Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 5 244
Wyborców 4 258
Obwodów 11
  • Wybory do Rady Gminy w Książu Wielkim
  • Wybory Wójta Gminy Książ Wielki
  • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Szkoła Podstawowa w Książu Małym, 60 Książ Mały stały Nie Sołectwa: Boczkowice, Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Krzeszówka, Trzonów
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim, ul. Reja 4 Książ Wielki stały Tak Sołectwa: Książ Wielki
3 Remiza OSP w Książu Wielkim, ul. Śniadeckiego 9A Książ Wielki stały Tak Sołectwa: Cisia Wola, Mianocice, Częstoszowice, Wielka Wieś
4 Świetlica Wiejska w Rzędowicach, 53 Rzędowice stały Nie Sołectwa: Głogowiany-Wrzosy, Rzędowice
5 Świetlica Wiejska w Antolce, 78 Antolka stały Tak Sołectwa: Antolka, Tochołów
6 Remiza OSP w Moczydle, 114 Moczydło stały Nie Sołectwo: Moczydło
7 Świetlica Wiejska w Giebułtowie, 19 Giebułtów stały Nie Sołectwa: Giebułtów, Małoszów
8 Świetlica Wiejska w Zaryszynie, 24 Zaryszyn stały Tak Sołectwo: Zaryszyn
9 Świetlica Wiejska w Konaszówce, 79 Konaszówka stały Tak Sołectwa: Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka
10 Świetlica Wiejska w Cisiu, 34A Cisie stały Nie Sołectwa: Cisie, Łazy
11 Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach, 51 Mianocice dom pomocy społecznej Nie Dom Pomocy Społecznej w Mianocicach

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Antolka 1 224 2 2
0.0000020000Nr 2 Boczkowice, Książ Mały 1 290 3 3
0.0000030000Nr 3 Cisie, Łazy 1 279 3 3
0.0000040000Nr 4 Częstoszowice, Wielka Wieś 1 294 1 1
0.0000050000Nr 5 Giebułtów, Małoszów 1 272 1 1
0.0000060000Nr 6 Głogowiany-Stara Wieś, Konaszówka 1 319 1 1
0.0000070000Nr 7 Krzeszówka, Książ Mały-Kolonia 1 293 2 2
0.0000080000Nr 8 Książ Wielki Ulica: Jana Długosza, Adolfa Dygasińskiego, Kościelna, Jana Łaskiego, Łużycka, Opacz, Józefa Piłsudskiego, Podwale, Podzamcze, Pod Sobotą, Józefa Poniatowskiego, Mikołaja Reja, Stawowa, Szkolna, Jana Śniadeckiego, Toporczyków, Dr Jadwigi Danysz, Urzędnicza, Warszawska, Wincentego Witosa, Wrocławska 1 373 1 1
0.0000090000Nr 9 Książ Wielki Ulica: Browarowa, Chmielna, Doktora Madejskiego, Do Grodziska, Droga do Rzędowic, Klasztorna, Krakowska, Melsztyńskich, Morawca, Murarska, Nowomiejska, Rynek, Stroma, Szewska, Zamkowa 1 333 2 2
0.0000100000Nr 10 Głogowiany-Wrzosy, Rzędowice 1 389 3 3
0.0000110000Nr 11 Cisia Wola, Mianocice 1 312 2 2
0.0000120000Nr 12 Moczydło 1 275 3 3
0.0000130000Nr 13 Tochołów 1 212 1 1
0.0000140000Nr 14 Trzonów 1 182 2 2
0.0000150000Nr 15 Zaryszyn 1 211 1 1
Podsumowanie 15 4 258 28 28

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
2 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE KOMITET WYBORCZY PSL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
8 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 KWW KUKIZ'15 1 1
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 3
17 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KSIĄŻ WIELKI 2018 KWW KSIĄŻ WIELKI 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 8
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE - POWIAT MIECHOWSKI KWW POROZUMIENIE 1 1 1 3

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 SZOPA MAREK JÓZEF 60 KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE ANTOLKA
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 5 244 4 258 11 1