Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 51 037
Wyborców 40 619
Obwodów 24
 • Wybory do Rady Miasta Legionowo
 • Wybory Prezydenta Miasta Legionowo
 • Wyniki głosowania do rady miasta
 • Wyniki wyborów do rady miasta
 • Wyniki głos. i wyb. Prezydenta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 73A Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Kolejowej w kierunku północnym wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna wzdłuż granicy miasta z gminą Wieliszew w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Orzechowej, wzdłuż ulicy Orzechowej do ulicy Cynkowej wzdłuż ulicy Cynkowej do ulicy Aleja Legionów (z włączeniem budynków ulica Aleja Legionów od nr 52 do nr 54 – strona parzysta), wzdłuż ulicy Aleja Legionów do ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego, wzdłuż ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Kolejowej wzdłuż torów kolejowych (od nr ul. Kolejowa 82 do końca strona parzysta) w kierunku północno-zachodnim do granicy miasta z gminą Jabłonna.
2 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Olszankowa E Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy Aleja Róż wzdłuż północnej granicy miasta z gminą Wieliszew do ulicy Szarych Szeregów wzdłuż ulicy Szarych Szeregów do ulicy gen. Władysława Sikorskiego wzdłuż ulicy gen. Władysława Sikorskiego do ulicy Tadeusza Wardenckiego (od nr 46 – strona parzysta) w kierunku zachodnim do ulicy Suwalnej, wzdłuż ulicy Orzechowej do granicy miasta z gminą Wieliszew.
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914 - 1918, ul. Jana Pawła I 2 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy gen. Władysława Sikorskiego (od nr 11 – strona nieparzysta) wzdłuż północnej granicy miasta z gminą Wieliszew w kierunku południowym wzdłuż ulicy Kolejowej (od nr 2 do nr 80 – strona parzysta) do przejazdu kolejowego Warszawa-Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim do ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego wzdłuż ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego w kierunku północnym do ulicy Aleja Legionów wzdłuż ulicy Aleja Legionów (z wyłączeniem budynków ulica Aleja Legionów od nr 52 do nr 54 - strona parzysta) do ulicy Cynkowej, wzdłuż ulicy Cynkowej do ulicy Suwalnej po przedłużeniu ulicy Tadeusza Wardenckiego w kierunku wschodnim do ulicy gen. Władysława Sikorskiego, wzdłuż ulicy gen. Władysława Sikorskiego do granicy miasta Legionowo z gminą Wieliszew.
4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Hol główny-wejście główne do budynku, ul. Zegrzyńska 3 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od rozjazdu torów kolejowych Warszawa-Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Piaskowej (z włączeniem budynków ulica Piaskowa od nr 4 do nr 12 – strona parzysta), wzdłuż ulicy Piaskowej w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Aleja Sybiraków, wzdłuż ulicy Aleja Sybiraków do ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej w kierunku południowo-zachodnim (omijając zabudowę mieszkaniową) do torów kolejowych Warszawa-Nasielsk, wzdłuż torów kolejowych w kierunku zachodnim do rozjazdu torów kolejowych Warszawa-Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego.
5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Hol przy małej sali gimnastycznej-wejście schodami przy stołówce, ul. Zegrzyńska 3 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od rozjazdu torów kolejowych Warszawa-Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku zachodnim do rozjazdu kolejowego przy ulicy Kolejowej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy miasta z gminą Wieliszew do ulicy Zegrzyńskiej (od nr 2 do końca-strona parzysta), w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Zegrzyńskiej na wysokości numeru ulica Zegrzyńska 25 (z wyłączeniem), w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej wzdłuż ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej do ulicy Aleja Sybiraków, wzdłuż ulicy Aleja Sybiraków w kierunku północno-wschodnim do ulicy Piaskowej wzdłuż ulicy Piaskowej (z wyłączeniem budynków ulica Piaskowa od nr 4 do nr 12 – strona parzysta) do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowym do rozjazdu torów kolejowych Warszawa-Zegrze na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego.
6 Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Zegrzyńska 9 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od torów kolejowych Warszawa-Nasielsk w kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej, w kierunku południowo-wschodnim między budynkami przy ul. Zegrzyńskiej 5 i ulicy Zegrzyńskiej 73, w kierunku południowym, następnie w kierunku północno-wschodnim do ulicy Strużańskiej, wzdłuż ulicy Strużańskiej do granicy miasta z gminą Jabłonna, wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna do torów kolejowych Warszawa-Nasielsk w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej.
7 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka, ul. Zegrzyńska 71 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od torów kolejowych Warszawa-Nasielsk, wzdłuż ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej w kierunku południowo-wschodnim między budynkami przy ul. Zegrzyńskiej 5 i ulicy Zegrzyńskiej 73 do ulicy Zegrzyńskiej, w kierunku północno-wschodnim na wysokości numeru ulica Zegrzyńska 25 (z włączeniem), w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja 1 Dywizji Zmechanizowanej do numeru ulica Zegrzyńska 81A i ulica Zegrzyńska 81B (z włączeniem), do torów kolejowych na wysokości ulicy Aleja 3 Maja plus obszar od ulicy Grudzie wzdłuż północno-wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt w kierunku południowym wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna, w kierunku południowym do ulicy Strużańskiej, wzdłuż ulicy Strużańskiej do ulicy Zegrzyńskiej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Grudzie.
8 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zakopiańska 4 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar na wysokości ulicy Warszawskiej od torów kolejowych (w kierunku Warszawy) wzdłuż południowo-wschodniej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Wiejskiej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Warszawskiej (od nr 1 – strona nieparzysta) do torów kolejowych.
9 KZB Legionowo Sp. z o. o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od torów kolejowych w kierunku Warszawy na wysokości ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej (od nr 2 do nr 54A strona parzysta) w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Stanisława Wyspiańskiego i ulicy ks. płk Jana Mrugacza, do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego (z wyłączeniem budynków ulica marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 31 do nr 31C – strona nieparzysta) do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych.
10 Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy Warszawskiej (od nr 56 do nr 62 – strona parzysta) w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ulicy Ogrodowej w kierunku północno-zachodnim do ulicy Królowej Jadwigi po północno-wschodniej stronie bloku przy ulicy Królowej Jadwigi 4, w kierunku zachodnim po wschodniej stronie bloku przy ul. Aleja 3 Maja 33, w kierunku północno-wschodnim, po północno-wschodniej stronie bloku przy ul. Hubala 3, w kierunku północno-wschodnim po południowo-wschodniej stronie bloku przy ul. Hubala 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego, do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego (z włączeniem budynków ulica marsz. Józefa Piłsudskiego od nr 31 do nr 45 – strona nieparzysta), w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy ks. płk Jana Mrugacza i ulicy Stanisława Wyspiańskiego do ulicy Warszawskiej.
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Hol przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 67 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar na wysokości ulicy Gnieźnieńskiej wzdłuż torów kolejowych w kierunku wschodnio-południowym do ulicy Parkowej, wzdłuż ulicy Parkowej do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku północno-zachodnim, dalej ulicą Krakowską do ulicy Gnieźnieńskiej, wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej w kierunku północnym do torów kolejowych.
12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Hol w Przedszkolu nr 2 im. Doroty Gellner, ul. Jagiellońska 67 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar wzdłuż torów kolejowych (w kierunku Warszawy) do przedłużenia ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego do ulicy Jagiellońskiej, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Zygmunta Krasińskiego, wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku północno-zachodnim do ulicy Parkowej, wzdłuż ulicy Parkowej w kierunku północnym do torów kolejowych.
13 Arena Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od granicy miasta z gminą Jabłonna wzdłuż ulicy Lwowskiej do ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku południowym, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (z wyłączeniem budynków ul. Jana III Sobieskiego od nr 47D do nr 105A – strona nieparzysta) do ulicy Rycerskiej, wzdłuż ulicy Rycerskiej w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Prymasowskiej wzdłuż ulicy Prymasowskiej do ulicy Mieszka I, wzdłuż ulicy Mieszka I do granicy miasta z gminą Jabłonna, wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Lwowskiej.
14 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Sala nr 21, ul. Husarska 18A Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Królowej Jadwigi po południowo-wschodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 12 do ulicy Husarskiej w kierunku południowo-zachodnim po południowo-zachodniej stronie bloków przy ul. Hetmańskiej 5 i 7, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Mieszka I, wzdłuż ulicy Mieszka I w kierunku południowym do ulicy Prymasowskiej, wzdłuż ulicy Prymasowskiej w kierunku północno-zachodnim do ulicy Rycerskiej, wzdłuż ulicy Rycerskiej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (z włączeniem budynków ul. Jana III Sobieskiego od nr 47D do nr 105A – strona nieparzysta) do ulicy Parkowej, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego do północno-wschodniej strony bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 12.
15 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Korytarz główny przedszkola, ul. Husarska 18A Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy Jana III Sobieskiego na wysokości ulicy Husarskiej w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Jerzego Siwińskiego, wzdłuż ulicy Jerzego Siwińskiego w kierunku południowo-zachodnim do granicy miasta z gminą Jabłonna wzdłuż ulicy Listopadowej do ulicy Mieszka I w kierunku północno-wschodnim po północno-wschodniej stronie bloku przy ulicy Mieszka I 15 w kierunku południowo-wschodnim po południowo-zachodniej stronie bloków przy ulicy Hetmańskiej 7 i 5, wzdłuż ulicy Husarskiej w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jana III Sobieskiego.
16 Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK, ul. Królowej Jadwigi 7 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Królowej Jadwigi na wysokości bloku przy ulicy Królowej Jadwigi 12, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Jana III Sobieskiego w kierunku północno-zachodnim, w kierunku północno-wschodnim po południowo-wschodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 12 do ulicy Królowej Jadwigi.
17 Miejski Ośrodek Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina, ul. Cypriana Kamila Norwida 10 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego wzdłuż ulicy Ogrodowej w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej do ulicy Jana III Sobieskiego, w kierunku północno-zachodnim po południowo-zachodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 15, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Zwycięstwa, wzdłuż ulicy Zwycięstwa w kierunku północno-zachodnim po północno-zachodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 29, w kierunku północno-zachodnim do ulicy Jerzego Siwińskiego, wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego do ulicy Ogrodowej.
18 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Zwycięstwa 4 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Warszawskiej (od nr 82) wzdłuż ulicy Warszawskiej w kierunku zachodnim wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Tadeusza Rejtana w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jerzego Siwińskiego wzdłuż ulicy Jerzego Siwińskiego do ulicy Jana III Sobieskiego po zachodniej stronie bloku przy ulicy Jana III Sobieskiego 29 w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Zwycięstwa, w kierunku północno-wschodnim równolegle do ulicy Jana III Sobieskiego, w kierunku południowo-wschodnim po południowo-zachodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 15, w kierunku północno-wschodnim do ulicy Warszawskiej.
19 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Władysława Broniewskiego 7 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Zygmunta Krasińskiego wzdłuż ulicy Jagiellońskiej w kierunku południowo-wschodnim po południowo-wschodniej stronie bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31 do ulicy Władysława Broniewskiego w kierunku południowo-wschodnim, w kierunku południowo-zachodnim po południowo-zachodniej stronie bloku przy ulicy Władysława Broniewskiego 5, w kierunku południowo-zachodnim do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż bloku ulica Zygmunta Krasińskiego 71 do ulicy Królowej Jadwigi, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi w kierunku południowym po północno-zachodniej stronie bloku ulica Jana III Sobieskiego 12 do ulicy Jana III Sobieskiego wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego do ulicy Zygmunta Krasińskiego wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jagiellońskiej.
20 Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka, ul. Władysława Broniewskiego 3 Legionowo stały Nie Obejmuje obszar od ulicy Jagiellońskiej wzdłuż ulicy Aleja 3 Maja w kierunku południowo-zachodnim do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego w kierunku północno-zachodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej ściany budynku przy ulicy gen. Józefa Sowińskiego 14, w kierunku północno-wschodnim do ulicy Władysława Broniewskiego, wzdłuż ulicy Władysława Broniewskiego, w kierunku północno-wschodnim po południowo-wschodniej ścianie budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31 do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (z włączeniem budynków ulica Jagiellońska od nr 9D do nr 11A – strona nieparzysta) do ulicy Aleja 3 Maja.
21 Żłobek Miejski Motylkowy Świat, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy Aleja 3 Maja wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (z wyłączeniem budynków ulica Jagiellońska od nr 9D do nr 11A – strona nieparzysta), w kierunku południowo-wschodnim do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, wzdłuż ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego w kierunku południowo-zachodnim do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego w kierunku północno-zachodnim do ulicy Aleja 3 Maja, wzdłuż ulicy Aleja 3 Maja w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jagiellońskiej.
22 Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od ulicy gen. Józefa Sowińskiego po południowo-wschodniej stronie bloku przy ulicy Hubala 1, w kierunku południowym do północno-wschodniej strony bloku przy ulicy Hubala 3, w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Królowej Jadwigi (z włączeniem bloku przy ulicy Królowej Jadwigi 4), w kierunku północno-zachodnim do północno-zachodniej strony bloku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 75, w kierunku północno-wschodnim do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego na wysokości bloku przy ulicy Hubala 1.
23 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 Legionowo stały Tak Obejmuje obszar od granicy miasta z gminą Jabłonna, wzdłuż torów kolejowych w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Gnieźnieńskiej, wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Krakowskiej, wzdłuż ulicy Krakowskiej w kierunku południowym do ulicy Lwowskiej, wzdłuż ulicy Lwowskiej do granicy miasta z gminą Jabłonna, wzdłuż granicy miasta z gminą Jabłonna do torów kolejowych.
24 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Jagiellońska 71 Legionowo dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Jagiellońska 71

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Obejmuje obszar od ulicy Rycerskiej wzdłuż ulicy Prymasowskiej (strona parzysta od numeru 10, strona nieparzysta od nr 1) do ulicy gen. Józefa Dwernickiego w kierunku północno-zachodnim po granicy miasta do ulicy Parkowej, po zachodniej granicy miasta z gminą Jabłonna w kierunku północnym, północną granicą miasta z gminą Wieliszew do torów kolejowych w kierunku Zegrza, następnie w kierunku południowym wzdłuż ulicy Kolejowej (strona parzysta) do rozjazdu kolejowego Warszawa-Zegrze przy Kompleksie 103, po torach kolejowych w kierunku wschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego (strona nieparzysta) w kierunku południowym do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-zachodnim, do ulicy Zygmunta Krasińskiego (strona parzysta), wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego w kierunku południowo-wschodnim, po południowo-wschodniej stronie bloku przy ul. Zygmunta Krasińskiego 71, do ulicy Królowej Jadwigi, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 12, do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona parzysta) w kierunku północno-wschodnim do ulicy Parkowej, od ulicy Parkowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona nieparzysta) w kierunku południowym do ulicy Rycerskiej, wzdłuż ulicy Rycerskiej (strona parzysta) w kierunku zachodnio-południowym do ulicy Prymasowskiej. 6 10 785 6 44
0.0000020000Nr 2 Obejmuje obszar od ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych Warszawa-Nasielsk w kierunku zachodnio-północnym do rozjazdu kolejowego Warszawa-Zegrze przy Kompleksie 103, wzdłuż ulicy Kolejowej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż torów kolejowych po granicy miasta, w kierunku północno-wschodnim po granicy miasta z gminą Wieliszew do granicy z gminą Nieporęt w kierunku wschodnio-południowym, wzdłuż granicy miasta w kierunku północno-wschodnim, po północno-wschodniej granicy miasta z gminą Nieporęt, wzdłuż południowej granicy miasta z gminą Jabłonna do ulicy Wiejskiej, wzdłuż ulicy Wiejskiej po granicy miasta do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych Nasielsk-Warszawa, wzdłuż torów kolejowych w kierunku północno-zachodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu). 6 10 419 6 48
0.0000030000Nr 3 Obejmuje obszar od ulicy Kazimierza Wielkiego (po przedłużeniu) wzdłuż torów kolejowych Warszawa-Nasielsk w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona parzysta) w kierunku południowo-zachodnim do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ulicy Ogrodowej do końca (strona parzysta) w kierunku północnym do ulicy Królowej Jadwigi, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi (strona parzysta) w kierunku północnym pomiędzy blokami przy ul. Zygmunta Krasińskiego 75, i przy ul. Zygmunta Krasińskiego 71, do ulicy gen. Józefa Sowińskiego, wzdłuż ulicy gen. Józefa Sowińskiego do ulicy Zygmunta Krasińskiego, wzdłuż ulicy Zygmunta Krasińskiego (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jagiellońskiej, wzdłuż ulicy Jagiellońskiej (strona nieparzysta) w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Kazimierza Wielkiego, wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do torów kolejowych Warszawa-Zegrze. 6 11 021 6 45
0.0000040000Nr 4 Obejmuje obszar od ulicy Prymasowskiej wzdłuż ulicy Rycerskiej (strona nieparzysta) w kierunku północno-wschodnim do ulicy Jana III Sobieskiego, wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona nieparzysta) w kierunku północno-zachodnim do ulicy Parkowej, od ulicy Parkowej wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego (strona parzysta) w kierunku południowo-wschodnim po północno-zachodniej stronie bloku przy ul. Jana III Sobieskiego 12, do ulicy Królowej Jadwigi, wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi (strona nieparzysta) do ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego, w kierunku południowym do ulicy Ogrodowej, wzdłuż ulicy Ogrodowej (strona nieparzysta) w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Warszawskiej, wzdłuż ulicy Warszawskiej (strona parzysta) w kierunku południowym do granicy miasta Legionowo z gminną Jabłonna, wzdłuż południowej granicy z gminą Jabłonna, wzdłuż ulicy Listopadowej po granicy miasta, do ulicy Mieszka I, wzdłuż ulicy Mieszka I w kierunku północno-wschodnim do ulicy Prymasowskiej, wzdłuż ulicy Prymasowskiej (strona parzysta) do ulicy Rycerskiej. 5 8 394 5 34
Podsumowanie 23 40 619 23 171

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 8 8 8 7 31
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 6 8 7 21
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 8 8 8 7 31
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY KWW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 6 8 6 6 26
20 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 8 8 8 7 31
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY KWW MY MIESZKAŃCY 8 8 8 7 31

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
3 ŁYSZKOWSKI Andrzej Wojciech 58 średnie KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 Legionowo
4 SMOGORZEWSKI Roman 46 wyższe KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej Legionowo
1 KALINOWSKI Andrzej Stanisław 41 wyższe KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Prawo i Sprawiedliwość Legionowo
2 KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 50 wyższe KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY Legionowo

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 10 775 6 838 6 840 63.48% 0.06348
6 582 96.23% 0.09623
Tak
2 10 408 6 519 6 522 62.66% 0.06266
6 380 97.82% 0.09782
Tak
3 11 001 6 848 6 846 62.23% 0.06223
6 620 96.70% 0.0967
Tak
4 8 370 5 313 5 281 63.09% 0.06309
5 118 96.91% 0.09691
Tak

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5 586 31 22.62% 0.02262
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 761 21 3.08% 0.00308
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 191 31 25.06% 0.02506
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 2 934 26 11.88% 0.01188
20 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 6 719 31 27.20% 0.0272
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY 2 509 31 10.16% 0.01016

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych Udział w podziale mandatów
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
4 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA 5 586 31 7 22.62% 0.02262
Tak
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 761 21 0 3.08% 0.00308
Nie
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 6 191 31 7 25.06% 0.02506
Tak
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO NASZE SPRAWY 2 934 26 2 11.88% 0.01188
Tak
20 KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 6 719 31 7 27.20% 0.0272
Tak
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MY MIESZKAŃCY 2 509 31 0 10.16% 0.01016
Nie

Rada Miasta Legionowo - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 4 1 PACHULSKI Mirosław Maciej 577 8.77% 0.00877
Tak
1 4 2 BOGUCKA Irena Maria 266 4.04% 0.00404
Nie
1 4 3 TOPCZEWSKI Piotr Przemysław 139 2.11% 0.00211
Nie
1 4 4 OCZKOWICZ Zbigniew 54 0.82% 0.00082
Nie
1 4 5 OKRASA Piotr 75 1.14% 0.00114
Nie
1 4 6 KRUPKO Aneta Maria 69 1.05% 0.00105
Nie
1 4 7 JEZIAK Monika Magdalena 44 0.67% 0.00067
Nie
1 4 8 DURKA-BOJARUN Matylda Barbara 293 4.45% 0.00445
Tak
1 8 1 PRZYBYSZ Piotr 249 3.78% 0.00378
Nie
1 8 2 NODZYKOWSKI Robert Andrzej 38 0.58% 0.00058
Nie
1 8 3 ŁYSZKOWSKA Katarzyna 31 0.47% 0.00047
Nie
1 8 4 CENDROWSKA Marta 13 0.20% 0.0002
Nie
1 8 5 SEJDA Mariusz 14 0.21% 0.00021
Nie
1 8 6 PLUTA Katarzyna Dorota 16 0.24% 0.00024
Nie
1 10 1 KALINOWSKI Andrzej Stanisław 1 026 15.59% 0.01559
Tak
1 10 2 TRACZYK Sławomir 348 5.29% 0.00529
Tak
1 10 3 PAWŁOWSKA Elżbieta Wanda 259 3.93% 0.00393
Nie
1 10 4 MATECKI Beniamin Dawid 24 0.36% 0.00036
Nie
1 10 5 NERLO Tomasz 43 0.65% 0.00065
Nie
1 10 6 WILK Roman Makary 43 0.65% 0.00065
Nie
1 10 7 GOCHNA Barbara Wanda 66 1.00% 0.001
Nie
1 10 8 PAKUŁA Teresa Helena 120 1.82% 0.00182
Nie
1 19 1 SZCZEPŁEK Anna 196 2.98% 0.00298
Nie
1 19 2 SZAFRAŃSKI Paweł Andrzej 125 1.90% 0.0019
Nie
1 19 3 SZCZĘŚNIAK-WESOŁOWSKA Joanna Grażyna 17 0.26% 0.00026
Nie
1 19 4 MOLENDA Viktoryia 32 0.49% 0.00049
Nie
1 19 5 KAWKA Michał Paweł 29 0.44% 0.00044
Nie
1 19 6 NIEDZIÓŁKA Tomasz 26 0.40% 0.0004
Nie
1 20 1 SMOGORZEWSKI Marcin 410 6.23% 0.00623
Tak
1 20 2 SZULC Tadeusz Kazimierz 420 6.38% 0.00638
Tak
1 20 3 ZIELIŃSKI Kazimierz 110 1.67% 0.00167
Nie
1 20 4 TROJANOWSKI Edward Tadeusz 70 1.06% 0.00106
Nie
1 20 5 ZAKRZEWSKA Monika 137 2.08% 0.00208
Nie
1 20 6 WILKANIEC Anna 144 2.19% 0.00219
Nie
1 20 7 CIOK Krystyna Stanisława 87 1.32% 0.00132
Nie
1 20 8 EJDYS Dariusz 256 3.89% 0.00389
Nie
1 21 1 LEWANDOWSKI Paweł 362 5.50% 0.0055
Nie
1 21 2 KSIĄŻEK Monika 100 1.52% 0.00152
Nie
1 21 3 POLNICKI Jacek 95 1.44% 0.00144
Nie
1 21 4 JASIŃSKI Jarosław 39 0.59% 0.00059
Nie
1 21 5 GŁOGOWSKA Joanna Monika 14 0.21% 0.00021
Nie
1 21 6 DOLIŃSKA Małgorzata Anna 17 0.26% 0.00026
Nie
1 21 7 WITZKE Edyta 15 0.23% 0.00023
Nie
1 21 8 SZTYLKO Barbara 74 1.12% 0.00112
Nie
2 4 1 BRAŃSKI Ryszard Wojciech 383 6.00% 0.006
Tak
2 4 2 KACA Jacek Ryszard 209 3.28% 0.00328
Nie
2 4 3 ZYGMUNT Jolanta 216 3.39% 0.00339
Nie
2 4 4 SUWIŃSKI Mariusz Tadeusz 219 3.43% 0.00343
Tak
2 4 5 KUCHARSKI Grzegorz Krzysztof 69 1.08% 0.00108
Nie
2 4 6 SADOWSKA-TRATKIEWICZ Magdalena 109 1.71% 0.00171
Nie
2 4 7 PIOTROWSKA-JANUS Anna Monika 52 0.82% 0.00082
Nie
2 4 8 TOKARSKI Paweł 116 1.82% 0.00182
Nie
2 8 1 CALIŃSKI Jerzy Aleksander 70 1.10% 0.0011
Nie
2 8 2 SZAFRAŃSKI Tomasz 21 0.33% 0.00033
Nie
2 8 3 KRAWIECZYŃSKA Elżbieta 21 0.33% 0.00033
Nie
2 8 4 ŁYSZKOWSKI Piotr Paweł 25 0.39% 0.00039
Nie
2 8 5 BALICKA Beata 7 0.11% 0.00011
Nie
2 8 6 SUCHANOWSKA Katarzyna 13 0.20% 0.0002
Nie
2 8 7 KUNKA Mirosław 2 0.03% 3.0E-5
Nie
2 8 8 SZUL Sylwia Katarzyna 10 0.16% 0.00016
Nie
2 10 1 KOWALSKI Grzegorz Benedykt 389 6.10% 0.0061
Tak
2 10 2 GRABOWSKA-KOZERA Małgorzata Iwona 369 5.78% 0.00578
Nie
2 10 3 LASKOWSKA Krystyna 63 0.99% 0.00099
Nie
2 10 4 MARZEC Marek Józef 53 0.83% 0.00083
Nie
2 10 5 KOZŁYK Magdalena 21 0.33% 0.00033
Nie
2 10 6 ŚWIDERSKA Wanda Elżbieta 31 0.49% 0.00049
Nie
2 10 7 PACOCHA Krzysztof Dariusz 16 0.25% 0.00025
Nie
2 10 8 MYSZOREK Michał 82 1.29% 0.00129
Nie
2 19 1 GRABOWSKI Mirosław 739 11.58% 0.01158
Tak
2 19 2 PIEŃKOWSKI Artur Adam 79 1.24% 0.00124
Nie
2 19 3 SPERLING Artur 188 2.95% 0.00295
Nie
2 19 4 JARZĄBEK Edyta Marta 47 0.74% 0.00074
Nie
2 19 5 PRAŻMOWSKA Izabela 71 1.11% 0.00111
Nie
2 19 6 MATUSZCZAK Monika Natalia 58 0.91% 0.00091
Nie
2 19 7 MAŁACHOWSKI Adrian Jacek 36 0.56% 0.00056
Nie
2 19 8 KAROLAK Krzysztof 150 2.35% 0.00235
Nie
2 20 1 SMOGORZEWSKI Roman 780 12.23% 0.01223
Tak
2 20 2 KLEJMENT Janusz Jan 215 3.37% 0.00337
Nie
2 20 3 ZAWADA Jacek Piotr 181 2.84% 0.00284
Nie
2 20 4 RUCIŃSKA Elżbieta Bogumiła 83 1.30% 0.0013
Nie
2 20 5 SKARŻYŃSKA Iwona Małgorzata 54 0.85% 0.00085
Nie
2 20 6 KWAŚNY Karolina 71 1.11% 0.00111
Nie
2 20 7 KONSTANTYNOWICZ Łukasz Kamil 58 0.91% 0.00091
Nie
2 20 8 GŁAŻEWSKI Paweł 400 6.27% 0.00627
Tak
2 21 1 BŁASZKOWSKI Dariusz 191 2.99% 0.00299
Nie
2 21 2 SZLAGA Lech Jerzy 28 0.44% 0.00044
Nie
2 21 3 RODAK Anita Barbara 186 2.92% 0.00292
Nie
2 21 4 OPARA Maja Maria 131 2.05% 0.00205
Nie
2 21 5 BARSZCZEWSKA Edyta Elżbieta 25 0.39% 0.00039
Nie
2 21 6 ŚLĘCZKA Kamila 15 0.24% 0.00024
Nie
2 21 7 WINIARCZYK Kazimierz 3 0.05% 5.0E-5
Nie
2 21 8 ŻEBROWSKI Zbigniew Henryk 25 0.39% 0.00039
Nie
3 4 1 PIĘTKA Andrzej Kazimierz 541 8.17% 0.00817
Tak
3 4 2 ZIELIŃSKA Barbara Irena 236 3.56% 0.00356
Nie
3 4 3 UTKO Robert Piotr 103 1.56% 0.00156
Nie
3 4 4 BARTHEL Weronika Halina 126 1.90% 0.0019
Nie
3 4 5 OSIECKA Eliza 64 0.97% 0.00097
Nie
3 4 6 SZUMIATA Anna Maria 87 1.31% 0.00131
Nie
3 4 7 STASIAK Tamara Hanna 44 0.66% 0.00066
Nie
3 4 8 ROZBICKI Adam 75 1.13% 0.00113
Nie
3 8 1 ŁYSZKOWSKI Andrzej Wojciech 129 1.95% 0.00195
Nie
3 8 2 KOTOWSKI Jakub Aleksander 25 0.38% 0.00038
Nie
3 8 3 ROWICKI Jerzy Waldemar 11 0.17% 0.00017
Nie
3 8 4 GŁADYSZEWSKA Anna Maria 15 0.23% 0.00023
Nie
3 8 5 ŁUNKIEWICZ Elżbieta 10 0.15% 0.00015
Nie
3 8 6 LIPKA Beata Anna 24 0.36% 0.00036
Nie
3 8 7 WRÓBLEWSKI Tomasz 17 0.26% 0.00026
Nie
3 10 1 PETRYKA Dariusz 808 12.21% 0.01221
Tak
3 10 2 PERYCZ Bogusław Feliks 94 1.42% 0.00142
Nie
3 10 3 PAWŁOWSKI Artur Piotr 342 5.17% 0.00517
Tak
3 10 4 KURYŁOWICZ Andrzej Kazimierz 105 1.59% 0.00159
Nie
3 10 5 BAŁDYGA Justyna Krystyna 100 1.51% 0.00151
Nie
3 10 6 JANISZEWSKI Grzegorz Kazimierz 53 0.80% 0.0008
Nie
3 10 7 JACZEWSKA Renata 81 1.22% 0.00122
Nie
3 10 8 JANKOWSKA Barbara 176 2.66% 0.00266
Nie
3 19 1 KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 436 6.59% 0.00659
Tak
3 19 2 BARANOWSKI Janusz 91 1.37% 0.00137
Nie
3 19 3 KRYSZTOFORSKI Krzysztof Piotr 70 1.06% 0.00106
Nie
3 19 4 WOJNICKA Teresa Elżbieta 23 0.35% 0.00035
Nie
3 19 5 KAŁUŻYŃSKA Monika Anna 39 0.59% 0.00059
Nie
3 19 6 MATEJEWSKI Włodzimierz Zdzisław 60 0.91% 0.00091
Nie
3 20 1 ŁANIEWSKA Anna 647 9.77% 0.00977
Tak
3 20 2 LUZAK Małgorzata 510 7.70% 0.0077
Tak
3 20 3 WOŹNIAK Beata 94 1.42% 0.00142
Nie
3 20 4 MAZUR Marek Jan 173 2.61% 0.00261
Nie
3 20 5 ZIELIŃSKI Robert 45 0.68% 0.00068
Nie
3 20 6 ROSTKOWSKI Wojciech 89 1.34% 0.00134
Nie
3 20 7 BIEŃKO Joanna 115 1.74% 0.00174
Nie
3 20 8 KOWALCZYK Wojciech Waldemar 289 4.37% 0.00437
Nie
3 21 1 ŻUCHOWSKI Artur Adam 346 5.23% 0.00523
Nie
3 21 2 MACHNACKI Michał Zbigniew 56 0.85% 0.00085
Nie
3 21 3 SZLENDAK Anna 86 1.30% 0.0013
Nie
3 21 4 DŁUŻNIEWSKI Tomasz 89 1.34% 0.00134
Nie
3 21 5 MARTYNIAK Waleria 17 0.26% 0.00026
Nie
3 21 6 KŁOS Ireneusz Jan 26 0.39% 0.00039
Nie
3 21 7 WINIARCZYK Elżbieta 23 0.35% 0.00035
Nie
3 21 8 POWIERŻA Grzegorz 30 0.45% 0.00045
Nie
4 4 1 ZADROŻNY Piotr Jacek 831 16.24% 0.01624
Tak
4 4 2 KACPRZAK Tomasz Ryszard 106 2.07% 0.00207
Nie
4 4 3 OMIECIŃSKA Aleksandra Krystyna 68 1.33% 0.00133
Nie
4 4 4 ŻEBROWSKA Jolanta 118 2.31% 0.00231
Nie
4 4 5 STAŃCZAK Katarzyna Marlena 34 0.66% 0.00066
Nie
4 4 6 GALANT Jan Aleksander 67 1.31% 0.00131
Nie
4 4 7 BUDZYŃSKA Marta 196 3.83% 0.00383
Tak
4 10 1 SKIERKOWSKA-PACOCHA Katarzyna Maria 653 12.76% 0.01276
Tak
4 10 2 KORYŚ Zdzisław 201 3.93% 0.00393
Tak
4 10 3 BAŁDYGA Przemysław Łukasz 141 2.75% 0.00275
Nie
4 10 4 DOMAŃSKA-MYŚLIWIEC Dorota 115 2.25% 0.00225
Nie
4 10 5 ZIEMKA Krystyna Genowefa 54 1.06% 0.00106
Nie
4 10 6 KRAJCZYŃSKA Irena 175 3.42% 0.00342
Nie
4 10 7 JANISZEWSKI Mariusz Jerzy 140 2.74% 0.00274
Nie
4 19 1 IZDEBSKI Roman 143 2.79% 0.00279
Nie
4 19 2 KOZON Katarzyna Anna 88 1.72% 0.00172
Nie
4 19 3 WIŚNIEWSKA Renata 48 0.94% 0.00094
Nie
4 19 4 STAŃSKI Mikołaj Ludwik 37 0.72% 0.00072
Nie
4 19 5 WOŚ Agnieszka 66 1.29% 0.00129
Nie
4 19 6 JAGLAK Jacek 40 0.78% 0.00078
Nie
4 20 1 ZAKLIKA Agata Iwona 476 9.30% 0.0093
Tak
4 20 2 AKSAMIT Adam 302 5.90% 0.0059
Nie
4 20 3 OSIŃSKA-GOŁAŚ Monika 160 3.13% 0.00313
Nie
4 20 4 MAKOWIECKA Elżbieta Kamila 72 1.41% 0.00141
Nie
4 20 5 SOWIŃSKA Renata Anna 111 2.17% 0.00217
Nie
4 20 6 PAWLAK Rafał Dominik 56 1.09% 0.00109
Nie
4 20 7 MICHALSKI Robert Grzegorz 104 2.03% 0.00203
Nie
4 21 1 ULKIE Danuta Krystyna 238 4.65% 0.00465
Nie
4 21 2 KANIEWSKI Krzysztof 48 0.94% 0.00094
Nie
4 21 3 JÓŹWIAK Jacek 39 0.76% 0.00076
Nie
4 21 4 MIĘTEK Aneta Sylwia 57 1.11% 0.00111
Nie
4 21 5 LALAK Wojciech Piotr 55 1.07% 0.00107
Nie
4 21 6 FRĄK Andrzej Sławomir 13 0.25% 0.00025
Nie
4 21 7 KUCIŃSKA Agnieszka Małgorzata 66 1.29% 0.00129
Nie

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 KALINOWSKI Andrzej Stanisław 41 wyższe Legionowo, 5 913 23.41 Nie
2 KIEŁBASIŃSKI Bogdan Kazimierz 50 wyższe Legionowo, 4 171 16.51 Nie
3 ŁYSZKOWSKI Andrzej Wojciech 58 średnie Legionowo, 835 3.31 Nie
4 SMOGORZEWSKI Roman 46 wyższe Legionowo, 14 339 56.77 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego, ul. Targowa 73A Legionowo stały 1 689 1 018 1 016 60.15% 0.06015
1 005 98.92%
2 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Olszankowa E Legionowo stały 1 926 1 106 1 113 57.79% 0.05779
1 097 98.56%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich 1914 - 1918, ul. Jana Pawła I 2 Legionowo stały 1 910 1 225 1 226 64.19% 0.06419
1 221 99.59%
4 Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Hol główny-wejście główne do budynku, ul. Zegrzyńska 3 Legionowo stały 1 611 1 053 1 054 65.43% 0.06543
1 044 99.05%
5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty Hol przy małej sali gimnastycznej-wejście schodami przy stołówce, ul. Zegrzyńska 3 Legionowo stały 2 274 1 219 1 220 53.65% 0.05365
1 212 99.34%
6 Przedszkole Miejskie Nr 11, ul. Zegrzyńska 9 Legionowo stały 2 113 1 430 1 431 67.72% 0.06772
1 420 99.23%
7 Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Koszałka Opałka, ul. Zegrzyńska 71 Legionowo stały 2 462 1 531 1 528 62.06% 0.06206
1 521 99.54%
8 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Zakopiańska 4 Legionowo stały 1 948 1 273 1 272 65.30% 0.0653
1 261 99.14%
9 KZB Legionowo Sp. z o. o., ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 Legionowo stały 2 059 1 249 1 249 60.66% 0.06066
1 230 98.48%
10 Urząd Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Legionowo stały 2 192 1 405 1 407 64.19% 0.06419
1 397 99.29%
11 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Hol przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Jagiellońska 67 Legionowo stały 979 618 618 63.13% 0.06313
609 98.54%
12 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Hol w Przedszkolu nr 2 im. Doroty Gellner, ul. Jagiellońska 67 Legionowo stały 1 623 1 073 1 073 66.11% 0.06611
1 064 99.16%
13 Arena Legionowo, ul. Bolesława Chrobrego 50B Legionowo stały 1 260 892 891 70.71% 0.07071
886 99.44%
14 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Sala nr 21, ul. Husarska 18A Legionowo stały 1 624 1 043 1 041 64.10% 0.0641
1 037 99.62%
15 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Janusza Korczaka Korytarz główny przedszkola, ul. Husarska 18A Legionowo stały 1 588 1 024 1 010 63.60% 0.0636
1 000 99.01%
16 Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu "Obroża" AK, ul. Królowej Jadwigi 7 Legionowo stały 1 482 927 926 62.48% 0.06248
920 99.35%
17 Miejski Ośrodek Kultury im. Charlesa Spencera Chaplina, ul. Cypriana Kamila Norwida 10 Legionowo stały 1 804 1 120 1 118 61.97% 0.06197
1 110 99.28%
18 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Zwycięstwa 4 Legionowo stały 1 872 1 200 1 201 64.16% 0.06416
1 189 99.00%
19 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Władysława Broniewskiego 7 Legionowo stały 1 584 1 007 1 006 63.51% 0.06351
996 99.01%
20 Przedszkole Miejskie Nr 6 Tęczowa Szóstka, ul. Władysława Broniewskiego 3 Legionowo stały 1 481 943 943 63.67% 0.06367
929 98.52%
21 Żłobek Miejski Motylkowy Świat, ul. ppłk. Edwarda Dietricha 1 Legionowo stały 1 713 1 068 1 069 62.41% 0.06241
1 059 99.06%
22 Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26 Legionowo stały 1 972 1 174 1 175 59.58% 0.05958
1 157 98.47%
23 Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 Legionowo stały 1 309 871 872 66.62% 0.06662
864 99.08%
24 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Jagiellońska 71 Legionowo dom pomocy społecznej 79 36 36 45.57% 0.04557
30 83.33%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 23 4 51 037 40 619 24 1