Wybory Samorządowe 2018

Logo Państwojej Komisjii Wyborczej
  • Wybory Samorządowe
    Rzeczypospolitej Polskiej

    2018

  • Logo KBW
Wyszczególnienie Liczba
Mieszkańców 11 861
Wyborców 9 431
Obwodów 8
  • Wybory do Rady Gminy w Woli Krzysztoporskiej
  • Wybory Wójta Gminy Wola Krzysztoporska
  • Geografia

Zbiorcze informacje o obwodach

Obwód nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu
1 Budynek Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 5 Wola Krzysztoporska stały Nie Sołectwo: Wola Krzysztoporska ulice: Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Północna, Wesoła od 2 do końca-numery parzyste, Zielona; Sołectwa: Krężna, Krężna Kol. , Oprzężów (miejscowość: Oprzężów, Oprzężów Kol.)
2 Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Południowa 2 Wola Krzysztoporska stały Tak Sołectwo: Wola Krzysztoporska ulice: Cmentarna, Fabryczna, Działkowa, Kościuszki 1 - 10, 12 - 18a-numery parzyste, od 20 do końca-numery parzyste, Krzywa, Letnia, Niecała, Słoneczna, Piotrkowska, Południowa, Spacerowa, Szkolna, Wesoła od 1 do końca-numery nieparzyste Sołectwo: Wola Krzysztoporska ulice: Kościuszki 11 - 19 - numery nieparzyste, od 21 do końca-numery nieparzyste
3 Szkoła Podstawowa, 31 Parzniewice stały Nie Sołectwa: Laski, Ludwików, Blizin, Radziątków, Kamienna, Sołectwa: Parzniewice (miejscowość: Parzniewice Duże, Parzniewice Małe), Parzniewiczki, Poraj, Pawłów Górny, Pawłów Dolny
4 Szkoła Podstawowa, 55 Krzyżanów stały Nie Sołectwa: Glina, Krzyżanów, Piaski Sołectwa: Jeżów, Siomki, Wygoda
5 Szkoła Podstawowa, ul. Ks. Kanonika Mieczysława Kozakowskiego 3 Bogdanów stały Tak Sołectwa: Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Borowa, Kacprów, Moników, Miłaków
6 Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, 37 Woźniki stały Nie Sołectwa: Mąkolice, Kozierogi, Piekary, Stradzew, Sołectwa: Mzurki-Budków (miejscowości: Budków, Mzurki), Piekarki, Woźniki, Woźniki-Kolonia
7 Szkoła Podstawowa, ul. Piotrkowska 104 Bujny stały Tak Sołectwo: Bujny, Sołectwa: Gąski, Rokszyce Drugie (miejscowości: Kargał Las, Rokszyce Drugie), Wola Rokszycka
8 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2 Gomulin stały Tak Sołectwa: Gomulin (miejscowość: Gomulin, Żachta), Gomulin-Kolonia, Sołectwa: Majków Duży, Praca, Rokszyce

Zbiorcze informacje o okręgach

Okręg Granice Liczba
Mandatów Wyborców Zarejestrowanych list Kandydatów ze wszystkich list
0.0000010000Nr 1 Sołectwo Wola Krzysztoporska ulice: Leśna, Mickiewicza, Ogrodowa, Polna, Północna, Wesoła od 2 do końca-numery parzyste, Zielona 1 523 3 3
0.0000020000Nr 2 Sołectwo Wola Krzysztoporska ulice: Cmentarna, Fabryczna, Działkowa, Kościuszki 1 - 10, 12 - 18a-numery parzyste, od 20 do końca-numery parzyste, Krzywa, Letnia, Słoneczna, Niecała, Piotrkowska, Południowa, Spacerowa, Szkolna, Wesoła od 1 do końca-numery nieparzyste 1 496 3 3
0.0000030000Nr 3 Sołectwo Wola Krzysztoporska ulice: Kościuszki 11 - 19 numery nieparzyste, od 21 do końca-numery nieparzyste 1 591 4 4
0.0000040000Nr 4 Sołectwa: Blizin, Kamienna, Laski, Ludwików, Radziątków 1 598 4 4
0.0000050000Nr 5 Sołectwa: Parzniewice (miejscowość: Parzniewice Duże, Parzniewice Małe), Parzniewiczki, Pawłów Dolny, Pawłów Górny, Poraj 1 621 4 4
0.0000060000Nr 6 Sołectwa: Glina, Krzyżanów, Piaski 1 552 2 2
0.0000070000Nr 7 Sołectwa: Jeżów, Siomki, Wygoda 1 841 4 4
0.0000080000Nr 8 Sołectwa: Bogdanów, Bogdanów-Kolonia, Borowa, Kacprów, Miłaków, Moników 1 783 3 3
0.0000090000Nr 9 Sołectwa: Kozierogi, Mąkolice, Piekary, Stradzew 1 570 2 2
0.0000100000Nr 10 Sołectwa: Mzurki-Budków (miejscowości: Budków, Mzurki), Piekarki, Woźniki, Woźniki-Kolonia 1 676 3 3
0.0000110000Nr 11 Sołectwo: Bujny 1 709 3 3
0.0000120000Nr 12 Sołectwa: Gąski, Rokszyce Drugie (miejscowości: Kargał Las, Rokszyce Drugie), Wola Rokszycka 1 585 2 2
0.0000130000Nr 13 Sołectwa: Krężna, Krężna Kol. , Oprzężów (miejscowość: Oprzężów, Oprzężów Kol.) 1 699 4 4
0.0000140000Nr 14 Sołectwa: Gomulin (miejscowość: Gomulin, Żachta), Gomulin-Kolonia 1 599 3 3
0.0000150000Nr 15 Sołectwa: Majków Duży, Praca, Rokszyce 1 588 3 3
Podsumowanie 15 9 431 47 47

Zbiorcze informacje o listach kandydatów

Nr listy Nazwa komitetu (kolejność po nr listy lub alfabetycznie) Skrócona nazwa komitetu Liczba kandydatów w okręgu nr. Ogółem kandydatów
Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15
10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 1 1 1 4
18 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII BIEGAŃSKIEJ KWW MARII BIEGAŃSKIEJ 1 1 2
19 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ KWW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
20 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAULINY DZIADCZYK KWW PAULINY DZIADCZYK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
21 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA DROZDKA KWW ROMANA DROZDKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
22 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE 1 1 2
23 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA FILIPKA KWW TOMASZA FILIPKA 1 1

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Nazwa komitetu Miejsce zamieszkania Treść oświadczenia lustracyjnego
1 CZARCZYŃSKA Monika Alina 39 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI CZARCZYŃSKIEJ Radziątków
2 DROZDEK Roman Czesław 54 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA DROZDKA Wola Rokszycka
3 DZIADCZYK Paulina Agnieszka 49 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAULINY DZIADCZYK Wola Krzysztoporska
  • Statystyka geograficzna

Statystyka geograficzna

Wyszczególnienie Wybory do rad Liczba Wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
rad Radnych Okręgów wyborczych Mieszkańców Wyborców Obwodów Liczba wójtów Liczba burmistrzów Liczba prezydentów
Gminy ogółem 1 15 15 11 861 9 431 8 1