Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 474
Wyborców 4 521
Obwodów 8
 • Wybory do Rady Gminy Płoniawy-Bramura
 • Wybory Wójta Gminy Płoniawy-Bramura
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Wyniki ponownego głos. i wyb Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Remiza OSP, 25 Jaciążek stały Tak Krzyżewo Nadrzeczne, Retka, Stare Zacisze, Jaciążek, Łęgi
2 Remiza OSP, 45 Stary Podoś stały Nie Nowy Podoś, Stary Podoś
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, 80A Płoniawy-Bramura stały Tak Płoniawy-Bramura, Nowa Zblicha, Prace, Stara Zblicha, Nowe Płoniawy, Suche
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim, 29 Chodkowo Wielkie stały Nie Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Rogowo, Bobino-Grzybki, Bobino Wielkie, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo Wielkie
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu, 18 Krasiniec stały Tak Szczuki, Kalinowiec, Szlasy-Łozino, Szlasy Bure
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, 150 Węgrzynowo stały Tak Bogdalec, Młodzianowo, Węgrzynowo
7 Świetlica wiejska, Kobylinek stały Nie Kobylin, Kobylinek, Obłudzin
8 Remiza OSP w Zawadach Dworskich, 32A Zawady Dworskie stały Nie Gołoniwy, Krzyżewo Borowe, Zawady-Huta, Zawady Dworskie

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Krzyżewo Nadrzeczne, Popielarka, Retka, Stare Zacisze 1 266 5 5
0.0000020000Nr 2 Dłutkowo, Jaciążek, Łęgi 1 303 5 5
0.0000030000Nr 3 Nowy Podoś, Stary Podoś 1 238 5 5
0.0000040000Nr 4 Płoniawy-Bramura, Płoniawy-Kolonia 1 407 4 4
0.0000050000Nr 5 Choszczewka, Nowa Zblicha, Prace, Stara Zblicha 1 208 4 4
0.0000060000Nr 6 Nowe Płoniawy, Suche 1 210 4 4
0.0000070000Nr 7 Gołoniwy, Krzyżewo Borowe, Zawady-Huta, Zawady Dworskie 1 273 3 3
0.0000080000Nr 8 Chodkowo-Kuchny, Chodkowo-Załogi, Rogowo 1 232 2 2
0.0000090000Nr 9 Bobino-Grzybki, Bobino Wielkie, Chodkowo-Biernaty, Chodkowo Wielkie 1 283 2 2
0.0000100000Nr 10 Krasiniec 1 404 3 3
0.0000110000Nr 11 Szczuki 1 296 4 4
0.0000120000Nr 12 Kalinowiec, Szlasy-Łozino, Szlasy Bure 1 346 4 4
0.0000130000Nr 13 Bogdalec, Młodzianowo 1 284 5 5
0.0000140000Nr 14 Węgrzynowo, Węgrzynówek 1 455 5 5
0.0000150000Nr 15 Kobylin, Kobylinek, Obłudzin 1 316 3 3
Podsumowanie 15 4 521 58 58

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ KWW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
18 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI KW WOLNI I SOLIDARNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BOBIŃSKIEGO KWW ANDRZEJA BOBIŃSKIEGO 1 1
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA - POROZUMIENIE KWW ZIEMIA MAKOWSKA 1 1
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA RUTKOWSKIEGO KWW DARIUSZA RUTKOWSKIEGO 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
2 DUDEK Jakub 37 Wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA Suche
4 WIŚNIEWSKI Dariusz 44 Wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Maków Mazowiecki
1 DĄBROWSKI Wojciech 48 Średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ Młodzianowo
3 GĄSIEWSKI Wojciech 59 Wyższe KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI Płoniawy-Bramura
5 ZAŁĘSKI Włodzimierz 47 Wyższe KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL Chodkowo-Kuchny

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 266 157 157 59.02% 0.05902
151 96.18% 0.09618
Tak
2 304 176 176 57.89% 0.05789
172 97.73% 0.09773
Tak
3 242 144 144 59.50% 0.0595
143 99.31% 0.09931
Tak
4 407 266 266 65.36% 0.06536
257 96.62% 0.09662
Tak
5 206 122 122 59.22% 0.05922
121 99.18% 0.09918
Tak
6 209 138 138 66.03% 0.06603
136 98.55% 0.09855
Tak
7 276 121 121 43.84% 0.04384
117 96.69% 0.09669
Tak
8 234 159 159 67.95% 0.06795
156 98.11% 0.09811
Tak
9 281 158 158 56.23% 0.05623
157 99.37% 0.09937
Tak
10 404 180 180 44.55% 0.04455
177 98.33% 0.09833
Tak
11 296 132 132 44.59% 0.04459
130 98.48% 0.09848
Tak
12 346 158 160 46.24% 0.04624
158 98.75% 0.09875
Tak
13 285 165 165 57.89% 0.05789
164 99.39% 0.09939
Tak
14 460 199 199 43.26% 0.04326
199 100.00% 0.1
Tak
15 315 189 189 60.00% 0.06
185 97.88% 0.09788
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 415 11 17.13% 0.01713
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 613 12 25.30% 0.0253
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ 247 9 10.19% 0.01019
18 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 309 9 12.75% 0.01275
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA 692 14 28.56% 0.02856
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BOBIŃSKIEGO 40 1 1.65% 0.00165
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA - POROZUMIENIE 34 1 1.40% 0.0014
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA RUTKOWSKIEGO 73 1 3.01% 0.00301

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 415 11 1 17.13% 0.01713
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 613 12 3 25.30% 0.0253
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZENIE I JEDNOŚĆ 247 9 1 10.19% 0.01019
18 KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI 309 9 2 12.75% 0.01275
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAKUBA DUDKA 692 14 6 28.56% 0.02856
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJA BOBIŃSKIEGO 40 1 1 1.65% 0.00165
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA MAKOWSKA - POROZUMIENIE 34 1 0 1.40% 0.0014
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZA RUTKOWSKIEGO 73 1 1 3.01% 0.00301

Rada Gminy Płoniawy-Bramura - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 MIKSIŃSKA Małgorzata 41 27.15% 0.02715
Nie
1 10 10 MORDECKA Grażyna Barbara 60 39.74% 0.03974
Tak
1 17 17 SIERBIŃSKA Dorota 7 4.64% 0.00464
Nie
1 18 18 CHODKOWSKI Józef 19 12.58% 0.01258
Nie
1 19 19 LEWANDOWSKA Grażyna 24 15.89% 0.01589
Nie
2 2 2 JAZOWSKI Andrzej 30 17.44% 0.01744
Nie
2 17 17 CYCHOWSKA Barbara 25 14.53% 0.01453
Nie
2 18 18 CHMIELEWSKI Mateusz 22 12.79% 0.01279
Nie
2 19 19 OLKOWSKA Magdalena 22 12.79% 0.01279
Nie
2 22 22 RUTKOWSKI Dariusz 73 42.44% 0.04244
Tak
3 2 2 KOWALCZYK Dariusz 28 19.58% 0.01958
Nie
3 10 10 LITWIN Marcin Andrzej 22 15.38% 0.01538
Nie
3 17 17 PIĘTKA Aneta 8 5.59% 0.00559
Nie
3 18 18 MIERZEJEWSKA Krystyna 11 7.69% 0.00769
Nie
3 19 19 MAJKOWSKI Michał 74 51.75% 0.05175
Tak
4 2 2 TOMASZEWSKI Zbigniew 70 27.24% 0.02724
Nie
4 10 10 WRÓBLEWSKI Ryszard 67 26.07% 0.02607
Nie
4 18 18 ZAKRZEWSKA Mieczysława 17 6.61% 0.00661
Nie
4 19 19 WIŚNIEWSKI Rafał 103 40.08% 0.04008
Tak
5 2 2 MIECZKOWSKA Barbara 30 24.79% 0.02479
Nie
5 19 19 PAWELCZYK Kazimierz 17 14.05% 0.01405
Nie
5 20 20 BOBIŃSKI Andrzej 40 33.06% 0.03306
Tak
5 21 21 BUDNY Łukasz 34 28.10% 0.0281
Nie
6 2 2 SŁUPECKI Roman Stanisław 20 14.71% 0.01471
Nie
6 10 10 CHROSTOWSKI Sławomir 11 8.09% 0.00809
Nie
6 17 17 GODZIEBA Paweł 34 25.00% 0.025
Nie
6 19 19 DUDEK Jakub 71 52.21% 0.05221
Tak
7 2 2 ZAŁĘSKI Ireneusz 19 16.24% 0.01624
Nie
7 17 17 MAĆKIEWICZ Grzegorz 56 47.86% 0.04786
Tak
7 19 19 PIĘTKA Arkadiusz 42 35.90% 0.0359
Nie
8 10 10 MAJKOWSKI Bogdan Klemens 114 73.08% 0.07308
Tak
8 19 19 MŁODZIANOWSKA Mariola Marzena 42 26.92% 0.02692
Nie
9 10 10 GRABOWSKA Anna Maria 67 42.68% 0.04268
Nie
9 19 19 NIESTĘPSKI Rafał 90 57.32% 0.05732
Tak
10 10 10 ŁOŚ Katarzyna 42 23.73% 0.02373
Nie
10 18 18 ROSA Andrzej 61 34.46% 0.03446
Nie
10 19 19 JARZĘBSKI Marek Zbigniew 74 41.81% 0.04181
Tak
11 2 2 PRZYBYSZ Katarzyna 37 28.46% 0.02846
Nie
11 10 10 OBOJSKI Paweł 21 16.15% 0.01615
Nie
11 17 17 DREJKO Krzysztof 27 20.77% 0.02077
Nie
11 18 18 ŁOMIAK Artur Maciej 45 34.62% 0.03462
Tak
12 10 10 SZCZEPAŃSKA Anna 39 24.68% 0.02468
Nie
12 17 17 KARWACKI Paweł 30 18.99% 0.01899
Nie
12 18 18 USTOWSKI Wojciech 75 47.47% 0.04747
Tak
12 19 19 ZYZNOWSKI Grzegorz 14 8.86% 0.00886
Nie
13 2 2 RZEPIŃSKI Grzegorz 13 7.93% 0.00793
Nie
13 10 10 MOCZULAK Anna 41 25.00% 0.025
Nie
13 17 17 BARANOWSKA Agnieszka 46 28.05% 0.02805
Nie
13 18 18 PYRA Adam 10 6.10% 0.0061
Nie
13 19 19 WASZKIEWICZ Krzysztof 54 32.93% 0.03293
Tak
14 2 2 MAJEWSKI Krzysztof 78 39.20% 0.0392
Tak
14 10 10 WELSKOP Justyna 34 17.09% 0.01709
Nie
14 17 17 CESARZ Agnieszka 14 7.04% 0.00704
Nie
14 18 18 OTŁOWSKA-WĘDA Marianna 49 24.62% 0.02462
Nie
14 19 19 KUDELSKI Robert 24 12.06% 0.01206
Nie
15 2 2 JANKOWSKI Roman 49 26.49% 0.02649
Nie
15 10 10 NOWOTKA Andrzej 95 51.35% 0.05135
Tak
15 19 19 MARMULEWSKA Krystyna Grażyna 41 22.16% 0.02216
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DĄBROWSKI Wojciech 48 Średnie Młodzianowo, 200 8.20 Nie
2 DUDEK Jakub 37 Wyższe Suche, 838 34.34 Druga tura
3 GĄSIEWSKI Wojciech 59 Wyższe Płoniawy-Bramura, 429 17.58 Nie
4 WIŚNIEWSKI Dariusz 44 Wyższe Maków Mazowiecki, 632 25.90 Druga tura
5 ZAŁĘSKI Włodzimierz 47 Wyższe Chodkowo-Kuchny, 341 13.98 Nie

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, 25 Jaciążek stały 570 333 333 58.42% 0.05842
325 97.60%
2 Remiza OSP, 45 Stary Podoś stały 242 144 144 59.50% 0.0595
142 98.61%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, 80A Płoniawy-Bramura stały 822 526 526 63.99% 0.06399
523 99.43%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim, 29 Chodkowo Wielkie stały 515 317 317 61.55% 0.06155
314 99.05%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu, 18 Krasiniec stały 1 046 469 467 44.65% 0.04465
465 99.57%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, 150 Węgrzynowo stały 745 364 364 48.86% 0.04886
364 100.00%
7 Świetlica wiejska, Kobylinek stały 315 189 189 60.00% 0.06
187 98.94%
8 Remiza OSP w Zawadach Dworskich, 32A Zawady Dworskie stały 276 121 121 43.84% 0.04384
120 99.17%

Ponowne głosowanie

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 DUDEK Jakub 37 Wyższe Suche, 1392 63.79 Tak
2 WIŚNIEWSKI Dariusz 44 Wyższe Maków Mazowiecki, 790 36.21 Nie

Zbiorcze informacje o głosowaniu w obwodach

Obwód nr Adres Liczba głosów ważnych DUDEK Jakub Głosów ważnych oddanych na kandydatów WIŚNIEWSKI Dariusz
Głosów ważnych oddanych na kandydata Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % ważnych % ważnych Liczba
1 Remiza OSP, 25 Jaciążek 287 191 66.55% 0.06655
33.45% 96
2 Remiza OSP, 45 Stary Podoś 127 88 69.29% 0.06929
30.71% 39
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, 80A Płoniawy-Bramura 498 376 75.50% 0.0755
24.50% 122
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim, 29 Chodkowo Wielkie 311 195 62.70% 0.0627
37.30% 116
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu, 18 Krasiniec 437 198 45.31% 0.04531
54.69% 239
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, 150 Węgrzynowo 265 172 64.91% 0.06491
35.09% 93
7 Świetlica wiejska, Kobylinek 144 84 58.33% 0.05833
41.67% 60
8 Remiza OSP w Zawadach Dworskich, 32A Zawady Dworskie 113 88 77.88% 0.07788
22.12% 25

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Remiza OSP, 25 Jaciążek stały 568 288 288 50.70% 0.0507
287 99.65%
2 Remiza OSP, 45 Stary Podoś stały 236 127 127 53.81% 0.05381
127 100.00%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach-Bramurze, 80A Płoniawy-Bramura stały 825 499 499 60.48% 0.06048
498 99.80%
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Chodkowie Wielkim, 29 Chodkowo Wielkie stały 515 313 313 60.78% 0.06078
311 99.36%
5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krasińcu, 18 Krasiniec stały 1044 439 439 42.05% 0.04205
437 99.54%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie, 150 Węgrzynowo stały 728 269 269 36.95% 0.03695
265 98.51%
7 Świetlica wiejska, Kobylinek stały 315 145 145 46.03% 0.04603
144 99.31%
8 Remiza OSP w Zawadach Dworskich, 32A Zawady Dworskie stały 268 113 113 42.16% 0.04216
113 100.00%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 474 4 521 8 1