Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
 • Wybory Samorządowe
  Rzeczypospolitej Polskiej

  2018

 • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 240
Wyborców 4 243
Obwodów 11
 • Wybory do Rady Gminy w Książu Wielkim
 • Wybory Wójta Gminy Książ Wielki
 • Wyniki głosowania do rady gminy
 • Wyniki wyborów do rady gminy
 • Wyniki głos. i wyb. Wójta
 • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym, 60 Książ Mały stały Nie Sołectwa: Boczkowice, Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Krzeszówka, Trzonów
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim, ul. Reja 4 Książ Wielki stały Tak Sołectwa: Książ Wielki
3 Remiza OSP w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A Książ Wielki stały Tak Sołectwa: Cisia Wola, Mianocice, Częstoszowice, Wielka Wieś
4 Świetlica Wiejska w Rzędowicach, 53 Rzędowice stały Nie Sołectwa: Głogowiany-Wrzosy, Rzędowice
5 Świetlica Wiejska w Antolce, 78 Antolka stały Tak Sołectwa: Antolka, Tochołów
6 Remiza OSP w Moczydle, 114 Moczydło stały Nie Sołectwo: Moczydło
7 Świetlica Wiejska w Giebułtowie, 19 Giebułtów stały Nie Sołectwa: Giebułtów, Małoszów
8 Świetlica Wiejska w Zaryszynie, 24 Zaryszyn stały Tak Sołectwo: Zaryszyn
9 Świetlica Wiejska w Konaszówce, 79 Konaszówka stały Tak Sołectwa: Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka
10 Świetlica Wiejska w Cisiu, 34A Cisie stały Nie Sołectwa: Cisie, Łazy
11 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach, 51 Mianocice dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Antolka 1 223 2 2
0.0000020000Nr 2 Boczkowice, Książ Mały 1 289 3 3
0.0000030000Nr 3 Cisie, Łazy 1 278 3 3
0.0000040000Nr 4 Częstoszowice, Wielka Wieś 1 292 1 1
0.0000050000Nr 5 Giebułtów, Małoszów 1 271 1 1
0.0000060000Nr 6 Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka 1 318 1 1
0.0000070000Nr 7 Krzeszówka, Książ Mały-Kolonia 1 292 2 2
0.0000080000Nr 8 Książ Wielki Ulica: Jana Długosza, Adolfa Dygasińskiego, Kościelna, Jana Łaskiego, Łużycka, Opacz, Józefa Piłsudskiego, Podwale, Podzamcze, Pod Sobotą, Józefa Poniatowskiego, Mikołaja Reja, Stawowa, Szkolna, Jana Śniadeckiego, Toporczyków, Dr Jadwigi Danysz, Urzędnicza, Warszawska, Wincentego Witosa, Wrocławska 1 373 1 1
0.0000090000Nr 9 Książ Wielki Ulica: Browarowa, Chmielna, Doktora Madejskiego, Do Grodziska, Droga do Rzędowic, Klasztorna, Krakowska, Melsztyńskich, Morawca, Murarska, Nowomiejska, Rynek, Stroma, Szewska, Zamkowa 1 332 2 2
0.0000100000Nr 10 Głogowiany-Wrzosy, Rzędowice 1 388 3 3
0.0000110000Nr 11 Cisia Wola, Mianocice 1 308 2 2
0.0000120000Nr 12 Moczydło 1 274 3 3
0.0000130000Nr 13 Tochołów 1 212 1 1
0.0000140000Nr 14 Trzonów 1 182 2 2
0.0000150000Nr 15 Zaryszyn 1 211 1 1
Podsumowanie 15 4 243 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KSIĄŻ WIELKI 2018 KWW KSIĄŻ WIELKI 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI KWW POROZUMIENIE 1 1 1 3

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Nazwa komitetu Poparcie Członek partii Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 SZOPA MAREK JÓZEF 60 ŚREDNIE KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE PSL ANTOLKA

Wyniki głosowania w okręgach

Okręg Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Fakt głosowania
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 223 139 139 62.33% 0.06233
132 94.96% 0.09496
Tak
2 289 172 172 59.52% 0.05952
169 98.26% 0.09826
Tak
3 281 137 137 48.75% 0.04875
132 96.35% 0.09635
Tak
4 Bez głosowania Nie
5 Bez głosowania Nie
6 Bez głosowania Nie
7 292 139 139 47.60% 0.0476
137 98.56% 0.09856
Tak
8 Bez głosowania Nie
9 333 195 195 58.56% 0.05856
187 95.90% 0.0959
Tak
10 390 203 203 52.05% 0.05205
199 98.03% 0.09803
Tak
11 309 166 166 53.72% 0.05372
158 95.18% 0.09518
Tak
12 273 148 148 54.21% 0.05421
146 98.65% 0.09865
Tak
13 Bez głosowania Nie
14 182 122 122 67.03% 0.06703
117 95.90% 0.0959
Tak
15 Bez głosowania Nie

Wyniki głosowania dla komitetów

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 507 13 36.82% 0.03682
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 75 1 5.45% 0.00545
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 227 3 16.49% 0.01649
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KSIĄŻ WIELKI 2018 453 8 32.90% 0.0329
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI 115 3 8.35% 0.00835

Podział mandatów pomiędzy listy komitetów wyborczych

Nr listy Komitet wyborczy Liczba % głosów ważnych
Głosów na kandydatów komitetu Kandydatów Mandatów
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 507 13 7 36.82% 0.03682
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 75 1 1 5.45% 0.00545
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 227 3 2 16.49% 0.01649
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KSIĄŻ WIELKI 2018 453 8 5 32.90% 0.0329
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI 115 3 0 8.35% 0.00835

Rada Gminy w Książu Wielkim - Wyniki wyborów

Okręg wyborczy nr Nr listy Numer na liście Nazwisko i Imiona Głosów ważnych oddanych na kandydata
Liczba % (w skali okręgu wyborczego) Mandat
1 2 2 KSIĄŻEK DARIUSZ PAWEŁ 91 68.94% 0.06894
Tak
1 18 18 HORYŃ JOLANTA TERESA 41 31.06% 0.03106
Nie
2 2 2 BYCZEK SŁAWOMIR 30 17.75% 0.01775
Nie
2 10 10 MICHTA MIROSŁAW STANISŁAW 72 42.60% 0.0426
Tak
2 17 17 OCZKOWICZ PAWEŁ JAN 67 39.64% 0.03964
Nie
3 2 2 GRELA KRYSTIAN RAFAŁ 55 41.67% 0.04167
Tak
3 17 17 SZOSTAK ZYGMUNT KRZYSZTOF 53 40.15% 0.04015
Nie
3 18 18 OTFINOWSKA ANETA 24 18.18% 0.01818
Nie
4 17 17 PTAK ZDZISŁAW Bez głosowania Tak
5 17 17 HUMA HENRYK MARIAN Bez głosowania Tak
6 2 2 PTAK GRZEGORZ Bez głosowania Tak
7 2 2 SUDAŃSKI JAROSŁAW KRZYSZTOF 62 45.26% 0.04526
Nie
7 8 8 MILEWSKI ROBERT LESZEK 75 54.74% 0.05474
Tak
8 2 2 PŁONCZYŃSKI MAREK KAZIMIERZ Bez głosowania Tak
9 2 2 JANUS TOMASZ PIOTR 60 32.09% 0.03209
Nie
9 17 17 ROSÓŁ MAŁGORZATA JOANNA 127 67.91% 0.06791
Tak
10 2 2 MARDAUS CZESŁAW 67 33.67% 0.03367
Nie
10 10 10 SOLARZ JAN ANDRZEJ 64 32.16% 0.03216
Nie
10 17 17 SPICHA JAGODA 68 34.17% 0.03417
Tak
11 2 2 DOMAGAŁA MARCIN RAFAŁ 57 36.08% 0.03608
Nie
11 17 17 SYCH MAŁGORZATA WIESŁAWA 101 63.92% 0.06392
Tak
12 2 2 KUCHARSKI PATRYK JAN 18 12.33% 0.01233
Nie
12 10 10 WALCZYŃSKI MARCIN STANISŁAW 91 62.33% 0.06233
Tak
12 17 17 SKIBA STANISŁAWA ZOFIA 37 25.34% 0.02534
Nie
13 2 2 GAJOS MAREK Bez głosowania Tak
14 2 2 DZIURA BOŻENA EWA 67 57.26% 0.05726
Tak
14 18 18 ZIĘBA ANDRZEJ JAKUB 50 42.74% 0.04274
Nie
15 2 2 SĘK WIESŁAW STANISŁAW Bez głosowania Tak

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Głosy za % głosów za Głosy przeciw Wybrany
1 SZOPA MAREK JÓZEF 60 ŚREDNIE ANTOLKA, 1442 68.80% 654 Tak

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Liczba Frekwencja Głosów ważnych % głosów ważnych
Uprawnionych Kart wydanych Głosów oddanych
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym, 60 Książ Mały stały 763 433 433 56.75% 0.05675
404 93.30%
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim, ul. Reja 4 Książ Wielki stały 706 404 404 57.22% 0.05722
383 94.80%
3 Remiza OSP w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A Książ Wielki stały 545 273 273 50.09% 0.05009
267 97.80%
4 Świetlica Wiejska w Rzędowicach, 53 Rzędowice stały 390 203 203 52.05% 0.05205
192 94.58%
5 Świetlica Wiejska w Antolce, 78 Antolka stały 435 232 232 53.33% 0.05333
228 98.28%
6 Remiza OSP w Moczydle, 114 Moczydło stały 273 148 148 54.21% 0.05421
144 97.30%
7 Świetlica Wiejska w Giebułtowie, 19 Giebułtów stały 271 106 106 39.11% 0.03911
101 95.28%
8 Świetlica Wiejska w Zaryszynie, 24 Zaryszyn stały 211 66 66 31.28% 0.03128
61 92.42%
9 Świetlica Wiejska w Konaszówce, 79 Konaszówka stały 318 150 150 47.17% 0.04717
148 98.67%
10 Świetlica Wiejska w Cisiu, 34A Cisie stały 281 137 137 48.75% 0.04875
132 96.35%
11 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach, 51 Mianocice dom pomocy społecznej 58 38 38 65.52% 0.06552
36 94.74%
 • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 240 4 243 11 1