027 21 12.56% 0.01256
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 981 28 36.47% 0.03647
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ ZAMBRÓW 3 733 29 45.67% 0.04567
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRACI PROKOP 433 24 5.30% 0.0053

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 1 027 21 2 12.56% 0.01256
Tak
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 2 981 28 8 36.47% 0.03647
Tak
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ ZAMBRÓW 3 733 29 11 45.67% 0.04567
Tak
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BRACI PROKOP 433 24 0 5.30% 0.0053
Nie

Rada Miasta Zambrów - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 4 1 GOSK Przemysław 100 4.67% 0.00467
Nie
1 4 2 BORECKA Kaja Ewa 13 0.61% 0.00061
Nie
1 4 3 ŁEPKOWSKA Janina Teresa 31 1.45% 0.00145
Nie
1 4 4 KULESZA Tomasz 23 1.07% 0.00107
Nie
1 4 5 ZAJKOWSKA Katarzyna Maria 9 0.42% 0.00042
Nie
1 10 1 KRZYWORZEKA Piotr 126 5.88% 0.00588
Nie
1 10 2 KOWALCZYK Kamil 181 8.45% 0.00845
Tak
1 10 3 STRENKOWSKA Dorota Wioletta 130 6.07% 0.00607
Nie
1 10 4 SZCZEPAŃSKI Marcin 115 5.37% 0.00537
Nie
1 10 5 TRUCHEL Anna 163 7.61% 0.00761
Tak
1 10 6 ŁUBA Krzysztof 68 3.17% 0.00317
Nie
1 10 7 STAŃCZYK Elżbieta 69 3.22% 0.00322
Nie
1 14 1 CHODKIEWICZ Millena 71 3.31% 0.00331
Nie
1 14 2 CHOJNOWSKI Tadeusz Bronisław 134 6.25% 0.00625
Nie
1 14 3 KLIMOWICZ Michał 239 11.15% 0.01115
Tak
1 14 4 KUJAWA Łukasz 156 7.28% 0.00728
Nie
1 14 5 KULESZA Ewa 51 2.38% 0.00238
Nie
1 14 6 KULESZA Zbigniew 222 10.36% 0.01036
Tak
1 14 7 WALASEK Wioletta 192 8.96% 0.00896
Tak
1 15 1 PROKOP Alina Barbara 23 1.07% 0.00107
Nie
1 15 2 KOSAKOWSKI Mateusz 10 0.47% 0.00047
Nie
1 15 3 DRZEWIECKI Mateusz 10 0.47% 0.00047
Nie
1 15 4 PODLEŚ Emil 4 0.19% 0.00019
Nie
1 15 5 GODLEWSKA Ewa 3 0.14% 0.00014
Nie
2 4 1 KOZŁOWSKI Ryszard 93 4.97% 0.00497
Nie
2 4 2 LASZUK Barbara Danuta 197 10.53% 0.01053
Tak
2 4 3 BRUSZEWSKA Joanna 5 0.27% 0.00027
Nie
2 4 4 TYBOROWSKI Tomasz 7 0.37% 0.00037
Nie
2 4 5 GRODZKA Danuta 10 0.53% 0.00053
Nie
2 10 1 PRUSIŃSKI Mariusz 241 12.89% 0.01289
Tak
2 10 2 BAŃKOWSKI Radosław 143 7.65% 0.00765
Tak
2 10 3 WOROSILAK Marta 83 4.44% 0.00444
Nie
2 10 4 ZALEWSKI Jarosław 85 4.55% 0.00455
Nie
2 10 5 MIECZKOWSKA Małgorzata Kinga 31 1.66% 0.00166
Nie
2 10 6 MUSZYŃSKI Franciszek 53 2.83% 0.00283
Nie
2 14 1 BORUC Krzysztof 139 7.43% 0.00743
Nie
2 14 2 GNIAZDOWSKI Andrzej Jerzy 36 1.93% 0.00193
Nie
2 14 3 KORZENIOWSKI Zbigniew 193 10.32% 0.01032
Tak
2 14 4 KOSEK Tomasz Józef 406 21.71% 0.02171
Tak
2 14 5 OSTROWSKA Milena 35 1.87% 0.00187
Nie
2 14 6 STACHNIK Agnieszka 26 1.39% 0.00139
Nie
2 14 7 WIŚNIEWSKA Magdalena 44 2.35% 0.00235
Nie
2 15 1 GAWORSKI Mariusz 11 0.59% 0.00059
Nie
2 15 2 KAMIŃSKI Emil 9 0.48% 0.00048
Nie
2 15 3 BAZYDŁO Sebastian 9 0.48% 0.00048
Nie
2 15 4 GOCŁOWSKA Ewelina 4 0.21% 0.00021
Nie
2 15 5 KAZIMIERSKA Beata 10 0.53% 0.00053
Nie
3 4 1 KAŹMIERCZAK Ryszard 252 13.20% 0.0132
Tak
3 4 2 ZIĘCIAK Dorota 18 0.94% 0.00094
Nie
3 4 3 GROCHOWSKI Damian 10 0.52% 0.00052
Nie
3 4 4 LICHOTA Elżbieta 15 0.79% 0.00079
Nie
3 4 5 RADWAŃSKI Tomasz 21 1.10% 0.0011
Nie
3 10 1 WYSZYŃSKA Grażyna Anna 300 15.72% 0.01572
Tak
3 10 2 BACZEWSKI Adrian 58 3.04% 0.00304
Nie
3 10 3 KOZŁOWSKI Krzysztof 66 3.46% 0.00346
Nie
3 10 4 RYKACZEWSKI Henryk 203 10.63% 0.01063
Tak
3 10 5 KOŁOMYJSKA Alicja Anna 60 3.14% 0.00314
Nie
3 10 6 KORDA Dominika 63 3.30% 0.0033
Nie
3 10 7 TRUCHEL Andrzej Jan 33 1.73% 0.00173
Nie
3 14 1 ANDRZEJCZUK Bogdan 166 8.70% 0.0087
Tak
3 14 2 ANTONIAK Adam 64 3.35% 0.00335
Nie
3 14 3 FILIPOWICZ Wanda 56 2.93% 0.00293
Nie
3 14 4 MURACZEWSKA Alicja 98 5.13% 0.00513
Nie
3 14 5 PALUCH Urszula 91 4.77% 0.00477
Nie
3 14 6 RYTELEWSKA Izabela 61 3.20% 0.0032
Nie
3 14 7 WITKOWSKI Cezary 152 7.96% 0.00796
Tak
3 15 1 PROKOP Kamil 42 2.20% 0.0022
Nie
3 15 2 ORŁOWSKI Tomasz 63 3.30% 0.0033
Nie
3 15 3 KOWALEWSKA Aleksandra 6 0.31% 0.00031
Nie
3 15 4 KRAJEWSKA Aleksandra 4 0.21% 0.00021
Nie
3 15 5 ROGULSKA Natalia 3 0.16% 0.00016
Nie
3 15 6 KOWALUK Przemysław Szymon 4 0.21% 0.00021
Nie
4 4 1 KOSSAKOWSKI Karol 50 2.22% 0.00222
Nie
4 4 2 OLSZEWSKI Stanisław 69 3.06% 0.00306
Nie
4 4 3 DZIENISZEWSKA Beata 20 0.89% 0.00089
Nie
4 4 4 MROZICKA Olga Monika 24 1.07% 0.00107
Nie
4 4 5 PRZEŹDZIECKI Karol 22 0.98% 0.00098
Nie
4 4 6 ANDRYSZCZYK Anna Nina 38 1.69% 0.00169
Nie
4 10 1 MISZAK Łukasz 176 7.82% 0.00782
Tak
4 10 2 CHAJĘCKI Zbigniew 110 4.88% 0.00488
Nie
4 10 3 KACZYŃSKI Kamil 59 2.62% 0.00262
Nie
4 10 4 CHĘTNIK Anna 125 5.55% 0.00555
Tak
4 10 5 NIEWIŃSKI Stanisław Władysław 84 3.73% 0.00373
Nie
4 10 6 GRONOSTAJSKA Justyna Edyta 62 2.75% 0.00275
Nie
4 10 7 MICHAŁOWSKA Janina Michalina 27 1.20% 0.0012
Nie
4 10 8 BRZÓSKA Andrzej 67 2.98% 0.00298
Nie
4 14 1 ARENT Wiesława 120 5.33% 0.00533
Nie
4 14 2 DĄBROWSKI Kazimierz Jan 214 9.50% 0.0095
Tak
4 14 3 GAŁECKI Daniel 74 3.29% 0.00329
Nie
4 14 4 KULESZA Katarzyna 110 4.88% 0.00488
Nie
4 14 5 OGÓRKOWSKA Agnieszka 149 6.62% 0.00662
Tak
4 14 6 OLSZEWSKI Jacek 256 11.37% 0.01137
Tak
4 14 7 REINKE Barbara 127 5.64% 0.00564
Tak
4 14 8 SUTKOWSKI Jacek 51 2.26% 0.00226
Nie
4 15 1 PROKOP Daniel 119 5.28% 0.00528
Nie
4 15 2 GOSK Michał 11 0.49% 0.00049
Nie
4 15 3 WYSZYŃSKI Krzysztof 24 1.07% 0.00107
Nie
4 15 4 PICHEN Ramona 12 0.53% 0.00053
Nie
4 15 5 MICHAŁOWSKA Gabriela Elżbieta 3 0.13% 0.00013
Nie
4 15 6 ŻYŁOWSKA Emilia 7 0.31% 0.00031
Nie
4 15 7 ŻULIŃSKI Damian 1 0.04% 4.0E-5
Nie
4 15 8 POPŁAWSKI Grzegorz 41 1.82% 0.00182
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DĄBROWSKI Kazimierz Jan 70 wyższe Zambrów, 4 703 55.73 Tak
2 KOSSAKOWSKI Karol 42 wyższe Zambrów, 418 4.95 Nie
3 MIODUSZEWSKI Andrzej 49 wyższe Zambrów, 3 318 39.32 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Marii Konopnickiej 13 Zambrów stały 1 752 919 919 52.45% 0.05245
908 98.80%
2 Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Konopnickiej 16 Zambrów stały 1 500 755 755 50.33% 0.05033
743 98.41%
3 Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Sadowa 5 Zambrów stały 1 271 556 556 43.75% 0.04375
540 97.12%
4 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a Zambrów stały 1 277 648 648 50.74% 0.05074
646 99.69%
5 Miejskie Gimnazjum Nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6a Zambrów stały 968 480 481 49.69% 0.04969
479 99.58%
6 Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Papieża Jana Pawła II 8A Zambrów stały 1 762 792 792 44.95% 0.04495
784 98.99%
7 Miejskie Przedszkole Nr 5 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), ul. Obrońców Zambrowa 6 Zambrów stały 1 255 630 630 50.20% 0.0502
626 99.37%
8 Miejski Ośrodek Kultury, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2a Zambrów stały 923 467 467 50.60% 0.0506
465 99.57%
9 Miejskie Przedszkole Nr 5 (dawna Szkoła Podstawowa nr 5), Obrońców Zambrowa 6 Zambrów stały 1 786 897 897 50.22% 0.05022
888 99.00%
10 Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Fabryczna 3 Zambrów stały 680 316 316 46.47% 0.04647
314 99.37%
11 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 Zambrów stały 1 444 699 699 48.41% 0.04841
695 99.43%
12 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Magazynowa 13 Zambrów stały 1 793 810 810 45.18% 0.04518
801 98.89%
13 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Aleja Wojska Polskiego 52 Zambrów stały 1 284 556 556 43.30% 0.0433
541 97.30%
14 Szpital Powiatowy w Zambrowie, Papieża Jana Pawła II 3 Zambrów szpital 22 9 9 40.91% 0.04091
9 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 21 4 21 455 17 742 14 1