Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 9 284
Wyborców 7 564
Obwodów 12
 • Wybory do Rady Gminy Nowy Żmigród
 • Wybory Wójta Gminy Nowy Żmigród
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród stały Tak Nowy Żmigród
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz stały Nie Mytarz, Mytarka
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki stały Tak Toki, Sadki
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty stały Tak Kąty
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów stały Tak Grabanina, Nienaszów, Nienaszów-Sośniny
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra stały Nie Łysa Góra
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny stały Nie Łężyny
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce stały Tak Gorzyce
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród stały Nie Stary Żmigród, Siedliska Żmigrodzkie
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik stały Nie Skalnik, Brzezowa
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska stały Tak Makowiska
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica stały Nie Desznica, Jaworze

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Nowy Żmigród Ulice: Basztowa, Blicharska, Chopina, Gorlicka, Jasielska, Karcińskiego. Kościelna, Krakowska, Młynówka, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, Stara Żmigrodzka, Podwale, Rynek, Wałowa, Za Wałami, Zielona 1 570 4 4
0.0000020000Nr 2 Nowy Żmigród Ulice: Dukielska, . Mickiewicza, Oficerska, Piaskowa, , Średnia, Wenecja, Węgierska Mała, Wyżna 1 615 5 5
0.0000030000Nr 3 Sadki, Toki 1 517 5 5
0.0000040000Nr 4 Grabanina, Nienaszów Nr domów 14 - 16, 25 - 27, 33 - 34, 37, 40, 44, 64, 81, 98, 104, 110, 117 - 127, 129, 131 - 162, 164 - 185, 209, 230, 233, 236, 239 - 240, 243, 245, 247, 250, 252 - , 256, 261 - 263, 265 - 266, 272 - 275, 277 - 280, 283, 285, 289 - 292, 294, 296 - 302, 304 - 307, 312 - 313, 316 - 320 1 499 6 6
0.0000050000Nr 5 Nienaszów Nr 1 - 13, 17 - 24, 28 - 32, 35, 38, 41 - 43, 46 - 63, 65 - 80, 82 - 97, 99 - 103, 105 - 109, 111 - 116, 128, 130, 163, 186 - 208, 210 - 229, 231 - 232, 234 - 235, 237 - 238, 241 - 242, 244, 246, 248 - 249, 251, 259 - 260, 264, 267 - 271, 276, 281 - 282, 284, 286 - 288 , 293, 295, 303, 310, 314, 321 1 511 6 6
0.0000060000Nr 6 Łysa Góra 1 528 5 5
0.0000070000Nr 7 Łężyny 1 729 2 2
0.0000080000Nr 8 Gorzyce 1 395 3 3
0.0000090000Nr 9 Siedliska Żmigrodzkie, Stary Żmigród 1 574 4 4
0.0000100000Nr 10 Brzezowa, Skalnik 1 531 2 2
0.0000110000Nr 11 Makowiska 1 360 3 3
0.0000120000Nr 12 Desznica, Jaworze 1 328 3 3
0.0000130000Nr 13 Mytarz, Mytarka 1 591 5 5
0.0000140000Nr 14 Kąty Nr 1 - 90, 124, 145, 180, 183 - 184, 186, 188, 188B, 189, 191, 193 - 199, 201 - 202, 204 - 209, 211 - 214, 216 - 220, 225, 231, 234 1 431 3 3
0.0000150000Nr 15 Kąty Nr 91 - 123, 125 - 144, 146 - 179, 181, 185, 187, 190, 192, 200, 203, 210, 215, 226 - 230, 233, 235 1 385 2 2
Podsumowanie 15 7 564 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 5
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA GRZEGORZA BARY KWW WÓJTA GRZEGORZA BARY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI KWW PSPP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA CZEKAJA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA CZEKAJA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW KWW SDM 1 1 2
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA MUNI KWW GRZEGORZA MUNI 1 1
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BĘBNA KWW RYSZARDA BĘBNA 1 1
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ NOWEGO ŻMIGRODU KWW ROZWÓJ NOWEGO ŻMIGRODU 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SKOŁUDY KWW PIOTRA SKOŁUDY 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU JASIELSKIEGO KWW RAZEM DLA POWIATU JASIELSKIEGO 1 1
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - NASZA SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA KWW-NSW 1 1
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I SZANSA KWW ROZWÓJ I SZANSA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 CZEKAJ Łukasz Karol 37 wyższe informatyczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA CZEKAJA Mytarka
4 REICHERT Katarzyna Justyna 35 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 Nowy Żmigród
2 BARA Grzegorz Witold 44 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA GRZEGORZA BARY Prawo i Sprawiedliwość Mytarz
1 BAKUTA Edward 62 średnie techniczne KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI Nowy Żmigród

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 572 352 352 61.54% 0.06154
345 98.01% 0.09801
Tak
2 618 354 354 57.28% 0.05728
345 97.46% 0.09746
Tak
3 517 298 298 57.64% 0.05764
296 99.33% 0.09933
Tak
4 499 278 278 55.71% 0.05571
272 97.84% 0.09784
Tak
5 511 290 290 56.75% 0.05675
283 97.59% 0.09759
Tak
6 529 302 302 57.09% 0.05709
297 98.34% 0.09834
Tak
7 729 337 337 46.23% 0.04623
329 97.63% 0.09763
Tak
8 395 175 175 44.30% 0.0443
171 97.71% 0.09771
Tak
9 574 346 346 60.28% 0.06028
343 99.13% 0.09913
Tak
10 531 290 290 54.61% 0.05461
279 96.21% 0.09621
Tak
11 360 209 209 58.06% 0.05806
202 96.65% 0.09665
Tak
12 312 195 196 62.82% 0.06282
193 98.47% 0.09847
Tak
13 592 374 374 63.18% 0.06318
370 98.93% 0.09893
Tak
14 432 212 213 49.31% 0.04931
200 93.90% 0.0939
Tak
15 385 176 176 45.71% 0.04571
171 97.16% 0.09716
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 595 5 14.53% 0.01453
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 214 9 5.22% 0.00522
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA GRZEGORZA BARY 1 554 11 37.94% 0.03794
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI 499 11 12.18% 0.01218
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA CZEKAJA 320 13 7.81% 0.00781
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 242 2 5.91% 0.00591
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA MUNI 134 1 3.27% 0.00327
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BĘBNA 142 1 3.47% 0.00347
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ NOWEGO ŻMIGRODU 205 1 5.00% 0.005
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SKOŁUDY 25 1 0.61% 0.00061
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU JASIELSKIEGO 103 1 2.51% 0.00251
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - NASZA SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA 8 1 0.20% 0.0002
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I SZANSA 55 1 1.34% 0.00134

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 595 5 4 14.53% 0.01453
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 214 9 0 5.22% 0.00522
14 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WÓJTA GRZEGORZA BARY 1 554 11 6 37.94% 0.03794
15 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PONAD PODZIAŁAMI 499 11 0 12.18% 0.01218
16 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA CZEKAJA 320 13 0 7.81% 0.00781
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD DLA MIESZKAŃCÓW 242 2 1 5.91% 0.00591
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA MUNI 134 1 1 3.27% 0.00327
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYSZARDA BĘBNA 142 1 1 3.47% 0.00347
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ NOWEGO ŻMIGRODU 205 1 1 5.00% 0.005
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SKOŁUDY 25 1 0 0.61% 0.00061
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU JASIELSKIEGO 103 1 1 2.51% 0.00251
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW - NASZA SPOŁECZNOŚĆ WIEJSKA 8 1 0 0.20% 0.0002
24 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWÓJ I SZANSA 55 1 0 1.34% 0.00134

Rada Gminy Nowy Żmigród - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 8 8 FORYSTEK Barbara Katarzyna 88 25.51% 0.02551
Nie
1 14 14 KUDŁATY Piotr Michał 152 44.06% 0.04406
Tak
1 15 15 ŚMIAŁOWSKI Ryszard Adam 62 17.97% 0.01797
Nie
1 16 16 CZAJA Dorota Urszula 43 12.46% 0.01246
Nie
2 8 8 OPAŁKA Paweł 34 9.86% 0.00986
Nie
2 15 15 SYSOŁ Mariusz Zenon 46 13.33% 0.01333
Nie
2 16 16 CZEKAJ Krystyna 5 1.45% 0.00145
Nie
2 20 20 SMYKA Mateusz Edmund 205 59.42% 0.05942
Tak
2 24 24 WIŚNIEWSKA Alicja Rozalia 55 15.94% 0.01594
Nie
3 8 8 TOPOLSKA Maria 11 3.72% 0.00372
Nie
3 14 14 RYSZ Alicja Grażyna 84 28.38% 0.02838
Nie
3 15 15 SOKOŁOWSKI Bolesław 38 12.84% 0.01284
Nie
3 16 16 DZIADOSZ Tadeusz Benedykt 32 10.81% 0.01081
Nie
3 17 17 KUZNECKI Michał Andrzej 131 44.26% 0.04426
Tak
4 2 2 SUSKI Piotr Grzegorz 140 51.47% 0.05147
Tak
4 8 8 ŹREBIEC Halina Małgorzata 10 3.68% 0.00368
Nie
4 14 14 KMIECIK Dawid Daniel 69 25.37% 0.02537
Nie
4 15 15 SOKOŁOWSKA-BAZAN Iwona Agnieszka 15 5.51% 0.00551
Nie
4 16 16 DZIADOSZ Józef Stanisław 13 4.78% 0.00478
Nie
4 21 21 SKOŁUDA Piotr Janusz 25 9.19% 0.00919
Nie
5 8 8 MERMER Lucyna Dorota 14 4.95% 0.00495
Nie
5 14 14 TOMASIK Antoni Adam 96 33.92% 0.03392
Nie
5 15 15 DZIEDZIC Renata Stanisława 23 8.13% 0.00813
Nie
5 16 16 SZURLEJ Krzysztof Jan 8 2.83% 0.00283
Nie
5 18 18 MUNIA Grzegorz Edward 134 47.35% 0.04735
Tak
5 23 23 ŁUKASZEWSKI Paweł Dariusz 8 2.83% 0.00283
Nie
6 2 2 KSIĄŻKIEWICZ Zenon Stanisław 127 42.76% 0.04276
Tak
6 8 8 WÓJTOWICZ Barbara Katarzyna 3 1.01% 0.00101
Nie
6 14 14 LASKOWSKA Teresa Maria 121 40.74% 0.04074
Nie
6 15 15 GRZYWACZ Gabriela Iwona 44 14.81% 0.01481
Nie
6 16 16 MUSIAŁ Lucyna Urszula 2 0.67% 0.00067
Nie
7 14 14 JANUSZ Krzysztof Mariusz 218 66.26% 0.06626
Tak
7 17 17 CZAJA Zofia 111 33.74% 0.03374
Nie
8 14 14 CZAJKOWSKI Tadeusz Andrzej 76 44.44% 0.04444
Tak
8 15 15 ROZMUND Stanisław Antoni 39 22.81% 0.02281
Nie
8 16 16 FORYSTEK Łukasz Michał 56 32.75% 0.03275
Nie
9 8 8 REICHERT Katarzyna Justyna 21 6.12% 0.00612
Nie
9 14 14 STRZELEC Henryk 259 75.51% 0.07551
Tak
9 15 15 BAKUTA Edward 6 1.75% 0.00175
Nie
9 16 16 MACIEJCZYK Joanna 57 16.62% 0.01662
Nie
10 14 14 HOMLAK Maria 242 86.74% 0.08674
Tak
10 16 16 CZEKAJ Łukasz Karol 37 13.26% 0.01326
Nie
11 14 14 MUCHA Wioleta Edyta 110 54.46% 0.05446
Tak
11 15 15 WOJNARSKA Zofia Irena 89 44.06% 0.04406
Nie
11 16 16 CZEKAJ Zdzisław Czesław 3 1.49% 0.00149
Nie
12 2 2 ŻARNOWSKI Andrzej Stanisław 81 41.97% 0.04197
Nie
12 8 8 PIWOWAR Marcin Jan 9 4.66% 0.00466
Nie
12 22 22 HAROWICZ Adam Andrzej 103 53.37% 0.05337
Tak
13 8 8 KUTRZEBA Barbara Maria 24 6.49% 0.00649
Nie
13 14 14 BARAN Łukasz Jan 127 34.32% 0.03432
Nie
13 15 15 GŁODZIAK Andrzej Bronisław 56 15.14% 0.01514
Nie
13 16 16 OLSZYNA Czesław Józef 21 5.68% 0.00568
Nie
13 19 19 BĘBEN Ryszard 142 38.38% 0.03838
Tak
14 2 2 MROCZKA Andrzej Bolesław 105 52.50% 0.0525
Tak
14 15 15 ŹREBIEC Piotr Jan 81 40.50% 0.0405
Nie
14 16 16 LISOWSKA Barbara Julia 14 7.00% 0.007
Nie
15 2 2 ŹREBIEC Tadeusz 142 83.04% 0.08304
Tak
15 16 16 OLSZYNA Paweł Piotr 29 16.96% 0.01696
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 BAKUTA Edward 62 średnie techniczne Nowy Żmigród, 353 8.56 Nie
2 BARA Grzegorz Witold 44 wyższe Mytarz, Prawo i Sprawiedliwość 3 127 75.79 Tak
3 CZEKAJ Łukasz Karol 37 wyższe informatyczne Mytarka, 368 8.92 Nie
4 REICHERT Katarzyna Justyna 35 wyższe Nowy Żmigród, 278 6.74 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 9 Nowy Żmigród stały 1 190 706 706 59.33% 0.05933
695 98.44%
2 Dom Ludowy w Mytarzy, 137 Mytarz stały 592 374 374 63.18% 0.06318
370 98.93%
3 Dom Ludowy w Tokach, 137 Toki stały 517 298 298 57.64% 0.05764
294 98.66%
4 Szkoła Podstawowa w Kątach, 183 Kąty stały 817 388 387 47.37% 0.04737
384 99.22%
5 Dom Ludowy w Nienaszowie, 301 Nienaszów stały 1 010 569 569 56.34% 0.05634
553 97.19%
6 Dom Ludowy w Łysej Górze, 222 Łysa Góra stały 529 302 302 57.09% 0.05709
300 99.34%
7 Szkoła Podstawowa w Łężynach, 144 Łężyny stały 729 337 337 46.23% 0.04623
332 98.52%
8 Dom Ludowy w Gorzycach, 139 Gorzyce stały 395 175 175 44.30% 0.0443
172 98.29%
9 Dom Ludowy w Starym Żmigrodzie, 151 Stary Żmigród stały 574 346 347 60.45% 0.06045
343 98.85%
10 Dom Ludowy w Skalniku, 65 Skalnik stały 531 290 290 54.61% 0.05461
287 98.97%
11 Dom Ludowy w Makowiskach, 155 Makowiska stały 360 209 209 58.06% 0.05806
205 98.09%
12 Dom Ludowy w Desznicy, 74 Desznica stały 312 195 195 62.50% 0.0625
191 97.95%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 9 284 7 564 12 1